Клименко Сергій. Фото. Тайвань (Республіка Китай), Тайпей, липень 2007 року
Тайвань (Республіка Китай), Тайпей, липень 2007 року
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Тайвань (Республика Китай), Тайпей, июль 2007 года
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Тайвань (Республіка Китай) - гористий острів, частина гряди островів, що обрамляють із заходу Тихий океан. Розташований приблизно за 160 км від континентального Китаю. Формою острів нагадує тютюновий лист. Це - один з найбільших островів Азії (протяжність з півночі на південь 394 км, ширина близько 140 км; довжина берегової лінії - 1448 км; площа близько 36 тисяч кв. км). На сході острів омиває Тихий океан, на півдні - Південно-Китайське морем (пролив Баші), на півночі – Східно-Китайське море, на заході острів відокремлений від материка Тайванською протокою, ширина якої коливається від 130 до 220 км. Територія Тайваню включає сам острів Тайвань, а також острови Цзіньмень (Кемой), Мацзу, Пенху (Пескадорські) та десятки дрібних островів. Головні міста Тайваню: столиця Тайпей (Тайбей), найбільший порт Гаосюн (шостий за світі за величиною), Тайнань, Тайчжун і Цзілун - одне з самих дощових міст світу.
Згідно з китайськими хроніками перші спроби Китаю підкорити острів робилися в 603 році до н.е. У XII столітті японці захопили невеликі території острова, а з XV століття Японія вважала східну половину острова своєю власністю. Китайці (народність хан), що почали заселяти острів Тайвань у XIII столітті, поступово змішалися з місцевим населенням малайського походження. Першими європейцями на острові були португальці, які захопили Тайвань у 1590 році. Саме португальці назвали острів Формоза (Formosa), що в перекладі з португальської означає «Чудовий». Острів зберіг свою чарівність до теперішнього часу попри те, що за останні десятиріччя економіка та промисловість розвивалися прискореними темпами і Тайвань перетворився на один із найуспішніших регіонів Азії. У 1624-1662 роках на острові влаштувалися голландці, а в 1683 році острів увійшов до складу Китайської імперії та європейців було вигнано з острова. Проте в середині XIX сторіччя порти Тайваню було відкрито для іноземних кораблів, на острові почали роботу католицька та протестантська місія. У 1895 році, в результаті китайсько-японської війни, Тайвань відійшов до Японії, яка на початку Другої світової війни оголосила Тайвань невід'ємною частиною імперії. Японці зберігали своє панування над островом до 1945 року. Після поразки Японії в 1945 році, згідно із рішенням Ялтинської конференції, Тайвань було повернено Китаю. У 1949 році, після приходу до влади на материковій частині Китаю комуністів Мао Цзе-дуна (Mao Tsedun), на Тайвань утік китайський уряд Чан Кай-Ші, який був президентом Китайської республіки (Тайвань) до своєї смерті в 1975 році. У 1955 році Тайвань уклав договір зі США про взаємну безпеку.
Хоча Тайвань реально функціонує як незалежна держава - Республіка Китай - починаючи з 1949 року, він дотепер офіційно не визнаний як незалежна держава міжнародним співтовариством і формально має статус однієї з провінцій Китаю.
Тайпей (Тайбей) - столиця Тайваню (офіційно іменується «місцем тимчасового перебування уряду Республіки Китай на час комуністичного заколоту») - велике місто, що розташоване у долині на півночі острова Тайвань. Сучасне місто має сітчасту структуру з широкими вулицями, що прокладені з півночі на південь та зі сходу на захід. У місті явно бракує старого історичного ядра (певно, більшість старих будівель було зруйновано за часів Другої світової війни чи їх просто знесли, щоб розчистити місце для новобудов).


Тайвань (Республика Китай) - гористый остров, является частью гряды островов, окаймляющих с запада Тихий океан. Расположен приблизительно в 160 км от континентального Китая. По форме остров напоминает табачный лист. Это - один из крупнейших островов Азии (протяженность с севера на юг 394 км, ширина около 140 км; длина береговой линии - 1448 км; площадь около 36 тысяч кв. км). На востоке остров омывается Тихим океаном, на юге - Южно-Китайским морем (пролив Баши), на севере - Восточно-Китайским морем, на западе остров отделен от материка Тайваньским проливом, ширина которого колеблется от 130 до 220 км. Территория Тайваня включает сам остров Тайвань, а также острова Цзиньмэнь (Кемой), Мацзу, Пэнху (Пескадорские) и десятки мелких островов. Главные города Тайваня: столица Тайпей (Тайбэй), крупнейший порт Гаосюн (шестой в мире по величине), Тайнань, Тайчжун и Цзилун - один из самых дождливых городов мира.
Согласно китайским хроникам первые попытки Китая подчинить остров предпринимались в 603 году до н.э. В XII веке японцы захватили небольшие территории острова, а с XV века Япония считала восточную половину острова своей собственностью. Китайцы (народность хан), начавшие заселять остров Тайвань в XIII веке, постепенно смешались с местным населением малайского происхождения. Первыми европейцами на острове оказались португальцы, которые захватили Тайвань в 1590 году. Именно португальцы назвали остров Формоза (Formosa), что в переводе с португальского означает «Прекрасный». Остров сохранил свое очарование до настоящего времени, несмотря на то, что в последние десятилетия экономика и промышленность развивались ускоренными темпами и Тайвань превратился в один из самых успешных регионов Азии. В 1624-1662 годах на острове обосновались голландцы, а в 1683 году остров вошел в состав Китайской империи,а европейцы были изгнаны с острова. Однако в середине XIX столетия порты Тайваня были открыты для иностранных кораблей, на острове начали работу католическая и протестантская миссия. В 1895 году, в результате китайско-японской войны, Тайвань отошел к Японии, которая в начале Второй мировой войны объявила Тайвань неотъемлемой частью империи. Японцы сохраняли свое господство над островом до 1945 года. После поражения Японии в 1945 году, согласно решениям Ялтинской конференции, Тайвань был возвращен Китаю.
В 1949 году, после прихода к власти на материковой части Китая коммунистов Мао Цзе-Дуна (Mao Tsedun), на Тайвань бежало китайское правительство Чан Кайши, который был президентом Китайской республики (Тайвань) до своей смерти в 1975 году. В 1955 году Тайвань заключил договор с США о взаимной безопасности.
Хотя Тайвань реально функционирует как независимое государство - Республика Китай - начиная с 1949 года, он в настоящее время официально не признан в качестве независимого государства международным сообществом и формально имеет статус одной из провинций Китая.
Тайпей (Тайбэй) - столица Тайваня (официально именуется «местом временного пребывания правительства Республики Китай на время коммунистического мятежа») - большой город, расположенный в долине на севере острова Тайвань. Современный город организован в виде сетчатой структуры, с широкими улицами, проложенными с севера на юг и с востока на запад. В городе явно ощущается недостаток старого исторического ядра (вероятно, большинство старых зданий были уничтожены во время Второй мировой войны или просто снесены, чтобы расчистить место для новостроек).

Taiwan is an island in East Asia. "Taiwan" is also commonly used to refer to the territories administered by the Republic of China (ROC), which governs the island of Taiwan, Lanyu (Orchid Island) and Green Island in the Pacific off the Taiwan coast, the Pescadores in the Taiwan Strait, and Kinmen and the Matsu Islands off the coast of mainland Fujian. The island groups of Taiwan and Penghu (except the municipalities of Taipei and Kaohsiung) are officially administered as Taiwan Province of the Republic of China. The main island of Taiwan, also known as Formosa (from the Portuguese Ilha Formosa, meaning "beautiful island"), is located in East Asia off the coast of mainland China, southwest of the main islands of Japan but directly west of the end of Japan's Ryukyu Islands, and north-northwest of the Philippines. It is bound to the east by the Pacific Ocean, to the south by the South China Sea and the Luzon Strait, to the west by the Taiwan Strait and to the north by the East China Sea. The island is 394 kilometers (245 miles) long and 144 kilometers (89 miles) wide and consists of steep mountains covered by tropical and subtropical vegetation.
Taipei, the capital of Taiwan, is a big city lying in a valley in the north of the Taiwan Island. The city is arranged around a grid structure, with wide roads running from north to south and east to west. It lacks an old historic core (probably most of old buildings were destroyed in WW II or simply torn down to make place for new buildings).


Храм Луншань ("Гора Дракона"), 1738 рік.
Храм Луншань - не тільки храм і визначна екскурсійна пам'ятка, але і пам'ятник історії. Різьблені ніші та колони з драконами мають високий рівень художньої цінності. Двері, балки та колони чудово декоровані. Є пара колон із бронзовими драконами в передній залі, чотири пари колон з драконами й середній залі. Всі скульптури вишукані. Є також витончені дерев'яні скульптури.


Храм Луншань ("Гора Дракона"), 1738 год.
Храм Луншань - не только храм и экскурсионная достопримечательность, но и памятник истории. Резные ниши и колонны с драконами имеют высокий уровень художественной ценности. Двери, балки и колонны красиво декорированы. Имеется пара колонн с бронзовыми драконами в переднем зале, четыре пары колонн с драконами в среднем зале. Все скульптуры изысканны. Имеются также изящные деревянные скульптуры.

Longshan Temple ("Dragon’s Hill") (No.211, Guangzhou St., Taipei, Taiwan, R.O.C.), 1738.
Lungshan Temple is not only a temple, a sightseeing attraction, but also a second-degree historical site. The carved niches and dragon columns achieve a high level of decorative value. The doors, beams, and poles are beautifully decorated. There is a pair of bronze dragon poles in the front hall, four pairs of dragon poles in the middle hall. The sculptures are delicate. There are also exquisite wood sculptures.


Храм Луншань ("Гора Дракона") - славнозвісний старий храм у Тайвані.
Споруджений у 1738 році поселенцями з Фуцзяня (континентальний Китай), Храм служив церквою та місцем зібрань китайських поселенців. Храм Луншань неодноразово горів, розсипався від землетрусів і навіть піддався американським бомбардуванням. Проте мешканці столиці весь час відбудовували його, старанно молилися богам і кидали священні «jiao» - дерев'яні палички у формі банана, що використовуються для ворожіння. Відбудували Храм і через кілька місяців після закінчення Другої Світової Війни. Сьогодні храм Луншань є характерним зразком класичної Тайванської архітектури і належить до основної архітектурної спадщини Тайваню. Подібно до більшості храмів Тайваню, в Храмі поклоняються суміші Буддизму, Даосізму та народних божеств, приміром Матшу. Храм присвячений кільком богам, зокрема богині Куань Інь.


Храм Луншань ("Гора Дракона") - знаменитый старый храм в Тайване.
Построенный в 1738 году поселенцами из Фуцзяня (континентальный Китай), Храм служил церковью и местом сбора китайских поселенцев. Храм Луншань неоднократно горел, рассыпался от землетрясений и даже подвергся американским бомбардировкам. Однако жители столицы всё время отстраивали его заново, усердно молились богам и кидали священные «jiao» - деревянные палочки в форме банана, используемые для гаданий. Отстроили Храм и через несколько месяцев после завершения Второй Мировой Войны. Сегодня храм Луншань является характерным примером классической Тайваньской архитектуры и принадлежит к основному архитектурному наследию Тайваня. Подобно большинству храмов Тайваня, в Храме поклоняются смеси Буддизма, Даосизма и народных божеств, к примеру Матшу. Храм посвящен нескольким богам, в том числе богине Куань Инь.

Longshan Temple ("Dragon’s Hill") is a famous old temple in Taiwan.
It was built in 1738 by settlers from Fujian, China. It served as a place of worship and a gathering place for the Chinese settlers. The Longshan temple has been destroyed either in full or in part on numerous earthquakes and fires. Taipei residents have nevertheless consistently rebuilt and renovated it, and did so again after the close of the Second World War a few months later. Lungshan is seen as an emblematic example of Taiwanese classical architecture. Today it belongs to the core architectural heritage of Taiwan. Like most temples in Taiwan, the Temple worships a mixture of Buddhist, Taoist, and folk deities such as Matsu. It is dedicated to several gods, including the goddess Kuan Yin.


Храм Луншань ("Гора Дракона"), 1738 рік.

Храм Луншань ("Гора Дракона"), 1738 рік.

Longshan Temple ("Dragon’s Hill"), 1738.


Храм Луншань ("Гора Дракона"),
ставок та водоспад на території храму.


Храм Луншань ("Гора Дракона"),
пруд и водопад на территории храма.

Longshan Temple ("Dragon’s Hill");
pond and waterfall, which are located on territory of temple.


Будівля резиденції Президента.
Будівля споруджена у стилі європейського Ренесансу і цілком симетрична. Центральна вежа і чудова архітектурна обробка будівлі унікально граціозні.


Здание резиденции Президента.
Здание построено в стиле европейского Ренессанса и совершенно симметрично. Центральная башня и великолепная архитектурная обработка здания уникально грациозны.

Office of the President (No.122, Sec.1, Chongqing S. Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.).
The European Renaissance-style building is highly symmetrical. The central tower and the building's stately architectural refinement are uniquely graceful.


У сквері неподалік від резиденції Президента.

В сквере невдалеке от резиденции Президента.

In a public garden near the Office of the President.


Вулицями Тайпею, неподалік Меморіалу Чан Кай-Ші.
На другому плані - хмарочос Шін Конг.


По улицам Тайпея, близ Мемориала Чан Кай-Ши.
На заднем плане - небоскреб Шин Конг.

By the streets of Taipei, near Chiang Kai-Shek Memorial Hall.
In the background is Shin Kong life tower


Арка - головний вхід до Меморіалу Чан Кай-Ші.

Арка - главный вход в Мемориал Чан Кай-Ши.

Arch - the main entrance in Chiang Kai-Shek Memorial Hall.


Меморіал Чан Кай-Ші.
Національний Меморіальний Зал Чан Кай-Ші (Культурний Центр Ч.К.Ш.) було урочисто відкрито у 1980, через п'ять років після смерті засновника і першого президента Тайваню, Чан Кай-Ші. Меморіал складається з величезного відкритого простору з біло-блакитним мавзолеєм, в якому встановлено бронзову статую Чан Кай-Ші, великої біло-блакитної брами і двох будівель - Національного Театру та Національного Концертного Залу. У гарному парку перед залом висаджені цікаві рослини і квіти, є штучна гора та маленький потік із мостом.
У травні 2007 року власті Тайваню вирішили перейменувати цей меморіальний комплекс, відкритий у 1980 році на згадку про колишнього голову гомінданівської адміністрації Чан Кай-Ші. Відтепер він називатиметься «Меморіалом тайваньської демократії».


Мемориал Чан Кай-Ши.
Национальный Мемориальный Зал Чан Кай-Ши (Культурный Центр Ч.К.Ш.) был торжественно открыт в 1980, через пять лет после смерти основателя и первого президента Тайваня, Чан Кай-Ши. Мемориал состоит из огромного открытого пространства с бело-голубым мавзолеем, в котором установлена бронзовая статуя Чан Кай-Ши, больших бело-голубые ворот и двух зданий - Национального Театра и Национального Концертного Зала. В красивом парке перед залом высажены интересные растения и цветы, есть искусственная гора и маленький поток с мостом.
В мае 2007 года власти Тайваня решили переименовать этот мемориальный комплекс, открытый в 1980 году в память о бывшем главе гоминьдановской администрации Чан Кай-Ши. Отныне он будет называться «Мемориалом тайваньской демократии».

Chiang Kai-Shek Memorial Hall (No.21, Zhongshan N. Rd., Taipei.).
The National Chiang Kai-shek Memorial Hall (C.K.S. Cultural Center) was inaugurated in 1980, five years after the death of the founder and first president of Taiwan, Chiang Kai Shek. The memorial consists of a huge open space with a white and blue mausoleum containing a bronze statue of Chiang Kai Shek, a big white and blue gate and two buildings, the National Theatre and the National Concert Hall. The lovely park in front of the hall features interesting plants and flowers, an artificial mountain, and a small stream and bridge.


Арка - головний вхід до Меморіалу Чан Кай-Ші.
Вид зі внутрішнього майдану.
На другому плані - хмарочос Шін Конг.


Арка - главный вход в Мемориал Чан Кай-Ши.
Вид с внутренней площади.
На заднем плане - небоскреб Шин Конг.

Arch - the main entrance in Chiang Kai-Shek Memorial Hall.
View from the internal square.
In the background is Shin Kong life tower.


Національний Концертний Зал.
Вид зі внутрішнього майдану Меморіалу Чан Кай-Ші.
У цій будівлі також розташовані: Галерея Культури, магазин подарунків, скрипковий магазин, магазин музики та Чайний Будинок.


Национальный Концертный Зал.
Вид с внутренней площади Мемориала Чан Кай-Ши.
В этом здании также расположены: Галерея Культуры, магазин подарков, скрипичный магазин, магазин музыки и Чайный Дом.

National Concert Hall.
View from the internal square of C.K.S. Memorial Hall.
Culture Gallery, NTCH Gift Shop, Violin Shop, Music Shop and Tea House are also located in this building.


Мавзолей Чан Кай-Ші.
Вид зі внутрішнього майдану Меморіалу Чан Кай-Ші.


Мавзолей Чан Кай-Ши.
Вид с внутренней площади Мемориала Чан Кай-Ши.

Main vault (Mausoleum) of Chiang Kai-Shek.
View from the internal square of C.K.S. Memorial Hall.


У Чайному Домі.

В Чайном Доме.

Into the Tea House.


Храм Цінтьєн, що присвячений богу війны Куан-Куангу.
Інша визначна туристична пам'ятка Тайпея - Храм Цинтьен, що присвячений Куан-куангу, Богові Війни.
Храм Цинтьен займає площу більш ніж 7000 квадратних метрів, і присвячений Богві Рицарства (Куан-Куангу). Відомий як Громадський Храм Добродійників; він сприяє священному вченню Куан-Куанга а також п'яти моралям і восьми чеснотам, і прагне приносити мир і гармонію людям. Крім заступництва рицарству, Куан-Куанг також є опікуном торгівлі. Тому Храм Цинтьен завжди повний відданих прихильників у комерційному місті Тайбей.


Храм Цинтьен, посвященный богу войны Куан-Куангу.
Другая значительная туристическая достопримечательность Тайпея - Храм Цинтьен, посвященный Куан-Куангу, Богу Войны.
Храм Цинтьен занимает площадь более чем 7000 квадратных метров, и посвящен Богу Рыцарства (Куан-Куангу). Известен как Общественный Храм Благодетелей; он содействует священному учению Куан-Куанга а также пяти моралям и восьми добродетелям, и стремится приносить мир и гармонию людям. Кроме покровительства рыцарству, Куан-Куанг также является опекуном торговли. Поэтому Храм Цинтьен всегда полон преданных поклонников в коммерческом городе Тайбэй.

Xingtian (Tianxing) Temple (No.109, Sec.5, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.).
Another major tourist attraction is the Xingtian (Singtian) Temple, which is dedicated to Guan Gong, the God of War.
Xingtian Temple covers a total area of more than 7,000 square meters, and worships the God of Chivalry (Guan Yu). Commonly known as the Public Temple of Benefactors, it promotes the sacred teachings of Guan Yu as well as the five ethics and eight virtues, and aims to bring peace and harmony to the people. In addition to being the god of chivalry, Guan Yu is also the guardian of commerce. Therefore, Xingtian Temple is always full of faithful worshippers in the commercial city of Taipei.


Храм Цінтьєн.

Храм Цинтьен.

Xingtian Temple.


Храм Цінтьєн. Головний вхід до храму.

Храм Цинтьен. Главный вход в храм.

Xingtian Temple. Main entrance in the temple.


Тайпей. Вулицями вечірнього міста.
Пішохідна зона з прикрашеними деревами.


Тайпей. На улицах города вечером.
Пешеходная зона с украшенными деревьями.

Taipei by night.
Pedestrian area with tree decorations.


Хмарочос «Тайпей-101» ввечері. Будівля «Тайбэй-101» нагадує космічний човник, що зметнувся вгору через хмари. Цей хмарочос - зразок дизайну в китайському стилі з використанням лейтмотиву стеблини бамбука. У «Тайбэй-101» новаторьски комбінуються традиційне та сучасне, модне та класичне. «Тайбэй-101» зараз є найвищою будівлею у світі, сягаючи висоти 508 метрів (від поверхні до структурної вершини) і налічує 101 поверх (звідси і назва). Формою хмарочос нагадує квадратний бамбук з чотирма боками. «Тайбэй-101» може витримати землетруси (землетрус 2002 року силою 6,8 балів не спричинив жодних пошкоджень).

Небоскреб «Тайпей-101» вечером.
Здание «Тайбэй-101» напоминает космический челнок, устремившийся ввысь через облака. Этот небоскреб - пример дизайна в китайском стиле с использованием лейтмотива стебля бамбука. В «Тайбэй-101» новаторски комбинируются традиционное и современное, модное и классическое.
В настоящий момент «Тайбэй-101» является самым высоким зданием в мире, достигая высоты 508 метров (от поверхности до структурной вершины) и насчитывает 101 этаж (отсюда и название). Форма небоскреба подобна квадратному бамбуку с четырьмя сторонами. «Тайбэй-101» может выдержать землетрясения (землетрясение 2002 года силой 6,8 баллов не вызвало никаких повреждений).

«Taipei-101» skyscraper by night (No.45, Shifu Rd., Xinyi, Taipei, Taiwan, R.O.C.).
The «Taipei-101» building resembles a space shuttle blasting its way through the clouds. This skyscraper is an example of Chinese-style design featuring a bamboo-like motif. «Taipei-101» has innovatively combined the traditional and modern, and the fashionable with the classical.
«Taipei-101» is currently the tallest building in the world, measuring 508 metres (ground to structural top) over 101 floors (hence the name). The skyscraper's shape is like a square bamboo with four sides. «Taipei-101» can withstand earthquakes (no damage was caused by a 6.8 earthquake in 2002).


Хмарочос «Тайпей-101»; кафе в основі хмарочоса.

Небоскреб «Тайпей-101»; кафе в в основании небоскреба.

«Taipei-101»: indoor area with cafe.


Хмарочос «Тайпей-101»; всередині будівлі.
Виконані за сучасними проектами й елегантні інтер'єри переважно дорогих крамниць, що продають товари відомих світових торгових марок. У цокольному поверсі торгового комплексу містяться ресторани швидкого харчування.


Небоскреб «Тайпей-101»; внутри здания.
Выполненные по современным проектам и элегантные интерьеры преимущественно дорогих магазинов, которые продают товары известных мировых торговых марок. В цокольном этаже торгового комплекса размещены рестораны быстрого питания.

«Taipei-101», indoor area.
The newly designed and elegant interior hosts mostly expensive shops and stores selling branded goods. In the basement of the shopping complex there is a food court.


Кілька фото торгівельного комплексу в основі хмарочоса «Тайпей-101».

Несколько фото торгового комплекса в основании небоскреба «Тайпей-101».

Some photos of the shopping complex in the basement of «Taipei-101» skyscraper.


Хмарочос «Тайпей-101», модель найшвидшого у світі ліфта.
Це - зменшена у 10 разів модель найшвидшого в світі ліфту.
Ці два найшвидших в світі ліфти зі швидкістю 1010 м/хв., обладнані найпередовішими елементами високих технологій. Ці ліфти не тільки володіють світовим рекордом як найшвидші ліфти на Землі, а й мають низку специфічних особливостей: регулювання атмосферного тиску, активний масовий демпфер, аеродинамічна капсула, високопродуктивна роликова напрямна та пристрій забезпечення безпеки.


Небоскреб «Тайпей-101», модель самого быстрого в мире лифта.
Это - уменьшенная в 10 раз модель самого быстрого в мире лифта.
Эти два самых быстрых в мире лифта со скоростью 1010 м/мин., оборудованы самыми передовыми элементами высоких технологий. Эти лифты не только владеют мировым рекордом как самые быстрые лифты на Земле, но и обладают рядом специфических особенностей: регулирование атмосферного давления, активный массовый демпфер, аэродинамическая капсула, высокопроизводительная роликовая направляющая и устройство обеспечения безопасности.

«Taipei-101» skyscraper. It is a model of the world's fastest elevators.
This model is downscaled as 1/10 of the world fastest elevator car.
These two world's fastest elevators, with the speed of 1010 m/min, are equipped with the most advance high-tech components. It's not only obtained the world record as the fastest elevators on earth, but also the lifts with features of: Atmospheric Pressure Control, Active Mass Damper, Aerodynamic Capsule, High Performance Roller Guide and Safety Device.


Хмарочос «Тайпей-101», 89-й поверх:
гігантський демпфер і оглядовий майданчик
.


Небоскреб «Тайпей-101», 89-й этаж:
гигантский демпфер и обзорная площадка
.

«Taipei-101» skyscraper, 89th floor:
giant damper (spherical weight) and observatory
.


Хмарочос «Тайпей-101»; види вечірнього Тайпею з оглядового майданчика.

Небоскреб «Тайпей-101»; виды вечернего Тайпея с обзорной площадки.

«Taipei-101» skyscraper; Taipei by night, view from the observatory.


Тайпейське метро: на станціях та у потязі.

Тайпейское метро: на станциях и в поезде.

Taipei Subway: underground stations and underground train.


Тайпей вночі.
Вулиця «Zhongxiao E. Rd.» поблизу від
станції метро «Kunyang».


Тайпей ночью.
Улица «Zhongxiao E. Rd.» невдалеке от
станции метро «Kunyang».

Taipei by night.
«Zhongxiao E. Rd.» near to
subway station «Kunyang».


Тайпей. Вулицями міста вдень та ввечері.

Тайпей. На улицах города днем и вечером.

Taipei by day and along toward evening.


Тайпей. У спеціалізованому магазині чаю.

Тайпей. В специализированном магазине чая.

Taipei. In the tea-shop.


Нічний маркет Шилін - найбільший туристський нічний ринок у Тайпеї.

Ночной маркет Шилин - самый большой туристский ночной рынок Тайпея.

Shilin Night Market (Between end of Wenlin Rd., Jihe Rd. and Zhongshan N. Rd.) -
the largest tourist night market.


Нічний маркет Шилін.
Продуктовий ринок.


Ночной маркет Шилин.
Продуктовый рынок.

Shilin Night Market.
Shilin Food Square.


Нічний маркет Шилін.
Продуктовий ринок.


Ночной маркет Шилин.
Продуктовый рынок.

Shilin Night Market.
Shilin Food Square.


Нічний маркет Шилін – найбільший і найбільш метушливий нічний ринок у Тайпєї. Величезний асортимент товарів, продуктів і закусок, які користуються заслуженою популярністю. Цей нічний ринок працює від полудня до ранніх годин наступного дня.

Ночной маркет Шилин – самый большой и наиболее суетливый ночной рынок в Тайпее. Громадный ассортимент товаров, продуктов и закусок, пользующихся заслуженной популярностью. Этот ночной рынок работает от полудня до ранних часов следующего дня.

Shilin Night Market is the largest and most bustling night market in Taipei. A vast assortment of goods is on sale, and the snack foods are justly famous. This night market continues from noon until the early hours of the next day.


Кілька фото у нічному клубі «LUXY».
Сучасні розваги молоді скрізь дуже схожі...


Несколько фото в ночном клубе «LUXY».
Современные развлечения молодежи везде очень похожи...

Some photos of the night club «LUXY».


Штаб-квартира (головний офіс) корпорації D-Link у Тайпеї.

Штаб-квартира (головной офис) корпорации D-Link в Тайпее.

D-Link Headquarters (No.289, Sinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan, R.O.C.).Тайпей. Готель «City Lake Hotel».
Букет чудових лілій у холі.
...Гідний готель, гарний сервіс...


Тайпей. Гостиница «City Lake Hotel».
Букет прекрасных лилий в холле.
...Достойный отель, хороший сервис...

«City Lake Hotel» (No.462, Sec5, Cheng Kung Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.).
...There is a bouquet of wonderful lilies in the hotel lobby...


Тайпей. Східна околиця міста.
Панорама: дорога на естакаді і пагорби навколо Тайпея.


Тайпей. Восточная окраина города.
Панорама: дорога на эстакаде и холмы вокруг Тайпея.

Taipei. East outskirts (East uptown) of city.
Panorama view: elevated road and hills around Taipei.


Тайпей. Східна околиця міста
рано вранці.


Тайпей. Восточная окраина города
рано утром.

Taipei. East uptown of city (Come Nin Rd.)
early in the morning.


Міжнародний аеропорт Таоюань (колишній Чан-Кай-Ши).

Международный аэропорт Таоюань (бывший Чан-Кай-Ши).

Taiwan Taoyuan International Airport (former Chiang Kai-shek International Airport).


Міжнародний аеропорт Таоюань (колишній Чан-Кай-Ши).

Международный аэропорт Таоюань (бывший Чан-Кай-Ши).

Taiwan Taoyuan International Airport
(former Chiang Kai-shek International Airport).


Нижче - фото, зроблені під час перельотів за маршрутом Москва-Сеул-Тайпей і у зворотньому напрямі.

Ниже - фото, сделанные во время перелетов по маршруту Москва-Сеул-Тайпей и в обратном направлении.

Pictures of flights to route Moscow-Seoul-Taipei and back are below.


У салоні літака A330-300.
Рейс «China Airlines» CI0160 (Тайпей-Сеул) / CI0161 (Сеул-Тайпей).
...Дуже непоганий літак, гарний сервіс, гідні аеропорти...


В салоне самолета A330-300.
Рейс «China Airlines» CI0160 (Тайпей-Сеул) / CI0161 (Сеул-Тайпей).
...Очень неплохой самолет, хороший сервис, достойные аэропорты...

In a cabin of A330-300.
Flight of «China Airlines» CI0160 (Taipei-Seoul) / CI0161 (Seoul-Taipei).


Республіка Корея (Південна Корея).
Аеропорт Сеул - Іншеон (Інчон) Міжнародний
.


Республика Корея (Южная Корея).
Аэропорт Сеул - Иншеон (Инчон) Международный
.

Korea Republic (South Korea).
Seoul - Incheon International Airport
.


Республіка Корея (Південна Корея).
Аеропорт Сеул - Іншеон (Інчон) Міжнародний
.


Республика Корея (Южная Корея).
Аэропорт Сеул - Иншеон (Инчон) Международный
.

Korea Republic (South Korea).
Seoul - Incheon International Airport
.


Республіка Корея (Південна Корея).
Аеропорт Сеул - Іншеон (Інчон) Міжнародний
.


Республика Корея (Южная Корея).
Аэропорт Сеул - Иншеон (Инчон) Международный
.

Korea Republic (South Korea).
Seoul - Incheon International Airport
.


Республіка Корея (Південна Корея).
Аеропорт Сеул - Іншеон (Інчон) Міжнародний
.


Республика Корея (Южная Корея).
Аэропорт Сеул - Иншеон (Инчон) Международный
.

Korea Republic (South Korea).
Seoul - Incheon International Airport
.


Республіка Корея (Південна Корея).
Аеропорт Сеул - Іншеон (Інчон) Міжнародний
.


Республика Корея (Южная Корея).
Аэропорт Сеул - Иншеон (Инчон) Международный
.

Korea Republic (South Korea).
Seoul - Incheon International Airport
.


У салоні літака Іл-96.
Рейс «Аерофлот» SU 599 (Москва-Сеул) / SU 600 (Сеул-Москва).
...Що казати? Великий, та «совковий» літак, типово «совковий» сервіс, «совковий» аеропорт «Шереметьєво-2»...


В салоне самолета Ил-96.
Рейс «Аэрофлот» SU 599 (Москва-Сеул) / SU 600 (Сеул-Москва).
...Что сказать? Большой, но «совковый» самолет, типично «совковый» сервис, «совковый» аэропорт «Шереметьево-2»...

In a cabin of aircraft Ilyushin Il-96.
Flight of «Aeroflot» («Russian Airlines») SU 599 (Moscow-Seoul) / SU 600 (Seoul-Moscow).
Moscow, Russia: Sheremetyevo International, terminal 2.Першоджерела:
# «Taipei. Tourist Map», Department of Transportation, Taipei City Government, January 2007.
# «Taipei easy Go. Map», 2007.7~9.
# «Tours in Taiwan», Edison Travel Service.
# «Taipei City. Culture Express. Art&Culture Map», Department of Culture Affairs, Taipei City Government, July 2007.
# Вікіпедія.
Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100