Клименко Сергій. Фото. Київщина: Бориспіль, червень 2012 року
Київщина: Бориспіль, червень 2012 року
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Киевщина: Борисполь, июнь 2012 года
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Бориспіль - місто (58 тис. мешканців) обласного підпорядкування і районний центр Київської області. Розташоване за 35 км на південний схід від Києва. Бориспіль відомий за літописними матеріалами як Летч, Льто, Олто. Перша літописна згадка про нього належить до початку XI століття, коли у братовбивчій війні (1015-1019) між синами Київського князя Володимира на річці Альті загинув князь Борис, якого 1072 року було канонізовано як одного з перших святих Київської Русі. Саме з іменем Бориса пов'язана сучасна назва міста.
Під час монголо-татарської навали усі поселення на території сучасного Бориспільського району та сам Летч були зруйновані. А з XIII століття ці землі перейшли під владу Великого князівства Литовського. Після 1569 року всі українські землі, що раніше належали литовцям, відійшли до польської корони. У документах 1590 року Бориспіль вперше згадується як містечко. За часів польського панування місту було надано Магдебурзьке право. У XVIII столітті Бориспіль перетворився на значний економічний центр. Цьому сприяло те, ще тут проходив шлях Київ-Полтава. Універсалом від 14 січня 1752 року гетьман Кирило Розумовський передав Бориспіль з навколишніми землями у вічне володіння своїй сестрі та її чоловіку, бунчуковому товаришу Ю. Дарагану. 1802 року Бориспіль став волосним центром Переяславського повіту Полтавської губернії. Далі, як і вся Україна, Бориспіль потерпав від Першої та Другої світових воєн, більшовицької навали, колективізації, Голодомору...
У другій половині XX століття Бориспіль досить інтенсивно розвивався та розбудовувався. В економічному та географічному плані Бориспіль вигідно розташований на сході Київської області, на лісостеповій рівнині Придніпровської низовини. Через місто проходить автошлях E40. Неподалік від міста Бориспіль розташований міжнародний аеропорт «Бориспіль» - головні повітряні ворота столиці України.


Борисполь - город (58 тыс. жителей) областного подчинения и районный центр Киевской области. Расположен в 35 км к юго-востоку от Киева. Борисполь известен по летописным материалам как Летч, Льто, Олто. Первое летописное упоминание о нем принадлежит к началу XI века, когда в братоубийственной войне (1015-1019) между сыновьями Киевского князя Владимира на реке Альте погиб князь Борис, который в 1072 году был канонизован как один из первых святых Киевской Руси. Именно с именем Бориса связано современное название города.
Во время монголо-татарского нашествия все поселения на территории современного Бориспольского района и сам Летч были разрушены. А с XIII века эти земли перешли под власть Великого княжества Литовского. После 1569 года все украинские земли, ранее принадлежавшие литовцам, отошли к польской короне. В документах 1590 года Борисполь впервые упоминается как местечко. Во времена польского господства городу было предоставлено Магдебургское право. В XVIII веке Борисполь превратился в значительный экономический центр. Этому способствовало то, еще здесь проходила дорога Киев-Полтава. Универсалом от 14 января 1752 года гетман Кирилл Розумовский передал Борисполь с окружающими землями в вечное владение своей сестре и ее мужу, бунчуковому товарищу Ю. Дарагану. В 1802 году Борисполь стал волостным центром Переяславского уезда Полтавской губернии. Далее, как и вся Украина, Борисполь страдал от Первой и Второй мировых войн, большевистского нашествия, коллективизации, Голодомора...
Во второй половине XX века Борисполь достаточно интенсивно развивался и расстраивался. В экономическом и географическом плане Борисполь выгодно расположен на востоке Киевской области, на лесостепной равнине Приднепровской низменности. Через город проходит автодорога E40. Неподалеку от города Борисполь расположен международный аэропорт «Борисполь» - главные воздушные ворота столицы Украины.


Бориспіль. Міський парк культури і відпочинку
(вул. Київський шлях, 69-а).
Алея героїв і монумент героям війни.


Борисполь. Городской парк культуры и отдыха
(ул. Киевский шлях, 69-а).
Аллея героев и монумент героям войны.


Бориспіль. Міський парк культури і відпочинку:
- майданчик дитячих атракціонів;
- альтанка закоханих;
- фонтан і штучний водоспад.


Борисполь. Городской парк культуры и отдыха:
- площадка детских аттракционов;
- беседка влюбленных;
- фонтан и искусственный водопад.


Бориспіль. Міський парк культури і відпочинку.
Невеличкий парк, на який перетворився літній майданчик кафе-бару «Маріана» (вул. Київський шлях, 69).


Борисполь. Городской парк культуры и отдыха.
Небольшой парк, в который превратилась летняя площадка кафе-бара «Марианна» (ул. Киевский шлях, 69).


Бориспіль. Міський парк культури і відпочинку.
Невеличкий парк, на який перетворився літній майданчик кафе-бару «Маріана»
(вул. Київський шлях, 69).


Борисполь. Городской парк культуры и отдыха.
Небольшой парк, в который превратилась летняя площадка кафе-бара «Марианна»
(ул. Киевский шлях, 69).Усі права застережено. © 2003-2012 Сергій Клименко
Rambler's Top100