Фотоекскурсії Україною
Фотоекскурсії Україною.
Пропоную Вашій увазі серії моїх фото багатьох цікавих куточків України.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото,
гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Фотоэкскурсии по Украине.
Предлагаю Вашему вниманию серии моих фотографий многих интересных уголков Украины.
При любом использовании размещенных здесь фотографий,
гиперссылка на этот сайт () является обязательной.

Pictures of travels around Ukraine.
I propose to your attention the series of my pictures of some interesting places of Ukraine.
At any use of the pictures placed here, a hyperlink to this site () is needed.
Інтерактивна мапа України ///
Интерактивная карта Украины ///
Interactive map of Ukraine
Ви також можете скористатися інтерактивною мапою України (праворуч) для швидкого переходу до відповідного об'єкту.
Вы также можете воспользоваться интерактивной картой Украины (справа) для быстрого перехода к соответствующему объекту.
You also can use of interactive map of Ukraine (on the right) for the moving to the proper object.

Це «дзеркало» мого сайта вже не оновлюється. Запрошую на актуальні «дзеркала»: //klymenko.in.ua або //klymenko.pp.ua (обидва - без реклами)


«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава І воля святая!» (Тарас Шевченко, поема «Кавказ»)

«Дай, Боже, нам любити Україну понад усе сьогодні - маючи,
щоб не довелося потім гірко любити - втративши» (В’ячеслав Чорновіл)

«Лиш нам чомусь відмовлено у праві
свою вітчизну над усе любить.» (Ліна Костенко, «Берестечко»)
На південь від Києва, серпень 2021 року (За маршрутом Київ -> Умань -> Знам'янка -> Василівка -> Кам'янка -> Одеса -> Курісове -> Петрівка -> Умань -> Київ)
На юг от Киева, август 2021 года (По маршруту Киев -> Умань -> Знаменка -> Василевка -> Каменка -> Одесса -> Курисово -> Петровка -> Умань -> Киев)
On a south of Kyiv, August 2021 (On the route Kyiv -> Uman -> Znamianka -> Vasylivka -> Kamianka -> Odesa -> Kurisove -> Petrivka -> Uman -> Kyiv)


Лівобережною Київщиною, серпень 2021 року (За маршрутом Київ -> затоплена церква в урочищі «Гусинці» -> Переяслав -> Київ)


Буковиною та Поділлям, травень 2021 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Хмельницький -> Дунаївці -> Кривчик -> Кам’янець-Подільський -> Панівці -> Зубрівка -> Чернівці -> Мигове -> Вижниця -> Сокільська скеля та водоспад Сикавка -> «Буковинські водоспади» -> Виженка -> перевал Німчич -> Мигове -> Буденець -> Біла Криниця -> Чернівці -> Мигове -> перевал Шурдин -> Шепіт -> перевал Семенчук -> гора Томнатик, покинута база ППО «Памір» -> перевал Семенчук -> Шепіт -> перевал Шурдин -> Мигове -> Чернівці -> Лужани -> Мигове -> Чернівці -> Кам’янець-Подільський -> Дунаївці -> Голозубинці -> Великий Жванчик -> водоспад Бурбун -> Миньківці, «Українська Швейцарія» -> Отроків -> Притулівка -> Кружківці -> Сутківці -> Хмельницький -> Житомир -> Київ)
Буковиной и Подольем, май 2021 года (По маршруту Киев -> Житомир -> Хмельницкий -> Дунаевцы -> Кривчик -> Каменец-Подольский -> Пановцы -> Зубровка -> Черновцы -> Мигово -> Вижница -> Соколовская скала и водопад Сикавка -> «Буковинские водопады» -> Виженка -> перевал Немчич -> Мигово -> Буденец -> Белая Криница -> Черновцы -> Мигово -> перевал Шурдин -> Шепот -> перевал Семенчук -> гора Томнатик, заброшенная база ПВО «Памир» -> перевал Семенчук -> Шепот -> перевал Шурдин -> Мигово -> Черновцы -> Лужаны -> Мигово -> Черновцы -> Каменец-Подольский -> Дунаевцы -> Голозубинцы -> Великий Жванчик -> водопад Бурбун -> Миньковцы, «Украинская Швейцария» -> Отроков -> Притуловка -> Кружковцы -> Сутковцы -> Хмельницкий -> Житомир -> Киев)
Bukovyna & Podillia, May 2021 (On the route Kyiv -> Zhytomyr -> Khmelnytskyi -> Dunaivtsi -> Kryvchyk -> Kamianets'-Podil's'kyi -> Panivtsi -> Zubrivka -> Chernivtsi -> Myhove -> Vyzhnytsya -> Sokilska cliff & Sykavka waterfall -> «Bukovyns'ki waterfalls» -> Vyzhenka -> Nimchich Pass -> Myhove -> Budenets -> Bila Krynytsia -> Chernivtsi -> Myhove -> Shurdyn Pass -> Shepit -> Semenchuk Pass -> Temnatyk mountain, former radar «Pamir» -> Semenchukn Pass -> Shepit -> Shurdyn Pass -> Myhove -> Chernivtsi -> Luzhany -> Myhove -> Chernivtsi -> Kamianets'-Podil's'kyi -> Dunaivtsi -> Holozubyntsi -> Velykyi Zhvanchyk -> Burbun waterfall -> Mynkivtsi, «Ukrainian Switzerland» -> Otrokiv -> Prytulivka -> Kruzhkivtsi -> Sutkivtsi -> Khmelnytskyi -> Zhytomyr -> Kyiv)


На захід від Києва, вересень 2020 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Любар -> Антоніни -> Ланівці -> Тернопіль -> Струсів -> Тисмениця -> Черніїв -> Яремче -> гора Маковиця -> Яремче -> грязьовий вулкан «Старуня» -> Манявський водоспад -> Черніїв -> Тисмениця -> Теребовля -> Токи -> Любар -> Бердичів -> Житомир -> Київ)
На запад от Киева, сентябрь 2020 года (По маршруту Киев -> Житомир -> Любар -> Антонины -> Лановцы -> Тернополь -> Струсов -> Тысменица -> Черниев -> Яремче -> гора Маковица -> Яремче -> грязевой вулкан «Старуня» -> Манявский водопад -> Черниев -> Тысменица -> Теребовля -> Токи -> Любар -> Бердичев -> Житомир -> Киев)


Львів, 2003, 2008-2009, 2013, 2017 та 2020 роки


Зачарована Десна


На північ від Києва, серпень 2019 року (За маршрутом Київ -> Бровари -> Чернігів -> «Блакитні озера» (село Олешня) -> Чернігів -> Бровари -> Київ)


Острів Хортиця, 2003, 2006 і 2019 роки

Запоріжжя, 2003, 2006, 2009 і 2019 роки

Луцьк, 2003, 2008 та 2018 роки


Житомирщиною, серпень 2018 року (За маршрутом Київ -> Копилів -> Коростишів -> Коростишівський кар'єр -> Кар`єр «Високий Камінь» (село Новогородецьке) -> «Замок Радомисль» (місто Радомишль) -> Київ)


Через Закарпаття до Словаччини, Австрії та Угорщини, квітень-травень 2018 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Рівне -> Броди -> Львів -> Стрий -> Чинадійово -> Мукачево -> Ужгород -> -> Словаччина, Австрія, Угорщина -> Берегове -> Мукачево -> «Озеро Віта» -> Стрий -> Львів -> Вижняни -> Зборів -> Залізці -> Підкамінь -> Броди -> Рівне -> Житомир -> Київ)
Через Закарпатье в Словакию, Австрию и Венгрию, апрель-май 2018 года (По маршруту Киев -> Житомир -> Ровно -> Броды -> Львов -> Стрый -> Чинадиево -> Мукачево -> Ужгород -> Словакия, Австрия, Венгрия -> Берегово -> Мукачево -> «Озеро Вита» -> Стрый -> Львов -> Выжняны -> Зборов -> Зализцы -> Подкамень -> Броды -> Ровно -> Житомир -> Киев)


Ужгород, 2003, 2012 та 2018 роки

Одеса, 2001-2002, 2004, 2007 та 2017 роки

Харків, 2007 та 2017 роки

На захід від Києва, серпень 2017 року (За маршрутом Київ -> Ворзель -> Коростень -> Ковель -> Любомль -> МАПП «Ягодин-Дорогуськ» -> Польща -> МАПП «Дорогуськ-Ягодин» -> Любомль -> Світязь -> Ковель -> «Оконські джерела» -> «Базальтові стовпи» -> Костопіль -> Рівне -> Житомир -> Київ)
На запад от Киева, август 2017 года (По маршруту Киев -> Ворзель -> Коростень -> Ковель -> Любомль -> МАПП «Ягодин-Дорогуск» -> Польша -> МАПП «Дорогуск-Ягодин» -> Любомль -> Свитязь -> Ковель -> «Оконские источники» -> «Базальтовые столбы» -> Костополь -> Ровно -> Житомир -> Киев)
On a west from Kyiv, August 2017 (On the route Kyiv -> Vorzel -> Korosten -> Kovel -> Liuboml -> border checkpoint «Yagodyn-Dorogusk» -> Poland -> border checkpoint «Dorogusk-Yagodyn» -> Liuboml -> Svitiaz -> Kovel -> «Okonsk Spring» -> «Basalt Columns» -> Kostopil -> Rivne -> Zhytomyr -> Kyiv)


Чернігів, 2002, 2004, 2006 та 2017 роки


На північ від Києва, червень 2017 року (За маршрутом Київ -> Бровари -> Козелець -> Чернігів -> Любеч -> Лемеші -> Остер -> Козелець -> Бровари -> Київ)


На захід від Києва, вересень 2016 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Тернопіль -> Струсів -> Підзамочок -> Бучач -> Тисмениця -> Яремче -> Татарів -> база «Заросляк» -> гора Говерла -> база «Заросляк» -> Ворохта -> Татарів -> Женецький водоспад -> Татарів -> Яблуницький перевал -> Ясіня -> Рахів -> Центр Європи -> річка Тиса (кордон України) -> Хуст -> Королево -> Виноградів -> Квасово -> Берегове -> комплекс «Термальні води Косино» -> Берегове -> Мукачеве -> Чинадійово -> Сколе -> Розгірче -> Стрий -> урочище «Прийма» -> Стільсько -> Львів -> Золочів -> Підгірці -> Олесько -> Дубно -> Рівне -> Житомир -> Київ)
На запад от Киева, сентябрь 2016 года (По маршруту Киев -> Житомир -> Тернополь -> Струсов -> Подзамочек -> Бучач -> Тысменица -> Яремче -> Татаров -> база «Заросляк» -> гора Говерла -> база «Заросляк» -> Ворохта -> Татаров -> Женецкий водопад -> Татаров -> Яблуницкий перевал -> Ясиня -> Рахов -> Центр Европы -> речка Тиса (граница Украины) -> Хуст -> Королево -> Виноградов -> Квасово -> Берегово -> комплекс «Термальные воды Косино» -> Берегово -> Мукачево -> Чинадиево -> Сколе -> Розгирче -> Стрый -> урочище «Прыйма» -> Стильско -> Львов -> Золочев -> Подгорцы -> Олеско -> Дубно -> Ровно -> Житомир -> Киев)


Південь Київщини, травень 2016 року (За маршрутом Київ -> Букринський плацдарм -> авіабаза «Узин» -> Бушевське озеро -> Мар’їна Круча -> Київ)


«Парк тварин XII Місяців», березень 2016 року (За маршрутом Київ -> «Парк тварин XII Місяців» (село Демидів, Київська область) -> Київ)


На захід від Києва, серпень-вересень 2015 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Тернопіль -> Тисмениця -> Яремче -> Устечко -> Нагоряни -> Червоногородський замок -> Джуринський водоспад -> Товсте -> Сидорів -> Гусятин -> Яремче -> Татарів -> Ворохта -> турбаза «Заросляк» -> озеро «Несамовите» -> турбаза «Заросляк» -> Яремче -> Делятин -> Надвірна -> Пнівський замок -> Бухтівецький водоспад -> Яремче -> вольєрне господарство -> водоспад «Дівочі сльози» -> Яремче -> «Cтежка Довбуша» -> Яремче -> Надвірна -> Вигода -> «Карпатський трамвай» -> Вигода -> Надвірна -> Яремче -> Тисмениця -> Тернопіль -> Кременець -> Білокриниця -> Пляшева («Козацькі могили») -> Берестечко -> Тартаків -> Володимир-Волинський -> Ковель -> Колодяжне -> Ковель -> Колодяжне -> оз. Світязь -> укріпрайон біля Пулемецького озера -> оз. Пулемецьке -> оз. Світязь -> Колодяжне -> Коростень -> Малин -> Ворзель -> Київ)
На запад от Киева, август-сентябрь 2015 года (По маршруту Киев -> Житомир -> Тернополь -> Тысменица -> Яремче -> Устечко -> Нагоряны -> Червоногородский замок -> Джуринский водопад -> Толстое -> Сидоров -> Гусятин -> Яремче -> Татаров -> Ворохта -> турбаза «Заросляк» -> озеро «Несамовите» -> турбаза «Заросляк» -> Яремче -> Делятин -> Надворная -> Пневский замок -> Бухтивецкий водопад -> Яремче -> вольерное хозяйство -> водопад «Девичьи слёзы» -> Яремче -> «Тропа Довбуша» -> Яремче -> Надворная -> Выгода -> «Карпатский трамвай» -> Выгода -> Надворная -> Яремче -> Тысменица -> Тернополь -> Кременец -> Белокриница -> Пляшева («Козацкие могилы») -> Берестечко -> Тартаков -> Владимир-Волынский -> Ковель -> Колодежно -> Ковель -> Колодежно -> оз. Свитязь -> укрепрайон возле Пулемецкого озера -> оз. Пулемецкое -> оз. Свитязь -> Колодежно -> Коростень -> Малин -> Ворзель -> Киев)
On a west from Kyiv, August-September 2015 (On the route Kyiv -> Zhytomyr -> Ternopil -> Tysmenytsia -> Yaremche -> Ustechko -> Nahoriany -> Chervonohorod Castle -> Dzhurynskyi waterfall -> Tovste -> Sydoriv -> Husiatyn -> Yaremche -> Tatariv -> Vorokhta -> resort "Zarosliak" -> Lake "Nesamovyte" -> resort "Zarosliak" -> Yaremche -> Deliatyn -> Nadvirna -> Pniv Castle -> Bukhtivets waterfall -> Yaremche -> Yaremche Zoo -> "The Girl’s Tears" waterfall -> Yaremche -> "Dovbush Path" -> Yaremche -> Nadvirna -> Vyhoda -> "Carpathian Tram" -> Vyhoda -> Nadvirna -> Yaremche -> Tysmenytsia -> Ternopil -> Kremenets -> Bilokrynytsa -> Pliashova ("Cossack Tombs") -> Berestechko -> Tartakiv -> Volodymyr-Volynskyi -> Kovel -> Kolodiazhne -> Kovel -> Kolodiazhne -> Lake Svitiaz -> fortified district near Lake Pulemetske -> Lake Pulemetske -> Lake Svitiaz -> Kolodiazhne -> Korosten -> Malyn -> Vorzel -> Kyiv)


Південь Київщини, липень 2015 року (За маршрутом Київ -> Біла Церква -> Буки -> Ковалівка -> Фастів -> Київ)


На південь від Києва, травень 2015 року (За маршрутом Київ -> Жашків -> Буцький каньйон -> Руде Село -> Синява -> Бушеве -> Біла Церква -> Київ)


На захід від Києва, жовтень 2014 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Рівне -> Дубно -> Броди -> Львів -> Яворів -> Польща -> Львів -> Жовква -> Червоноград -> Володимир-Волинський -> Ковель -> Олевськ -> Рудня-Замисловицька -> урочище «Камінне Село» -> Радовель -> Коростень -> Київ)
На запад от Киева, октябрь 2014 года (По маршруту Киев -> Житомир -> Ровно -> Дубно -> Броды -> Львов -> Яворов -> Польша -> Львов -> Жолква -> Червоноград -> Владимир-Волынский -> Ковель -> Олевск -> Рудня-Замысловичская -> урочище «Каменное Село» -> Радовель -> Коростень -> Киев)


Буковиною та Поділлям, вересень 2014 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Хмельницький -> Чернівці -> Румунія, Болгарія, Греція -> Чернівці -> Хотин -> Жванець -> Окопи -> Дністровський каньйон -> Бакота -> Хотин -> Скала-Подільська -> Хмельницький -> Житомир -> Київ)


Чернівці, 2004, 2009 та 2014 роки


На захід від Києва, жовтень 2013 року (За маршрутом Івано-Франківськ -> «Духова криниця» -> Крилос -> Шевченкове -> Унів -> Львів)


Івано-Франківськ, 2003, 2007, 2009-2011 та 2013 роки


На південний захід від Києва, вересень 2013 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Шепетівка -> Ізяслав -> Тернопіль -> Долина -> Сойми -> Жденієво -> Збини -> Жденієво -> Жовква -> Крехів -> Городок -> Жденієво -> Свалява -> Жденієво -> навколишні_гори -> Жденієво -> Міжгір'я -> Колочава -> Тереблянське_водосховище -> Міжгір'я -> Жденієво -> Белз -> Червоноград -> Сокаль -> Луцьк -> Клевань -> Рівне -> Гоща -> Житомир -> Київ)
На юго-запад от Киева, сентябрь 2013 года (По маршруту Киев -> Житомир -> Шепетовка -> Изяслав -> Тернополь -> Долина -> Соймы -> Ждениево -> Збыны -> Ждениево -> Жолква -> Крехов -> Городок -> Ждениево -> Свалява -> Ждениево -> близлежащие_горы -> Ждениево -> Межгорье -> Колочава -> Тереблянское_водохранилище -> Межгорье -> Ждениево -> Белз -> Червоноград -> Сокаль -> Луцк -> Клевань -> Ровно -> Гоща -> Житомир -> Киев)


Фото України з борту літаків


До Асканії-Нової, травень 2013 року (За маршрутом Київ -> Умань -> Первомайськ -> Вознесенськ -> Миколаїв -> Херсон -> Асканія-Нова -> Олешківські піски -> Херсон -> Миколаїв -> Вознесенськ -> Актовський каньйон -> Первомайськ -> Умань -> Київ)


На північний схід від Києва, жовтень 2012 року (За маршрутом Київ -> Кіпті -> Батурин -> Глухів -> МАПП «Катеринівка-Крупець» -> Глухів -> Батурин -> Кіпті -> Київ)


Визначні пам'ятки Криму, вересень 2012 року (Балаклава, мис Фіолент, замок Чобан-Куле, Феодосія, Арабатська фортеця, мис Казантип, Керч, фортеця Єні-Кале, Коктебель, гора Кара-Даг, скеля «Золоті Ворота», Старий Крим, Біла Скеля, Перекопська фортеця...)


На південь від Києва, вересень 2012 року (За маршрутом Київ -> Умань -> Первомайськ -> Мигія -> Вознесенськ -> Миколаїв -> Херсон -> Крим -> Херсон -> Миколаїв -> Вознесенськ -> Первомайськ -> Умань -> Київ)


Південні околиці Києва: ДОТи КиУР та «Змієві вали», серпень 2012 року (За маршрутом Київ -> Ходосівка -> Кременище -> Іванковичі -> Круглик -> Чабани -> Київ)


На південний захід від Києва, червень-липень 2012 року (За маршрутом Київ -> Рівне -> Броди -> Стрий -> Гребенів -> Середньо-Верецький перевал -> Жденієво -> Середнє -> Невицьке -> Ужгород -> Жденієво -> навколишні_гори -> Жденієво -> палац_Шенборнів -> Чинадійово -> Мукачеве -> Жденієво -> Свалява -> Довге -> Хуст -> Іза -> оленяча_ферма -> Нижній_Бистрий -> річка_Ріка -> Теребле-Ріцька_ГЕС -> Міжгір'я -> Жденієво -> Гусний -> Ужок -> Ужоцький перевал -> Турка -> Лаврів -> Старий Самбір -> Самбір -> Дрогобич -> Стрий -> Жденієво -> Міжгір'я -> озеро_Синевир -> водоспад_Шипіт -> Воловець -> Жденієво -> Середньо-Верецький перевал -> Жденієво -> Міжгір'я -> Хуст -> річка_Тиса_(кордон_України) -> Центр_Європи -> Рахів -> Ясіня -> Татарів -> Ворохта -> Кривопільський перевал -> Верховина -> Буковець -> Косів -> Гвіздець -> Городенка -> Лисівці_(річка_Серет) -> Борщів -> Скала-Подільська -> Кам’янець-Подільський -> Хмельницький -> Меджибіж -> Летичів -> Бар -> Браїлів -> Вінниця -> Турбів -> Новофастів -> Сквира -> Біла Церква -> Митниця -> Київ)
На юго-запад от Киева, июнь-июль 2012 года (По маршруту Киев -> Ровно -> Броды -> Стрый -> Гребенов -> Средне-Верецкий перевал -> Ждениево -> Среднее -> Невицкое -> Ужгород -> Ждениево -> близлежащие_горы -> Ждениево -> дворец_Шёнборнов -> Чинадиево -> Мукачево -> Ждениево -> Свалява -> Долгое -> Хуст -> Иза -> оленья_ферма -> Нижний_Быстрый -> речка_Река -> Теребле-Рикская_ГЭС -> Межгорье -> Ждениево -> Гусный -> Ужок -> Ужокский перевал -> Турка -> Лавров -> Старый Самбир -> Самбир -> Дрогобыч -> Стрый -> Ждениево -> Межгорье -> озеро_Синевир -> водопад_Шипот -> Воловец -> Ждениево -> Средне-Верецкий перевал -> Ждениево -> Межгорье -> Хуст -> река_Тиса_(граница_Украины) -> Центр_Европы -> Рахов -> Ясиня -> Татаров -> Ворохта -> Кривопольский перевал -> Верховина -> Буковец -> Косов -> Гвоздец -> Городенка -> Лысовцы_(речка_Серет) -> Борщёв -> Скала-Подольская -> Каменец-Подольский -> Хмельницкий -> Меджибож -> Летичев -> Бар -> Браилов -> Винница -> Турбов -> Новофастов -> Сквира -> Белая Церковь -> Мытница -> Киев)
On a south-west from Kyiv, June-Jule 2012 (On the route Kyiv -> Rivne -> Brody -> Stryi -> Hrebeniv -> Serednioveretskyy Pass -> Zhdenijevo -> Serednie -> Nevycke -> Uzhhorod -> Zhdenijevo -> nearby_mountains -> Zhdenijevo -> Schenborn_palace -> Chynadiyovo -> Mukacheve -> Zhdenijevo -> Svaliava -> Dovhe -> Khust -> Iza -> Deers_farm -> Nyzhnij_Bystryj -> Rika_river -> Tereblja-Rika_hydroplant -> Mizhhirya -> Zhdenijevo -> Husnyy -> Uzhok -> Uzhok Pass -> Turka -> Lavriv -> Staryi Sambir -> Sambir -> Drohobych -> Stryi -> Zhdenijevo -> Mizhhirya -> Synevir_lake -> Shypit_waterfall -> Volovets -> Zhdenijevo -> Serednioveretskyy Pass -> Zhdenijevo -> Mizhhirya -> Khust -> Tisza_river_(Ukraine_frontier) -> The_Centre_of_Europe -> Rakhiv -> Yasinia -> Tatariv -> Vorokhta -> Kryvopillya Pass -> Verkhovyna -> Bukovets -> Kosiv -> Hvizdets -> Horodenka -> Lysivtsi_(Seret_river) -> Borschiv -> Skala-Podilska -> Kamyanets-Podilsky -> Khmelnytskyi -> Medzhybizh -> Letychiv -> Bar -> Brayiliv -> Vinnytsia -> Turbiv -> Novofastiv -> Skvyra -> Bila Tserkva -> Mytnytsia -> Kyiv)


Бориспіль, червень 2012 року


Київщиною, травень 2012 року (За маршрутом Київ -> Немішаєве -> Ворзель -> Київ)
По Киевщине, май 2012 года (По маршруту Киев -> Немешаево -> Ворзель -> Киев)
Kyiv region, May 2012 (On the route Kyiv -> Nemishaeve -> Vorzel -> Kyiv)


Південь Київщини, квітень 2012 року (За маршрутом Київ -> Буки -> Ковалівка -> Фастів -> Томашівка -> Київ)


Карпати, Ізки, січень-лютий 2012 року


На південний захід від Києва, січень 2012 року (За маршрутом Київ -> Рівне -> Ясіня -> водоспад Труфанець -> Лазещина -> Ворохта -> Яремче -> Ясіня -> Делятин -> Коломия -> Озеряни -> Хмельницький -> Київ)


Визначні пам'ятки Криму, серпень 2011 року (поле битви на Альмі, Балаклава, фортеця Чембало, мис Фіолент, мис Айя, Севастополь...)


На південь від Києва, серпень 2011 року (За маршрутом Київ -> Умань -> Первомайськ -> Вознесенськ -> Миколаїв -> Херсон -> Крим -> Олешківська Січ -> Херсон -> Миколаїв -> Вознесенськ -> Первомайськ -> музей РВСП у смт Побузьке -> Умань -> Київ)


Церковщина та Трипілля, травень 2011 року (За маршрутом Київ -> Церковщина -> Трипілля -> Київ)


Карпати, квітень-травень 2011 року: селище Топільче, сходження на Чорну Гору (Піп Іван Чорногорський) та сплав Чорним Черемошем


Карпати, Буковель, 2010-2011 роки


На південний захід від Києва, січень 2011 року (За маршрутом Київ -> Вінниця -> Ясіня (Буковель, Драгобрат) -> Ямпіль -> Київ)


Кривий Ріг, 2010-2011 роки


Батурин, 2004, 2007, 2010 роки та Конотоп і поле Конотопської битви, 2010 рік


Донецьк, 2003-2004 та 2006-2009 роки

Молдова та південний захід Одещини, вересень 2009 року (За маршрутом Молдова -> Болград -> Ізмаїл -> Стара Некрасівка -> Кілія -> Вилкове -> Київ)


Карпати, червень 2009 року (Київ -> Житомир -> Ямпіль (Тихомель) -> Тернопіль -> Славське (навколишні гори) -> Славське (навколишні гори) -> Чинадієво -> Мукачеве -> Берегове -> Виноградів -> Хуст -> Довге -> Славське (навколишні гори) -> Львів -> Славське -> Тухля -> Трускавець -> Дрогобич -> Стрий -> Славське -> Сколе -> Тустань (Урицькі скелі) -> Славське -> оз. Синевир -> Славське (навколишні гори) -> водоспад на р. Кам'янка -> Славське -> Свірж -> Поморяни -> Залізці -> Ямпіль (Тихомель) -> Житомир -> Київ)
Карпаты, июнь 2009 года (Киев -> Житомир -> Ямполь (Тихомель) -> Тернополь -> Славское (близлежащие горы) -> Славское (близлежащие горы) -> Чинадиево -> Мукачево -> Береговое -> Виноградов -> Хуст -> Долгое -> Славское (близлежащие горы) -> Львов -> Славское -> Тухля -> Трускавец -> Дрогобыч -> Стрый -> Славское -> Сколе -> Тустань (Урычские скалы) -> Славское -> оз. Синевир -> Славское (близлежащие горы) -> водопад на р. Каменка -> Славское -> Свирж -> Поморяны -> Зализцы -> Ямполь (Тихомель) -> Житомир -> Киев)


На захід від Києва, травень 2009 року (Київ -> Житомир -> Збараж -> Тернопіль -> Івано-Франківськ -> Галич -> Бережани -> Тернопіль -> Старокостянтинів -> Самчики -> Житомир -> Київ)


Карпати, квітень-травень 2009 року: Чорний Черемош, сплав Чорним Черемошем, сходження на гору Говерла


На захід від Києва, лютий 2009 року (Київ -> Житомир -> Рівне -> Дубно -> Пляшева («Козацькі могили») -> Берестечко -> Лопатин -> Броди -> Львів -> Старе Село -> Свірж -> Рогатин -> Галич -> Івано-Франківськ -> Тисмениця -> Бучач -> Теребовля -> Скалат -> Тернопіль -> Рівне -> Житомир -> Київ)
На запад от Киева, февраль 2009 года (Киев -> Житомир -> Ровно -> Дубно -> Пляшева («Казацкие могилы») -> Берестечко -> Лопатин -> Броды -> Львов -> Старое Село -> Свирж -> Рогатин -> Галич -> Ивано-Франковск -> Тисменица -> Бучач -> Теребовля -> Скалат -> Тернополь -> Ровно -> Житомир -> Киев)


Київ - Чернівці, січень 2009 року (Київ -> Житомир -> Старокостянтинів -> Хмельницький -> Кам’янець-Подільський -> Жванець -> Хотин -> Чернівці -> Київ)


Житомирщиною, жовтень 2008 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Дениші -> Тригір’я -> Житомир -> Київ)


Вінниця, 2003-2004 та 2008 роки


Вінничиною та Житомирщиною, жовтень 2008 року
(За маршрутом Київ -> Вінниця -> Вороновиця -> Печера -> Тульчин -> Буша -> Могилів-Подільський -> Вінниця -> Дениші -> Київ)


Черкащина, місто Умань та парк «Софіївка», 2001-2002 та 2008 роки.
Черкащина, город Умань и парк «Софиевка», 2001-2002 и 2008 годы.
Uman` town (the Cherkasy region) and the park «Sofiivka» («Sofievka»), 2001-2002 & 2008

Київщина, Біла Церква (Олександрійський парк) та село Пархомівка, 2002-2004 та 2007-2008 роки

На захід від Києва, серпень 2008 року (За маршрутом Київ -> Луцьк -> Клевань -> Рівне -> Овруч -> Коростень -> Київ)


На захід від Києва, липень 2008 року (За маршрутом Київ -> Новоград-Волинський -> Клевань -> Олика -> Луцьк -> Львів -> Жовква -> Крехів -> Зимне -> Володимир-Волинський -> Київ)


Карпати, червень 2008 року (За маршрутом Київ -> Яблунів -> Карпати -> Яблунів -> Карпати -> Яблунів -> Коломия -> Яблунів -> Карпати -> Яблунів -> Косів -> Черемош -> Яблунів -> Отинія -> Коропець -> Золотий_Потік -> Бучач -> Язловець -> Кременець -> Київ)


Білгород-Дністровський і Затока, 2004 та 2008 роки

На південь та схід від Києва, червень 2008 року (За маршрутом Київ -> Одеса -> Затока -> Білгород-Дністровський -> Одеса -> Миколаїв -> Херсон -> Мелітополь -> Маріуполь -> Донецьк -> Святогірський_монастир -> Слов'янськ -> Донецьк -> Луганськ -> Олександрівськ -> Донецьк -> Дніпропетровськ -> Черкаси -> Київ)
На юг и восток от Киева, июнь 2008 года (По маршруту Киев -> Одесса -> Затока -> Белгород-Днестровский -> Одесса -> Николаев -> Херсон -> Мелитополь -> Мариуполь -> Донецк -> Святогорский_монастырь -> Славянск -> Донецк -> Луганск -> Александровск -> Донецк -> Днепропетровск -> Черкассы -> Киев)


Визначні пам'ятки Криму, серпень-вересень 2007 року (Алупка, «Байдарська брама», Бахчисарай, гора Демерджі, «печерне місто» Ескі-Кермен, Інкерман, гора Кішка, Ласпінська бухта, «Ластівчине гніздо», «печерне місто» Мангуп-Кале, Микитський ботанічний сад, Сапун-гора, Фороська церква, Ялта...)
Достопримечательности Крыма, август-сентябрь 2007 года (Алупка, «Байдарские ворота», Бахчисарай, гора Демерджи, «пещерный город» Эски-Кермен, Инкерман, гора Кошка, Ласпинская бухта, «Ласточкино гнездо», «пещерный город» Мангуп-Кале, Никитский ботанический сад, Сапун-гора, Форосская церковь, Ялта...)


На південь від Києва, серпень-вересень 2007 року (За маршрутом Київ -> Умань -> Первомайськ -> Южноукраїнськ -> Вознесенськ -> Нова_Одеса -> Миколаїв -> Херсон -> Крим -> Мелітополь -> “Кам’яна_могила” -> Запоріжжя -> Дніпропетровськ -> Олександрія -> Кіровоград -> Черкаси -> Київ)
На юг от Киева, август-сентябрь 2007 года (По маршруту Киев -> Умань -> Первомайск -> Южноукраинск -> Вознесенск -> Новая_Одесса -> Николаев -> Херсон -> Крым -> Мелитополь -> “Каменная_могила” -> Запорожье -> Днепропетровск -> Александрия -> Кировоград -> Черкассы -> Киев)


На північний схід від Києва, серпень 2007 року (За маршрутом Київ -> Бровари -> Крути -> Батурин -> Короп -> Вишеньки -> Новгород-Сіверський -> Шостка -> Гамаліївка -> Глухів -> Путивль -> Суми -> Тростянець -> Охтирка -> Шарівка -> Харків -> Люботин -> Старий­_Мерчик -> Полтава -> Диканька -> Великі_Сорочинці -> Хомутець -> Миргород -> Полтава -> Більськ -> Котельва -> Полтава -> Мгар -> Березова_Рудка -> Київ)
На северо-восток от Киева, август 2007 года (По маршруту Киев -> Бровары -> Круты -> Батурин -> Короп -> Вишеньки -> Новгород-Северский -> Шостка -> Гамалиевка -> Глухов -> Путивль -> Сумы -> Тростянец -> Ахтырка -> Шаровка -> Харьков -> Люботин -> Старый­_Мерчик -> Полтава -> Диканька -> Великие_Сорочинцы -> Хомутец -> Миргород -> Полтава -> Бельск -> Котельва -> Полтава -> Мгар -> Березовая_Рудка -> Киев)


Дніпро, 2006-2007 роки

Житомирщиною (Бальзаківськими та Терещенківськими місцями), квітень 2007 року
(За маршрутом Київ -> Житомир -> Бердичів -> Червоне -> Андрушівка -> Верхівня -> Біла Церква -> Київ)


Житомир, 2003 та 2007 роки

Тернопіль, 2003, 2005 та 2007 роки


Карпати, квітень-травень 2007 року: Чорний Черемош, сходження на гору Чивчин, спорудження катамаранів та сплав Чорним Черемошем


Вишгород та Нові Петрівці, серпень 2006 року


Визначні пам'ятки Криму, 2005-2006 роки (гора Ай-Петрі, Алушта, Балаклава, Бахчисарай, Великий каньйон Криму, Гурзуф, гора Демерджи, Ливадія, Масандра, Микитський ботанічний сад, Новий Світ, Севастополь, Сімферополь, Старий Крим, генуезька фортеця в Судаку, вірменський монастир Сурб-Хач, Успенський печерний монастир, Феодосія, Херсонес Таврійський, гора Чатир-Даг, печери "Мармурова" та "Еміне-Баїр-Хосар", "печерне місто" Чуфут-Кале...)
Достопримечательности Крыма, 2005-2006 годы (гора Ай-Петри, Алушта, Балаклава, Бахчисарай, Большой каньон Крыма, Гурзуф, гора Демерджи, Ливадия, Массандра, Никитский ботанический сад, Новый Свет, Севастополь, Симферополь, Старый Крым, генуэзская крепость в Судаке, армянский монастырь Сурб-Хач, Успенский пещерный монастырь, Феодосия, Херсонес Таврический, гора Чатыр-Даг, пещеры "Мраморная" и "Эмине-Баир-Хосар", "пещерный город" Чуфут-Кале...)


До замків "Золотої підкови" та Почаєва, квітень-травень 2005 року (За маршрутом Київ -> Житомир -> Новоград-Волинський -> Корець -> Гоща -> Острог -> Межиріч -> Рівне -> Дубно -> Тараканів -> Тернопіль -> Золочів -> Підгірці -> Олесько -> Броди -> Тернопіль -> Плотича -> Збараж -> Тернопіль -> Вишнівець -> Кременець -> Почаїв -> Кременець -> Дубно -> Рівне -> Житомир -> Київ)
К замкам "Золотой подковы" и Почаеву, апрель-май 2005 года (По маршруту Киев -> Житомир -> Новоград-Волынский -> Корец -> Гоща -> Острог -> Межирич -> Ровно -> Дубно -> Тараканов -> Тернополь -> Золочев -> Подгорцы -> Олесько -> Броды -> Тернополь -> Плотыча -> Збараж -> Тернополь -> Вишнивец -> Кременец -> Почаев -> Кременец -> Дубно -> Ровно -> Житомир -> Киев)


На південний захід від Києва, липень 2004 року (За маршрутом Київ -> Біла Церква -> Вінниця -> Летичів -> Меджибіж -> Сатанів -> Маліївці -> Чернівці -> Чортків -> Теребовля -> Микулинці -> Збараж -> Бучач -> Чернівці -> Хотин -> Кам’янець-Подільський -> Чорнокозинці -> Чернівці -> печера "Буковинка" -> Чернівці -> Муровані Курилівці -> Шаргород -> Немирів -> Умань -> Тальне -> Черкаси -> Городище -> Корсунь-Шевченківський -> Чигирин -> Суботів -> Холодний Яр -> Черкаси -> Золотоноша -> Канів -> Переяслав-Хмельницький -> Київ)
На юго-запад от Киева, июль 2004 года (По маршруту Киев -> Белая Церковь -> Винница -> Летичев -> Меджибож -> Сатанив -> Малиевцы -> Черновцы -> Чортков -> Теребовля -> Микулинцы -> Збараж -> Бучач -> Черновцы -> Хотин -> Каменец-Подольский -> Чернокозынцы -> Черновцы -> пещера "Буковинка" -> Черновцы -> Мурованые Куриловцы -> Шаргород -> Немиров -> Умань -> Тальное -> Черкассы -> Городище -> Корсунь-Шевченковский -> Чигирин -> Субботов -> Холодный Яр -> Черкассы -> Золотоноша -> Канев -> Переяслав-Хмельницкий -> Киев)


На північ від Києва, червень 2004 року (За маршрутом Київ -> Бровари -> Козелець -> Остер -> Лемеші -> Любеч -> Чернігів -> Седнів -> Сосниця -> Новгород-Сіверський -> Шостка -> Кролевець -> Батурин -> Ніжин -> Прилуки -> Густиня -> Сокиринці -> Тростянець -> Качанівка -> Бровари -> Київ)


Чернігівщина, палацово-парковий ансамбль у Сокиринцях, 2004 рік

Чернігівщина, дендропарк у Тростянці (Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України), 2004 рік

Чернігівщина, палацово-парковий ансамбль у Качанівці (Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"), 2004 рік

Черкащина, Канів, Чернеча (Тарасова) Гора, 2003-2004 роки

На захід від Києва, липень 2003 року (За маршрутом Київ -> Біла Церква -> Вінниця -> Хмельницький -> Тернопіль -> Галич -> Івано-Франківськ -> Яремче -> Рахів -> Мукачеве -> Ужгород -> Середнє -> Мукачеве -> Чинадієво -> Свалява -> Трускавець -> Львів -> Луцьк -> Володимир-Волинський -> Шацьк -> Світязь -> Ковель -> Луцьк -> Рівне -> Житомир -> Київ)
На запад от Киева, июль 2003 года (По маршруту Киев -> Белая Церковь -> Винница -> Хмельницкий -> Тернополь -> Галич -> Ивано-Франковск -> Яремча -> Рахов -> Мукачево -> Ужгород -> Середне -> Мукачево -> Чинадиево -> Свалява -> Трускавец -> Львов -> Луцк -> Владимир-Волынский -> Шацк -> Свитязь -> Ковель -> Луцк -> Ровно -> Житомир -> Киев)
Запрошую також відвідати розділи про:
- найчудовіше у світі "вічне" місто - стародавній та водночас юний мій рідний Київ;
- деякі інші цікаві куточки Європи та світу.

Приглашаю также посетить разделы о:
- самом прекрасном в мире "вечном" городе - древнем и одновременно юном моем родном Киеве;
- некоторых других интересных уголках Европы и мира.

I invite you also to visit sections about:
- the finest "eternal" city of the world - ancient and simultaneously young city of Kyiv (Kiev);
- some other interesting places of our planet.
На головну На головну (Main page)


Усі права застережено. © 2003-2022 Сергій Клименко
Rambler's Top100