Клименко Сергій. Фото. Базальтове (Рівненська область), «Базальтові стовпи», серпень 2017 року
Базальтове (Рівненська область), «Базальтові стовпи», серпень 2017 року
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Базальтовое (Ровенская область), «Базальтовые столбы», август 2017 года
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Базальтове - село (близько 500 жителів) Костопільського району Рівненської області, розташоване на березі річки Горинь.
Видобувати базальт у цій місцині почали 1861 року. Раніше село називали Яновою Долиною. Сліди цього топоніма збереглися у назві Івано-Долинського родовища базальтів, на базі якого діють Івано-Долинський базальтовий кар'єр та геологічний заказник «Базальтові стовпи».
Базальтові стовпи - унікальне творіння природи. Пам'ятка є комплексною: стратиграфічною, петрографічною, мінералогічною, палеовулканічною. Розташована на західному схилі Українського кристалічного щита. Загальна протяжність відслонень базальтів у межах пам'ятки - 180-230 метрів. Товщина стовпів коливається в межах від 0,6 до 1,2 метра, висота - від 3 до 30 метрів. Переважають стовпи завтовшки 0,8-1,0 метр. Камені мають властивість давати прямий рівний розкол.
Базальтові стовпи - це магматична порода, розбита тріщинами на характерні для базальту стовпчасті структури. Щільні ряди колон-багатогранників вражають монументальністю та геометричною досконалістю. У поперечному розрізі стовпи мають форму від чотиригранників до семигранників, що робить цей матеріал зручним для брукування вулиць і шляхів.
Промисловий видобуток базальту ведеться відкритим способом. Деякі кар'єри затоплені, і в поєднанні зі спокійною гладдю води базальтові стіни виглядають особливо мальовничо. Наймальовничіший кар'єр з базальтовими стовпами розташований в урочищі Янова Долина біля села Базальтового. Посеред затопленого водою кар'єра тут утворився маленький острівець, який називають «Островом кохання».


Базальтовое - село (около 500 жителей) Костопольского района Ровненской области, расположенное на берегу речки Горынь.
Добывать базальт в этом месте начали в 1861 году. Ранее село называли Яновой Долиной. Следы этого топонима сохранились в названии Ивано-Долинского месторождения базальта, на базе которого действуют Ивано-Долинский базальтовый карьер и геологический заказник «Базальтовые столбы».
Базальтовые столбы - уникальное творение природы. Памятник является комплексным: стратиграфическим, петрографическим, минералогическим, палеовулканическим. Расположен на западном склоне Украинского кристаллического щита. Общая протяжность обнажений базальта в пределах памятника - 180-230 метров. Толщина столбов колеблется в пределах от 0,6 до 1,2 метра, высота - от 3 до 30 метров. Преобладают столбы толщиной 0,8-1,0 метр. Камни имеют свойство давать прямой ровный раскол.
Базальтовые столбы - это магматическая порода, разбитая трещинами на характерные для базальта столбчатые структуры. Плотные ряды колонн-многогранников поражают монументальностью и геометрическим совершенством. В поперечном разрезе столбы имеют форму от четырехгранников до семигранников, что делает этот материал удобным для мощения улиц и дорог.
Промышленная добыча базальта ведется открытым способом. Некоторые карьеры затоплены, и в сочетании со спокойной гладью воды базальтовые стены выглядят особенно живописно. Самый живописный карьер с базальтовыми столбами расположен в урочище Янова Долина около села Базальтового. Посреди затопленного водой карьера здесь образовался маленький островок, который называют «Островом любви».

Bazaltove is a village in Rivne region. The geological nature monument «Bazaltovi Stovpy» (Basalt Columns) is located near the village.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный водой базальтовый карьер (50°55'20.50"N, 26°13'49.00"E), панорама ~240°.
Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Затоплений водою базальтовий кар'єр (50°55'20.50"N, 26°13'49.00"E), панорама ~240°.
Базальтовое. Затопленный водой базальтовый карьер (50°55'20.50"N, 26°13'49.00"E), панорама ~240°.
Bazaltove. Quarry lake in an abandoned basalt quarry (50°55'20.50"N, 26°13'49.00"E). Panorama ~240°.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный водой базальтовый карьер (50°55'23"N, 26°14'03"E), панорама ~180°. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Затоплений водою базальтовий кар'єр (50°55'23"N, 26°14'03"E), панорама ~180°.

Базальтовое. Затопленный водой базальтовый карьер (50°55'23"N, 26°14'03"E), панорама ~180°.

Bazaltove. Quarry lake in an abandoned basalt quarry (50°55'23"N, 26°14'03"E). Panorama ~180°.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Базальтовые столбы. Фото серпня 2017 року.
Ровенщина. Базальтовое. Фото. Базальтовые столбы. Фото серпня 2017 року.
Ровенщина. Базальтовое. Фото. Базальтовые столбы. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Базальтові стовпи.

Базальтовое. Базальтовые столбы.

Basalt Columns (Basalt Cliffs).


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Базальтовые столбы (50°55'22.50"N, 26°14'04.00"E), панорама ~120°. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Базальтові стовпи (50°55'22.50"N, 26°14'04.00"E), панорама ~120°.

Базальтовое. Базальтовые столбы (50°55'22.50"N, 26°14'04.00"E), панорама ~120°.

Basalt Columns (Basalt Cliffs).


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный карьер и базальтовые столбы (50°55'21.50"N, 26°14'03.50"E), панорама ~120°. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Затоплений кар'єр і базальтові стовпи (50°55'21.50"N, 26°14'03.50"E), панорама ~120°.

Базальтовое. Затопленный карьер и базальтовые столбы (50°55'21.50"N, 26°14'03.50"E), панорама ~120°.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный базальтовый карьер. Фото серпня 2017 року.
Ровенщина. Базальтовое. Фото. Базальтовые столбы и затопленный карьер. Фото серпня 2017 року.
Ровенщина. Базальтовое. Фото. Базальтовые столбы. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Базальтові стовпи та затоплений кар'єр.

Базальтовое. Базальтовые столбы и затопленный карьер.

Basalt Columns (Basalt Cliffs) & Quarry lake.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный карьер и базальтовые столбы. Фото серпня 2017 року.
Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный базальтовый карьер. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Затоплений кар'єр і базальтові стовпи.

Базальтовое. Затопленный карьер и базальтовые столбы.

Bazaltove. Quarry lake in an abandoned basalt quarry & «Bazaltovi Stovpy» (Basalt Columns) - Basalt Cliffs.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный водой базальтовый карьер (50°55'19.70"N, 26°14'08.00"E), панорама ~120°. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Затоплений водою базальтовий кар'єр (50°55'19.70"N, 26°14'08.00"E), панорама ~120°.

Базальтовое. Затопленный водой базальтовый карьер (50°55'19.70"N, 26°14'08.00"E), панорама ~120°.

Bazaltove. Quarry lake in an abandoned basalt quarry (50°55'19.70"N, 26°14'08.00"E). Panorama ~120°.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный водой базальтовый карьер (50°55'21.00"N, 26°14'07.80"E), панорама ~180°. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Затоплений водою базальтовий кар'єр (50°55'21.00"N, 26°14'07.80"E), панорама ~180°.

Базальтовое. Затопленный водой базальтовый карьер (50°55'21.00"N, 26°14'07.80"E), панорама ~180°.

Bazaltove. Quarry lake in an abandoned basalt quarry (50°55'21.00"N, 26°14'07.80"E). Panorama ~180°.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный карьер и базальтовые столбы (50°55'19.70"N, 26°14'11.20"E), панорама ~210°. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Затоплений кар'єр і базальтові стовпи (50°55'19.70"N, 26°14'11.20"E), панорама ~210°.

Базальтовое. Затопленный карьер и базальтовые столбы (50°55'19.70"N, 26°14'11.20"E), панорама ~210°.

Bazaltove. Quarry lake in an abandoned basalt quarry & «Bazaltovi Stovpy» (50°55'19.70"N, 26°14'11.20"E). Panorama ~210°.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Базальтовые столбы. Фото серпня 2017 року.
Ровенщина. Базальтовое. Фото. Затопленный базальтовый карьер. Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Базальтові стовпи та затоплений кар'єр.

Базальтовое. Базальтовые столбы и затопленный карьер.

Bazaltove. «Bazaltovi Stovpy» (Basalt Columns) & Quarry lake in an abandoned basalt quarry.


Ровенщина. Базальтовое. Фото. Экскаватор-утопленник в затопленном базальтовом карьере (50°55'19.70"N, 26°14'11.20"E). Фото серпня 2017 року.
Ровенщина. Базальтовое. Фото. Экскаватор-утопленник в затопленном базальтовом карьере (50°55'19.70"N, 26°14'11.20"E). Фото серпня 2017 року.
Базальтове. Екскаватор-потопельник в затопленому базальтовому кар'єрі (50°55'19.70"N, 26°14'11.20"E).

Базальтовое. Экскаватор-утопленник в затопленном базальтовом карьере (50°55'19.70"N, 26°14'11.20"E).


Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.Усі права застережено. © 2003-2017 Сергій Клименко
Rambler's Top100