Клименко Сергій. Фото. Середнє (Ужгородський район), 2003 та 2012 роки
Середнє (Ужгородський район), 2003 та 2012 роки
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Среднее (Ужгородский район), 2003 и 2012 годы
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Селище міського типу Середнє (Ужгородський район), розташоване посеред долини, точно на півдорозі між Мукачевим та Ужгородом. Ймовірно, звідси й походить його назва. Перша згадка про поселення датується XIV століттям, але поза всякими сумнівами, Середнє виникло задовго до цього часу; тут знайдено предмети матеріальної культури, що належать до епохи неоліту.

Поселок городского типа Середне (Среднее) (Ужгородский район), расположен посреди долины, ровно на полпути между Мукачевом и Ужгородом. По всей вероятности, отсюда и происходит его название. Первое упоминание о поселении датируется XIV веком, но без сомнения, Середне возникло задолго до этого времени; здесь найдены предметы материальной культуры, которые относятся к эпохе неолита.


Закарпатская область. Фото. Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее. Фото липня 2003 року.
Закарпатская область, село Среднее. Фото. Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее. Фото червня 2012 року.
Романтичні руїни замку тамплієрів край села Середнє.
Побудовано цей замок у XII столітті орденом лицарів-монахів - тамплієрів. Це - єдиний замок у Закарпатті, в якому збережені риси романського стилю. Розташований в рівнинній місцевості, тоді як усі інші замки розташовані у підніжжя Карпатських гір, на високих пагорбах.


Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее.
Построен этот замок в XII веке орденом рыцарей-монахов - тамплиеров. Это - единственный замок в Закарпатье, в котором сохранились черты романского стиля. Расположен в равнинной местности, тогда как все другие замки расположены у подножий Карпатских гор, на высоких холмах.


Закарпатская область, село Среднее. Фото. Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее. Фото липня 2003 року.
Закарпатская область, село Среднее. Фото. Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее. Фото червня 2012 року.
Романтичні руїни замку тамплієрів край села Середнє.
Середнянський замок утворювала мурована чотирикутна триярусна башта-донжон (18,6 м х 16,5 м; висота - близько 20 м; товщина стін - 2,6 м), оточена «паланком» (парканом із вкопаних сторчма важких дубових колод), подвійним кільцем валів та ровів з водою і зовнішнім кам`яним муром (завтовшки 1 м) з чотирма кутовими вежами.


Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее.
Середнянский замок образовывала каменная четырехугольная трехъярусная башня-донжон (18,6 м х 16,5 м; высота - около 20 м; толщина стен - 2,6 м), окруженная «паланком» (забором из вертикально вкопанных тяжелых дубовых бревен), двойным кольцом валов и рвов с водой и внешней каменной стеной (толщиной 1 м) с четырьмя угловыми башнями.


Закарпатская область, село Среднее. Фото. Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее. Фото червня 2012 року.
Закарпатская область, село Среднее. Фото. Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее. Фото червня 2012 року.
Романтичні руїни замку тамплієрів край села Середнє.
Після ліквідації ордену тамплієрів та конфіскації його майна, Середнянський замок перейшов у володіння монахів ордену св. Павла. Пізніше протягом цілого століття точилася безкомпромісна боротьба за володіння цим замком між могутніми кланами феодалів Другетів та Палочі, що завершилась на користь останніх.


Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее.
После ликвидации ордена тамплиеров и конфискации его имущества, Середнянский замок перешел во владение монахов ордена св. Павла. Позднее на протяжении целого столетия шла бескомпромиссная борьба за владение этим замком между могущественными кланами феодалов Другетов и Палочи, завершившаяся в пользу последних.


Закарпатская область, село Среднее. Фото. Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее. Фото червня 2012 року.
Закарпатская область, село Среднее. Фото. Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее. Фото червня 2012 року.
Закарпатская область, село Среднее. Фото. Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее. Фрагмент. Фото червня 2012 року.
Романтичні руїни замку тамплієрів край села Середнє.
Але невдовзі (в 1526 р.) загинув останній представник роду Палочі по чоловічій лінії і замок перейшов у володіння дворянського роду Добо, які відремонтували та зміцніли замок, а також заснували знамениті Середнянські винні підвали.


Романтические руины замка тамплиеров возле села Среднее.
Однако вскоре (в 1526 г.) погиб последний представитель рода Палочи по мужской линии и замок перешел во владение дворянского рода Добо, которые отремонтировали и укрепили замок, а также основали знаменитые Середнянские винные подвалы.


Протягом XVII-XVIII століть Середнянський замок неодноразово змінював своїх господарів у вирі нескінченних австро-турецьких та австро-угорських війн і поступово руйнувався. Відчутного удару замку було завдано під час антигабсбургського руху угорських дворян під керівництвом Ференца II Ракоці у 1703-1711 роках, після чого замок більше не відбудовувався.

На протяжении XVII-XVIII веков Середнянский замок неоднократно менял своих владельцев в водовороте бесконечных австро-турецких и австро-венгерских войн и постепенно разрушался. Ощутимый удар по замку был нанесен во время антигабсбургского движения венгерских дворян под руководством Ференца II Ракоци в 1703-1711 годах, после чего замок большее не восстанавливался.


Закарпатская область, село Среднее. Фото. Руины замка тамплиеров изнутри. Фото липня 2003 року.
Закарпатская область, село Среднее. Фото. Руины замка тамплиеров изнутри. Фото червня 2012 року.
Руїни замку тамплієрів зсередини.
Орден тамплієрів заснували в 1119-1120 роках бургундські лицарі Гюг де Пін та Готоргід Сент-Омар, що разом зі сьома іншими лицарями створили невеликий загін для охорони шляхів, що ведуть в Єрусалим. Пізніше всі члени братерства дали обітницю і прийняли статут. Перша обитель цього Ордену знаходилася в Єрусалимі поруч з мечеттю «Купол скелі» (мечеть Омара), що хрестоносці називали Храмом Господнім (Tamplum Domini). Саме звідси і відбувається назва Ордену - тамплієри (храмовники). Уже через століття після свого заснування, Орден мав незліченні багатства і величезні земельні володіння (зокрема, - і в Європі). Орден не підпадав під юрисдикцію влади тих земель, на території яких знаходився. У тамплієрів були своя поліція і свій трибунал. До кінця XIII століття доходи Ордена у Франції в кілька разів перевищували доходи королівської скарбниці...


Руины замка тамплиеров изнутри.
Орден тамплиеров основали в 1119-1120 годах бургундские рыцари Гюг дё Пен и Готоргид Сент-Омар, которые вместе с семью другими рыцарями создали небольшой отряд для охраны дорог, ведущих в Иерусалим. Позже все члены братства дали обет и приняли устав. Первая обитель этого ордена находилась в Иерусалиме рядом с мечетью «Купол скалы» (мечеть Омара), которую крестоносцы называли Храмом Господним (Tamplum Domini). Именно отсюда и происходит название Ордена - тамплиеры (храмовники). Уже через век после своего образования, Орден обладал несметными богатствами и огромными земельными владениями (в том числе - и в Европе). Орден не подпадал под юрисдикцию властей тех земель, на территории которых находился. У тамплиеров были своя полиция и свой трибунал. К концу XIII века доходы Ордена во Франции в несколько раз превышали доходы королевской казны...


Закарпатская область, село Среднее. Фото. Руины замка тамплиеров изнутри. Фото червня 2012 року.
Закарпатская область, село Среднее. Фото. Руины замка тамплиеров изнутри. Фото червня 2012 року.
Руїни замку тамплієрів зсередини.

Руины замка тамплиеров изнутри.


Закарпатская область, село Среднее. Фото. Руины замка тамплиеров изнутри. Фото червня 2012 року.
Руїни замку тамплієрів зсередини.
Неважко здогадатися про причини, через які король Франції Пилип IV «Красивий» вирішив покінчити з Орденом на території своєї держави. 13 жовтня 1307 року Великий магістр Жак де Моле і вищі сановники Ордену були звинувачені в єресі й арештовані, а на все майно та володіння Ордену був накладений арешт. Суд інквізиції присудив в'язнів до спалення заживо. Орден було ліквідовано, його майно та володіння конфісковано.


Руины замка тамплиеров изнутри.
Нетрудно догадаться о причинах, по которым король Франции Филипп IV «Красивый» решил покончить с Орденом на территории своего государства. 13 октября 1307 года Великий магистр Жак де Молле и высшие сановники Ордена были обвинены в ереси и арестованы, а на все имущество и владения Ордена был наложен арест. Суд инквизиции приговорил узников к сожжению заживо. Орден был ликвидирован, его имущество и владения конфискованы.


Крім замку, Середнє широко відоме своїми винами. Клімат цієї мальовничої та благодатної місцевості сприяв розвитку виноробства. Ліси активно вирубалися, їх місце займали лоза та збіжжя. За період XIV-XVII століть Середнє стало одним із найбільших сіл краю. У середині XVII сторіччя середнянські вина вже експортувались до Європи й вважалися там одними з найкращих. Якістю та дуже приємним букетом ці вина багато в чому зобов'язані виноградам місцевих сортів, що ростуть на схилах Карпат і, перш за все, - відмінним умовам витримки в дубовій тapi в знаменитих Середнянських винних підвалах. Розповідають, що підземні лабіринти цих підвалів були видовбані в 1557 році за велінням братів Франциска Стефана i Домініка Добо турками, що були ними захоплені в полон. Зараз найвідоміші Середнянські напої - марочні столові вина «Берегівське» та «Середнянське», десертне «Троянда Закарпаття». А шлях до заводу (та відповідного підвалу) знайти просто: вам його покаже перший-ліпший мешканець села... Питайте! При вході до старовинного підвалу зверніть увагу на висічений в скелі напис латинською мовою.

Помимо замка, Среднее широко известно своими винами. Климат этой живописной и благодатной местности благоприятствовал развитию виноделия. Леса активно вырубались, их место занимали лоза и злаки. За период XIV-XVII веков Середне стало одним из наибольших сел края. В середине XVII столетия середнянские вина уже экспортировались в Европу и считались там одними из наилучших. Качеством и очень приятным букетом эти вина во многом обязаны виноградам местных сортов, произрастающим на склонах Карпат и, прежде всего, - отличным условиям выдержки в дубовой таре в знаменитых Середнянских винных подвалах. Рассказывают, что подземные лабиринты этих подвалов были выдолблены в 1557 году по велению братьев Франциска Стефана и Доминика Добо захваченными в плен турками. Сейчас самые известные Середнянские напитки - марочные столовые вина «Береговское» и «Середнянское», десертное «Троянда Закарпатья». А путь к заводу (и соответствующему подвалу) найти просто: вам его покажет первый же житель села... Спрашивайте! При входе в старинный подвал обратите внимание на высеченную в скале надпись на латинском языке.Першоджерела:


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100