Клименко Сергій. Фото. Трускавець (Львівська область), червень 2009 року
Трускавець (Львівська область), червень 2009 року.
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Трускавец (Львовская область), июнь 2009 года.
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Трускавець - курортне місто (29,7 тис. жителів) обласного підпорядкування у Львівській області, розташоване на лівому березі річки Воротище. Перший документ про Трускавець 1462 року повідомляє, що шляхтичами-власниками трускавецького маєтку є брати І. та С. Коротко. Довгі роки основним промислом у місті було традиційне для цих земель солеваріння. У 1810 році підприємець І. Геккер для пошуку корисних копалин заснував «Трускавецьке гірниче товариство доброї надії». Під час розвідувальних робіт відкрили джерела мінеральних вод, про які, втім, було відомо давно. Ще в підручнику Г. Ржончинського «Натуральна історія» (1721 рік) є відомості про те, що в Трускавці та навколишніх селах, добуваючи нафту, селяни пили супровідну воду для лікування багатьох хвороб. У 1827 році до місцевої корчми прибудували невелике приміщення для сірководневих ванн, і це згодом стало вважатися відкриттям курорту.

Трускавец - курортный город (29,7 тыс. жителей) областного подчинения во Львовской области, расположенній на левом берегу реки Воротище. Первый документ о Трускавце в 1462 году сообщает, что шляхтичами-владельцами трускавецкого имения являются братья И. и С. Коротко. Долгие годы основным промыслом в городе было традиционное для этих земель солеварение. В 1810 году предприниматель И. Геккер для поиска полезных ископаемых учредил «Трускавецкое горное общество доброй надежды». Во время разведывательных работ открыли источники минеральных вод, о которых, впрочем, было известно давно. Еще в учебнике Г. Ржончинского «Натуральная история» (1721 год) есть сведения о том, что в Трускавце и окружающих селах, добывая нефть, крестьяне пили сопутствующую воду для лечения многих болезней. В 1827 году к местной корчме пристроили небольшое помещение для сероводородных ванн, и это впоследствии стало считаться открытиям курорта.


Трускавец, Львовская область. Фото. Фото. Герб города Трускавец.
Фото червня 2009 року.
Герб міста Трускавець.
Перший аналіз сіркової води зробив аптекар з Жовкви К. Штеллер у 1832 році, через чотири роки з'явилася перша наукова стаття про вплив трускавецьких мінеральних вод на людський організм, а на початку 1860-х років кількість відвідувачів курорту становила понад тисячу на рік. Наприкінці XIX століття курорт почав обростати особняками, що частково збереглися дотепер і створюють неповторну ауру міста-курорта. Нинішній Трускавець, що оточений пагорбами і має майже круглу в плані форму (від чого складається враження, що він розташований в улоговині, схожій на лійку), приймає близько півмільйона курортників на рік, що підліковуються у міських бюветах мінеральних вод.
Найвідоміша мінеральна вода Трускавця - «Нафтуся». Докладна інформація про цю мінеральну воду - окремою сторінкою.


Герб города Трускавец.
Первый анализ серной воды сделал аптекарь из Жолквы К. Штеллер в 1832 году, через четыре года появилась первая научная статья о влиянии трускавецких минеральных вод на человеческий организм, а в начале 1860-х годов количество посетителей курорта составляло свыше тысячи в год. В конце XIX века курорт начал обрастать особняками, которые частично сохранились доныне и создают неповторимую ауру города-курорта. Нынешний Трускавец, окруженный холмами и имеющий почти круглую в плане форму (от чего создается впечатление, что он расположен во впадине, похожей на лейку), принимает около полумиллиона курортников в год, которые подлечиваются в городских бюветах минеральных вод.
Самая известная минеральная вода Трускавца - «Нафтуся». Подробная информация об этой минеральной воде - отдельной страницей.


Трускавец, Львовская область. Фото. Церковь св. Николая. Фото червня 2009 року.
Трускавець, Львівська область.
Церква св. Миколая.


Трускавец, Львовская область.
Церковь св. Николая.

Truskavets, Lviv region.
Church of St. Nicholas.


Трускавец, Львовская область. Фото. Скульптурная композиция «Христос и самарянка». Фото червня 2009 року.
Трускавец, Львовская область. Фото. Скульптурная композиция «Христос и самарянка». Фрагмент. Фото червня 2009 року.
Скульптурна композиція «Христос і самарянка».
«Хто нап’ється води, що я дам йому, не схоче пити вовіки, і та вода, що я дам йому, буде в ньому джерелом води, що тече у життя вічне»
«Господи, дай мені тієї води...»
/Єв. від Іоана, глава 4, вірші 14 і 15/

Скульптурная композиция «Христос и самарянка».
«Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную»
«Господи, дай мне этой воды...»
/Ев. от Иоанна, глава 4, стихи 14 и 15/

Truskavets, Lviv region.


Трускавец, Львовская область. Фото. Скульптура Божьей Матери к 1000-летию Крещения Руси-Украины. Фото червня 2009 року.
Трускавець, Львівська область.
Скульптура Божої Матері до 1000-річчя Хрещення Русі-України.


Трускавец, Львовская область.
Скульптура Божьей Матери к 1000-летию Крещения Руси-Украины. .

Truskavets, Lviv region.


Трускавец, Львовская область. Фото. Музей курорта Трускавец. Фото червня 2009 року.
Музей курорта Трускавець.
«Курортний парк» м. Трускавця було засновано у 1895 році. Парк має яскраво виражені риси англійського паркового стилю. Площа території парку становить 60,98 га. Висота над рівнем моря 360-400 м. Серед рослинності у видовому складі переважають: дуб, бук, граб, ясен, клен, каштан, вільха, ліщина. Із рідкісних декоративних насаджень: тюльпанне дерево, сосна веймутова, сосна кримська, сосна чорна, тис ягідний, золотий дощ, софора, магнолія, вишня сакура, платан, бархат амурський.


Музей курорта Трускавец.
«Курортный парк» г. Трускавца был основан в 1895 году. Парку присущи ярко выраженные черты английского паркового стиля. Площадь территории парка составляет 60,98 гектаров. Высота над уровнем моря 360-400 м. Среди растительности в видовом составе преобладают: дуб, бук, граб, ясень, клен, каштан, ольха, лещина. Из редких декоративных насаждений: тюльпановое дерево, сосна веймутовая, сосна крымская, сосна черная, тис ягодный, золотой дождь, софора, магнолия, вишня сакура, платан, бархат амурский.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Фото червня 2009 року.
Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Фото червня 2009 року.
Курортний парк міста Трускавець - державний парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення.

Курортный парк города Трускавец - государственный парк-памятник садово-паркового искусства местного значения.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Схема. Фото червня 2009 року.
Курортний парк міста Трускавець. Схема.
Умовні позначення. 1. Альтанка. 2. Джерело № 7 «Фердинанд». 3. Бювет № 1. 4. Фонтан. 5. Спортивний майданчик. 6. Санаторій Кришталевий палац. 7. Джерело № 6 «Едвард». 8. Джерело № 3 «Броніслава». 9. Скульптура «Мавка і Лукаш». 10. Пам’ятник А. Міцкевичу. 11. Джерело № 11 «Юзя». 12. Бювет № 2. 13. Санаторій «Молдова». 14. Санаторій «Південний».


Курортный парк города Трускавец. Схема.
Условные обозначения. 1. Беседка. 2. Источник № 7 «Фердинанд». 3. Бювет № 1. 4. Фонтан. 5. Спортивная площадка. 6. Санаторий Хрустальный дворец. 7. Источник № 6 «Едвард». 8. Источник № 3 «Бронислава». 9. Скульптура «Нимфа и Лукаш». 10. Памятник А. Мицкевичу. 11. Источник № 11 «Юзя». 12. Бювет № 2. 13. Санаторий «Молдова». 14. Санаторий «Южный».


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. На втором плане - пансионат «Свитязянка». Фото червня 2009 року.
Трускавець, Львівська область.
Курортний парк міста Трускавець.
На другому плані - пансіонат «Світязянка».


Трускавец, Львовская область.
Курортный парк города Трускавец.
На втором плане - пансионат «Свитязянка».


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. На центральной аллее-площади возле нижнего бювета. Фото червня 2009 року.
Трускавець, Львівська область.
Курортний парк міста Трускавець.
На центральній алеї-площі біля нижнього бювету.


Трускавец, Львовская область.
Курортный парк города Трускавец.
На центральной аллее-площади возле нижнего бювета.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Новая лестница вверх от центральной аллеи-площади. Фото червня 2009 року.
Трускавець, Львівська область.
Курортний парк міста Трускавець.
Нові сходи нагору від центральної алеї-площі.


Трускавец, Львовская область.
Курортный парк города Трускавец.
Новая лестница вверх от центральной аллеи-площади.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Центральный (нижний) бювет минеральных вод. Фото червня 2009 року.
Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Мемориальная доска Теодору Торосевичу. Фото червня 2009 року.
Курортний парк міста Трускавець.
Центральний (нижній) бювет мінеральних вод та пам'ятна таблиця першодосліднику лікувальних мінеральних вод курорту Трускавець Теодору Торосевичу до 150-річчя заснування курорту (1827-1977).


Курортный парк города Трускавец.
Центральный (нижний) бювет минеральных вод и мемориальная доска первоисследователю лечебных минеральных вод курорта Трускавец Теодору Торосевичу к 150-летию основанию курорта (1827-1977).

Truskavets, Lviv region.
Lower well-room.


Трускавец, Львовская область. Фото. В Курортном парке города Трускавец. Фото червня 2009 року.
Трускавец, Львовская область. Фото. В Курортном парке города Трускавец. Фонтан. Фото червня 2009 року.
У Курортному парку міста Трускавець.

В Курортном парке города Трускавец.

Truskavets, Lviv region.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Источник №6 «Эдвард», строение - памятник архитектуры XIX-XX веков. Фото червня 2009 року.
Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Источник №6 «Эдвард», строение - памятник архитектуры XIX-XX веков. Фото червня 2009 року.
Курортний парк міста Трускавець.
Джерело №6 «Едвард», будівля - пам'ятка архітектури XIX-XX століть. Являє собою стару шахту, за допомогою якої до 1910 року тут видобували озокерит. З 1910 року воду, розкриту шахтою, використовують у лікувальних цілях.


Курортный парк города Трускавец.
Источник №6 «Эдвард», строение - памятник архитектуры XIX-XX веков. Представляет из себя старую шахту, с помощью которой до 1910 года здесь добывали озокерит. С 1910 года воду, раскрытую шахтой, используют в лечебных целях.

Truskavets, Lviv region.
An old well.


Трускавец, Львовская область. Фото. В Курортном парке города Трускавец. Фото червня 2009 року.
Трускавец, Львовская область. Фото. В Курортном парке города Трускавец. Фото червня 2009 року.
У Курортному парку міста Трускавець.

В Курортном парке города Трускавец.

Truskavets, Lviv region.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Источник №3 «Бронислава» - памятник архитектуры XIX-XX веков. Фото червня 2009 року.
Трускавець, Львівська область.
Курортний парк міста Трускавець.
Джерело №3 «Броніслава», будівля - пам'ятка архітектури XIX-XX століть.


Трускавец, Львовская область.
Курортный парк города Трускавец.
Источник №3 «Бронислава», строение - памятник архитектуры XIX-XX веков.

Truskavets, Lviv region.
An old well.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Скульптура «Мавка и Лукаш». Фото червня 2009 року.
Трускавець, Львівська область.
Курортний парк міста Трускавець.
Скульптура «Мавка і Лукаш».


Трускавец, Львовская область.
Курортный парк города Трускавец.
Скульптура «Мавка и Лукаш».

Truskavets, Lviv region.
A sculpture in the park.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Фото червня 2009 року.
Трускавец, Львовская область. Фото. В Курортном парке города Трускавец. Парковая скульптура «Цимбалист». Фото червня 2009 року.
У Курортному парку міста Трускавець.
Паркова скульптура «Цимбаліст». Цимбали - струнний музичний інструмент, поширений на Гуцульщині як народний інструмент з XVII століття.


В Курортном парке города Трускавец.
Парковая скульптура «Цимбалист». Цимбалы - струнный музыкальный инструмент, распространенный на Гуцульщине как народный инструмент с XVII века.

Truskavets, Lviv region.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Фото червня 2009 року.
Трускавець, Львівська область.
Курортний парк міста Трускавець.


Трускавец, Львовская область.
Курортный парк города Трускавец.

Truskavets, Lviv region.


Трускавец, Львовская область. Фото. Курортный парк города Трускавец. Памятник А. Мицкевичу.
Фото червня 2009 року.
Трускавець, Львівська область.
Курортний парк міста Трускавець.
Пам'ятник А. Міцкевичу.


Трускавец, Львовская область.
Курортный парк города Трускавец.
Памятник А. Мицкевичу.

Truskavets, Lviv region.
A sculpture in the park.


Першоджерела:
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»; Київ-2006.
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.


Усі права застережено. © 2003-2012 Сергій Клименко
Rambler's Top100