Клименко Сергій. Фото. Молдова та південний захід Одещини, вересень 2009 року. День третій: готель «Stejaris» («Діброва») -> місто Soroca (Сороки) -> готель «Stejaris»
Молдова та південний захід Одещини, вересень 2009 року.
День третій: готель «Stejaris» («Діброва») -> місто Soroca (Сороки) -> готель «Stejaris»

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Молдавия и юго-запад Одесщины, сентябрь 2009 года.
День третий: готель «Stejaris» («Діброва») -> город Soroca (Сороки) -> готель «Stejaris»

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Мапа маршруту готель «Stejaris» («Діброва») -> місто Soroca (Сороки) -> готель «Stejaris».
Переважна більшість автошляхів на цьому маршруті залишають бажати набагато кращого, а подекуди є відверто поганими.
Метою тої нашої поїздки було ознайомлення з містом Сороки (рум. Soroca) та Сороцькою фортецею (рум. Cetatea Soroca).
Сороки - місто (близько 37 тис. мешканців) у Молдові, розташоване в глибокій долині на правому березі річки Дністер. Засновано у XV столітті. Є адміністративним центром Сороцького району.
У місті діють поромова переправа з Україною та відповідний міждержавний пункт пропуску «Сороки-Цекинівка».
Головною визначною пам'яткою міста є середньовічна Сороцька фортеця. Також популярними у туристів є Бекирівський Яр - скеля з гіпсу та пісковика, Печера Ченця, що розташована у вищезгаданій скелі, і Свічка Подяки - пам'ятник, що височіє на високому горбі, звідки можна помилуватися краєвидом на місто, Дністер та сусідню Україну.


Схема маршрута готель «Stejaris» («Діброва») -> город Soroca (Сороки) -> готель «Stejaris».
Подавляющее большинство автодорог на этом маршруте оставляют желать много лучшего, а кое-где являются откровенно плохими.
Целью той нашей поездки было знакомство с городом Сороки (рум. Soroca) и Сорокской крепостью (рум. Cetatea Soroca).
Сороки - город (около 37 тыс. жителей) в Молдове, расположенный в глубокой долине на правом берегу реки Днестр. Основан в XV веке. Является административным центром Сорокского района.
В городе действуют паромная переправа с Украиной и соответствующий межгосударственный пункт пропуска «Сороки-Цекиновка».
Главной достопримечательностью города является средневековая Сорокская крепость. Также популярны у туристов Бекировский Яр - скала из гипса и песчаника, Пещера Монаха, находящаяся в вышеуказанной скале, и Свеча Благодарения - памятник, расположенный на высоком холме, откуда открывается прекрасный вид на город, Днестр и соседнюю Украину.


Молдавия. Фото. Город Сорока, на улицах города. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Город Сорока вид из Сорокской крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Місто Сорока.

Молдавия. Город Сорока.

Soroca town (Soroca ora?).


Молдавия. Фото. Река Днестр возле Сорокской крепости. На противоположном берегу - Украина. Панорама ~90°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Річка Дністер біля Сороцької фортеці.
Панорама ~90°. На протилежному березі - Україна.


Молдавия. Река Днестр возле Сорокской крепости.
Панорама ~90°. На противоположном берегу - Украина.

Dniester River (Nistru) by Soroca Fortress (Cetatea Soroca).
Panorama ~90°.


Сороцька фортеця розташована на похилому правому березі Дністра, в місті Сороки.
1499 року для того, щоб протистояти набігам турків, татар та інших ворогів, господар Молдавського князівства Стефан III Великий побудував на місці давнього генуезького форту Ольхонія дерев'яну фортецю квадратної форми. Ця фортеця стала частиною оборонної системи тодішньої Молдови. У 1543-1546 роках, під час правління господаря Петра Рареша, цю фортецю було повністю перебудовано: замість дерев'яної фортеці було споруджено фортецю з каменю. 1711 року, під час Прутського походу Петра I, Сороцька фортеця захищала мешканців міста та гарнізон фортеці від турків.
Проект Сороцької фортеці ґрунтується на найвищому законі гармонії - Золотому перетині. Фортеця має округлу форму з діаметром 37,5 метрів. У фортечні мури вбудовано 5 веж: 4 округлих і одну (надбрамну) квадратної форми. Вежі мають три рівня та спеціальні отвори для гармат. Зовнішні мури пласкі, без вияву підмурків чи горизонтальних тяг. Мури веж мають ухил до центру фортеці. Висота фортечних мурів - 20-25 метрів, а їх товщина - 3,5 метри.
Сороцька фортеця має велику історичну цінність: вона збереглася до сьогодення такою, якою її збудували майстри середньовіччя. Також збереглася маленька військова церква, що розташована над центральним входом.

Сорокская крепость расположена на пологом правом берегу Днестра, в городе Сороки.
В 1499 году для того, чтобы противостоять набегам турков, татар и других врагов, господарь Молдавского княжества Стефан III Великий построил на месте давнего генуэзского форта Ольхония деревянную крепость квадратной формы. Эта крепость стала частью оборонительной системы тогдашней Молдовы. В 1543-1546 годах, во время правления господаря Петра Рареша, эта крепость была полностью перестроена: вместо деревянной крепости была построена крепость из камня. В 1711 году, во время Прутского похода Петра I, Сорокская крепость защищала обитателей города и гарнизон крепости от турков.
Проект Сорокской крепости основывается на наивысшем законе гармонии - Золотом сечении. Крепость имеет округлую форму с диаметром 37,5 метров. В крепостные стены встроено 5 башен: 4 округлых и одну (надвратную) квадратной формы. Башни имеют три уровня и специальные отверстия для пушек. Внешние стены плоские, без проявления фундаментов или горизонтальных тяг. Стены башен имеют уклон к центру крепости. Высота крепостных стен - 20-25 метров, а их толщина - 3,5 метра.
Сорокская крепость имеет большую историческую ценность: она сохранилась до настоящего времени такой, которой ее построили мастера средневековья. Также сохранилась маленькая военная церковь, расположенная над центральным входом.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, вид извне со стороны реки Днестр. Панорама ~60°. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, вид извне со стороны реки Днестр. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, види ззовні з боку річки Дністер.

Молдавия. Сорокская крепость, виды извне со стороны реки Днестр.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca).
These are some views on the outside.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, вид извне с юга. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, вид извне с юга. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, види ззовні з півдня.

Молдавия. Сорокская крепость, виды извне с юга.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca).
These are some views on the outside.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, надвратная башня, вид извне крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, надвратная башня, вид изнутри крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, надвратная башня, вид изнутри крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, надбрамна вежа.

Молдавия. Сорокская крепость, надвратная башня.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca), Gates tower.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, алтарь маленькой военной церкви на втором этаже надвратной башни крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, алтарь маленькой военной церкви на втором этаже надвратной башни крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, вівтар маленької військової церкви на другому поверсі надбрамної вежі фортеці.

Молдавия. Сорокская крепость, алтарь маленькой военной церкви на втором этаже надвратной башни крепости.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca).
It is a little army church in the Gates tower of the fortress.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, верхний этаж надвратной башни крепости, виды изнутри. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, верхний этаж надвратной башни крепости, виды изнутри. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, верхний этаж надвратной башни крепости, виды изнутри. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, верхній поверх надбрамної вежі фортеці, види зсередини.

Молдавия. Сорокская крепость, верхний этаж надвратной башни крепости, виды изнутри.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca), inside the overhead floor of the Gates tower.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, внутри крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, внутри крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, всередині фортеці.

Молдавия. Сорокская крепость, внутри крепости.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca), inside the fortress.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, внутри крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, колодец крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, всередині фортеці.

Молдавия. Сорокская крепость, внутри крепости.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca), inside the fortress.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, вид крепостных стен и внутреннего двора изнутри крепости. Панорама ~100°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, вид фортечних мурів і внутрішнього подвір’я зсередини фортеці. Панорама ~100°.

Молдавия. Сорокская крепость, вид крепостных стен и внутреннего двора изнутри крепости. Панорама ~100°.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca).
Panorama ~100°. This is a view from inside.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, вид крепостных стен и внутреннего двора изнутри крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, вид крепостных стен и внутреннего двора изнутри крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, вид внутреннего двора изнутри крепости. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, види фортечних мурів і внутрішнього подвір’я зсередини фортеці.

Молдавия. Сорокская крепость, виды крепостных стен и внутреннего двора изнутри крепости.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca), the inner yard of the fortress.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, круглая крепостная башня внутри, вид сверху. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, вид на реку Днестр из круглой крепостной башни.
Фото вересня 2009 року.


Молдавия. Фото. Сорокская крепость, современная лестница внутри круглой крепостной башни. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Сорокская крепость, проход из круглой крепостной башни. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Сороцька фортеця, види з круглих фортечних веж.

Молдавия. Сорокская крепость, виды из круглых крепостных башен.

Soroca Fortress (Cetatea Soroca).
These are some views from inside.Першоджерела:

Інші сторінки маршруту «Молдова та південний захід Одещини, вересень 2009 року»:


Усі права застережено. © 2003-2014 Сергій Клименко
Rambler's Top100