Мапа Кіровоградської області ::: Карта Кировоградской области ::: Map of the Kirovohrad region of Ukraine
Місто Кропивницький /// Kropyvnytskyi city Місто Олександрія /// Oleksandriya town Річка Ятрань у районі села Полонисте /// Yatran river near Polonyste village Музей РВСП у районі смт Побузьке /// Museum of Strategic Rocket Forces Ресторан «Батьківська хата» /// Restaurant «Batkivska Hata» /«Parents' Home»/Місто Кропивницький.

Місто Олександрія.

Річка Ятрань у районі села Полонисте.
Музей РВСП у районі смт Побузьке.

Ресторан «Батьківська хата».Кіровоградщина - географічний центр України, про що свідчить пам'ятний знак поблизу Добровеличківки. Місто Кропивницький (колишній Єлизаветград) зберегло згадку про найдосконалішу Єлизаветинську твердиню у вигляді фортечних мурів з гарматами на правому березі річки Інгул. Крім храмів - Покровського та Богородицького, що є пам'ятками архітектури, в місті працюють музейні садиби корифеїв українського театру. Чудово збереглося фамільне гніздо братів Тобілевичів - хутір «Надія», що поблизу села Миколаївка. Природоохоронні об'єкти - дендропарк «Веселі Боковеньки», Чорноліський і Войнівський заказники чекають на відвідувачів, як і унікальний музей ракетних військ стратегічного призначення біля селища Побузьке.

Кировоградщина - географический центр Украины, о чем свидетельствует памятный знак поблизости Добровеличковки. Город Кропивницкий (бывший Елизаветград) сохранил упоминание о самой совершенной Елизаветинской твердыне в виде крепостных стен с пушками на правом берегу реки Ингул. Кроме храмов - Покровского и Богородицкого, которые являются памятниками архитектуры, в городе работают музейные усадьбы корифеев украинского театра. Прекрасно сохранилось фамильное гнездо братьев Тобилевичей - хутор «Надежда» вблизи села Николаевка. Природоохранные объекты - дендропарк «Веселые Боковеньки», Чернолесский и Войновский заказники ожидают посетителей, как и уникальный музей ракетных войск стратегического назначения, около поселка Побужское.

The Kirovohrad region is the geographical centre of Ukraine as the sign near Dobrovelychkivka village says. The Kropyvnytskyi city (former Elysavetgrad) keeps the memory of the most perfect among the Elyzavetas strongholds, expressed by canons armed fortifications on the right bank of the Inhul river. Beside the churches Pokrovska and Bohorodytska, there are also architectural sites, house-museums of the Ukrainian theatre founders. The family nest of Tobilevychy brothers - farm "Nadiya" ("Hope") near the village Mykolaivka has been well preserved. The natural reserves - the "Veseli Bokovenki" dendrite park, "Chornyj Lis" and Vojnivka reserves are waiting for visitors, as well as the museum of the strategic missiles defence forces near the village Pobuzke.


Першоджерела:
# Інформаційний бюлетень «Україна - Ukraine» (Украінською та Англійською мовами; 32 сторінки), виданий 2007 року на замовлення Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України .


До мапи України До мапи України
До переліку фотосерій До переліку фотосерій
На головну На головну


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100