Клименко Сергій. Фото. Визначні пам'ятки Криму, вересень 2005 року. Гірський масив Чатирдаг
Визначні пам'ятки Криму, вересень 2005 року.
Гірський масив Чатирдаг.

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Достопримечательности Крыма, сентябрь 2005 года.
Горный массив Чатырдаг.

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.Гірський масив Чатир-Даг (Чатирдаг) - пам'ятник природи. Це - платоподібний масив у Головній гряді Кримських гір, складений вапняками з типовим карстовим рельєфом. З 1980 року його оголошено заповідним урочищем «Яйла Чатирдага (Палат-Гора)». Рослинність тут дуже багата: на його яйлі росте більш ніж 500 видів рослин, зокрема такі рідкісні, як тис ягідний, троянда Чатир-Дагу, ендемічні жовтці та інші. За кількістю ендеміків Чатир-Даг утримує першість серед яйл півострова: рослин, що зустрічаються тільки тут, налічуються близько 60-ти, 13 із них - реліктові.
Гора Чатир-Даг - також ландшафтний пам'ятник. Вона привертає увагу перш за все своїм химерним силуетом, що нагадує велетенський намет, звідси й походить кримськотатарська назва "Чатир даг" - "Шатер-гора". Древнім же ця гора більше нагадувала стіл, і тому її колишня назва, що нанесена на мапи, - Трапезус (стіл). Якщо дивитися на гору з півдня, то із заходу вона відокремлена від сусідньої Бабуган-яйли глибокою низиною, що носить назву Кебіт-богаз, а зі сходу від гори Демерджи - Ангар-богазом - Ангарським перевалом. Протяжність сідловини між ними - близько 6 км. Чатир-Даг – не найвища гора в Криму (висота її вершини Эклизи-бурун - 1524 м - на 20 м нижче за вершину Роман-Кіш і п'ята серед гір Криму), але з неї відкривається дивовижний краєвид на багато кілометрів навколо! Особливо гарний вид із найвищої точки Чатир-Дагу - вершини Эклизи-бурун (Церковний мис). Майже вся поверхня яйли усіяна карстовими воронками, що подеколи досягають розміру 250-ти метрів в діаметрі та 50-60 м глибини. У карстових пустотах масиву утворюються своєрідні накопичувачі води, яка потім витікає багатьма десятками джерел, що живлять водами річки рівнинного Криму та Південного берегу.
Крім того, на нижньому плато (масив має два плато - верхнє й нижнє) багато дуже цікавих карстових печер із пишними сталактитовими та сталагмітовими прикрасами. Деякі з них, наприклад, печери «Мармурова» та «Еміне-Баїр-Хосар», обладнані для загального відвідування.
Один з маршрутів на Чатир-Даг починається з Ангарського перевалу, що знаходиться на 33-му км шосе Сімферополь-Ялта. Тут розташований майданчик для відпочинку, навпроти якого, - «Кутузовський фонтан» - пам'ятник, що встановлено на ймовірному місці поранення майбутнього знаменитого полководця (яке він отримав у бою з турецьким десантом).
За кілька сотень метрів на схід від Ангарського перевалу, на розі лісових доріг, стоїть величний обеліск - пам'ятник військовим будівельникам поштової дороги з Сімферополя до Алушти. Встановлено його, ймовірно, по закінченні будівництва шосе в 1826 році. Це був перший пам'ятник, що споруджено в Криму. В 60-х роках XX століття дорогу через перевал через значну крутизну підйому було перенесено ближче до Чатир-Дагу, і пам'ятник, що залишився осторонь, покинули.


Горный массив Чатыр-Даг (Чатырдаг) - памятник природы. Представляет собой платообразный массив в Главной гряде Крымских гор, сложенный известняками с типичным карстовым рельефом. С 1980 года он объявлен заповедным урочищем «Яйла Чатырдага (Палат-Гора)». Растительность здесь очень богата: на его яйле произрастает более 500 видов растений, в том числе таких редких, как тис ягодный, роза Чатыр-Дага, эндемичные лютики и другие. По числу эндемиков Чатыр-Даг удерживает первенство среди яйл полуострова: растений, встречающихся только здесь, насчитывается около 60-ти, 13 из них - реликтовые.
Гора Чатыр-Даг - также ландшафтный памятник. Она привлекает внимание прежде всего своим причудливым силуэтом, напоминающим исполинскую палатку, отсюда и происходит крымскотатарское название "Чатыр дагъ" - "Шатер-гора". Древним же эта года больше напоминала стол, и поэтому ее прежнее название, отмеченное на картах, - Трапезус (стол). Если смотреть на гору с юга, то с запада она отделена от соседней Бабуган-яйлы глубоким понижением, носящим название Кебит-богаз, а с востока от горы Демерджи - Ангар-богазом - Ангарским перевалом. Протяженность седловины между ними - около 6 км. Чатыр-Даг - не самая высокая гора в Крыму (высота ее вершины Эклизи-Бурун - 1524 м - на 20 м ниже вершины Роман-Кош и пятая среди гор Крыму), но с нее открывается изумительный вид на многие километры вокруг! Особенно хорош обзор с высшей точки Чатыр-Дага - вершины Эклизи-Бурун (Церковный мыс). Почти вся поверхность яйлы усеяна карстовыми воронками, порой достигающими размера 250-ти метров в диаметре и 50-60 м глубины. В карстовых пустотах массива образуются своеобразные накопители воды, которая затем вытекает многими десятками источников, питающих водами реки равнинного Крыма и Южного берега.
Кроме того, на нижнем плато (массив имеет два плато - верхнее и нижнее) много очень интересных карстовых пещер с пышными сталактитовыми и сталагмитовыми украшениями. Некоторые из них, например, пещеры «Мраморная» и «Эмине-Баир-Хосар», общедоступны.
Один из маршрутов на Чатыр-Даг начинается с Ангарского перевала, находящегося на 33-м км шоссе Симферополь-Ялта. Здесь расположена площадка для отдыха, напротив которой - «Кутузовский фонтан» - памятник, установленный на предполагаемом месте ранения будущего знаменитого полководца (полученного им в бою с турецким десантом).
В нескольких сотнях метров на восток от Ангарского перевала, у развилки лесных дорог, стоит величественный обелиск - памятник военным строителям почтовой дороги из Симферополя до Алушты. Установлен он, вероятно, после окончания строительства шоссе в 1826 году. Это был первый памятник, сооруженный в Крыму. В 60-х годах XX века дорога через перевал из-за значительной крутизны подъема была перенесена поближе к Чатыр-Дагу, и памятник, оставшийся в стороне, оказался заброшенным.


З плато Нижній Чатир-Даг відкривається чудовий вид на хребет Чатир-Даг.

С плато Нижний Чатыр-Даг открывается отличный вид на хребет Чатыр-Даг.


Першоджерела:
# «Крым. Туристская карта», видання «СВІТ», Сімферополь-2004.
# «Крым. Туристская карта», Главное Управление Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР, Москва-1985.
# «Ласпи. Сезон 2005», каталог.


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100