Клименко Сергій. Фото. Визначні пам'ятки Криму, вересень 2012 року. Кримська АЕС
Визначні пам'ятки Криму, вересень 2012 року.
Кримська АЕС.

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Достопримечательности Крыма, сентябрь 2012 года.
Крымская АЭС.

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Кримська АЕС (Кримська атомна електростанція) - недобудована атомна електростанція, розташована поблизу міста Щолкіне в Криму на березі солоного озера Акташ (яке планували використовувати як ставок-охолоджувач). Після аварії на Чорнобильській АЕС будівництво Кримської АЕС було припинено на стадії високого ступеня готовності (готовність першого енергоблоку становила 80%, другого - 18%).

Крымская АЭС (Крымская атомная электростанция) - недостроенная атомная электростанция, расположенная вблизи города Щёлкино в Крыму на берегу солёного озера Акташ (которое планировалось использовать в качестве пруда-охладителя). После аварии на Чернобыльской АЭС строительство Крымской АЭС было прекращено на стадии высокой степени готовности (готовность первого энергоблока составляла 80%, второго - 18%).


Крым. Фото. Крымская АЭС. Панорама ~120°. Фото вересня 2012 року.
Кримська АЕС
(45°23'26.94"N, 35°47'58.91"E).
Панорама ~120°.


Крымская АЭС
(45°23'26.94"N, 35°47'58.91"E).
Панорама ~120°.

Crimean Nuclear Power Plant
(45°23'26.94"N, 35°47'58.91"E).
Panorama ~120°.


Перші проектні дослідження було проведено 1968 року. Будівництво розпочато 1975 року. Після будівництва міста-супутника Щолкіне, насипу водосховища та допоміжних господарств, з 1982 року почалося зведення безпосередньо самої станції. У цілому будівництво йшло без істотних відхилень від графіка із запланованим пуском першого реактора в 1989 році. Однак, несприятлива ситуація в економіці СРСР і катастрофа 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС призвели до того, що 1987 року будівництво Кримської АЕС було спочатку призупинено, а 1989 року було прийнято остаточне рішення відмовитися від пуску станції. До того моменту на будівництво АЕС було витрачено 500 млн. радянських рублів у цінах 1984 року. На складах залишалося матеріалів орієнтовно ще на 250 млн. рублів. Станцію почали потроху розтягати на чорний і кольоровий металобрухт.

Первые проектные изыскания были проведены в 1968 году. Строительство начато в 1975 году. После строительства города-спутника Щёлкино, насыпи водохранилища и вспомогательных хозяйств, с 1982 года началось возведение непосредственно самой станции. В целом стройка шла без существенных отклонений от графика с запланированным пуском первого реактора в 1989 году. Однако, неблагоприятная ситуация в экономике СССР и катастрофа 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС привели к тому, что к 198 году строительство Крымской АЭС было сначала приостановлено, а в 1989 году было принято окончательное решение отказаться от пуска станции. К тому моменту на строительство АЭС было затрачено 500 млн. советских рублей в ценах 1984 года. На складах оставалось материалов ориентировочно еще на 250 млн. рублей. Станцию начали понемногу растаскивать на черный и цветной металлолом.


Крым. Фото. Крымская АЭС. Панорама ~270°.
Фото вересня 2012 року.
Кримська АЕС (45°23'23.08"N, 35°48'07.93"E). Панорама ~270°.
Крымская АЭС (45°23'23.08"N, 35°48'07.93"E). Панорама ~270°.
Crimean Nuclear Power Plant (45°23'23.08"N, 35°48'07.93"E). Panorama ~270°.


З 1995 по 1999 роки в машинному залі (турбінному відділенні) проводилися дискотеки фестивалю «Республіка KaZaнтип». У 1998-2000 роках створене на базі АЕС дочірнє підприємство «Східно-Кримська енергетична компанія» реалізувало майна станції на 2,204 млн. гривень. До 1 лютого 2003 року на балансі ДП «Східно-Кримська енергетична компанія» залишились тільки спецкорпус, блок майстерень, реакторне відділення та масло-дизельне господарство. У вересні 2003 року Фонд майна за 310 тисяч гривень продав унікальний датський кран «Kroll», встановлений для монтажу ядерного реактора. Кошти мали піти на вирішення соціальних та економічних проблем Ленінського району Криму, зокрема міста Щолкіне...

C 1995 по 1999 годы в машзале (турбинном отделении) проводились дискотеки фестиваля «Республика KaZaнтип». В  1998-2000 годах созданное на базе АЭС дочернее предприятие «Восточно-Крымская энергетическая компания» реализовало имущества станции на 2,204 млн. гривен. К 1 февраля 2003 года на балансе ДП «Восточно-Крымская энергетическая компания» остались только спецкорпус, блок мастерских, реакторное отделение и масло-дизельное хозяйство. В сентябре 2003 года Фонд имущества за 310 тысяч гривен продал уникальный датский кран «Kroll», установленный для монтажа ядерного реактора. Средства должны были пойти на решение социальных и экономических проблем Ленинского района Крыма, в частности города Щолкине...


Крым. Фото. Крымская АЭС. Панорама ~210°.
Фото вересня 2012 року.
Кримська АЕС (45°23'21.03"N, 35°48'09.01"E). Панорама ~210°.
Крымская АЭС (45°23'21.03"N, 35°48'09.01"E). Панорама ~210°.
Crimean Nuclear Power Plant (45°23'21.03"N, 35°48'09.01"E). Panorama ~210°.


Кримську АЕС знімали в безлічі фільмів, з яких найвідомішим став фільм Ф. Бондарчука «Населений острів», що знімався там 2007 року. Поряд, на східній частині берега озера Акташ розташована діюча експериментальна Акташська вітрова електростанція ПівденЕнерго.

Крымскую АЭС снимали во множестве фильмов, из которых самым известным стал фильм Ф. Бондарчука «Обитаемый остров», снимавшийся там в 2007 году. Рядом, на восточной части берега озера Акташ расположена действующая экспериментальная Акташская ветровая электростанция ЮжЭнерго.


Крым. Фото. Рядом с Крымской АЭС. Лошадь и жеребёнок.
Фото вересня 2012 року.
Поруч із Кримською АЕС (45°23'23.37"N, 35°48'03.56"E).
Кінь і лоша.


Рядом с Крымской АЭС (45°23'23.37"N, 35°48'03.56"E).
Лошадь и жеребёнок.

Near Crimean Nuclear Power Plant (45°23'23.37"N, 35°48'03.56"E).Першоджерела:


Усі права застережено. © 2003-2012 Сергій Клименко
Rambler's Top100