Мапа Вінницької області ::: Карта Винницкой области ::: Map of the Vinnytsya region of Ukraine
Місто Вінниця /// Vinnytsya city Селище міського типу Муровані Курилівці /// Murovani Kurylivtsi urban village Місто Шаргород /// Shargorod town Місто Немирів /// Nemirov town Селище міського типу Вороновиця /// Voronovytsa urban village Село Печера /// Pechera village Місто Тульчин /// Tulchyn town Село Буша /// Busha village Місто Могилів-Подільський /// Mohyliv-Podilsky town Селище міського типу Стрижавка /// Stryzhavka urban village Місто Бар /// Bar town Селище міського типу Браїлів /// Brayiliv urban village Село Новофастів /// Novofastiv village
Місто Вінниця.

Селище міського типу Муровані Курилівці.

Місто Шаргород.

Місто Немирів.

Селище міського типу Вороновиця.

Село Печера.

Місто Тульчин.

Село Буша.

Місто Могилів-Подільський.

Селище міського типу Стрижавка.


Місто Бар. Селище міського типу Браїлів. Село Новофастів.


Вінничина - найбільша область Центральної України. Головне місто краю прикрашають чудові пам'ятки сакральної архітектури, палац М. Грохольського з пейзажним парком, музей-садиба М. Пирогова, міські театри та музеї. На Вінничині збереглися палацові ансамблі в Антополі, Браїлові, Верхівці, Вороновиці, Котюжанах, Мурованих Курилівцях та інших населених пунктах. Найцікавіші з них знаходяться в містечках Немирів і Тульчин. Привертають увагу залишки печерних монастирів поблизу Буші, Лядової, пам'ятки культового зодчества в Барі, Могилеві-Подільському, Тульчині, Шаргороді. Справжньою перлиною вважається усипальня Потоцьких в Печері, яку споруджено за проектом В. Городецького.

Винничина - наибольшая область Центральной Украины. Главный город края украшают замечательные памятники сакральной архитектуры, дворец М. Грохольского с пейзажным парком, музей-усадьба Н. Пирогова, городские театры и музеи. На Винничине сохранились дворцовые ансамбли в Антополе, Браилове, Верхивце, Вороновице, Котюжанах, Мурованных Куриловцах и других населенных пунктах. Наиболее интересные из них находятся в городках Немирив и Тульчин. Привлекают внимание остатки пещерных монастырей поблизости Буши, Лядовой, памятники культового зодчества в Баре, Могилеве-Подольском, Тульчине, Шаргороде. Настоящей жемчужиной считается усыпальница Потоцких в Печоре, которая построена по проекту В. Городецкого.

Vinnytsya region is the biggest in Central Ukraine. The main city is decorated with magnificent monuments of the sacral architecture, mansion of M. Groholskyi with a picturesque park, house-museum of M. Pyrogov, city theaters and museums. In the Vinnytsya region there are still some palace ensembles left in Antonopol, Brayiliv, Verhivka, Voronovytsya, Kotuzhany, Murovani Kurylivtsi and other towns. The most exciting of them are situated in Nemyriv and Tulchyn. Worth visiting are also remains of cave monasteries in Busha, Lyadova, a fine sample of sacral masonry in Bar, Mohyliv-Podilskyj, Tulchyn, Sharhorod. The tomb of Pototski in Pechera designed by V. Gorodeskyj is considered an architectural masterpiece.


Першоджерела:
# Інформаційний бюлетень «Україна - Ukraine» (Украінською та Англійською мовами; 32 сторінки), виданий 2007 року на замовлення Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України.


До мапи України До мапи України
До переліку фотосерій До переліку фотосерій
На головну На головну


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100