На північ від Києва, червень 2004 року.
День четвертий: Тростянець - парк-заповідник XIX ст. - Державний дендрологічний парк НАН України.

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

На север от Киева, июнь 2004 года.
День четвертый: Тростянец - парк-заповедник XIX ст. - Государственный дендрологический парк НАН Украины.

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Пам`ятник засновнику Тростянецького парку - І. М. Скоропадському.
Тростянець - селище в Ічнянському районі Чернігівської області на річці Тростянець (не слід плутати із містом Тростянець - районним центром Сумської області). З 1820 - у володінні родини нащадків гетьмана Лівобережної України І. І. Скоропадського. 1834 року тут було закладено парк І. М. Скоропадським (1804-1887, тут і поховано). 1983 року на базі парку (площа 196 га) створено заповідник, в якому налічується більш ніж 1700 різних видів дерев та чагарників, 250 видів декоративних квітучих рослин. У дубовому гаю ростуть 300-річні дерева. Колекція хвойних налічує 92 види.


Памятник основателю Тростянецкого парка - И. М. Скоропадскому.
Тростянец - поселок в Ичнянском районе Черниговской области на речке Тростянец (не следует путать с городом Тростянец - районным центром Сумской области). С 1820 - во владении семьи потомков гетмана Левобережной Украины И. И. Скоропадского. В 1834 тут был заложен парк И. М. Скоропадским (1804-1887, тут и погребен). В 1983 на базе парка (площадью 196 га) создан заповедник, в котором насчитывается более 1700 разных видов деревьев и кустарников, 250 видов декоративных цветущих ростений. В дубовой роще растут 300-летние деревья. Коллекция хвойных насчитывает 92 вида.


План Державного дендрологічного парку "Тростянець" НАН України.
На схемі умовно позначені: колона смутку, скіфські баби, пам`ятники, мости, водойми, галявини, лісонасадження.


План Государственного дендрологического парка "Тростянец" НАН Украины.
На схеме условно обозначены: колонна печали, скифские бабы, памятники, мосты, водоемы, поляны, лесопосадки.


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Дубовий гай.

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Дубовая роща.


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. "Поляна беріз".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. "Поляна берез".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Поряд з "Довгою галявиною".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Рядом с "Длинной поляной".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. "Шапка Мономаха".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. "Шапка Мономаха".


Панорама "Великого ставу".

Панорама "Большого озера".


Надгробок на могилі І.М.Скоропадського (1804-1887).
На камені - напис:
«Любезный прохожій!
Садъ въ которомъ ты гуляешь, насажденъ мною.
Он служил мнђ утьешеніемъ въ моей жизни;
если ты замђтишь безпорядокъ, ведущій къ уничтоженію его,
то скажи объ этомъ хозяину сада: ты сдђлаешь доброе дђло».

Надгробие на могиле И.М.Скоропадского (1804-1887).
На камне - надпись:
«Любезный прохожий!
Сад в котором ты гуляешь, насажден мною.
Он служил мне утешением в моей жизни;
если ты заметишь безпорядок, ведущий к уничтожению его,
то скажи объ этомъ хозяину сада: ты сделаешь доброе дело».


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Вид на міст через "Великий став".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Вид на мост через "Большое озеро".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Одна зі "скіфських баб".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Одна из "скифских баб".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Один з містків.

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Один из мостиков.


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Гора "Мохната" з містком.

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Гора "Мохнатая" с мостиком.


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Місток коло гори "Мохната".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Мостик около горы "Мохнатая".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. "Швейцарська ущелина".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. "Швейцарское ущелье".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Під горою "Сторожова".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Под горой "Сторожевая".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Галявина неподалік від гори "Ротонда".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Поляна около горы "Ротонда".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Ставок "Куциха".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Озеро "Куцыха".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. "Сонячна" галявина.

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. "Солнечная" поляна.


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Алея модрин.

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Аллея модрин.


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Єльців яр, місток.

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Ельцев яр, мостик.


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Мальвничі куточки парку.

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Живописные уголки парка.


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. "Лебединий став".

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. "Лебединое озеро".


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. На березі "Великого ставу" після зливи.

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. На берегу "Большого озера" после ливня.


Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України. Алея колоноподібних туй.

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины. Аллея пирамидальных туй.Першоджерела:
# «Старовинні парки Чернігівщини» Ю.О.Клименко, А.В.Клименко, журнал «Квіти України» №11, Київ 2001.
# Сайт «Українська спадщина».
# Сайт «Наш край».

Інші сторінки маршруту "На північ від Києва (червень 2004 року)":

Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко

Реклама від SETLINKS.RU
  diplom7.com  
Rambler's Top100