Клименко Сергій. Фото. Визначні пам'ятки Криму, 2005-2007 роки. Микитський ботанічний сад
Визначні пам'ятки Криму, 2005-2007 роки.
Микитський ботанічний сад.

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Достопримечательности Крыма, 2005-2007 годы.
Никитский ботанический сад.

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Микитський ботанічний сад є своєрідним музеєм просто неба, де зібрано понад 18 тисяч видів рослин із різних районів земної кулі.
У 1812 році на мисі Мартьян, біля села Микита за 6 кілометрів від Ялти було засновано «економо-ботанічний сад», що згодом став називатися Микитським. Його першим директором і справжнім фундатором став видатний ботанік, швед за походженням, Християн Християнович Стевен.
Завданнями саду, на думку Х. Х. Стевена, мали стати:
«1. Повне за можливістю зібрання всіх без винятку що можуть рости в тутешньому кліматі та в якій-небудь галузі господарства корисних або тих, що служать лише для прикраси, дерев, кущів і трав, для пізнання всіх різних видів по зовнішніх їх ознаках і по образу ходіння за ними.
2. Добування насіння та розведення в міру важливості великих або менших шкіл таких, які в іншій Росії виростати можуть.
3. Розведення великих плантацій таких рослин, які одному теплому клімату властиві, для отримання від них доходів і заохочення тим жителів Тавриди й інших придатних місць до таких насаджень».
З великою наполегливістю, незважаючи на різні труднощі та нестачу коштів, Стевен здійснював свій план. За 14 років їм було зібрано до 450 видів екзотичних дерев і чагарників, створено великий гербарій, засновано наукову бібліотеку. Було посаджено сотні тисяч декоративних і плодових рослин. Більше ста тисяч саджанців Стевен роздав місцевим мешканцям для посадки майбутніх садів і парків. Згодом у саду було зібрано багату колекцію винограду, а колекція плодових культур стала однією з найкращих в Європі.


Никитский ботанический сад является своеобразным музеем под открытым небом, где собрано свыше 18 тысяч видов растений из разных районов земного шара.
В 1812 году на мысе Мартьян, возле деревни Никита в 6 километрах от Ялты был основан «экономо-ботанический сад», впоследствии ставший называться Никитским. Его первым директором и подлинным основателем стал выдающийся ботаник, швед по происхождению, Христиан Христианович Стевен.
Задачами сада, по мнению Х. Х. Стевена, должны были стать:
«1. Полное по возможности собрание всех без изъятия в здешнем климате расти могущих и в каком-либо роде хозяйства полезных или только для украшения служащих дерев, кустов и трав, для познания всех различных видов по наружным их признакам и по образу хождения за ними.
2. Добывание семян и разведение по мере важности больших или меньших школ таковых, которые в прочей России произрастать могут.
3. Разведение больших плантаций таковых растений, которые одним теплым климатам свойственны, для получения от оных доходов и поощрения тем жителей Тавриды и других способных мест к таковым насаждениям».
С большой настойчивостью, несмотря на различные трудности и недостаток средств, Стевен осуществлял свой план. За 14 лет им было собрано до 450 видов экзотических деревьев и кустарников, создан большой гербарий, основана научная библиотека. Были посажены сотни тысяч декоративных и плодовых растений. Более ста тысяч саженцев Стевен раздал местным жителям для посадки будущих садов и парков. Впоследствии в саду была собрана богатая коллекция винограда, а коллекция плодовых культур стала одной из лучших в Европе.


Микитський ботанічний сад, схема ботанічного саду.
Задуманий у пейзажному стилі, що спускається мальовничими терасами до моря, Микитський ботанічний сад правомірно вважається одним із найкрасивіших в Європі. У його парках зібрано тисячі рослин із країн Середземномор'я, Південно-Східної Азії, Африки, Південної Америки. Серед них: вічнозелений кам'яний дуб - виходець із Середземномор'я, великоквіткова магнолія, завезена з Японії, дуб корковий - із Португалії, бамбук - із Китаю, секвоядендрон гігантський - із Північної Америки та багато інших. Колекції мигдалю, гранату, тюльпанів, клематисів, канн, хризантем - просто чудові. Приміром, у знаменитій колекції троянд близько 2000 різних сортів. А традиційні осінні виставки квітів в Ялті не обходяться без чудових хризантем Микитського саду. Розводити їх почали з 1939 року. Відтоді створено багато чудових сортів, серед яких особливо виділяється Зимоцвіт, що здатен витримати навіть десятиградусний мороз.
Сьогоднішній Микитський сад займає більше дев'ятисот гектарів. На них розташовані дендрарій, субтропічні плодові та технічні культури, квіти, розплідники, заповідний ліс ялівцю. В арборетумі саду представлено рослинність усіх континентів земної кулі. Щорічно Сад відвідують близько 1 млн. туристів.


Никитский ботанический сад, схема ботанического сада.
Задуманный в пейзажном стиле, живописными террасами спускающийся к морю, Никитский ботанический сад по праву считается одним из красивейших в Европе. В его парках собраны тысячи растений из стран Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки. Среди них: вечнозеленый каменный дуб - выходец из Средиземноморья, крупноцветковая магнолия, завезенная из Японии, дуб пробковый - из Португалии, бамбук - из Китая, секвойядендрон гигантский - из Северной Америки и многие другие. Коллекции миндаля, граната, тюльпанов, клематисов, канн, хризантем - просто великолепны. Например, в знаменитой коллекции роз около 2000 различных сортов. А традиционные осенние выставки цветов в Ялте не обходятся без прекрасных хризантем Никитского сада. Разводить их начали с 1939 года. С тех пор создано много замечательных сортов, среди которых особенно выделяется Зимоцвет, способный выдержать даже десятиградусный мороз.
Сегодняшний Никитский сад занимает более девятисот гектаров. На них расположены дендрарий, субтропические плодовые и технические культуры, цветы, питомники, заповедный можжевеловый лес. В арборетуме сада представлена растительность всех континентов земного шара. Ежегодно Сад посещают около 1 млн. туристов.


Відвідувачі, що входять до Саду через Нижній вхід, спочатку потрапляють у «Нижній парк». Тут можна побачити каліфорнійський дуб, який більше ніде в країні не росте, та дуб кам'яний, який звідси розселився по всьому Криму та Кавказу. Вельми примітні дуб корковий, японський декоративний банан і найдавніша зелена рослина гінкго з листям, схожим на хвою. А вздовж басейну з красивими водяними квітами - зелений водоспад гілок верби вавілонської. У Приморському парці виростають найтеплолюбивіші дерева та чагарники: мирт і фейхоа з чудовими плодами, що на смак нагадують ананас, орхідейне дерево та карликова пальма - хамеропс.

Посетители, входящие в Сад через Нижний вход, сначала попадают в «Нижний парк». Здесь можно увидеть калифорнийский дуб, который больше нигде в стране не растет, и дуб каменный, который отсюда расселился по всему Крыму и Кавказу. Весьма примечательны дуб пробковый, японский декоративный банан и древнейшее зеленое растение гинкго с листьями, похожими на хвою. А у бассейна с красивыми водяными цветами - зеленый водопад ветвей ивы вавилонской. В Приморском парке произрастают наиболее теплолюбивые деревья и кустарники: мирт и фейхоа с замечательными плодами, по вкусу напоминающими ананас, орхидейное дерево и карликовая пальма - хамеропс.


Микитський ботанічний сад, бамбуковий гай, що зустрічає відвідувачів трохи вище за Нижню колонаду.
Бамбук листоколосник сизо-зелений (Phyllostachys viridi; Glavcesens /carr/ A. etc. Rivere; сімейство: Злаки - Gramineae; батьківщина: Китай). Найпоширеніший у культурі бамбук, що сягає 15 м висоти. Його найбільший добовий приріст нерідко складає 50-75 см. Стеблини ростуть у травні-червні близько 30 днів. У перший рік життя вони надзвичайно ніжні й легко гинуть навіть при дотику до них. З віком міцність стеблин збільшується. До 3-5 років бамбук досягає граничної міцності та зрізається. Ця група висаджена в 1912 році.


Никитский ботанический сад, бамбуковая роща, встречающий посетителей чуть выше Нижней колоннады.
Бамбук листоколосник сизо-зеленый (Phyllostachys viridi; Glavcesens /carr/ A. etc. Rivere; семейство: злаки - Gramineae; родина: Китай). Наиболее распространенный в культуре бамбук, достигающий 15 м высоты. Его наибольший суточный прирост нередко составляет 50-75 см. Стебли растут в мае-июне около 30 дней. В первый год жизни они чрезвычайно нежны и легко гибнут даже при прикосновении к ним. С возрастом прочность стеблей увеличивается. К 3-5 годам бамбук достигает предельной прочности и срезается. Эта группа посажена в 1912 году.


Микитський ботанічний сад, у бамбуковому гаї.

Никитский ботанический сад, в бамбуковой роще.


Микитський ботанічний сад, платан (?), що росте трохи вище від бамбукового гаю,
та «Фонтан Сліз» під цим деревом.


Никитский ботанический сад, платан (?), растущий немного выше бамбуковой рощи,
и «Фонтан Слез» под этим деревом.


Микитський ботанічний сад, квітучий кактус поряд із декоративною альтанкою.
На другому плані - меморіальна плита на честь Миколи Андрійовича Гартвісс, колишнього директора
Імператорського Микитського саду з 8 березня 1827 по 24 листопада 1860.


Никитский ботанический сад, цветущий кактус рядом с декоративной беседкой.
На втором плане - мемориальная плита в честь Николая Андреевича Гартвисс, бывшего директора
Императорского Никитского сада с 8 марта 1827 по 24 ноября 1860.


Микитський ботанічний сад, вид від декоративної альтанки на пальмову алею.
Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus Fortunei H. Wendl; сімейство: Пальмові - Arecaceae; батьківщина: Східний Китай, Корея). У культурі досягає 6-10 м висоти. У Саду квітне в травні. Квітки одностатеві дводомні, рідше однодомні зібрані у великі (до 1 м) суцвіття. Плоди - синювато-чорні кістянки достигають у листопаді, грудні. Росте майже у всіх субтропічних країнах. Морозостійка, витримує короткочасні морози до -18°C. Вологолюбна, розмножується насінням. Нерідко дає рясний самосів. У декоративному садівництві широко використовується в одиночній посадці, групами, в алеях і для кімнатної культури. Волокна, що покривають стовбур, використовуються в Китаї для виготовлення мотузок і грубих тканин.


Никитский ботанический сад, вид от декоративной беседки на пальмовую аллею.
Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus Fortunei H. Wendl; семейство: пальмовые - Arecaceae; родина: восточный Китай, Корея). В культуре достигает 6-10 м высоты. В Саду цветет в мае. Цветки однополые двудомные, реже однодомные собраны в крупные (до 1 м) соцветия. Плоды - синевато-черные костянки созревают в ноябре, декабре. Растет почти во всех субтропических странах. Морозостойкая, выдерживает кратковременные морозы до -18°C. Влаголюбива, размножается семенами. Нередко дает обильный самосев. В декоративном садоводстве широко используется в одиночной посадке, группами, в аллеях и для комнатной культуры. Волокна, покрывающие ствол, используются в Китае для изготовления веревок и грубых тканей.


Микитський ботанічний сад, пальмова алея, що веде від декоративної альтанки до Круглого басейну.

Никитский ботанический сад, пальмовая аллея, ведущая от декоративной беседки к Круглому бассейну.


Микитський ботанічний сад, під пальмами - пампасова трава.
Пампасова трава «Кортадеріо селло» (Cortaderia sellorna; сімейство: Злаки - Gramineae; батьківщина: Южная Америка и Новая Зеландия). Включає близько 25 видів. Це щільнокущовий злак, що створює високі дерновини з вузьким, довгим і жорстким листям. Дрібнозубчастий край листу нагадує гостру пилу. Рослина дводомна (чоловічі та жіночі квітки розташовані на різних екземплярах). Сріблясто-рожеві шовковисті мітелки квіток з'являються восени та зберігаються протягом усієї зими. На батьківщині взимку має кормове значення. В іншу пору року рослина отруйна, особливо в період цвітіння, оскільки містить ціаністу кислоту. Після цвітіння отруйні властивості пропадають. Широко культивується в Криму.


Никитский ботанический сад, под пальмами - пампасская трава.
Пампасская трава «Кортадерио селло» (Cortaderia sellorna; семейство: злаки - Gramineae; родина: Южная Америка и Новая Зеландия). Включает около 25 видов. Это плотнокустовой злак, образующий высокие дерновины с узкими, длинными и жесткими листьями. Мелкозубчатый край листа напоминает острую пилу. Растение двудомное (мужские и женские цветки расположены на разных экземплярах). Серебристо-розовые шелковистые метелки цветков появляются осенью и сохраняются в течение всей зимы. На родине зимой имеет кормовое значение. В другое время года растение ядовито, особенно в период цветения, т. к. содержит цианистую кислоту. После цветения ядовитые свойства пропадают. Широко культивируется в Крыму.


Микитський ботанічний сад, Круглий басейн.
Саме тут знімався епізод фільму "Золотий ключик" із Ріною Зеленою в ролі черепахи Тартіли.


Никитский ботанический сад, Круглый бассейн.
Именно здесь снимался эпизод фильма "Золотой ключик" с Риной Зеленой в роли черепахи Тартиллы.


Микитський ботанічний сад, кактуси (ліворуч від декоративної альтанки).
Kактуси (Сімейство: Кактусові - Cactaceae; батьківщина: Північна, Центральна та Південна Америка). Сімейство кактусові об'єднує багатолітні сукуленти з соковитими м'ясистими стеблинами і налічує 2800 видів. Опунції відомі з XVI століття і налічують близько 255 видів. Паростки мають різноманітну форму - плоску, кулясту, овальну, краплеподібну. Коренева система сильно розвинена та розташовується близько до поверхні ґрунту. Колесоподібні квітки жовтого, помаранчевого, червоного, рідше білого забарвлення з'являються на бічній стороні паростків. Плоди - ягоди. Морозостійкі. Взимку не вимагає поливу. На батьківщині використовуються в харчовій промисловості. Рід цереус об'єднує 46 видів і безліч різновидів. Це деревоподібні рослини, що гілкуються, 1,5-2 м висотою і до 40 см у діаметрі, мають 4-8 гострих ребер і колючки завдовжки 10 см.


Никитский ботанический сад, кактусы (слева от декоративной беседки).
Kактусы (Семейство: кактусовые - Cactaceae; родина: Северная, Центральная и Южная Америка). Семейство кактусовые объединяет многолетние суккуленты с сочными мясистыми стеблями и включает 2800 видов. Опунции известны с XVI века и насчитывают около 255 видов. Побеги имеют разнообразную форму - плоскую, шаровидную, овальную, каплевидную. Корневая система сильно развита и располагается близко к поверхности почвы. Колесовидные цветки желтой, оранжевой, красной, реже белой окраски появляются на боковой стороне побегов. Плоды - ягоды. Морозостойки. Зимой не требует полива. На родине используются в пищевой промышленности. Род цереус объединяет 46 видов и множество разновидностей. Это ветвящиеся древовидные растения 1,5-2 м высотой и до 40 см в диаметре, имеют 4-8 острых ребер и колючки длиной 10 см.


Микитський ботанічний сад, грот із золотими рибками (поруч із декоративною альтанкою).

Никитский ботанический сад, грот с золотыми рыбками (рядом с декоративной беседкой).


Микитський ботанічний сад, каскад басейнів.

Никитский ботанический сад, каскад бассейнов.


Микитський ботанічний сад, господарка каскаду басейнів - «Царівна-жаба».

Никитский ботанический сад, хозяйка каскада бассейнов - «Царевна-лягушка».


Микитський ботанічний сад, вид на каскад басейнів з його верхнього майданчика.

Никитский ботанический сад, вид на каскад бассейнов с его верхней площадки.


Микитський ботанічний сад, Пальмовий гай між каскадом басейнів і Овальним басейном.

Никитский ботанический сад, Пальмовая роща между каскадом бассейнов и Овальным бассейном.


Микитський ботанічний сад, Овальний басейн.

Никитский ботанический сад, Овальный бассейн.


Микитський ботанічний сад, вид на каскад басейнів зі сходів, що ведуть до Верхнього парку.

Никитский ботанический сад, вид на каскад бассейнов с лестницы, ведущей в Верхний парк.


Микитський ботанічний сад, кедрові шишки на кедрах, що височіють уздовж сходів між Нижнім і Верхнім парками.

Никитский ботанический сад, кедровые шишки на кедрах, которые высятся вдоль лестницы, соединяющей Нижний и Верхний парк.


Микитський ботанічний сад, один із наукових корпусів.
Микитський ботанічний Сад - великий Національний Науковий Центр ботаніко-агрономічного профілю, що входить до системи Української академії аграрних наук. Основні напрямки досліджень - залучення в рослинництво світових рослинних ресурсів для подальшої селекції нових видів і сортів декоративних, плодових, нових технічних, лікарських й інших корисних рослин в цілях збагачення культурної флори деревинними, квітковими, плодовими, субтропічними та технічними культурами, збереження, вивчення й активне використовування місцевої флори.


Никитский ботанический сад, один из научных корпусов.
Никитский ботанический Сад - крупный Национальный Научный Центр ботанико-агрономического профиля, который входит в систему Украинской академии аграрных наук. Основные направления исследований - привлечение в растениеводство мировых растительных ресурсов для дальнейшей селекции новых видов и сортов декоративных, плодовых, новых технических, лекарственных и других полезных растений в целях обогащения культурной флоры древесными, цветочными, плодовыми, субтропическими и техническими культурами, сохранение, изучение и активное использование местной флоры.


Наукову роботу в Микитському ботанічному Саду ведуть співробітники 11 відділів: флори рослинності та заповідної справи; дендрології та квітникарства; південного плодівництва; нових ароматичних і лікарських культур; агроекології та нових методів захисту рослин; фізіології та репродуктивної біології рослин; біотехнології та біохімії рослин; степового рослинництва; охорона природи; маркетингу та стандартизації; фітоекології людини.
До складу НБС УААН входять ННЦ природний заповідник «Мис Мартьян», Степове відділення та 4 дослідні господарства. Загальна земельна площа - 2052 га.
На території парку працюють: дегустаційний зал, музей, магазин «Мир здоров'я», кактусова оранжерея, виносні торгівельні точки, де відвідувачі можуть придбати продукцію Микитського ботанічного саду. Реалізацію вирощуваних у саду саджанців, плодів, квіткових рослин, ефірних олій та іншої продукції, здійснює Торговий дім «Микитський сад».


Научную работу в Никитском ботаническом Саду ведут сотрудники 11 отделов: флоры растительности и заповедного дела; дендрологии и цветоводства; южного плодоводства; новых ароматических и лекарственных культур; агроэкологии и новых методов защиты растений; физиологии и репродуктивной биологии растений; биотехнологии и биохимии растений; степного растениеводства; охраны природы; маркетинга и стандартизации; фитоэкологии человека.
В состав НБС УААН входят ННЦ природный заповедник «Мыс Мартьян», Степное отделение и 4 опытных хозяйства. Общая земельная площадь – 2052 га.
На территории парка работают: дегустационный зал, музей, магазин «Мир здоровья», кактусовая оранжерея, выносные торговые точки, где посетители могут приобрести продукцию Никитского ботанического сада. Реализацию выращиваемых в саду саженцев, плодов, цветочных растений, эфирных масел и другой продукции, осуществляет Торговый дом «Никитский сад».


Микитський ботанічний сад, пам'ятник фундатору саду Хрістіану Стевену (1781-1863).

Никитский ботанический сад, памятник основателю сада Христиану Стевену (1781-1863).


Микитський ботанічний сад, один із куточків парку неподалік від Головного входу.

Никитский ботанический сад, один из уголков парка невдалеке от Главного входа.


У Верхньому парку росте багато дерев хвойних порід, вічнозелених широколистяних рослин. Відвідувачі, що входять до Саду через Головний вхід, перш за все потрапляють до Партеру, створеного в 1938 році. Весною в ньому вражає велика кількість троянд різних кольорів та відтінків. Гімалайські й атласські кедри височіють уздовж сходів, що з’єднує Нижній і Верхній парк. У Партері росте ліванський кедр, що ніби складається з одних горизонталей. Дерево це вважається символом довголіття та потужності; не випадково його зображення прикрашає державний герб Лівану. Окрім кедра ліванського, у Верхньому парку можна зустріти і його близьких родичів - сріблястий атласький кедр (батьківщина - Атлаські гори Північної Америки) та гімалайський кедр (родом із Індії, де він вважається священним деревом). Із хвойних порід слід виділити також сосну італійську - пінію, з довгою хвоєю, сосну алеппську, тис ягідний, що досягає дуже поважного віку (є екземпляр, якому вже 500 років). У Верхньому парку ростуть обидва відомі види секвой, або мамонтових дерев, - секвоя вічнозелена та секвоядендрон гігантський. Секвоядендрон у себе на батьківщині - в горах Сьєрра-Невади в Північній Америці - виростає до висоти 130 метрів при товщині стовбура до 20 метрів. Вважається, що секвоядендрони можуть досягати справді «біблійного» віку - 6 тисяч років!

В Верхнем парке произрастает много деревьев хвойных пород, вечнозеленых широколиственных растений. Посетители, входящие в Сад через Главный вход, прежде всего попадают в Партер, созданный в 1938 году. Весной в нем поражает обилие роз разных цветов и оттенков. Гималайские и атласские кедры высятся вдоль лестницы, соединяющей Нижний и Верхний парк. В Партере растет ливанский кедр, состоящий как бы из одних горизонталей. Дерево это считается символом долголетия и мощи; не случайно его изображение украшает государственный герб Ливана. Кроме кедра ливанского, в Верхнем парке можно встретить и его близких родственников - серебристый атласский кедр (родина - Атласские горы Северной Америки) и гималайский кедр (родом из Индии, где он считается священным деревом). Из хвойных пород следует отметить также сосну итальянскую - пинию, с длинной хвоей, сосну алеппскую, тис ягодный, достигающий очень почтенного возраста (есть экземпляр, которому уже 500 лет). В Верхнем парке растут оба известных вида секвой, или мамонтовых деревьев, - секвойя вечнозеленая и секвойядендрон гигантский. Секвойядендрон у себя на родине - в горах Сьерра-Невады в Северной Америке - вырастает до высоты 130 метров при толщине ствола до 20 метров. Считается, что секвойядендроны могут достигать поистине «библейского» возраста - 6 тысяч лет!


Микитський ботанічний сад, Головний вхід.
Вид з автодороги Ялта-Алушта-Сімферополь.


Никитский ботанический сад, Главный вход.
Вид с автодороги Ялта-Алушта-Симферополь.

Nykytskyy botanic garden, Main entrance.
It's a view from highway Yalta-Alushta-Simpferopol.


Микитський ботанічний сад, Партер та Верхня колонада.
Партер було створено в 1938 році поряд із Головним входом.


Никитский ботанический сад, Партер и Верхняя колоннада.
Партер был создан в 1938 году рядом с Главным входом.


Микитський ботанічний сад, Секвоядендрон гігантський - «Мамонтове дерево».
Секвоядендрон гігантський - «Мамонтово дерево» (Sequoiadendron Giganteum /Lindl./; сімейство: Таксодієві - Taxodiaceae; батьківщина: Західні схили гір Сьєрра-Невада в Каліфорнії на висоті 1300-2000 м н.р.м.). Одне з найвищих дерев на земній кулі. На батьківщині відомі екземпляри віком до 2500-4000 років, що досягли висоти 100 м і більше 10 м діаметром. Могутні паростки нагадують бивні гігантських мамонтів. Високодекоративна, швидкоросла порода. Морозостійка (витримує короткочасні морози до -25°C). Добре росте на глибоких, багатих ґрунтах. У Микитському саду з 1859 року.


Никитский ботанический сад, «Мамонтово дерево».
Секвойядендрон гигантский - «Мамонтово дерево» (Sequoiadendron Giganteum /Lindl./; семейство: Таксодиевые - Taxodiaceae; родина: Западные склоны гор Сьерра-Невада в Калифорнии на высоте 1300-2000 м н.у.м.). Одно из высочайших деревьев на земном шаре. На родине известны экземпляры в возрасте до 2500-4000 лет, достигшие 100 м высоты и более 10 м в диаметре. Мощные побеги напоминают бивни гигантских мамонтов. Высокодекоративная, быстрорастущая порода. Морозостойкая (выдерживает кратковременные морозы до -25°C). Хорошо растет на глубоких, богатых почвах. В Никитском саду с 1859 года.


Микитський ботанічний сад, один із куточків парку.

Никитский ботанический сад, один из уголков парка.


Микитський ботанічний сад, верхній декоративний басейн
(поруч із розарієм).


Никитский ботанический сад, верхний декоративный бассейн
(рядом с розарием).


Микитський ботанічний сад, вид на куточок розарію.
Микитський сад має в своєму розпорядженні багатющу колекцію троянд - близько 2000 вітчизняних і зарубіжних сортів. Більше двадцяти сортів виведено працівниками саду, зокрема знамениту Кримську червону троянду - близьку родичку казанликської.


Никитский ботанический сад, вид на уголок розария.
Никитский сад располагает богатейшей коллекцией роз - около 2000 отечественных и зарубежных сортов. Более двадцати сортов выведено работниками сада, в том числе знаменитая Крымская красная роза - близкая родственница казанлыкской.


Микитський ботанічний сад, вид від розарію на гори.

Никитский ботанический сад, вид от розария на горы.


Микитський ботанічний сад, скульптура «Хлопчик, що виймає скалку».

Никитский ботанический сад, скульптура «Мальчик, вынимающий занозу».


Микитський ботанічний сад, Кримська сосна та вид на море.

Никитский ботанический сад, Крымская сосна и вид на море.


Микитський ботанічний сад, Павловнія повстяна («войлочна»), під нею - канни садові.
Павловния войлочная (Paulownia tomentosa /Thund/ Steud; сімейство: Норичникові - Scrophulariaceae; батьківщина: Китай) - листопадне дерево 15-25 м висоти з великою розкидистою кроною, сірою продольно-бороздчатою корою. Листя велике, 15-20 см довжини, щільне, зверху - пухнасте, знизу - повстяне. Розпускаються в травні, опадають у листопаді. Квітки ароматні, дзвоникоподібні, фіолетово-сині, рожеві або блідо-лілові у великих кистях зацвітають до появи листя. Плід - велика дерев'яниста коробочка. Насіння дрібне, крилате. Морозостійка. Світлолюбна. Ушкоджується вітрами через крихку рихлу деревину. Росте дуже швидко. Вимагає для розвитку глибокої, помірне вологої, дренованого, родючого ґрунту. Насіння містить цінну олію, що використовується для технічних цілей. Розмножується кореневими нащадками і свіжим насінням весною. У Саду з 1846 року.


Никитский ботанический сад, Павловния войлочная, под ней - канны садовые.
Павловния войлочная (Paulownia tomentosa /Thund/ Steud; семейство: Норичниковые - Scrophulariaceae; родина: Китай) - листопадное дерево 15-25 м высоты с крупной раскидистой кроной, серой продольно-бороздчатой корой. Листья крупные, 15-20 см длины, плотные, сверху - пушистые, снизу - войлочные. Распускаются в мае, опадают в ноябре. Цветки ароматные, колокольчатые, фиолетово-синие, розовые или бледно-лиловые в больших кистях зацветают до появления листьев. Плод - крупная деревянистая коробочка. Семена мелкие, крылатые. Морозостойка. Светолюбива. Повреждается ветрами из-за хрупкой рыхлой древесины. Растет очень быстро. Требует для развития глубокой, умеренно влажной, дренированной, плодородной почвы. Семена содержат ценное масло, используемое для технических целей. Размножается корневыми отпрысками и свежими семенами весной. В Саду с 1846 года.


Микитський ботанічний сад, Суничник дрібноплодий («Суничне дерево») та альтанка.

Никитский ботанический сад, Земляничник мелкоплодный («Земляничное дерево») и беседка.


Микитський ботанічний сад. Бджола-тесля фіалкова (Xylocopa violacea) на чорнобривцях.
Бджолами цей вид названий лише через зовнішню схожість. Це велика комаха, завдовжки 35-40 мм, вона має густу опушку з фіолетових волосин. Гнізда самка бджоли-тесляра вигризає в деревині. Вона довбає її кожною з щелеп окремо, а обома щелепами, наче кліщами, відриває шматочки деревини. Товстий хід йде спочатку горизонтально, а потім різко загинається вниз. Вертикальний хід бджола ділить перегородками з деревини на комірки, таким чином, що стеля кожної з них служить дном наступної. Восени з яєчок, що самка відклала на запасені «хлібці» з пилку та нектару, виростають дорослі бджоли, що залишаються зимувати в цьому ж гнізді. А навесні кожна з них прогризає собі окремий хід і вилітає назовні. Влітку вони підшукують місце для спорудження нового гнізда, годуються на квітах і збирають їжу для личинок. Бджола-тесляр поширена в Центральній і Південній Європі.Никитский ботанический сад. Пчела-плотник фиолетовая (Xylocopa violacea) на бархатцах.
Пчелами этот вид назван лишь из-за внешнего сходства. Это большое насекомое, длиной 35-40 мм, оно имеет густое опушение из фиолетовых волос. Гнезда самка пчелы-плотника выгрызает в древесине. Она долбит её каждой из челюстей отдельно, а обеими челюстями, как клещами, отрывает кусочки древесины. Толстый ход идет вначале горизонтально, а затем резко изгибается вниз. Вертикальный ход пчела делит перегородками из древесины на ячейки, так что потолок каждой из них служит дном следующей. Осенью из яичек, отложенных самкой на запасенные «хлебцы» из пыльцы и нектара, вырастают взрослые пчелы, остающиеся зимовать в этом же гнезде. А весной каждая из них прогрызает себе отдельный ход и вылетает наружу. Летом они подыскивают место для постройки нового гнезда, кормятся на цветах и собирают пищу для личинок. Пчела-плотник распространёна в Центральной и Южной Европе.Першоджерела:
# «Крым. Туристская карта», видання «СВІТ», Сімферополь-2004.
# «Крым. Туристская карта», Главное Управление Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР, Москва-1985.
# «Ялта. Очерк-путеводитель», Б. Петров, Н. Новиков, издательство «Таврия», Симферополь-1977.
# Брошюра «Никитский ботанический сад» (автори, видавництво та рік видання не позначено).


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100