Клименко Сергій. Фото. Теребовля, 2004 та 2020 роки
Теребовля, 2004 та 2020 роки.
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Теребовля, 2004 и 2020 годы.
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Теребовля - місто (близько 13,6 тис. жителів), центр однойменного району Тернопільської області. Розташоване над річкою Гнізно за 32 км від Тернополя.
Одне з найдавніших міст України, вперше згадується в літописі під 1097 роком. Наприкінці XI століття місто було центром удільного Теребовлянського князівства, до якого входили землі північно-східної Галичини, Поділля, Буковини.
Після спорудження замку Теребовля була захоплена Польщею й увійшла до числа її прикордонних укріплень. У липні 1594 року легендарний селянський ватажок Северин Наливайко (уродженець розташованого недалік Гусятина) з великим загоном козаків вступив до Теребовлі та оволодів фортецею.
За часів визвольної війни 1648-1654 років місто стало одним з центрів боротьби проти польського панування на галицькому Поділлі. Відчуло спустошливих нападів татарських і турецьких завойовників.


Теребовля - город (около 13,6 тыс. жителей), центр одноименного района Тернопольской области. Расположен над речкой Гнизно в 32 км от Тернополя.
Один из древнейших городов Украины, впервые упоминается в летописи в 1097 годом. В конце XI века город был центром удельного Теребовлянского княжества, в которое входили земли северо-восточной Галичины, Подолья, Буковины.
После сооружения замка Теребовля была захвачена Польшей и вошла в число ее пограничных укреплений. В июле 1594 года легендарный крестьянский предводитель Северин Наливайко (уроженец близлежащего Гусятина) с большим отрядом казаков вступил в Теребовлю и овладел крепостью.
Во времена освободительной войны 1648-1654 годов город стал одним из центров борьбы против польского господства на галицком Подолье. Испытал опустошительные нападения татарских и турецких завоевателей.


Теребовля, Тернопольская область. Информационно-туристическая карта города Теребовля (центр). Фото вересня 2020 року.
Інформаційно-туристична карта міста Теребовля (центр).
На карті позначені: Об’єкти архітектурної та культурної спадщини, Руїни замку (1631 рік), Костел оо. Кармелітів (1635 рік), Церква св. Миколая (17 століття), УАП церква Рівноапостольного князя Володимира (17 століття), Міське кладовище (18 століття), Міська ратуша (19 століття), Млин Бродяка (19 століття), Млин Санітелли (19 століття), Залізничний вокзал (1896 рік), Міст (1900-ті роки), Будинок спортивного товариства «Сокіл» (1905 рік), Будівлі старої гімназії (1907 рік), Римо-католицький костел Св. Петра і Павла (1928 рік), Центральна бібліотека (1930-ті роки), Будинок старости повіту (1935 рік), Пам’ятники та пам’ятні знаки, Пам’ятник князеві Васильку, Пам’ятник героїні міста Софії Хшановській, Музеї, Музей історії міста, Музей-майстерня, Будинок культури, УГК церква Св. Трійці (2005 рік), УГК церква Святої Покрови Богородиці (2012 рік), Церква Християн віри євангельської, Каплиця, Парк ботанічної пам’ятки природи «Сосна чорна теребовлянська», Парк ім. Т. Г. Шевченка, Парк Князя Василька, Поліція, Пошта, Лікарня, Охорона здоров’я, Аптеки, Ринок, Банкомати, Автобусна станція, Таксі, Бензозаправка, Ресторани, Кав’ярні, Навчальні заклади, Вище училище Культури, Літній басейн, Річка Гнізна.


Информационно-туристическая карта города Теребовля (центр).
На карте обозначены: Объекты архитектурного и культурного наследия, Руины замка (1631), Костёл оо. Кармелитов (1635), Церковь св. Николая (17 век), УАП церковь Равноапостольного князя Владимира (17 век), Городское кладбище (18 век), Городская ратуша (19 век), Мельница Бродяка (19 век), Мельница Санителлы (19 век), Железнодорожный вокзал (1896 год), Мост (1900-е годы), Дом спортивного общества «Сокол» (1905 год), Здания старой гимназии (1907 год), Римско-католический костёл Св. Петра и Павла (1928 год), Центральная библиотека (1930-е годы), Дом старосты уезда (1935 год), Памятники и памятные знаки, Памятник князю Василько, Памятник героине города Софии Хшановской, Музеи, Музей истории города, Музей-мастерская, Дом культуры, УГК церковь Св. Троицы (2005 год), УГК церковь Святой Покровы Богородицы (2012 год), Церковь Христиан веры евангельской, Часовня, Парк ботанического памятника природы «Сосна черная Теребовлянская», Парк им. Т. Г. Шевченко, Парк Князя Василько, Полиция, Почта, Больница, Здравоохранение, Аптеки, Рынок, Банкоматы, Автобусная станция, Такси, Бензозаправка, Рестораны, Кафе, Учебные заведения, Высшее училище культуры, Летний бассейн, речка Гнизна.


Terebovlya. Tourist map of the town centre.
Legend. Architecture and cultural heritage sights, Castle Ruins (1631), Carmelite church and cells (1635), St. Nicola's Church (17th cent.), Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of Kniaz' Volodymyr (17th cent.), Town cemetery (end of 18th cent.), Town Hall (19th cent.), Mill of Brodyak (19th cent.), Mill of Sanitello (19th cent.), Railway station (1896), Bridge (1900s), The House of sport society “Sokil” (1905), The houses of old gymnasium (1907), Roman-Catholic St. Peter and Paul Church (1928), Central library (1930s), The House of county head 1935), Monuments & memorial signs, Monument of Kniaz' Vasylko, Monument of town hero Sofia Hshanovska, Museums, Museum of Town History, Museum-workshop, The Center of Culture, Ukrainian Greek-Catholic Church of holy Trinity (2005), Ukrainian Greek-Catholic Church of St. Mary (2012), Christians Church of Evangelical Faith, Chapel, Park of botanical nature monument “Terebovlya's black pine”, Taras Shevchenko Park, Kniaz' Vasylko Park, Police, Post Offices, Hospital, Health Care, Drugstores, Market, ATM machines, Bus station, Taxi, Petrol station, Restaurants, Cafe, Schools, College of Culture, Summer swimming pool, Gnizna River.


Подолье, Тернопольская область. Теребовля. Памятник князю Василько.
Фото липня 2004 року.
Поділля, Тернопільська область. Теребовля. Пам’ятник князеві Васильку.
Князь Василько, син Ростислава Володимировича, правнук Ярослава Мудрого, князював у Теребовлі в 1092-1124 рр. Літопис доніс нам його слова:
«Або славу собі найду, або голову положу за землю Руську: іншої думки у мене в серці не було...»


Подолье, Тернопольская область. Теребовля. Памятник князю Василько.
Князь Василько, сын Ростислава Владимировича, правнук Ярослава Мудрого, княжил в Теребовле в 1092-1124 гг. Летопись донесла нам его слова:
«Або славу собі найду, або голову положу за землю Руську: іншої думки у мене в серці не було...»


Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид на замок со стороны города. Фото липня 2004 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид со стен замка на Зазамче. Фото вересня 2020 року.
Теребовля. Замок, 1631 р. Вид на замок з боку міста.
Вид з мурів замку на Зазамче.
Теребовлянський замок споруджений на важкодоступній горі над річкою, на місці городища XI ст. Мури замку були 3,5-5 м завтовшки і до 18 м заввишки.
1648 року замок здобули козаки, та після укладення перемир'я він відійшов до поляків.


Теребовля. Замок, 1631 г. Вид на замок со стороны города.
Вид со стен замка на Зазамче.
Теребовлянский замок сооружен на труднодоступной горе над рекой, на месте городища XI в. Стены замка достигали толщины 3,5-5 м и высоты 18 м.
В 1648 году замок завоевали козаки, но после заключения перемирия он отошёл к полякам.


Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид южную оборонительную башню со стороны города. Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид южную оборонительную башню со стороны города. Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид южную оборонительную башню со стороны города. Фото вересня 2020 року.
Теребовля. Замок, 1631 р. Вид на південну оборонну вежу з боку міста.

Теребовля. Замок, 1631 г. Вид южную оборонительную башню со стороны города.


Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Мощёная дорожка парком под восточной оборонительной стеной Теребовлянского замка. Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Мощёная дорожка парком под восточной оборонительной стеной Теребовлянского замка. Фото вересня 2020 року.
Брукована доріжка парком попід східним оборонним муром Теребовлянського замку.
Замок став важливою фортецею після анексії Поділля Туреччиною в 1671 році. 1675 року він прославився героїчною обороною від турецько-татарського війська паші Ібрагіма Шишмана, якому попри значну чисельну перевагу так і не вдалося захопити Теребовлянський замок. Упродовж XVIII-XIX століть замок було залишено напризволяще і він занепав. Донині збереглися лише руїни.


Мощёная дорожка парком под восточной оборонительной стеной Теребовлянского замка.
Замок стал важной крепостью после аннексии Подолья Турцией в 1671 году. В 1675 году он прославился героической обороной от турецко-татарского войска паши Ибрагима Шишмана, которому невзирая на значительное численное превосходство так и не удалось захватить Теребовлянский замок. В XVIII-XIX веках замок был оставлен на произвол судьбы и пришёл в упадок.


Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Фрагмент, мемореальная доска (бывшая или будущая?) Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Восточная оборонительная стена и северо-восточная башня. Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид сверху на восточную оборонительную стену. Фото вересня 2020 року.
Теребовля. Замок, 1631 р. Східний оборонний мур та північно-східна вежа.

Теребовля. Замок, 1631 г. Восточная оборонительная стена и северо-восточная башня.


Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид сверху внутрь северо-западной крепостной башни. Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Внутренняя территория замка. Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Внутренняя территория замка. Фото вересня 2020 року.
Теребовля. Замок, 1631 р. Внутрішня територія замку.

Теребовля. Замок, 1631 г. Внутренняя территория замка.


Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид сверху внутрь южной крепостной башни. Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид сверху внутрь южной крепостной башни. Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Вид сверху внутрь южной крепостной башни. Фото вересня 2020 року.
Теребовля. Замок, 1631 р. Вид згори усередину південної оборонної вежі.

Теребовля. Замок, 1631 г. Вид сверху внутрь южной крепостной башни.


Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Памятник героине города Софии Хшановской на фоне северо-восточных стен замка. Фото вересня 2020 року.
Теребовля, Тернопольская область. Замок, 1631 г. Памятник героине города Софии Хшановской. Фото вересня 2020 року.
Теребовля. Пам’ятник Софії Хшановській та героям оборони міста Теребовля у 1675 році перед північно-східними мурами замку. Пам’ятник було відбудовано у 2012 році.

Теребовля. Памятник героине города Софии Хшановской и героям обороны города Теребовля в 1675 году перед северо-восточными стенами замка. Памятник был восстановлен в 2012 году.

Terebovlya. Monument of Sofia Hshanovska, the brave wife of the commander of the castle during siege by Turks in 1675.

Trembowla. Pomnik Zofii Chrzanowskiej i bohaterom oborony miasta Trembowli w 1675 r.


Подолье, Тернопольская область. Теребовля. Костёл св. Петра и Павла (1924-1928 годы). Фото липня 2004 року.
Подолье, Тернопольская область. Теребовля. Костёл св. Петра и Павла (1924-1928 годы). Интерьер. Фото липня 2004 року.
Теребовля. Костел св. Петра та Павла (1924-1928 роки).
Вид ззовні та внутрішнє оздоблення.


Теребовля. Костёл св. Петра и Павла (1924-1928 годы).
Вид снаружи и интерьер.

Terebovlya town. Church of Saints Peter and Paul (1924-1928).


Подолье, Тернопольская область. Теребовля. Монастырь кармелитов, костёл Успения Девы Марии, 1635-1639 гг. Фото липня 2004 року.
Теребовля. Монастир кармелітів, костел Успiння Дiви Марiї, 1635-1639 рр.
Храм будували під час безперервних воєн та ворожих захватів міста кримськими татарами, тому він мав виконувати також і функції фортеці. Територію монастиря оточують муровані стіни з чотирма кутовими п‘ятикутними баштами, дві з яких знаходяться над Гнізною. В кожній з цих башт - бійниці, що пристосовані для стрільби навіть з гармат. Зовнішнє оздоблення костьолу характерне для ренесансних споруд - просте та строге.
В наш час споруди монастиря використовуються семінарією Української православної церкви.


Теребовля. Монастырь кармелитов, костёл Успения Девы Марии, 1635-1639 гг.
Храм строили во время непрерывных войн и вражеских захватов города крымскими татарами, поэтому он должен был выполнять также и функции крепости. Территорию монастыря окружают каменные стены с четырьмя угловыми пятиугольными башнями, две из которых находятся над Гнизной. В каждой из этих башен - бойницы, которые приспособлены для стрельбы даже из пушек. Внешняя отделка костёла характерна для ренессансных сооружений - простая и строгая.
В наше время сооружения монастыря используются семинарией Украинской православной церкви.


Подолье, Тернопольская область. Теребовля. Николаевская церковь, XVI-XVII вв. Фото липня 2004 року.
Теребовля. Церква Cв. Миколи, XVI-XVII ст.
Це - одна з найдавніших споруд міста. Мала оборонний характер. В 1734 р. церкву було перебудовано, але початковий об‘єм залишився: над апсидою розміщено спеціальний бойовий ярус з бійницями. Для Поділля це характерне сполучення - храм, що ставав в разі потреби фортецею.
У наш час належить Українській греко-католицькій церкві (Львівська архієпархія).


Теребовля. Николаевская церковь, XVI-XVII вв.
Это - одно из самых давних сооружений города. Имела оборонительный характер. В 1734 г. церковь была перестроена, но начальный объем остался: над апсидой размещен специальный боевой ярус с бойницами. Для Подолья это характерное соединение - храм, становившийся при необходимости крепостью.
В наше время принадлежит Украинской греко-католической церкви (Львовская архиепархия).


Ще один цікавий для огляду об'єкт Теребовлі - Василіанській монастир (XVI ст.) Відомий як "Подгорянський" або "Угорницький". Мав оборонний характер. Збереглися лише руїни: дві башти з бійницями, стіни будівель. Є одним з цікавих оборонно-монастирських комплексів Поділля періоду пізнього ренесансу.

Еще один интересный для осмотра объект Теребовли - Василианский монастырь (XVI в.) Известен как "Подгорянский" или "Угорницкий". Имел оборонительный характер. Сохранились лишь руины: две башни с бойницами, стены зданий. Является одним из интереснейших оборонно-монастырских комплексов Подолья периода позднего ренессанса.


Подолье, Тернопольская область, Теребовлянский район. Фото. Железнодорожный виадук (построен в 1896 году) в селе Плебановка. Фото липня 2004 року.
Тернопільська область, Теребовлянський район.
Залізничний віадук
(збудований 1896 року) в селі Плебанівка.


Тернопольская область, Теребовлянский район.
Железнодорожный виадук
(построен в 1896 году) в селе Плебановка.Першоджерела:
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
# Вікіпедія.
# Сайт «Наш край».
# Сайт «Замки та храми України».


Усі права застережено. © 2003-2021 Сергій Клименко
Rambler's Top100