Мапа Дніпропетровської області ::: Карта Днепропетровской области ::: Map of the Dnipropetrovsk region of Ukraine
Місто Дніпро /// Dnipro city Місто Кривий Ріг /// Kryvyi Rih city


Місто Дніпро.
Місто Кривий Ріг.Дніпропетровщина - область в центральній частині України. За часів козаччини на території регіону виникло багато поселень. Власне місто Дніпро межує з колишньою козацькою фортецею Кодаки (збереглася частина земляних фортечних мурів). У центрі краю (в минулому губернії) збереглося чимало будівель адміністративного і культурного призначення: театр, управа, гімназія, лікарня тощо. Пам'ятником козацької доби є єдиний в Україні дев'ятибанний дерев'яний Троїцький собор в Новомосковську. Далеко за межами країни відомі вироби із селища Петриківка - розпис по дереву і вишивка. Любителів природи приваблюють реліктові дніпровські плавні Дніпровсько-Орільського заповідника.

Днепропетровщина - область в центральной части Украины. Во времена казачества на территории региона возникло много поселений. Собственно город Днепр граничит с бывшей казацкой крепостью Кодаки (сохранилась часть земляных крепостных стен). В центре края (в прошлом губернии) сохранилось немало зданий административного и культурного назначения: театр, управа, гимназия, больница и тому подобное. Памятником казацкой эпохи является единственный в Украине девятибанный деревянный Троицкий собор в Новомосковске. Далеко за пределами страны известны изделия из поселка Петриковка - роспись по дереву и вышивка. Любителей природы привлекают реликтовые днепровские плавни Днипровско-Орильского заповедника.

Dnipropetrovsk region is in the central part of Ukraine. Back in the Cossacks days a lot of settlements appeared in the region. Dnipro city itself is situated near the old Cossack fortress Kodak (part of it still remains). In the centre of the region there are still some old administrative and cultural buildings: theatre, city hall, gymnasium, hospital etc. Another sample of Cossacks legacy is the unique nine dome wooden cathedral of Triytsya (Trinity) in Novomoskovsk. The painting on wood and vyshyvka (embroidery) from Petrykivka village is known far beyond Ukraine. Those who love nature may be attracted by the relic Dniprovski Plavni (channels of the Dnipro River) in the Dniprovsko-Orilsky reserve.


Першоджерела:
# Інформаційний бюлетень «Україна - Ukraine» (Украінською та Англійською мовами; 32 сторінки), виданий 2007 року на замовлення Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України .


До мапи України До мапи України
До переліку фотосерій До переліку фотосерій
На головну На головну


Усі права застережено. © 2003-2021 Сергій Клименко
Rambler's Top100