Клименко Сергій. Фото. Київщиною, травень 2012 року. За маршрутом: Київ -> Немішаєве -> Ворзель -> Київ
Київщиною, травень 2012 року.
За маршрутом: Київ -> Немішаєве -> Ворзель -> Київ

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

По Киевщине, май 2012 года.
По маршруту: Киев -> Немешаево -> Ворзель -> Киев

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Мапа маршруту Київ -> Немішаєве -> Ворзель -> Київ.
Покриття автошляхів на цьому маршруті - цілком прийнятне.


Схема маршрута Киев -> Немешаево -> Ворзель -> Киев.
Покрытие автодорог на этом маршруте - вполне приемлемое.


Немішаєве - селище міського типу (близько 7 тис. мешканців) у Бородянському районі Київської області. Розташоване за 38 кілометрів на північний захід від Києва. Засноване у вересні 1900 року в зв`язку з будівництвом залізниці Київ-Ковель. Населений пункт було названо на честь начальника Південно-Західних залізниць Клавдія Семеновича Немішаєва, що посприяв виділенню на 39-й версті залізничної гілки земельних ділянок для працівників залізниці. Через селище проходить дорога міжнародного значення Е373 Київ-Варшава («Варшавка»).

Немешаево - поселок городского типа (около 7 тыс. жителей) в Бородянском районе Киевской области. Расположен в 38 километрах к северо-западу от Киева. Основан в сентябре 1900 года в связи со строительством железной дороги Киев-Ковель. Населенный пункт был назван в честь начальника Юго-Западных железных дорог Клавдия Семеновича Немишаева, который посодействовал выделению на 39-й версте железнодорожной ветви земельных участков для работников железной дороги. Через поселок проходит дорога международного значения Е373 Киев-Варшава («Варшавка»).


Киевская область, Немешаево. Фото. Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век). Общий вид. Фото травня 2012 року.
Київська область, Немішаєве (50°34'34.64"N, 30°06'31.66"E).
Руїни палацу фон дер Остен-Сакенів (XIX століття).
Загальний вид.


Киевская область, Немешаево (50°34'34.64"N, 30°06'31.66"E).
Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век).
Общий вид.

Kyiv region, Nemishaeve (50°34'34.64"N, 30°06'31.66"E).
Here is the ruins of the Osten-Saksen palace, 19th century.


Історія садиби, що належить до території сучасного смт. Немішаєве, починається за часів, коли власником цих земель був дійсний таємний радник граф Карл Остен-Сакен (1724-1795). Далі маєтність багаторазово міняла своїх власників. За радянських часів графський палац було зараховано до території смт. Немішаєве. Тут розташувався клуб Немішаївського біохімзаводу. Десь у другій половині 1980-х років унаслідок пожежі, що охопила заводський клуб, загинули не тільки старовинні меблі, що лишились ще з кінця XIX століття, а й уся будівля. Після пожежі маєток не відбудовували і з плином часу він перетворився на руїни. Нині ці руїни є власністю УПЦ.

История усадьбы, относящейся к территории современного пгт. Немишаево, начинается во времена, когда владельцем этих земель был действительный тайный советник граф Карл Остен-Сакен (1724-1795). Дальше поместье многократно меняло своих владельцев. В советское время графский дворец был отнесен к территорию пгт. Немишаево. Здесь разместился клуб Немишаевского биохимзавода. Где-то во второй половине 1980-х годов в результате пожара, который охватил заводской клуб, погибла не только старинная мебель, оставшаяся еще с конца XIX века, но и все здание. После пожара имение не отстраивали и с течением времени оно превратилось в руины. В настоящее время эти руины являются собственностью УПЦ.


Киевская область, Немешаево. Фото. Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век). Фото травня 2012 року.
Киевская область, Немешаево. Фото. Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век). Фото травня 2012 року.
Киевская область, Немешаево. Фото. Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век). Фото травня 2012 року.
Київська область, Немішаєве.
Руїни палацу фон дер Остен-Сакенів (XIX століття).


Киевская область, Немешаево.
Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век).

Kyiv region, Nemishaeve.
Here is the ruins of the Osten-Saksen palace, 19th century.


Киевская область, Немешаево. Фото. Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век). Фото травня 2012 року.
Киевская область, Немешаево. Фото. Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век). Фото травня 2012 року.
Київська область, Немішаєве (50°34'34.64"N, 30°06'31.66"E).
Руїни палацу фон дер Остен-Сакенів (XIX століття).


Киевская область, Немешаево (50°34'34.64"N, 30°06'31.66"E).
Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век).

Kyiv region, Nemishaeve (50°34'34.64"N, 30°06'31.66"E).
Here is the ruins of the Osten-Saksen palace, 19th century.


Киевская область, Немешаево. Фото. Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век). Фото травня 2012 року.
Киевская область, Немешаево. Фото. Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век). Фото травня 2012 року.
Киевская область, Немешаево. Фото. Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век). Фото травня 2012 року.
Київська область, Немішаєве.
Руїни палацу фон дер Остен-Сакенів (XIX століття).


Киевская область, Немешаево.
Руины дворца фон дер Остен-Сакенов (XIX век).

Kyiv region, Nemishaeve.
Here is the ruins of the Osten-Saksen palace, 19th century.


Ворзель - селище міського типу (5,6 тис. мешканців) у Київської області. Підпорядковано Ірпінській міськраді. Розташоване за 28 кілометрів на північний захід від Києва.
Наприкінці XVII століття Гостомельські землі, в тому числі й територія сучасного Ворзеля, належали фастівському полковнику Семену Палію. У XVIII столітті по річці Ірпінь проходив кордон між Росією та Польщею, встановлений після укладення між цими державами 26 квітня 1686 року «Вічного миру». Лівобережжя Ірпеня, де розташований сучасний Ворзель, відійшло до Польщі.
На початку XX століття поблизу села Михайлівка (нині Михайлівка-Рубежівка) на 37 кілометрі залізниці Київ-Ковель за ініціативою місцевого поміщика Йосипа Пеховського почалося будівництво дачного селища. За переказами, аби залізниця проходила повз їхній ліс, Пеховський із сусідами навіть дали хабаря високопосадовцю з міністерства шляхів сполучення.
Назва селища найімовірніше пов'язана з цегляним заводом фон Верзеля (Вьорзеля), що був розташований неподалік, і незадовго до будівництва селища був викуплений його співзасновником Пеховським. Назва сподобалася Пеховському ще й співзвучністю з французьким Версалем.
Завдяки винятковим природно-кліматичним умовам Ворзель набув широкої популярності насамперед як оздоровча місцевість. Цьому значною мірою сприяли спостереження за позитивними результатами лікування осіб із захворюваннями серця та нервової системи, проведені академіками М.Д. Стражеском, Б.М. Маньковським та професором Ф.Г. Яновським. Вони називали Ворзель «українським Кисловодськом».


Ворзель - поселок городского типа (5,6 тыс. жителей) в Киевской области. Подчинён Ирпенскому горсовету. Расположен в 28 километрах к северо-западу от Киева.
В конце XVII века Гостомельские земли, в том числе и территория современного Ворзеля, принадлежали фастовскому полковнику Семену Палию. В XVIII веке по реке Ирпень проходила граница между Россией и Польшей, установленная после заключения между этими государствами 26 апреля 1686 года «Вечного мира». Левобережье Ирпеня, где расположен современный Ворзель, отошло к Польше.
В начале XX века вблизи села Михайловка (в настоящее время Михайловка-Рубежовка) на 37 километре железной дороги Киев-Ковель по инициативе местного помещика Иосифа Пеховского началось строительство дачного поселка. По рассказам, чтобы железная дорога проходила мимо их леса, Пеховский с соседями даже дали взятку высокопоставленному должностному лицу из министерства путей сообщения.
Название поселка вероятнее всего связано с кирпичным заводом фон Верзеля (Вёрзеля), который был расположен неподалеку, и незадолго до строительства поселка был выкуплен его сооснователем Пеховским. Название понравилось Пеховскому еще и созвучностью с французским Версалем.
Благодаря исключительным природно-климатическим условиям Ворзель приобрел широкую популярность в первую очередь как оздоровительная местность. Этому в значительной мере способствовали наблюдения за позитивными результатами лечения лиц с заболеваниями сердца и нервной системы, проведенные академиками Н.Д. Стражеско, Б.Н. Маньковским и профессором Ф.Г. Яновским. Они называли Ворзель «украинским Кисловодском».


Киевская область, Ворзель. Фото. Ворзельськое озеро. Панорама ~150°. Фото травня 2012 року.
Київська область, Ворзель. Ворзельський став (50°33'05.13"N, 30°09'18.34"E). Панорама ~150°.
Киевская область, Ворзель. Ворзельськое озеро (50°33'05.13"N, 30°09'18.34"E). Панорама ~150°.
Kyiv region, Vorzel. Vorzel lake (50°33'05.13"N, 30°09'18.34"E). Panorama ~150°.


Киевская область, Ворзель. Фото. Ворзельськое озеро. Фото травня 2012 року.
Київська область, Ворзель.
Ворзельський став

(50°33'02.76"N, 30°08'58.45"E).


Киевская область, Ворзель.
Ворзельськое озеро

(50°33'02.76"N, 30°08'58.45"E).

Kyiv region, Vorzel.
Vorzel lake

(50°33'02.76"N, 30°08'58.45"E).


Киевская область, Ворзель. Фото. Ворзельськое озеро. Панорама ~120°. Фото травня 2012 року.
Київська область, Ворзель.
Ворзельський став

(50°33'04.57"N, 30°09'02.32"E).


Киевская область, Ворзель.
Ворзельськое озеро

(50°33'04.57"N, 30°09'02.32"E).

Kyiv region, Vorzel.
Vorzel lake

(50°33'04.57"N, 30°09'02.32"E).


Киевская область, Ворзель. Фото. Ворзельськое озеро. Беседка на берегу. Фото травня 2012 року.
Киевская область, Ворзель. Фото. Ворзельськое озеро. Ресторан «Шкипер». Фото травня 2012 року.
Київська область, Ворзель. Ворзельський став.
Альтанка на березі
та ресторан «Шкіпер».


Киевская область, Ворзель. Ворзельськое озеро.
Беседка на берегу
и ресторан «Шкипер».

Kyiv region, Vorzel. Vorzel lake.


Киевская область, Ворзель. Фото. Усадьба графини Наталии Фёдоровны Уваровой. Фото травня 2012 року.
Киевская область, Ворзель. Фото. Усадьба графини Наталии Фёдоровны Уваровой. Фото травня 2012 року.
Київська область, Ворзель. Садиба графині Уварової
(50°32'31.62"N, 30°09'11.24"E).
Цей будинок належав доньці київського підприємця та видатного мецената Ф.А. Терещенка - Наталії Федорівні Терещенко, в заміжжі графині Уваровій.


Киевская область, Ворзель. Усадьба графини Уваровой
(50°32'31.62"N, 30°09'11.24"E).
Этот дом принадлежал дочке киевского предпринимателя и выдающегося мецената Ф.А. Терещенко - Наталии Фёдоровне Терещенко, в замужестве графине Уваровой.

Kyiv region, Vorzel. Here is the Uvarova's palace
(50°32'31.62"N, 30°09'11.24"E).


Жили у Ворзелі та відвідували цей будинок один з перших авіаторів Росії, перший командир першого в світі багатомоторного літака «Ілля Муромець Київський» (побудованого за проектом геніального авіаконструктора українського походження І.І. Сікорського), пізніше - командир першої в світі «Ескадри повітряних кораблів», командувач військової авіації Української Народної Республіки (у 1917-1918 роках) та військової авіації Української Держави (у 1918 році), полковник Георгій Георгійович Горшков, та його дружина Катерина Андріївна Горшкова - перша жінка у Росії, яка піднялася в повітря на аероплані.
З 1921 року в цьому будинку працювала Ворзельська школа. У 1921-1923 роках тут вчителював видатний український письменник, жертва сталінських репресій Валер’ян Підмогильний.
У Ворзельській залізничній середній школі №14, яка була розташована в цьому будинку, 35 років працював відмінник народної освіти, чудовий педагог і вихователь Находов Федір Венедиктович (1899-1981).
У 1960-х роках у цьому будинку працював В.К. Іщенко - організатор понад 20 шкільних кінотеатрів у Києві та області. Ворзельський шкільний кінотеатр «Космос» у 1962 році посів перше місце в СРСР. Тут неодноразово бували кінорежисери О. Роу, С. Параджанов, артисти Г. Міллер, О. Хвиля, відбулися прем’єри фільмів «Морозко», «Казка про Мальчиша-Кибальчиша».
Нині в будинку розташований «Ворзельський центр творчості».

Жили в Ворзеле и посещали этот дом один из первых авиаторов России, первый командир первого в мире многомоторного самолета «Илья Муромец Киевский» (построенного по проекту гениального авиаконструктора украинского происхождения И.И. Сикорского), позже - командир первой в мире «Эскадры воздушных кораблей» командующий военной авиации Украинской Народной Республики (в 1917-1918 годах) но военной авиации Украинского Государства (в 1918 году) полковник Георгий Георгиевич Горшков, и его жена Екатерина Андреевна Горшкова - первая женщина в России, которая поднялась в воздух на аэроплане.
С 1921 года в этом доме работала Ворзельская школа. В 1921-1923 годах тут учительствовал выдающийся украинский писатель, жертва сталинских репрессий Валерьян Подмогильный.
В Ворзельской железнодорожной средней школе №14, которая была расположена в этом доме, 35 лет работал отличник народного образования, замечательный педагог и воспитатель Находов Федор Венедиктович (1899-1981).
В 1960-х годах в этом доме работал В.К. Ищенко - организатор свыше 20 школьных кинотеатров в Киеве и области. Ворзельский школьный кинотеатр «Космос» в 1962 году занял первое место в СССР. Здесь неоднократно бывали кинорежиссеры А. Роу, С. Параджанов, артисты Г. Миллер, А. Хвыля, состоялись премьеры фильмов «Морозко», «Сказка о Мальчише-Кибальчише».
Ныне в доме размещается «Ворзельский центр творчества».


Киевская область, Ворзель. Фото. Ворзельский парк. Скульптурная композиция «Он и Она». Фото травня 2012 року.
Киевская область, Ворзель. Фото. Ворзельский парк. Памятник героям, отдавшим жизнь за Родину (1941-1945). Фото травня 2012 року.
Київська область, Ворзель. Ворзельський парк.
Скульптурна композиція «Він і Вона».
Пам'ятник героям, що віддали життя за Батьківщину (1941-1945).


Киевская область, Ворзель. Ворзельский парк.
Скульптурная композиция «Он и Она».
Памятник героям, отдавшим жизнь за Родину (1941-1945).

Kyiv region, Vorzel. Park in Vorzel.


Киевская область, Ворзель. Фото. Ворзельская библиотека им. Д.И. Бедзика. Фото травня 2012 року.
Киевская область, Ворзель. Фото. Памятная колонна в честь основания Ворзеля (2010). Фото травня 2012 року.
Київська область, Ворзель. Ворзельський парк.
Ворзельська бібліотека ім. Д.І. Бедзика.
Пам'ятна колона на честь заснування Ворзеля (2010).
Ворзель було засновано 1900 року завдяки будівництву залізниці Київ-Ковель.


Киевская область, Ворзель. Ворзельский парк.
Ворзельская библиотека им. Д.И. Бедзика.
Памятная колонна в честь основания Ворзеля (2010).
Ворзель был основан в 1900 году благодаря строительству железной дороги Киев-Ковель.

Kyiv region, Vorzel.Першоджерела:
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
# Вікіпедія.
Усі права застережено. © 2003-2012 Сергій Клименко
Rambler's Top100