Мапа Харківської області ::: Карта Харьковской области ::: Map of the Kharkiv region of Ukraine
Місто Харків /// Kharkiv city Селище міського типу Шарівка /// Sharivka urban village Місто Люботин /// Lyubotyn town Селище міського типу Старий Мерчик /// Staryj Merchyk urban village


Місто Харків.

Селище міського типу Шарівка.

Місто Люботин.

Селище міського типу Старий Мерчик.


Харківщина - об'єднує частину східних територій держави. Колишня Слобожанщина відома численними поміщицькими маєтками й садибами, що збереглися в Шарівці, Володимирівці, Старому Мерчику, Малижиному, Рокитному, Люботині тощо. Туристів приваблює також цікавий пам'ятник архітектури в селі Городнє - «Співочі тераси». Перша столиця радянської України - Харків - зберегла унікальну забудову центру в стилі сталінського конструктивізму. Привертають увагу будівлі Держпрому, Палацу праці, архітектурне рішення найбільшої в Україні площі Свободи, будинки, зведені за проектом відомого архітектора Бекетова. На півночі області виявлене городище древньої салтівської культури.

Харьковщина - объединяет часть восточных территорий государства. Бывшая Слобожанщина известна многочисленными помещицкими имениями и усадьбами, которые сохранились в Шаровке, Владимировке, Старом Мерчике, Малижином, Ракитном, Люботине и т.д. Туристов привлекает также интересный памятник архитектуры в селе Городнее - «Певчие террасы». Первая столица советской Украины - Харьков - сохранила уникальную застройку центра в стиле сталинского конструктивизма. Привлекают внимание здания Держпрома, Дворца труда, архитектурное решение наибольшей в Украине площади Свободы, дома, возведенные по проекту известного архитектора Бекетова. На севере области обнаружено городище древней салтовской культуры.

The Kharkiv region unites some eastern territories of the country. The former Slobozhanshchyna is famous for its numerous landlords' estates and mansions that are still preserved in Sharivka, Volodymyrivka, Staryj Merchyk, Malyzhyne, Rokytne, Lyubotyn etc. Tourists are also attracted by the interesting architectural monument "Spivochi Terasy (singing terraces)" in the village of Horodne. Being the first capital of the Soviet Ukraine Kharkiv has preserved the unique masonry in the style of constructivism of the 1930-ies. The attention is drawn by the buildings of Derzhprom, House of Labor, architectural design of the biggest in Ukraine Independence Square, buildings designed by the famous architect Beketov. In the north of the region there are remains of a town of the ancient Saltyvska culture.


Першоджерела:
# Інформаційний бюлетень «Україна - Ukraine» (Украінською та Англійською мовами; 32 сторінки), виданий 2007 року на замовлення Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України .


До мапи України До мапи України
До переліку фотосерій До переліку фотосерій
На головну На головну


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100