Клименко Сергій. Фото. Заповідник «Асканія-Нова», дендрологічний парк, 2013 рік
Заповідник «Асканія-Нова», дендрологічний парк, 2013 рік
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Заповедник «Аскания-Нова», дендрологический парк, 2013 год
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Дендрологічний парк «Асканія-Нова» загальнодержавного значення. Загальна площа - 167,3 га. З них старий парк - 28 га (закладений в 1887-1893 роках). Рідколісся з дібровами - 52,7 га (створювалося поступово з 1907 до 1969 року). Новий дендропарк - 86,6 га (початок розбудови - 1966 рік).
Видовий склад насаджень парку: 1031 вид, форма, різновидність і сорт. З них східно-азійські - 201 вид, середземноморські - 108, північноамериканські - 229, євро-сибірські - 194, центрально-азійські - 26, форми та різновидності - гібриди та сорти - 8 таксонів.
Парк відкрито для відвідування цілий рік щоденно з 8 до 20 години. Для проведення реконструкції санітарних та агротехнічних заходів, парк може закриватись, про що повідомляється додатково. Відвідування парку безкоштовне.


Дендрологический парк «Аскания-Нова» общегосударственного значения. Общая площадь - 167,3 га. Из них старый парк - 28 га (заложен в 1887-1893 годах). Редколесье с дубравами - 52,7 га (создавалось постепенно с 1907 до 1969 года). Новый дендропарк - 86,6 га (начало создания - 1966 год).
Видовой состав насаждений парка: 1031 вид, форма, разновидность и сорт. Из них восточно-азиатские - 201 вид, средиземноморские - 108, североамериканские - 229, евро-сибирские - 194, центрально-азиатские - 26, формы и разновидности - гибриды и сорта - 8 таксонов.
Парк открыт для посещения круглый год ежедневно с 8 до 20 часов. Для проведения реконструкции, санитарных и агротехнических мероприятий, парк может закрываться, о чем сообщается дополнительно. Посещение парка бесплатное.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. План-схема дендропарка. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. План-схема дендропарку.
На схемі умовно позначено: I - захисна смуга, II - дендрарій, III - старий парк, IV - експозиційна зона, V - розсадник; - водойми; - дороги; - маршрут основний; - маршрут додатковий.


Аскания-Нова. План-схема дендропарка.
На схеме условно обозначены: I - защитная полоса, II - дендрарий, III - старый парк, IV - экспозиционная зона, V - рассадник; - водоемы; - дороги; - маршрут основной; - маршрут дополнительный.

Askania-Nova. Map of the botanical (dendrological) garden.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Панорама ~90°. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку. Панорама ~90°.

Аскания-Нова. В дендропарке. Панорама ~90°.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Panorama ~90°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Панорама ~90°. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку. Панорама ~90°.

Аскания-Нова. В дендропарке. Панорама ~90°.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Panorama ~90°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Старая водонапорная башня (1892 год). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Старая водонапорная башня (1892 год). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Комплекс старой водонапорной башни (1892 год). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку. Стара водонагнітна башта (1892 рік).

Аскания-Нова. В дендропарке. Старая водонапорная башня (1892 год).

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. The old water tower, 1892.


Після спорудження цієї водонагнітної башти, що давала артезіанську воду для штучних насаджень і великих водоймищ, «Асканія-Нова» поступово перетворилася на зелену оазу серед ковилового степу.

После сооружения этой водонапорной башни, дававшей артезианскую воду для искусственных насаждений и больших водоемов, «Аскания-Нова» постепенно превратилась в зеленый оазис среди ковыльной степи.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Лириодендрон тюльпановый (Liriodendron tulipifera). Общий вид дерева. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Лириодендрон тюльпановый (Liriodendron tulipifera). Ветка. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Лириодендрон тюльпановый (Liriodendron tulipifera). Листья и бутон крупным планом. Фото травня 2013 року.
Ліріодендрон тюльпановий.
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Порядок: Магнолієцвіті - Magnoliales. Родина: Магнолієві - Magnoliaceae. Рід: Ліріодендрон - Liriodendron. Вид: Ліріодендрон тюльпановий - Liriodendron tulipifera.


Лириодендрон тюльпановый.
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Порядок: Магнолиецветные - Magnoliales. Семейство: Магнолиевые - Magnoliaceae. Род: Лириодендрон - Liriodendron. Вид: Лириодендрон тюльпановый - Liriodendron tulipifera.


Ліріодендрон тюльпановий (Liriodendron tulipifera) - найближчий родич магнолії. Тюльпановим його називають за пахучі квіти жовтого кольору, які зовнішнім виглядом нагадують тюльпани. Тюльпанове дерево походить з Північної Америки, де воно поширене від Індіани й Пенсильванії до Флориди й Арканзасу. Ростуть ліріодендрони поодиноко та невеликими групами. Висота дерев може сягати 60 м, а діаметр стовбура - 3 м. Ліріодендрон доживає до 500 років. Квіти великі, до 6 см у діаметрі, поодинокі, зеленувато-жовтуваті. Ліріодендрон тюльпановий інтродуковано і широко культивується в помірному кліматі різних країн. В Україні тюльпанове дерево вирощують у ботанічних садах. Зустрічається воно також в деяких старих парках і дендраріях, зокрема в «Олександрії». Найкращий час для огляду ліріодендрона - у червні, коли він увесь вкривається квітами.

Лириодендрон тюльпановый (Liriodendron tulipifera) - ближайший родственник магнолии. Тюльпановым его называют за пахучие цветы желтого цвета, которые внешним видом напоминают тюльпаны. Тюльпанное дерево происходит из Северной Америки, где оно распространено от Индианы и Пенсильвании до Флориды и Арканзаса. Растут лириодендроны одиночно и небольшими группами. Высота деревьев может достигать 60 м, а диаметр ствола - 3 м. Лириодендрон доживает до 500 лет. Цветы большие, до 6 см в диаметре, одиночные, зеленовато-желтоватые. Лириодендрон тюльпановый интродуцирован и широко культивируется в умеренном климате различных стран. В Украине тюльпанное дерево выращивают в ботанических садах. Встречается оно также в некоторых старых парках и дендрариях, в частности в «Александрии». Наилучшее время для обзора лириодендрона - в июне, когда он весь укрывается цветами.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. American tulip tree (Liriodendron tulipifera).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Каштан съедобный, посевной, благородный (Castanea sativa).
Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. Каштан їстівний, благородний або справжній (Castanea sativa).
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Підклас: Розиди - Rosids. Порядок: Букоцвіті - Fagales. Родина: Букові - Fagaceae. Рід: Каштан - Castanea. Вид: Каштан їстівний - Castanea sativa.
Росте в умовах теплого та вологого субтропічного клімату. Утворює масові насадження в Середній та Південній Франції, Іспанії та Італії. В Україні зустрічається на південному березі Криму та в західному Закарпатті. Дерево каштану сягає 35 м заввишки та 2 м в діаметрі. Середня тривалість життя 200-300 років.


Аскания-Нова. Каштан съедобный, посевной, благородный (Castanea sativa).
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Подкласс: Розиды - Rosids. Порядок: Букоцветные - Fagales. Семейство: Буковые - Fagaceae. Род: Каштан - Castanea. Вид: Каштан съедобный - Castanea sativa.
Растет в условиях теплого и влажного субтропического климата. Образует массовые насаждения в Средней и Южной Франции, Испании и Италии. В Украине встречается на южном берегу Крыма и в западном Закарпатье. Дерево каштана достигает 35 м в высоту и 2 м в диаметре. Средняя продолжительность жизни 200-300 лет.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Chestnut or Sweet chestnut (Castanea sativa).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Обыкновенный соловей, или восточный соловей (Luscinia luscinia), поющий на ветке. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Обыкновенный соловей, или восточный соловей (Luscinia luscinia), поющий на ветке. Фото травня 2013 року.
Соловейко східний, або звичайний (Luscinia luscinia), що співає на гілці.
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Горобцеподібні - Passeriformes. Підряд: Співочі птахи - Passeri. Родина: Мухоловкові - Muscicapidae. Рід: Соловейко - Luscinia. Вид: Соловейко східний, або звичайний - Luscinia luscinia.
Вважається одним з найвідоміших і прославлених співаків серед птахів. Пісня складається з набору свистів і клацань, що повторюються. Кожен елемент пісні (коліно), число яких може досягати 12, повторюється кілька разів. В Україні гніздиться по всій території, крім Карпат і більшої частини Криму; під час міграцій трапляється скрізь.


Обыкновенный соловей, или восточный соловей (Luscinia luscinia), поющий на ветке.
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Воробьинообразные - Passeriformes. Подотряд: Певчие воробьиные - Passeri. Семейство: Мухоловковые - Muscicapidae. Род: Соловьи - Luscinia. Вид: Обыкновенный соловей, или восточный соловей - Luscinia luscinia.
Считается одним из самых известных и прославленных певцов среди птиц. Песня состоит из набора повторяющихся свистов и щелканий. Каждый элемент песни (колено), число которых может достигать 12, повторяется несколько раз. В Украине гнездится на всей территории, кроме Карпат и большей части Крыма; во время миграций случается везде.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Thrush Nightingale (Luscinia luscinia).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Барвинок малый (Vinca minor). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Барвинок малый (Vinca minor). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку. Барвінок малий (Vinca minor).
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Підклас: Айстериди - Asterids. Порядок: Тирличецвіті - Gentianales. Родина: Барвінкові, або Кутрові - Apocynaceae. Рід: Барвінок - Vinca. Вид: Барвінок малий - Vinca minor.


Аскания-Нова. В дендропарке. Барвинок малый (Vinca minor).
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Подкласс: Астериды - Asterids. Порядок: Горечавкоцветные - Gentianales. Семейство: Кутровые - Apocynaceae. Род: Барвинок - Vinca. Вид: Барвинок малый - Vinca minor.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Lesser periwinkle or Dwarf periwinkle (Vinca minor).


Барвінок малий (Vinca minor) - багаторічна вічнозелена трависта рослина, сягає висоти 30-60 см. Росте в листяних лісах, переважно в грабових або в грабово-дубових, часто утворює суцільні зарості на десятках гектарів. Тіньо-витривала рослина. Період цвітіння - у травні-червні. Стебла барвінка - повзучі, розгалужені, у вузлах укорінюються.
Є одним з українських народних символів. За українськими народними уявленнями барвінок символізує трійцю: дитинство, зрілий вік, старість; батька, матір, дитя; весну, літо, осінь; вічне нев'януче кохання, нестаріюче життя, пам'ять, а тому з барвінком українці віками сплітали весільні вінки, робили косиці, плели вінки й на могили, що символізувало вічну пам'ять, садили й садять на могилах.


Барвинок малый (Vinca minora) - многолетнее вечнозеленое травянистое растение, достигает высоты 30-60 см. Растет в лиственных лесах, преимущественно в грабовых или в грабово-дубовых, часто образует сплошные зарости на десятках гектаров. Тене-выносливое растение. Период цветения - в мае-июне. Стебли барвинка - ползучие, разветвлённые, в узлах укореняются.
Является одним из украинских народных символов. По украинским народным представлениям барвинок символизирует троицу: детство, зрелый возраст, старость; отца, мать, ребёнка; весну, лето, осень; вечную неувядающую любовь, нестареющую жизнь, память, а потому с барвинком украинцы веками плели свадебные венки, делали косицы, плели венки и на могилы, что символизировало вечную память, сажали и сажают на могилах.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Ландыш майский (Convallaria majalis). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Ландыш майский (Convallaria majalis). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку. Конвалія звичайна, або Конвалія травнева (Convallaria majalis).
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Підклас: Айстериди - Asterids. Порядок: Холодкоцвіті - Asparagales. Родина: Холодкові - Asparagaceae. Рід: Конвалія - Convallaria. Вид: Конвалія звичайна, або Конвалія травнева - Convallaria majalis.


Аскания-Нова. В дендропарке. Ландыш майский (Convallaria majalis).
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Подкласс: Астериды - Asterids. Порядок: Спаржецветные - Asparagales. Семейство: Спаржевые - Asparagaceae. Род: Ландыш - Convallaria. Вид: Ландыш майский - Convallaria majalis.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Lily of the Valley (Convallaria majalis).


Конвалія звичайна, або Конвалія травнева (Convallaria majalis) - багаторічна трависта рослина. Тіньо-витривала рослина. Період цвітіння - у травні, розмножується насінням і вегетативно. Квітконосне стебло голе, прямостояче, безлисте. Листки прикореневі, звичайно їх два, зрідка один або три, довгасто-овальні або еліптичні, великі. Основа листка клиноподібна. Квітка зібрана на верхівці стебла в однобічну 6-10-квіткову китицю. Квітки правильні, з простою округло-дзвоникоподібною, білою, шестизубчастою оцвітиною. Плід - малонасінна червона ягода. Конвалія поширена майже по всій Україні, крім півдня степу та високогір'я Карпат. Росте в мішаних і листяних лісах, часто утворює куртини та зарості. Лікарська, ефіроолійна, отруйна і декоративна рослина. У медицині використовують квітки, листки та надземну частину конвалії. Як декоративна рослина, конвалія придатна для декорування затінених вологих місць у садах і лісопарках.

Ландыш майский (Convallaria majalis) - многолетнее травянистое растение. Тене-выносливое растение. Период цветения - в мае, размножается семенами и вегетативно. Цветоносный стебель голый, прямостоячий, безлистный. Листки прикорневые, обычно их два, изредка один или три, вытянуто-овальные или эллиптические, большие. Основа листка клинообразная. Цветок собран на верхушке стебля в одностороннюю 6-10-цветочную кисть. Цветки правильные, с простым округло-колоколообразным, белым, шестизубчатым околоцветником. Плод - малосеменная красная ягода. Ландыш распространен почти по всей Украине, кроме юга степи и высокогорья Карпат. Растёт в смешанных и лиственных лесах, часто образует куртины и заросли. Врачебная, ефироолийна, ядовитое и декоративное растение. В медицине используют цветки, листки и надземную часть ландыша. Как декоративное растение, ландыш пригоден для декорирования затененных влажных мест в садах и лесопарках.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Озеро, сосны и грот на берегу озера. Панорама ~120°. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку. Озеро, сосни та грот на березі озера. Панорама ~120°.

Аскания-Нова. В дендропарке. Озеро, сосны и грот на берегу озера. Панорама ~120°.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Panorama ~120°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Озеро, сосны и грот. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Озеро и грот. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Озеро, сосны и грот. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку.
Озеро, сосни та грот.


Аскания-Нова. В дендропарке.
Озеро, сосны и грот.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Грот на берегу озера. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Грот на берегу озера. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку.
Грот на березі озера.


Аскания-Нова. В дендропарке.
Грот на берегу озера.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Озеро, сосны и грот на берегу озера. Панорама ~150°.
Фото травня 2013 року.
Херсонська область. Асканія-Нова. У дендропарку. Озеро, сосни та грот на березі озера. Панорама ~150°.
Херсонская область. Аскания-Нова. В дендропарке. Озеро, сосны и грот на берегу озера. Панорама ~150°.
Kherson region. Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Panorama ~150°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Озеро, сосны и грот на берегу озера. Панорама ~180°.
Фото травня 2013 року.
Херсонська область. Асканія-Нова. У дендропарку. Озеро, сосни та грот на березі озера. Панорама ~180°.
Херсонская область. Аскания-Нова. В дендропарке. Озеро, сосны и грот на берегу озера. Панорама ~180°.
Kherson region. Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Panorama ~180°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку.

Аскания-Нова. В дендропарке.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку.

Аскания-Нова. В дендропарке.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Одна из «Половецких баб». Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку.

Аскания-Нова. В дендропарке.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Самшит вечнозёленый (Buxus sempervirens).
Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. Самшит вічнозелений (Buxus sempervirens).
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Порядок: Самшитцвіті - Buxales. Родина: Самшитові - Buxaceae. Рід: Самшит - Buxus. Вид: Самшит вічнозелений - Buxus sempervirens.
Вічнозелений кущ або деревце родини самшитових. Доживає до 400-500 років; листки тримаються 8-12 років. Виростає переважно в Західній і Південній Європі: Алжир, Іспанія, Франція, Швейцарська Юра, Ельзас, Північна Греція, Мала Азія. В Україні культивують у садках і парках, частіше в Криму. У Галичині відомий під назвою букшпан.


Аскания-Нова. Самшит вечнозёленый (Buxus sempervirens).
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Порядок: Самшитоцветные - Buxales. Семейство: Самшитовые - Buxaceae. Род: Самшит - Buxus. Вид: Самшит вечнозёленый - Buxus sempervirens.
Вечнозелёный куст или деревце семейства самшитовых. Доживает до 400-500 лет; листки держатся 8-12 лет. Произрастает преимущественно в Западной и Южной Европе: Алжир, Испания, Франция, Швейцарская Юра, Эльзас, Северная Греция, Малая Азия. В Украине культивируют в садах и парках, чаще в Крыму. В Галичине известен под названием букшпан.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Common box, European box, or boxwoodt (Buxus sempervirens).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Граб обыкновенный (Carpinus betulus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Граб обыкновенный (Carpinus betulus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. Граб звичайний (Carpinus betulus).
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Підклас: Розиди - Rosids. Порядок: Букоцвіті - Fagales. Родина: Березові - Betulaceae. Рід: Граб - Carpinus. Вид: Граб звичайний - Carpinus betulus.
Росте у другому ярусі листяних, рідше мішаних лісів, зрідка утворює чисті насадження. В Україні граб поширений у Карпатах, Лісостепу, на Поліссі, зрідка в Степу.


Аскания-Нова. Граб обыкновенный (Carpinus betulus).
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Подкласс: Розиды - Rosids. Порядок: Букоцветные - Fagales. Семейство: Берёзовые - Betulaceae. Род: Граб - Carpinus. Вид: Граб обыкновенный - Carpinus betulus.
Растет во втором ярусе лиственных, реже смешанных лесов, изредка образует и чистые насаждения. В Украине граб распространён в Карпатах, Лесостепи, на Полесье, изредка в Степи.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. European or common hornbeam (Carpinus betulus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. Ялівець віргінський (Juniperus virginiana).
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Хвойні - Pinophyta (Coniferophyta). Клас: Хвойні - Pinopsida (Coniferopsida). Порядок: Хвойні - Pinales (Coniferales). Родина: Кипарисові - Cupressaceae. Рід: . Вид: Ялівець віргінськийй - Juniperus virginiana.
Дерева заввишки до 30 м, діаметр стовбура до 150 см. Швидко росте. Хвоя темно-зелена, дрібна (0,1-0,2 см). Шишкоягоди дрібні (до 0,6 см) дозрівають у жовтні та довго залишаються на деревах. У природних умовах росте в Північній Америці (від Канади до Флоріди).


Аскания-Нова. Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana).
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Хвойные - Pinophyta (Coniferophyta). Класс: Хвойные - Pinopsida (Coniferopsida). Порядок: Сосновые, или Хвойные - Pinales (Coniferales). Семейство: Кипарисовые - Cupressaceae. Род: Можжевельник - Junipers. Вид: Можжевельник виргинский - Juniperus virginiana.
Деревья высотой до 30 м, диаметр ствола до 150 см. Растет быстро. Хвоя темно-зелёная, мелкая (0,1-0,2 см). Шишкоягоды мелкие (до 0,6 см) созревают в октябре и долго остаются на деревьях. В естественных условиях растёт в Северной Америке (от Канады до Флориды).

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Eastern Red-cedar (Juniperus virginiana).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Шелковица белая «Плакучая» (Morus alba).
Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. Шовковиця біла «Плакуча» (Morus alba).
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Порядок: Розоцвіті - Rosales. Родина: Шовковицеві - Moraceae. Рід: Шовковиця - Morus. Вид: Шовковиця біла «Плакуча» - Morus alba.
Дерево заввишки до 15-18 м з розкидистою кроною. Походить зі східних районів Китаю, де культивується вже близько чотирьох тисяч років: листя білої шовковиці є найкращим кормом для тутового шовкопряда. Здавна застосовується в народній медицині різних країн. Квітне у квітні-травні, плоди достигають у липні-серпні. Супліддя - видовжені багатокістянки довжиною до 4 см, зі соковитими навколопліддями, білі, рожеві або червонуваті. Стиглі плоди - солодкі, їстівні у свіжому виді.


Аскания-Нова. Шелковица белая «Плакучая» (Morus alba).
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Порядок: Розоцветные - Rosales. Семейство: Тутовые - Moraceae. Род: Шелковица - Morus. Вид: Шелковица белая «Плакучая» - Morus alba.
Дерево высотой до 15-18 м с раскидистой кроной. Происходит из восточных районов Китая, где культивируется уже около четырёх тысяч лет: листья белой шелковицы являются предпочтительным кормом для тутового шелкопряда. Издавна применяется в народной медицине разных стран. Цветёт в апреле-мае, плоды созревают в июле-августе. Соплодия - удлинёные многокостянки длиной до 4 см, с сочными околоплодниками, белые, розовые или красноватые. Спелые плоды - сладкие, съедобные в свежем виде.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. White mulberry «Pendula» (Morus alba).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Струноплодник, или Экзохорда Королькова (Exochorda korolkowii). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Струноплодник, или Экзохорда Королькова (Exochorda korolkowii). Фото травня 2013 року.
Екзохорда Королькова (Exochorda korolkowii).
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Підклас: Розиди - Rosids. Порядок: Розоцвіті - Rosales. Родина: Розові - Rosaceae. Підродина: Мигдалеві - Amygdaloideae. Рід: Екзохорда - Exochorda. Вид: Екзохорда Королькова - Exochorda korolkowii.


Струноплодник, или Экзохорда Королькова (Exochorda korolkowii).
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Подкласс: Розиды - Rosids. Порядок: Розоцветные - Rosales. Семейство: Розовые - Rosaceae. Подсемейство: Сливовые - Amygdaloideae. Род: Струноплодник, или экзохорда - Exochorda. Вид: Экзохорда Королькова - Exochorda korolkowii.

Askania-Nova. Parl bush, or Pearlbush (Exochorda korolkowii).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку. Бузок звичайний (Syringa vulgaris).
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Підклас: Айстериди - Asterids. Порядок: Губоцвіті - Lamiales. Родина: Маслинові - Oleaceae. Рід: Бузок - Syringa. Вид: Бузок звичайний - Syringa vulgaris.


Аскания-Нова. В дендропарке. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris).
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Подкласс: Астериды - Asterids. Порядок: Ясноткоцветные - Lamiales. Семейство: Маслиновые - Oleaceae. Род: Сирень - Syringa. Вид: Сирень обыкновенная - Syringa vulgaris.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Common lilac.


Бузок звичайний (Syringa vulgaris) - чагарник 3-4 м заввишки (рідше - невелике деревце) зі шкірястим, зеленим до самого обпадання листям. Квітки лілово-блакитні, зібрані в пірамідальні суцвіття. Один з популярних в озелененні чагарників Область природного поширення - Карпати, Балкани, Трансільванські Альпи. Віддає перевагу пухким родючим грунтам з нейтральною або слаболужною реакцією.

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) - кустарник 3-4 м высотой (реже - небольшое деревце) с кожистыми, зелёными до самого опадания листьями. Цветки лилово-голубые, собранные в пирамидальное соцветие. Один из популярных в озеленении кустарников Область естественного распространения - Карпаты, Балканы, Трансильванскме Альпы. Предпочитает рыхлые плодородные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Панорама ~90°. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку. Панорама ~90°.

Аскания-Нова. В дендропарке. Панорама ~90°.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Panorama ~90°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Панорама ~150°.
Фото травня 2013 року.
Херсонська область. Асканія-Нова. У дендропарку. Панорама ~150°.
Херсонская область. Аскания-Нова. В дендропарке. Панорама ~150°.
Kherson region. Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Panorama ~150°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Панорама ~150°.
Фото травня 2013 року.
Херсонська область. Асканія-Нова. У дендропарку. Панорама ~150°.
Херсонская область. Аскания-Нова. В дендропарке. Панорама ~150°.
Kherson region. Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden. Panorama ~150°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. «Половецкая баба» на кургане. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. «Половецкая баба» на кургане. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку.
«Половецька баба» на кургані.


Аскания-Нова. В дендропарке.
«Половецкая баба» на кургане.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В дендропарке. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У дендропарку.

Аскания-Нова. В дендропарке.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В рассаднике дендропарка. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В рассаднике дендропарка. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В рассаднике дендропарка. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У розсаднику дендропарка.

Аскания-Нова. В рассаднике дендропарка.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В рассаднике дендропарка. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В рассаднике дендропарка. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В рассаднике дендропарка. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У розсаднику дендропарка.

Аскания-Нова. В рассаднике дендропарка.

Askania-Nova. In the botanical (dendrological) garden.Першоджерела:
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
# Вікіпедія.


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100