Клименко Сергій. Фото. Місто Городенка (Івано-Франківська область), 2012 рік
Місто Городенка (Івано-Франківська область), 2012 рік
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Город Городенка (Ивано-Франковская область), 2012 год
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Городенка - місто (близько 12,5 тис. мешканців) і районний центр Івано-Франківської області, розташоване на крутих схилах річки Ямгорів за кілька кілометрів від її впадання у Дністер. Перші письмові згадки про поселення належать до кінця XII століття, коли воно було вотчиною галицького князя Ярослава Осмомисла, якому городенківці платили натуральний податок.
У другій половині XIV століття ці землі були захоплені Польщею, у містечку побудували замок, а для розвитку торгівлі та ремесел запросили євреїв. Під час Визвольної війни українського народу в 1648 році селяни розграбували і спалили замок Я. Жолчинського. З другої половини XVII століття Городенка належав Потоцьким, які уже в 1668 році домоглися для нього Магдебурзького права. Вигідне розташування на жвавому тракті з Польщі в Молдавію сприяло розвитку торгівлі та ремесел. Цей розвиток ще більше пожвавили вірмени, які поселилися тут на початку XVIII століття. Тоді ж у Городенці було засновано греко-католицький монастир, про який нагадує перебудований в XIX столітті костел з абсолютно незвичайною для храмів поминальною меморіальною таблицею, що закріплена на дзвіниці. На ній зображено лики митрополита, патріарха, владик і отців, що постраждали від світської влади у боротьбі за поширення уніатської церкви в Західній Україні.
1743 року в Городенці було засновано римо-католицький монастир, для якого на кошти Понятовських в 1760 році було побудовано просторий келійний корпус і ефектний костел, що вражає навіть у нинішньому, ще досить занедбаному стані. Дуже зворушливо виглядає чудом уцілілий образ Матері Божої, встановлений на колоні перед фасадом костелу. Життя в місті оживилося у 1870-1880-х роках, коли була відкрита каменоломня, побудовано кілька заводів, зокрема цукровий, що функціонує і зараз.


Городенка - город (около 12,5 тыс. жителей) и районный центр Ивано-Франковской области, расположенный на крутых склонах реки Ямгорев в нескольких километрах от её впадения в Днестр. Первые письменные упоминания о поселении относятся к концу XII века, когда оно было вотчиной галицкого князя Ярослава Осмомысла, которому городенковцы платили натуральный налог.
Во второй половине XIV века эти земли были захвачены Польшей, в местечке построили замок, а для развития торговли и ремесел пригласили евреев. Во время Освободительной войны украинского народа в 1648 году крестьяне разграбили и сожгли замок Я. Жолчинского. Со второй половины XVII века Городенка принадлежал Потоцким, которые уже в 1668 году добились для него Магдебургского права. Выгодное расположение на оживлённом тракте из Польши в Молдавию содействовало развитию торговли и ремесел. Это развитие еще больше оживили армяне, которые поселились здесь в начале XVIII века. Тогда же в Городенке был основан греко-католический монастырь, о котором напоминает перестроенный в XIX веке костел с абсолютно необычной для храмов поминальной мемориальной таблицей, закреплённой на колокольне. На ней изображены лики митрополита, патриарха, владык и отцов, которые пострадали от светской власти в борьбе за распространение униатской церкви в Западной Украине.
В 1743 году в Городенке был основан римо-католический монастырь, для которого на средства Понятовских в 1760 году был построен просторный келейный корпус и эффектный костёл, поражающий даже в нынешнем, еще достаточно запущенном состоянии. Очень трогательно выглядит чудом уцелевший образ Матери Божьей, установленный на колонне перед фасадом костела. Жизнь в городе оживилась в 1870-1880-х годах, когда была открыта каменоломня, построено несколько заводов, в частности сахарный, функционирующий и ныне.


Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Армянский костел (1706 год). Фото липня 2012 року.
Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Армянский костел (1706 год). Фото липня 2012 року.
Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Армянский костел (1706 год). Фото липня 2012 року.
Городенка. Вірменський костел, 1706 рік (48°40'08"N, 25°30'22"E).
Цей суворий оборонний храм є найстарішою будівлею міста, що збереглася.


Городенка. Армянский костел, 1706 год (48°40'08"N, 25°30'22"E).
Этот суровый оборонительный храм является старейшим сохранившимся зданием города.

Horodenka town. Armenian Church, 1706
(48°40'08"N, 25°30'22"E).


Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Храм Успения Пресвятой Богородицы (1763 год). Фото липня 2012 року.
Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Храм Успения Пресвятой Богородицы (1763 год). Фото липня 2012 року.
Городенка. Храм Успіння Пресвятої Діви Марії, 1763 рік (48°40'6"N, 25°30'15"E).
Споруджен для греко-католицької громади міста коштом Миколи Василя Потоцького. Автор проекту - Бернард Меретин (або, можливо, Мартин Урбанік). Іконостас храму схожий на іконостас собору Святого Юра у Львові, вважається творінням Пінзеля або його школи.


Городенка. Храм Успения Пресвятой Богородицы, 1763 год (48°40'6"N, 25°30'15"E).
Построен для греко-католической общины города на средства Николая Базилия Потоцкого. Автор проекта - Бернард Меретин (или, возможно, Мартин Урбаник). Иконостас церкви похож на иконостас собора Святого Юра во Львове, считается творением Пинзеля или его школы.

Horodenka town. Church of the Assumption of the Virgin Mary, 1763 (48°40'6"N, 25°30'15"E).


Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Памятник Тарасу Шевченко. Фото липня 2012 року.
Городенка. Пам’ятник Тарасові Шевченку.
Кінець XIX - початок XX століття були часом найбільшого розквіту міста, коли в ньому проживало в півтора рази більше жителів, ніж зараз. У Городенці відтоді збереглося кілька приватних особняків, що вносять пожвавлення в архітектурний вигляд районного центру.


Городенка. Памятник Тарасу Шевченко.
Конец XIX - начало XX века были временами наибольшего расцвета города, когда в нем проживало в полтора раза больше жителей, чем сейчас. В Городенке с тех пор сохранилось несколько частных особняков, которые вносят оживление в архитектурный вид районного центра.


Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Бывшая Большая Синагога (1743 год). Фото липня 2012 року.
Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Мемориальная доска на стене Синагоги. Фото липня 2012 року.
Городенка. Колишня Синагога, 1743 рік (48°40'13"N, 25°30'14"E).
Пам’ятна таблиця на стіні будівлі сповіщає:
«Велика синагога єврейської общини Городенки, що існувала від 1742 до 1941 року. З цього місця повели на жорстоку смерть від рук фашистів половину єврейської общини - 2500 людей. Вічна пам'ять святим жертвам.»

Городенка. Бывшая Синагога, 1743 год (48°40'13"N, 25°30'14"E).
Мемориальная доска на стене Синагоги извещает:
«Большая синагога еврейской общины Городенки, которая существовала с 1742 до 1941 года. С этого места повели на жестокую смерть от рук фашистов половину еврейской общины - 2500 человек. Вечная память святым жертвам.»

Horodenka town. It is the former Great Synagogue, 1743 (48°40'13"N, 25°30'14"E).
«This is the site of the Great Synagogue of the Jewish community that existed from 1742 till 1941. Half of this community of Horodenka and its vicinity were taken from here by the Nazis and murdered in Dec. 4. 1941. May the memory of the Holocaust martyrs' be blessed forever.»


Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Бывшая Большая Синагога (1743 год). Фрагмент. Фото липня 2012 року.
Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Бывшая Большая Синагога (1743 год). Фрагмент. Фото липня 2012 року.
Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Бывшая Большая Синагога (1743 год). Фото липня 2012 року.
Городенка. Колишня Велика Синагога, 1743 рік
(48°40'13"N, 25°30'14"E).
Фрагменти.


Городенка. Бывшая Большая Синагога, 1743 год
(48°40'13"N, 25°30'14"E).
Фрагменты.

Horodenka town. It is the former Great Synagogue, 1743
(48°40'13"N, 25°30'14"E).


Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и монастырь театинцев (1745-1769 годы). Фото липня 2012 року.
Ивано-Франковская область, Городенка. Фото. Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (1745-1769 годы). Фото липня 2012 року.
Городенка. Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та монастир театинців, 1745-1769 роки (48°40'14"N, 25°30'24"E).

Городенка. Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и монастырь театинцев, 1745-1769 годы (48°40'14"N, 25°30'24"E)

Horodenka town. Church of Blessed Virgin Mary Immaculate Conception, 1745-1769 (48°40'14"N, 25°30'24"E).


Інформаційна таблиця біля костелу розповідає:
Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії.
У 1743 році в Городенці коштом Миколи Потоцького, воєводи Белзького і старости Канівського, розпочато будівництво великого римо-католицького костелу Непорочного Зачаття Діви Марії і монастиря місіонерів при ньому. На будову йшли доходи з сіл Городниці, Поточиськ, Слобідки, Луки, Незвиська, Гарасимова. Храм завершено і освячено 2 липня 1760 року.
Костел в Городенці став першим витвором на наших землях відомого італійського архітектора Бернарда Меретина, який при зведенні храму співпрацював із талановитим скульптором Йоганом Георгом Пінзелем. Храм зведений у найкращих традиціях баварсько-австрійсько-чеської та італійської архітектурних шкіл і належить до найдивовижніших споруд стилю пізнього бароко в Україні та Центральній Європі.

Информационная таблица возле костела рассказывает (на Украинском и Английском языках):
Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
В 1743 году в Городенке на средства Николая Потоцкого, воеводы Белзского и старосты Каневского, было начато строительство большого римо-католического костела Непорочного Зачатия Девы Марии и монастыря миссионеров при нём. На строительство шли доходы от сел Городницы, Поточеск, Слободки, Луга, Незвиска, Гарасимова. Храм был завершен и освящён 2 июля 1760 года.
Костел в Городенке стал первым творением на наших землях известного итальянского архитектора Бернарда Меретина, который при возведении храма сотрудничал с талантливым скульптором Иоганном Георгом Пинзелем. Храм возведен в лучших традициях баварско-австрийско-чешской и итальянской архитектурных школ и принадлежат к удивительнейшим сооружениям стиля позднего барокко в Украине и Центральной Европе.

Church of Blessed Virgin Mary Immaculate Conception.
The construction of large Roman Catholic church and Missionaries Monastery at it in Horodenka was started in 1743 at cost of Mykola Pototsky, voevode of Belz and village head of Kanev. The building works were also financed by villages Horodnitsa, Potochisk, Slobodka, Luka, Nezvisko, Harasimiv. The construction was completed and the temple was consecrated on July 2, 1760.
The Church in Horodenka became the first on our land creation of Bernard Meretin, famous Italian architect, who cooperated with Johann Georg Pinsel, a talented sculptor, for its construction. The temple is built in the best traditions of Bavarian-Austrian-Czech and Italian architectural schools and is one of the most amazing buildings of late Baroque style in Ukraine and Central Europe.Першоджерела:
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; ДНВП «Картографія»; Київ-2006.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
# Вікіпедія.Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100