Гончарова Галина. Фото. Мюнхен, листопад 2002 року
Мюнхен, листопад 2002 року
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Мюнхен, ноябрь 2002 года
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Марієнплац (Marienplatz). На передньму плані - Маріїнська колона (Mariensaule).
Мюнхен - столиця землі Баварія, третє за величиною місто Німеччини - розташований на берегах річки Ізар, у самому центрі Швабсько-баварського плоскогір`я на південному сході Німеччини по сусідству з Австрією, Італією та Швейцарією. За офіційною версією місто заснував князь гвельфів Генрих Лев, при якому в 1158 р. було побудовано міст через Ізар задля того, щоб тримати під своїм контролем ринок "білого золота" - солі. У 1180 р. місто перейшло до правлячої династії Віттельсбах, які розмістили тут свою резиденцію. А починаючи з 1505 р. Мюнхен стає столицею Баварії. Тут жили та творили геніальний композитор Рихард Штраус, письменник Томас Манн, першопочатківець абстрактного живопису Василь Кандинський.
Марієнплац - самий центр Мюнхена. У Середні віки тут проходили лицарські турніри; до початку XIX ст. тут також проходили крупні торги сільгосппродуктами.
Маріїнську колону було споруджено при Максиміліані I в 1638 році на честь святої покровительки Баварії. Чотири сульптури по боках колони символізують війну, чуму, єресь та голод.


Мариенплац (Marienplatz). На переднем плане - Мариинская колонна (Mariensaule).
Мариенплац - самый центр Мюнхена. В Средние века здесь проходили рыцарские турниры; к началу XIX ст. здесь также проходили крупные торги сельхозпродуктами.
Мариинская колонна была сооружена при Максимилиане I в 1638 году в честь святой покровительницы Баварии. Четыре скульптуры в основании колонны символизируют войну, чуму, ересь и голод.


Вид на храм Святого Духа (Heiliggeistkirche). Ліворуч - будівля церкви святого Петра (Peterskirche).
Церква Святого Духа розташована на північ від Продуктового ринку. Архітектура храму поєднує в собі готику XIV ст., часу початку будівництва та бароко XVIII ст., коли церкву було перебудовано.


Вид на храм Святого Духа (Heiliggeistkirche). Слева - здание церкви святого Петра (Peterskirche).
Мюнхен - столица земли Бавария, третий по величине город Германии - расположен на берегах речки Изар, в самом центре Швабско-баварского плоскогорья на юго-востоке Германии по суседству с Австрией, Италией и Швейцарией. По официальной версии город основал князь гвельфов Генрих Лев, при котором в 1158 г. был построен мост через Изар для того, чтобы держать под своим контролем рынок "белого золота" - соли. В 1180 г. город перешел к правящей династии Виттельсбах, которые разместили тут свою резиденцию. А начиная с 1505 г. Мюнхен становится столицей Баварии. Тут жили и творили гениальный композитор Рихард Штраус, писатель Томас Манн, родоначальник абстрактной живописи Василий Кандинский.
Церковь Святого Духа расположена на север от Продуктового рынка. Архитектура храма сочетает в себе готику XIV ст., времени начала строительства и барокко XVIII ст., когда церковь была перестроена.


Вид на Стару міську ратушу (Altes Rathaus). Ліворуч - будівля церкви святого Петра (за рогом від попереднього фото).
Стара міська ратуша розташована на Марієнплац. Будівлю ратуші було споруджено наприкінці XV ст., але вона сильно постраждала під час Другої світової війни і її було майже повністю перебудовано. Проте головна зала ратуші зберегла в основному елементи декору і вважається перлиною німецької готики.


Вид на Старую городскую ратушу (Altes Rathaus). Слева - здание церкви святого Петра (за углом от предыдущего снимка).
Старая городская ратуша расположена на Мариенплац. Здание ратуши было сооружено в конце XV ст., но оно сильно пострадало во время Второй мировой войны и было почти полностью перестроено. Тем не менее, главный зал ратуши сохранил в основном элементы декора и считается жемчужиной немецкой готики.


Вид на вулицю Sparkassenstrasse.
Ліворуч - будівля Старої міської ратуші; праворуч - будівля храму Святого Духа; за спиною - Продуктовий ринок (Viktualienmarkt).


Вид на улицу Sparkassenstrasse.
Слева - здание Старой городской ратуши; справа - здание храма Святого Духа; за спиной - Продуктовый рынок (Viktualienmarkt).


Вулицею Neuhauser. Праворуч - будівля храму святого Михайла (Michaelskirche).
Ієзуітський храм святого Михайла, будівництво якого почалось в XVI столітті, вважається найбільшим в регіоні північних Альп. Храм побудовано в стилі ренесанс, його числені ниші прикрашені статуями членів правлячого дому Віттельсбах. У великій ниші нижнього ярусу розташовано скульптурну групу "Святий Михайло, що бореться зі Злом". Храм має один неф з арочними зводами та боковими часовнями; головний вівтар прикрашено ще одним скульптурним зображенням святого Михайла. Внизу, в королівській усипальні, спочиває прах багатьох королів та принців династії Віттельсбах.
Поряд (на фото - далі за храмом) розташована Стара Академія (Alte Akademie). Будівля епохи Ренесансу належала раніше ієзуітському коледжу. Зараз у цьому будинку розміщено управління cтатистики та обробки даних землі Баварія.


По улице Neuhauser. Справа - здание храма святого Михаила (Michaelskirche).
Иезуитский храм святого Михаила, строительство которого началось в XVI столетии, считается крупнейшим в регионе северных Альп. Храм построен в стиле ренессанс, его многочисленные ниши украшены статуями членов правящего дома Виттельсбах. В большой нише нижнего яруса находится скульптурная группа "Святой Михаил, борющийся со Злом". Храм имеет один неф с арочными сводами и боковыми часовнями; главный алтарь украшен еще одним скульптурным изображением святого Михаила. Внизу, в королевской усипальне, покоится прах многих королей и принцев династии Виттельсбах.
Рядом (на снимке - дальше за храмом) находится Старая Академия (Alte Akademie). Постройка эпохи Ренесанс принадлежала раньше иезуитскому колледжу. Сейчас в этом здании размещено управление статистики и обработки данных земли Бавария.


На улицах Мюнхена.

На улицах Мюнхена.


Вулицями Мюнхену.

На улицах Мюнхена.
Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100