Клименко Сергій. Фото. Визначні пам'ятки Криму, 2012 рік. Керч, городище Пантікапей, VI ст. до н.е. - IV ст. н.е
Визначні пам'ятки Криму, 2012 рік.
Керч, городище Пантікапей, VI ст. до н.е. - IV ст. н.е.

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Достопримечательности Крыма, 2012 год.
Керчь, городище Пантикапей, VI в. до н.э. - IV в. н.э.

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Пантікапей (від іранського Panti-Kapa - рибний шлях) - давньогрецький поліс (місто-держава), що існував на місці сучасної Керчі; в подальшому - столиця Боспорського царства. Пантікапей було засновано у 1-й половині VI століття до н.е. на західному березі Керченської протоки (на місці сучасної Керчі) переселенцями з Мілета та інших центрів Давньої Греції. З 2-ї половини VI століття до н.е. Пантікапей карбував власну монету. З утворенням близько 480 року до н.е. Боспорської держави став її столицею.

Пантикапей (от иранского Panti-Kapa - рыбный путь) - древнегреческий полис (город-государство), существовавший на месте современной Керчи; в дальнейшем - столица Боспорского царства. Пантикапей был основан в 1-й половине VI века до н.э. на западном берегу Керченского пролива (на месте современной Керчи) переселенцами из Милета и других центров Древней Греции. Со 2-й половины VI века до н.э. Пантикапей чеканил собственную монету. С образованием около 480 года до н.э. Боспорского государства стал его столицей.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Панорама ~90°. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей.
Розкопки античного поліса (45°21'07.16"N, 36°28'09.61"E).
Панорама ~90°.


Керчь. Городище Пантикапей.
Раскопки античного полиса (45°21'07.16"N, 36°28'09.61"E).
Панорама ~90°.

Crimea. Kerch, Panticapaeum (45°21'07.16"N, 36°28'09.61"E).
Panorama ~90°.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Фото вересня 2012 року.
Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей. Розкопки античного поліса.
Залишки пританії - громадської будівлі, II століття до н.е.


Керчь. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса.
Остатки пританея - общественного здания, II век до н.э.

Crimea. Kerch, Panticapaeum.
Remains of the prytaneum - a public building, 2th century B.C.


Розквіт Пантікапея припадає на V - початок III століття до н.е., коли він був найбільшим ремісничим і торговельним центром Північного Причорномор'я. Площа Пантікапея складала близько 100 га. Він був розташований на схилах та біля підніжжя сучасної гори Мітридат. На вершині гори був акрополь з храмами Аполлона, Кібели та палацами правителів Боспору. У приморській частині розташовувалась агора та великий порт, до якого прибували товари зі Середземномор'я (маслинова олія, вино, керамічний посуд) та скіфських земель (хліб, риба, шкіра). На схилах гори стояли будинки заможних жителів міста. Халупи незаможних купчилися на околицях міста. Пантікапей було оточено оборонним муром. За межами міста на північ, захід та південь простягався некрополь з похованнями царів, знатної верхівки населення міста (кургани Юз-Оба, Золотий курган, Царський курган) та пересічного населення.

Расцвет Пантикапея приходится на V - начало III века до н.э., когда он был наибольшим ремесленным и торговым центром Северного Причерноморья. Площадь Пантикапея составляла около 100 гектаров. Он был расположен на склонах и у подножия современной горы Митридат. На вершине горы был акрополь с храмами Аполлона, Кибелы и дворцами правителей Боспора. В приморской части располагалась агора и большой порт, в который прибывали товары из Средиземноморья (маслиновое масло, вино, керамическая посуда) и скифских земель (хлеб, рыба, кожа). На склонах горы стояли дома зажиточных жителей города. Лачуги бедноты теснились на околицах города. Пантикапей был окружен оборонительной стеной. За пределами города на север, запад и юг, простирался некрополь с захоронениями царей, знатной верхушки населения города (курганы Юз-Оба, Золотой курган, Царский курган) и рядового населения.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Панорама ~120°. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей.
Розкопки античного поліса
(45°21'04.73"N, 36°28'06.00"E).
Панорама ~120°.


Керчь. Городище Пантикапей.
Раскопки античного полиса
(45°21'04.73"N, 36°28'06.00"E).
Панорама ~120°.

Crimea. Kerch, Panticapaeum
(45°21'04.73"N, 36°28'06.00"E).
Panorama ~120°.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Фото вересня 2012 року.
Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Фото вересня 2012 року.
Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей.
Розкопки античного поліса.


Керчь. Городище Пантикапей.
Раскопки античного полиса.

Crimea. Kerch, Panticapaeum.


Наприкінці II століття до н.е. Пантікапей став осередком повстання на чолі зі Савмаком. У IV столітті н.е. на економічному житті Пантікапея далася взнаки соціально-економічна криза, що охопила весь античний світ. У 370-х роках н.е. місто зазнало руйнівного удару гунів. У V столітті н.е. античний Пантікапей припинив своє існування.
Про Пантікапей у своїх працях згадували Демосфен, Діодор Сицилійський, Страбон, Птолемей, Пліній Старший, Стефан Візантійський. Деякі давні джерела стверджують, що в Пантікапеї народився Геракл (лат. Hercules) - найпопулярніший з грецьких героїв, легендарний прабатько скіфів і теукрів.


В конце II века до н.э. Пантикапей стал очагом восстания во главе со Савмаком. В IV веке н.э. на экономической жизни Пантикапея отразился социально-экономический кризис, охвативший весь античный мир. В 370-х годах н.э. город испытал разрушительный удар гуннов. В V веке н.э. античный Пантикапей прекратил свое существование.
О Пантикапее в своих трудах упоминали Демосфен, Диодор Сицилийский, Страбон, Птолемей, Плиний Старший, Стефан Византийский. Некоторые давние источники утверждают, что в Пантикапее родился Геракл (лат. Hercules) - самый популярный из греческих героев, легендарный прародитель скифов и тевкров.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Панорама ~150°. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей.
Розкопки античного поліса.
Панорама ~150°.


Керчь. Городище Пантикапей.
Раскопки античного полиса.
Панорама ~150°.

Crimea. Kerch, Panticapaeum.
Panorama ~150°.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Фото вересня 2012 року.
Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Фото вересня 2012 року.
Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей.
Розкопки античного поліса.


Керчь. Городище Пантикапей.
Раскопки античного полиса.

Crimea. Kerch, Panticapaeum.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса на горе Митридат. Панорама ~210°.
Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей. Розкопки античного поліса на горі Мітридат (45°21'01.65"N, 36°28'07.93"E). Панорама ~210°.
Керчь. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса на горе Митридат (45°21'01.65"N, 36°28'07.93"E). Панорама ~210°.
Crimea. Kerch, Panticapaeum (45°21'01.65"N, 36°28'07.93"E). Panorama ~210°.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса на горе Митридат. Панорама ~120°. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей.
Розкопки античного поліса на горі Мітридат
(45°21'01.43"N, 36°28'09.44"E).
Панорама ~120°.


Керчь. Городище Пантикапей.
Раскопки античного полиса на горе Митридат
(45°21'01.43"N, 36°28'09.44"E).
Панорама ~120°.

Crimea. Kerch, Panticapaeum
(45°21'01.43"N, 36°28'09.44"E).
Panorama ~120°.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса на горе Митридат. Фото вересня 2012 року.
Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса на горе Митридат. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей.
Розкопки античного поліса на горі Мітридат.


Керчь. Городище Пантикапей.
Раскопки античного полиса на горе Митридат.

Crimea. Kerch, Panticapaeum.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей. Раскопки античного полиса на горе Митридат. Панорама ~150°. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей.
Розкопки античного поліса на горі Мітридат.
Панорама ~150°.


Керчь. Городище Пантикапей.
Раскопки античного полиса на горе Митридат.
Панорама ~150°.

Crimea. Kerch, Panticapaeum.
Panorama ~150°.


Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей на горе Митридат. Фото вересня 2012 року.
Крым, Керчь. Фото. Городище Пантикапей на горе Митридат. Памятный знак. Фото вересня 2012 року.
Керч. Городище Пантікапей на горі Мітридат
(45°21'0.57"N, 36°28'11.71"E).
Пам'ятний знак.


Керчь. Городище Пантикапей на горе Митридат
(45°21'0.57"N, 36°28'11.71"E).
Памятный знак.

Crimea. Kerch, Panticapaeum
(45°21'0.57"N, 36°28'11.71"E).Першоджерела:
# «Архитектурные памятники Крыма», Е. Крикун, издательство «Таврия», Симферополь-1977.
# Вікіпедія.


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100