Клименко Сергій. Фото. Село Стільсько та «Стільське городище» (Львівська область), вересень 2016 року
Село Стільсько та «Стільське городище» (Львівська область), вересень 2016 року.
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Село Стольско и «Стольское городище» (Львовская область), сентябрь 2016 года.
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Стільсько - село (близько 800 мешканців) Миколаївського району Львівської області. Через село протікає річка Колодниця. На схід від села розташована комплексна пам'ятка природи - «Стільська», на території якої міститься частина Стільського городища.

Стольско - село (около 800 жителей) Николаевского района Львовской области. Через село протекает речка Колодница. На восток от села находится комплексный памятник природы - «Стольско», на территории которой расположена часть Стольского городища.


Львовская область. Село Стольско. Фото. Информационный щит «Стольское городище» - памятник национального значения IX - начала XI веков. Фото вересня 2016 року.
Інформаційна таблиця «Стільське городище» - пам'ятка національного значення IX - початку XI століть. На схемі умовно позначено:
автошлях Стрий-Львів (M-06), село Тростянець, село Стільсько, село Ілів, річка Колодниця, річка Іловець, музей, городище, святилище.
Наприкінці I тисячоліття нової ери на просторах Прикарпаття існувала країна слов'ян, відома як Велика (або Біла) Хорватія. Пам'яткою цієї доби у Верхньому Подністров'ї є городище біля села Стільсько. Поселення належало до розвиненої держави, яка проіснувала до початку XI століття, коли ці території увійшли до складу Київської Русі.


Информационный щит «Стольское городище» - памятник национального значения IX - начала XI веков. На схеме условно обозначены:
автодорога Стрый-Львов (M-06), село Тростянец, село Стольско, село Илов, річка Колодница, річка Иловец, музей, городище, святилище.
В конце I тысячелетия новой эры на пространствах Прикарпатья существовала страна славян, известная как Великая (или Белая) Хорватия. Памятником этой эпохи в Верхнем Приднестровье является городище у села Стольско. Поселение принадлежало к развитому государству, просуществовало до начала XI века, когда эти территории вошли в состав Киевской Руси.


Із 1980-х років Верхньодністрянська археологічна експедиція Національної академії наук України започаткувала перші дослідження пам'яток східних хорватів у Верхньому Подністров'ї. Серед нововиявлених пам'яток особливої уваги заслуговує унікальний історико-культурний комплекс з центром - городищем IX-XI століть біля села Стільсько. Дослідниками встановлено, що на нині залісненому плато над селом у IX - на початку XI століття існувало велике місто, населення якого імовірно становило 40 тис. мешканців.

С 1980-х годов Верхнеднестрянская археологическая экспедиция Национальной академии наук Украины положила начало первым исследованиям памятников восточных хорватов в Верхнем Приднестровье. Среди нововыявленных памятников особого внимания заслуживает уникальный историко-культурный комплекс с центром - городищем IX-XI веков возле села Стольско. Исследователями установлено, что на ныне поросшем лесом плато над селом в IX - начале XI века существовал крупный город, население которого предположительно составляло 40 тыс. жителей.


Львовская область. Село Стольско. Фото. Вид от села на поросшее лесом плато - комплексный памятник природы «Стольско» (49°32'12"N, 24°04'33"E). Панорама ~120° Фото вересня 2016 року.
Вид від села Стільсько на заліснене плато - комплексну пам'ятку природи «Стільська» (49°32'12"N, 24°04'33"E).
Панорама ~120°.


Вид от села Стольско на поросшее лесом плато - комплексный памятник природы «Стольско» (49°32'12"N, 24°04'33"E).
Панорама ~120°.


Площа міста сягала 250 гектарів, а довжина оборонних стін - близько 10 км. На це вказують потужні земляні вали, оточені ровами та штучно споруджені тераси, що кількома рядами йшли навколо давнього ґраду. Довкола дитинця було укріплене передмістя, де розкопано кілька десятків житлово-господарських та ремісничих об'єктів, садиби окремих заможних городян. На долівках зруйнованих вогнем жител було виявлено рештки печей-кам'янок, зібрано численні зразки кружального та ліпного посуду, предмети повсякденного вжитку, зброя. У найближчих околицях міста археологи дослідили густу мережу поселень, культових місць та некрополів. Давнє місто було з'єднане з Дністром водним шляхом завдовжки 11 км, спорудженим ще у IX столітті на річці Колодниці.
Перекази повідомляють, що під городищем, глибоко під землею, розташоване підземне місто. Деякі дослідники також підтверджують наявність тут підземних лабіринтів, можливо рукотворного походження. Унікальний комплекс Стільського городища є непересічною пам'яткою давньої слов'янської та української історії та культури, яка не має аналогів на європейському континенті.


Площадь города достигала 250 гектаров, а длина оборонных стен - около 10 км. На это указывают мощные земляные валы, окружённые рвами и искусственно сооружённые террасы, которые в несколько рядов окружали территорию древнего города. Вокруг детинца было укреплённое предместье, где раскопано несколько десятков жилищно-хозяйственных и ремесленных объектов, усадьбы отдельных состоятельных горожан. На полах уничтоженных пожаром жилищ были выявлены остатки печей-каменок, собраны многочисленные образцы гончарной и лепной посуды, предметы повседневного потребления, оружие. Поблизости от города археологи исследовали густую сеть поселений, культовых мест и некрополей. Древний город был соединен с Днестром водным путём длиной 11 км, построенным еще в IX веке на реке Колоднице.
Предания сообщают, что под городищем, глубоко под землей, расположен подземный город. Некоторые исследователи также подтверждают наличие здесь подземных лабиринтов, возможно рукотворного происхождения. Уникальный комплекс Стольского городища являются выдающимся памятником давней славянской и украинской истории и культуры, не имеющим аналогов на европейском континенте.


Львовская область. Село Стольско. Фото. Церковь над селом (49°32'18"N, 24°04'44"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Стольско. Фото. Начало дороги к церкви (49°32'04"N, 24°04'44"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Стольско. Фото. Памятник у начала дороги к церкви (49°32'04"N, 24°04'44"E). Фото вересня 2016 року.
Село Стільсько.
Церква понад селом (49°32'18"N, 24°04'44"E).
Пам'ятник на початку дороги до церкви (49°32'04"N, 24°04'44"E)


Село Стольско.
Церковь над селом (49°32'18"N, 24°04'44"E).
Памятник у начала дороги к церкви (49°32'04"N, 24°04'44"E)."


Львовская область. Село Стольско. Фото. Вид от села на поросшее лесом плато - комплексный памятник природы «Стольско» (49°32'05"N, 24°04'46"E). Панорама ~120°. Фото вересня 2016 року.
Вид від села на заліснене плато - комплексну пам'ятку природи «Стільська» (49°32'05"N, 24°04'46"E).
Панорама ~120°.


Вид от села на поросшее лесом плато - комплексный памятник природы «Стольско» (49°32'05"N, 24°04'46"E).
Панорама ~120°.


Львовская область. Село Стольско. Фото. Восточная окраина села Стольско (49°32'04"N, 24°04'44"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Стольско. Фото. Дорога на село Илов (49°31'58.50"N, 24°05'10.00"E). Фото вересня 2016 року.
Східна околиця села Стільсько (49°32'04"N, 24°04'44"E).
Дорога на село Ілів (49°31'58.50"N, 24°05'10.00"E).


Восточная окраина села Стольско (49°32'04"N, 24°04'44"E).
Дорога на село Илов (49°31'58.50"N, 24°05'10.00"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы в селе Дуброва. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы с остатками пещер в селе Дуброва (49°30'52"N, 24°04'34"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы с остатками пещер в селе Дуброва (49°30'52"N, 24°04'34"E). Фото вересня 2016 року.
Скелі із залишками печер у селі Дуброва (49°30'52"N, 24°04'34"E).

Скалы с остатками пещер в селе Дуброва (49°30'52"N, 24°04'34"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы с остатками пещер в селе Дуброва (49°30'52"N, 24°04'34"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы с остатками пещер в селе Дуброва (49°30'52"N, 24°04'34"E). Фото вересня 2016 року.
Скелі із залишками печер у селі Дуброва (49°30'52"N, 24°04'34"E).

Скалы с остатками пещер в селе Дуброва (49°30'52"N, 24°04'34"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. Пещеры Стольскоего городища. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Пещеры Стольскоего городища. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Пещеры Стольскоего городища. Фото вересня 2016 року.
Село Дуброва. Печери Стільського городища.

Село Дуброва. Пещеры Стольскоего городища.


Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Село Дуброва. «Храм Сонця» - камінь Дірявець (49°30'54"N, 24°04'38"E).

Село Дуброва. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Село Дуброва. «Храм Сонця» - камінь Дірявець (49°30'54"N, 24°04'38"E).

Село Дуброва. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Село Дуброва. «Храм Сонця» - камінь Дірявець (49°30'54"N, 24°04'38"E).

Село Дуброва. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Село Дуброва. «Храм Сонця» - камінь Дірявець (49°30'54"N, 24°04'38"E).

Село Дуброва. «Храм Солнца» - камень Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы в селе Дуброва возле «Храма Солнца» - камня Дырявец (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Вид с камня Дырявец - «Храма Солнца» (49°30'54"N, 24°04'38"E). Фото вересня 2016 року.
Село Дуброва. Навколо каменя Дірявець - «Храму Сонця» (49°30'54"N, 24°04'38"E).

Село Дуброва. Возле камня Дырявец - «Храма Солнца» (49°30'54"N, 24°04'38"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы с остатками пещер в селе Дуброва. Панорама ~120° (49°31'11"N, 24°04'42"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы с остатками пещер в селе Дуброва (49°31'11.50"N, 24°04'43"E). Фото вересня 2016 року.
Скелі із залишками печер у селі Дуброва.
Панорама ~120° (49°31'11"N, 24°04'42"E).


Скалы с остатками пещер в селе Дуброва.
Панорама ~120° (49°31'11"N, 24°04'42"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы с остатками пещер в селе Дуброва (49°31'10.50"N, 24°04'43"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Пещеры Стольскоего городища (49°31'10.50"N, 24°04'43"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Пещеры Стольскоего городища (49°31'10.50"N, 24°04'43"E). Фото вересня 2016 року.
Скелі із залишками печер у селі Дуброва (49°31'10.50"N, 24°04'43"E).

Скалы с остатками пещер в селе Дуброва (49°31'10.50"N, 24°04'43"E).


Львовская область. Село Дуброва. Фото. Пещеры Стольскоего городища (49°31'10.50"N, 24°04'43"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Пещеры Стольскоего городища (49°31'10.50"N, 24°04'43"E). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Село Дуброва. Фото. Пещеры Стольскоего городища (49°31'10.50"N, 24°04'43"E). Фото вересня 2016 року.
Село Дуброва. Печери Стільського городища.

Село Дуброва. Пещеры Стольскоего городища.


Львовская область. Село Дуброва. Фото. Скалы с остатками пещер в селе Дуброва. Панорама ~90° (49°31'10.50"N, 24°04'42"E). Фото вересня 2016 року.
Скелі із залишками печер у селі Дуброва.
Панорама ~90° (49°31'10.50"N, 24°04'42"E).


Скалы с остатками пещер в селе Дуброва.
Панорама ~90° (49°31'10.50"N, 24°04'42"E).


Львовская область. Село Стольско. Фото. Часовенка на раздорожье (49°32'27.00"N, 24°04'33.50"E). Фото вересня 2016 року.
Село Стільсько. Капличка на роздоріжжі (49°32'27.00"N, 24°04'33.50"E).

Село Стольско. Часовенка на раздорожье (49°32'27.00"N, 24°04'33.50"E).


Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.


Усі права застережено. © 2003-2017 Сергій Клименко
Rambler's Top100