Клименко Сергій. Фото. Молдова та південний захід Одещини, вересень 2009 року. День четвертий: готель «Stejaris» («Діброва») -> Cricova (Криково) -> Orhei Vechi (Старий Орхей) -> готель «Stejaris»
Молдова та південний захід Одещини, вересень 2009 року.
День четвертий: готель «Stejaris» («Діброва») -> Cricova (Криково) -> Orhei Vechi (Старий Орхей) -> готель «Stejaris»

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Молдавия и юго-запад Одесщины, сентябрь 2009 года.
День четвёртый: отель «Stejaris» («Дубовая роща») -> Cricova (Криково) -> Orhei Vechi (Старий Орхей) -> отель «Stejaris»

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Мапа маршруту готель «Stejaris» («Діброва») -> Cricova (Криково) -> Orhei Vechi (Старий Орхей) -> готель «Stejaris».
Автошляхи на цьому маршруті - відносно прийнятні.
Головною метою тої нашої поїздки було ознайомлення з природним й історико-археологічним комплексом Старий Орхей (рум. Orhei Vechi).
Дорогою заїхали до міста Криково (рум. Cricova), що відоме переважно завдяки комбінату ігристих і марочних вин «Крикова» - єдиному в Молдові й одному з небагатьох на території колишнього СРСР підприємства, що виробляє ігристі вина методом класичної шампанізації. Крім ігристих вин, комбінат «Крикова» випускає широкий асортимент якісних ординарних і марочних виноградних вин, що витримуються у винницях загальною довжиною більше 60 км.


Схема маршрута отель «Stejaris» («Діброва») -> Cricova (Криково) -> Orhei Vechi (Старый Орхей) -> отель «Stejaris».
Автодороги на этом маршруте - относительно приемлемые.
Главной целью той нашей поездки было знакомство с природным и историко-археологическим комплексом Старый Орхей (рум. Orhei Vechi).
По дороге заехали в город Криково (рум. Cricova), который известен преимущественно благодаря комбинату игристых и марочных вин «Крикова» - единственному в Молдавии и одному из немногих на территории бывшего СССР предприятию, вырабатывающему игристые вина методом классической шампанизации. Помимо игристых вин, комбинат «Крикова» выпускает широкий ассортимент качественных ординарных и марочных виноградных вин, выдерживаемых в винных подвалах общей протяжённостью более 60 км.


Криково (рум. Cricova) - місто в Молдові у складі муніципію Кишинів. Уперше населений пункт згадується 1431 року. З давніх часів тут добувають будівельний камінь - котелець. У штольнях, що утворилися від видобування каменю, розташувалися відомі Криковські підвали, що простягаються на багато кілометрів. У підвалах природний вапняк допомагає підтримувати постійну температуру - 12-14 градусів і вологість 97-98%% - оптимальні умови для витримки марочних вин вищої категорії якості.
Тут зберігається понад 100 колекцій вин з найкращих сортів винограду, вирощеного в центральній частині Молдови. Колекція вин «Крикова» нараховує більше мільйона пляшок - не тільки молдавських, але й унікальних іспанських, італійських, французьких вин, а також зразки виноробства багатьох інших країн. Найраніший зразок вина датується 1902 роком.

Криково (рум. Cricova) - город в Молдавии в составе муниципия Кишинёв. Впервые населённый пункт упоминанается в 1431 году. С давних времён здесь добывают строительный камень - котелец. В образовавшихся штольнях расположились известные Криковские подвалы, протянувшиеся на многие километры. В подвалах природный известняк помогает поддерживать постоянную температуру - 12-14 градусов и влажность 97-98%% - оптимальные условия для выдержки марочных вин высшей категории качества.
Тут хранятся более 100 коллекций вин из лучших сортов винограда, выращенного в центральной части Молдавии. Коллекция вин «Крикова» насчитывает более миллиона бутылок - не только молдавских, но и уникальных испанских, итальянских, французских вин, а также образцы виноделия многих других стран. Самый ранний образец вина датируется 1902 годом.


Молдавия. Фото. Город Криково, комбинат игристых и марочных вин «Крикова». Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Город Криково, комбинат игристых и марочных вин «Крикова». Фото вересня 2009 року.
Молдова. Місто Криково, комбінат ігристих і марочних вин «Крикова».

Молдавия. Город Криково, комбинат игристых и марочных вин «Крикова».

Moldova, Cricova winery (Combinatul de vinuri «Cricova» S.A.)


Молдавия. Фото. Город Криково, комбинат игристых и марочных вин «Крикова». Панорама ~60°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Місто Криково, комбінат ігристих і марочних вин «Крикова».
Панорама ~60°.


Молдавия. Город Криково, комбинат игристых и марочных вин «Крикова».
Панорама ~60°.

Moldova, Cricova winery (Combinatul de vinuri «Cricova» S.A.)
Panorama ~60°.


Від міста Криково ми поїхали автошляхом M2 Кишинів-Орхей, далі приблизно на 36-му кілометрі цього автошляху з'їхали на автошлях R23 в напрямку сіл Требужени (Trebujeni), Бутучени (Butuceni), Моровая (Morovaia).
А якщо автодорогою M2 Кишинів-Орхей проїхати приблизно 3 кілометри далі, то праворуч від дороги буде розташована дуже цікава зона відпочинку «Safari», де можна добре провести час. Стверджують, що поряд знаходиться аномальна зона, де автомобілі котяться в гірку і вода тече вгору.

От города Криково мы поехали автодорогой M2 Кишинёв-Орхей, далее приблизительно на 36-ом километре этой автодороги съехали на автодорогу R23 в направлении сёл Требужены (Trebujeni), Бутучены (Butuceni), Моровая (Morovaia).
А если по автодороге M2 Кишинёв-Орхей проехать примерно 3 километра дальше, то справа от дороги будет расположена очень интересная зона отдыха «Safari», где можно хорошо провести время. Утверждают, что рядом находится аномальная зона, где автомобили катятся в горку и вода течет вверх.


Молдавия. Фото. Зона отдыха «Safari», 39,5 километр автодороги M2 Кишинёв-Орхей. Панорама ~180°. Фото травня 2008 року.
Молдова. Зона відпочинку «Safari», 39,5 кілометр автошляху M2 Кишинів-Орхей. Панорама ~180°.
Молдавия. Зона отдыха «Safari», 39,5 километр автодороги M2 Кишинёв-Орхей. Панорама ~180°.
Moldova, rest zone "Safari", route M2 Kishinev-Orhei, km 39.5. Panorama ~180°.


Молдавия. Фото. Зона отдыха «Safari», 39,5 километр автодороги M2 Кишинёв-Орхей. Фото травня 2008 року.
Молдавия. Фото. Зона отдыха «Safari», 39,5 километр автодороги M2 Кишинёв-Орхей. Фото травня 2008 року.
Молдавия. Фото. Зона отдыха «Safari», 39,5 километр автодороги M2 Кишинёв-Орхей. Фото травня 2008 року.
Молдова. Зона відпочинку «Safari».

Молдавия. Зона отдыха «Safari».

Moldova, rest zone "Safari"


Молдавия. Фото. Зона отдыха «Safari», 39,5 километр автодороги M2 Кишинёв-Орхей. В мини-зоопарке. Фото травня 2008 року.
Молдавия. Фото. Зона отдыха «Safari», 39,5 километр автодороги M2 Кишинёв-Орхей. В мини-зоопарке. Фото травня 2008 року.
Молдавия. Фото. Зона отдыха «Safari», 39,5 километр автодороги M2 Кишинёв-Орхей. В мини-зоопарке. Фото травня 2008 року.
Молдова. Зона відпочинку «Safari».
У міні-зоопарку.


Молдавия. Зона отдыха «Safari».
В мини-зоопарке.

Moldova, rest zone "Safari"


Старий Орхей - історико-археологічний комплекс, розташований за 60 км на північний схід від Кишинева, на річці Реут. Комплекс Старий Орхей є системою історичних пам'ятників і природних ландшафтів.
Ця територія була заселена з давніх часів, отже тут було знайдено сліди різних цивілізацій. На цьому місці виникали та зникали різні міста. Тут розташовувалася гето-дакськая фортеця (VI-I століття до н.е.), городище Золотої Орди Шехр-аль-Джедід або Янгі-Шехр (друга половина XIV століття), православні монастирі (з XIV століття) та молдавське місто Орхей (XV-XVII століття).
Мусульмани залишили археологам багату спадщину: руїни мечеті, караван-сараю, мавзолеїв і лазень. Місцевий музей, окрім експонатів просто неба, має в своєму розпорядженні багату експозицію глазурованої кераміки в східному стилі. У середині XIV століття місто Шехр-аль-Джедід зникло, і на його місці з'явилося нове місто з назвою Орхей, що означає «укріплення». Тут спорудили резиденцію місцевого воєначальника - пиркелаба, і дві православні церкви з прилеглими цвинтарями. Приблизно в середині XVI століття молдавський господарь Василь Лупу, перемістив місто на 18 км північніше, на місце сучасного міста Оргіїв.

Старый Орхей - историко-археологический комплекс, расположенный в 60 км к северо-востоку от Кишинёва, на речке Реут. Комплекс Старый Орхей представляет собой систему исторических памятников и природных ландшафтов.
Эта территория была заселена с давних времен, поэтому тут были обнаружены следы разных цивилизаций. На этом месте возникали и исчезали различные города. Здесь располагалась гето-дакская крепость (VI-I века до н.э.), городище Золотой Орды Шехр-аль-Джедид или Янги-Шехр (вторая половина XIV века), православные монастыри (c XIV века) и молдавский город Орхей (XV-XVII века).
Мусульмане оставили археологам богатое наследие: руины мечети, караван-сарая, мавзолеев и бань. Местный музей, помимо экспонатов под открытым небом, располагает богатой экспозицией глазурованной керамики в восточном стиле. В середине XIV века город Шехр-аль-Джедид исчез, и на его месте появился новый город с названием Орхей, что означает «укрепление». Здесь соорудили резиденцию местного военачальника - пыркелаба, и две православные церкви с прилегающими погостами. Примерно в середине XVI века молдавский господарь Василий Лупу, переместил город на 18 км севернее, на место современного города Оргеев.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей, схема (© Gheorghe Postica, Alexandru Ermurache, 2008). Схема з видання «Orheiul Vechi. Museum complex in the open air. Tourist guide» (Chișinău-2008)
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей, схема з видання «Orheiul Vechi. Museum complex in the open air. Tourist guide» («Tipografia Centrala», Chișinău-2008).

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей, схема из издания «Orheiul Vechi. Museum complex in the open air. Tourist guide» («Tipografia Centrala», Chișinău-2008).

Moldova, Old Orhei, the map of Historical and archaeological complex Orheiul Vechi (© Gheorghe Postica, Alexandru Ermurache, 2008).
12 - The Walls of medieval Fortress, second half of the 14th - mid 16th centuries; 3 - The medieval Citadel, second half of the 14th - mid 16th centuries; 4 - The Palace of Pircalab, second half of 14th - mid of 16th centuries; 5 - The Stone Dwelling, 15th century; 6 - The Mosque, 14th century; 7 - The Caravanserai, 14th century; 8 - The Medieval Church, second half of the 14th - 16th centuries; 9abc - The Tatar Bath, 14th century; 10 - The Orheiul Vechi Visitors Center; 11abcd - The Thraco-Geto-Dacian Fortifications Walls, 10th - 2nd centuries BC; 12 - The Pe?tera Hermitage, 15th - 19th centuries; 13 - The Geto-Dacian Citadel, 4th - 3rd century BC; 14 - The Geto-Dacian Sanctuary, 4th - 3rd centuries BC; 15 - The Traditional Peasant House, 19th - 20th centuries; 16 - The Traditional Gates, 19th - 20th centuries; 17 - The rock-carved complex Butuceni, 15th - 18th centuries; 18 - The Monastery of Pircalab Bosie, 15th - 18th centuries; 19 - The Hermitage of Pircalab Albu, 15th - 18th centuries.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Возле села Бутучены (Butuceni). Панорама ~150°.
Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей, біля села Бутучени (Butuceni). Панорама ~150°.
Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей, возле села Бутучены (Butuceni). Панорама ~150°.
Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. Panorama ~150°.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут. Возле села Бутучены (Butuceni). Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут. Возле села Бутучены (Butuceni). Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут. Возле села Бутучены (Butuceni). Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей над річкою Реут, біля села Бутучени (Butuceni).

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут, возле села Бутучены (Butuceni).

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Возле села Бутучены (Butuceni). Панорама ~150°.
Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей, біля села Бутучени (Butuceni). Панорама ~150°.
Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей, возле села Бутучены (Butuceni). Панорама ~150°.
Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. Panorama ~150°.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Возле села Бутучены (Butuceni). Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Возле села Бутучены (Butuceni). Панорама ~90°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей, біля села Бутучени (Butuceni). Панорама ~90°.

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей, возле села Бутучены (Butuceni). Панорама ~90°.

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. Panorama ~90°.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы был сооружен в 1904 году в периметре центральных фортификационных сооружений. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы был сооружен в 1904 году в периметре центральных фортификационных сооружений. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей.
1904 року в периметрі центральних фортифікаційних споруд було побудовано храм Різдва Пресвятої Богородиці.


Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей.
В 1904 году, в периметре центральных фортификационных сооружений был построен храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi.
In 1904, in the perimeter of the central fortification was build the Birth of the Holy Virgin Church that remarkably imposes itself in the historical and cultural landscape of Orheiul Vechi site.


Вали фрако-гето-дакської фортеці (X-II століття до Різдва Христового) - оборонна система, що складалася з шести земляних фортифікацій, укріплених в античні часи дерев'яними палісадами та захисними ровами. Стародавня фортеця займає всю територію мису Бутучень: два вали пролягають по протилежних краях мису, а інші чотири розташовані в його центральній частині. Вали завдовжки 350-400 метрів мали висоту від 4-5 до 10-12 метрів, прилеглі до них рови досягали глибини 2-4 метрів. Археологічні дослідження тут проводилися в 1947-1953 і в 1983-2000 роках.

Валы фрако-гето-дакской крепости (X-II века до Рождества Христового) - оборонительная система, состоявшая из шести земляных фортификаций, укрепленных в античное время деревянными палисадами и защитными рвами. Древняя крепость занимает всю территорию мыса Бутучень: два вала пролегают по противоположным оконечностям мыса, а другие четыре находятся в его центральной части. Валы длиной 350-400 метров имели высоту от 4-5 до 10-12 метров, прилегающие к ним рвы достигали глубины 2-4 метров. Археологические изыскания здесь проводились в 1947-1953 и в 1983-2000 годах.

The thraco-geto-dacian fortification walls (10th-2nd centuries BC). A defensive system made of 6 fortifications, strengthened in the ancient period with wooden fences and defensive walls. Two walls are positioned at the extremities of the Butuceni promontory, corresponding with the space of the old fortress, the other four being in the central part. The walls are from 4-5 m to 10-12 m high, and the moat reached a depth of circa 2-4 m. Archaeological researches: 1947-1953 and 1983-2000.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы был сооружен в 1904 году в периметре центральных фортификационных сооружений. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы был сооружен в 1904 году в периметре центральных фортификационных сооружений. Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы был сооружен в 1904 году в периметре центральных фортификационных сооружений. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей.

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей.

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi.


Старий Орхей відомий своїми скельними монастирями. Ця територія була ідеальною для чернецтва в ранньому християнському суспільстві, оскільки вона була ізольована від зовнішнього світу. У ті часи, коли християнство прийшло на цю землю, можливо, що в скелях вже були печери, висічені доісторичними племенами. Швидше за все, християни використовували ці печери. У Середні віки розповсюдження чернечого життя змусило ченців заглибитися в скелі. Вони розширювали існуючі печери і висікали нові. Деякі із цих печер добре збереглися до наших часів.
Дослідження свідчать, що в результаті землетрусів, які нерідкі в цьому регіоні, десятки монастирів обрушилися у води річки Реут, проте багато комплексів до цих пір збереглися у хорошому стані. Найстарішою укріпленою спорудою в Старому Орхеї є Гетська фортеця, що розташована на скелі. Фортеця сполучається з навколишнім світом вузькою стежкою, яку легко заблокувати в разі потреби, тому ця місцевість ідеально підходила для спорудження фортеці. Наприкінці III століття до нашої ери жителі були вимушені покинути фортецю через навалу германських племен. Іншою цікавою спорудою є Середньовічна фортеця. Її було споруджено, коли Золота Орда завоювала цю місцевість.

Старый Орхей известен своими скальными монастырями. Данная территория была идеальной для монашества в раннем христианском обществе, поскольку она была изолирована от внешнего мира. В те времена, когда христианство пришло на эту землю, возможно, что в скалах уже были пещеры, высеченные доисторическими племенами. Скорее всего, христиане использовали эти пещеры. В Средние века распространение монашеской жизни заставило монахов углубиться в скалы. Они расширяли существующие пещеры и высекали новые. Некоторые из этих пещер хорошо сохранились до нашего времени.
Исследования показывают, что в результате землетрясений, которые нередки в этом регионе, десятки монастырей обрушились в воды реки Реут, однако много комплексов до сих пор сохранились в хорошем состоянии. Самым старым укрепленным сооружением в Старом Орхее является Гетская крепость, расположенная на скале. Крепость сообщается с окружающим миром узкой тропой, которую легко заблокировать в случае необходимости, поэтому местность идеально подходила для сооружения крепости. В конце III века до нашей эры жители были вынуждены покинуть крепость из-за нашествий германских племен. Другим интереснным сооружением является Средневековая крепость. Она была построена, когда Золотая Орда завоевала эту местность.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Монастырь на речке Реут у села Бутучены (Butuceni). Панорама ~90°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей. Монастир на річці Реут біля села Бутучени (Butuceni). Панорама ~90°.

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Монастырь на речке Реут у села Бутучены (Butuceni). Панорама ~90°.

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. The Monastery of Pircalab Bosie, 15th-18th centuries. Panorama ~90°.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут. Панорама ~210°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей над річкою Реут. Панорама ~210°.
Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей над речкой Реут. Панорама ~210°.
Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. Panorama ~210°.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Руины татарской бани возле села Требужены (Trebujeni). Панорама ~60°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей. Руїни татарської лазні біля села Требужени (Trebujeni). Панорама ~60°.

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Руины татарской бани возле села Требужены (Trebujeni). Панорама ~60°.

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. The Tatar Bath, 14th century. Panorama ~60°


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Руины татарской бани возле села Требужены (Trebujeni). Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Руины татарской бани возле села Требужены (Trebujeni). Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей. Руїни татарської лазні біля села Требужени (Trebujeni).

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Руины татарской бани возле села Требужены (Trebujeni).

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. The Tatar Bath, 14th century.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей у села Требужены (Trebujeni). Панорама ~90°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей, біля села Требужени (Trebujeni). Панорама ~90°.

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей, у села Требужены (Trebujeni). Панорама ~90°.

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. The rock-carved complex. Panorama ~90°.


Молдавия. Фото. Речка Реут возле села Требужены (Trebujeni). Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Речка Реут возле села Требужены (Trebujeni). Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей. Річка Реут біля села Требужени (Trebujeni).

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей. Речка Реут возле села Требужены (Trebujeni).

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей у села Требужены (Trebujeni). Панорама ~90°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей, біля села Требужени (Trebujeni). Панорама ~90°.

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей, у села Требужены (Trebujeni). Панорама ~90°.

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. The rock-carved complex. Panorama ~90°.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей у села Требужены (Trebujeni). Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей у села Требужены (Trebujeni). Фото вересня 2009 року.
Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей у села Требужены (Trebujeni). Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей, біля села Требужени (Trebujeni).

Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей, возле села Требужены (Trebujeni).

Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. The rock-carved complex.


Молдавия. Фото. Историко-археологический комплекс Старый Орхей у села Требужены (Trebujeni). Панорама ~180°. Фото вересня 2009 року.
Молдова. Історико-археологічний комплекс Старий Орхей, біля села Требужени (Trebujeni). Панорама ~180°.
Молдавия. Историко-археологический комплекс Старый Орхей, у села Требужены (Trebujeni). Панорама ~180°.
Moldova, Old Orhei - Historical and archaeological complex Orheiul Vechi. The rock-carved complex. Panorama ~180°.Першоджерела:
# Вікіпедія.
# «Orheiul Vechi. Museum complex in the open air. Tourist guide»; Gheorghe Postica; I.S. I.P.F. «Tipografia Centrala», Chișinău-2008.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.

Інші сторінки маршруту «Молдова та південний захід Одещини, вересень 2009 року»:


Усі права застережено. © 2003-2015 Сергій Клименко
Rambler's Top100