Клименко Сергій. Фото. Село Довге (Іршавський район, Закарпатська область), 2009 та 2012 роки
Село Довге (Іршавський район, Закарпатська область), 2009 та 2012 роки
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Село Долгое (Иршавский район, Закарпатская область), 2009 и 2012 годы
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Довге - велике село (6790 мешканців) у Іршавському районі Закарпатської області. Лежить у долині річки Боржави (притоки Тиси). Засноване наприкінці XIII - початку XIV століття на розвилці шляхів, що вели на Верховину, долину ріки Тиса й на Тисо-Дунайську низовину. В ті часи це була зупинка для відпочинку купців на торгівельному шляху. В XIV столітті Довге стало частиною володінь родини волоських магнатів Долгаї, життя яких тісно переплітається з історією села. Вперше село згадується в писемних джерелах 1383 року під назвою Госсумезо.
1417 року місцевими феодалами Долгаями тут було побудовано замок, що контролював важливий шлях долиною ріки, і дерев'яна церква. В 1711 році хазяями Довгого стали графи Телекі, які відзначилися спорудженням у селі скромного, відповідного статусу поселення, палацу-фортеці.


Долгое - большое село (6790 жителей) в Иршавском районе Закарпатской области. Расположенно в долине речки Боржавы (притока Тисы). Основано в конце XIII - начале XIV века на развилке путей, которые вели на Верховину, долину реки Тиса и на Тисо-Дунайскую низменность. В те времена это была остановка для отдыха купцов на торговом пути. В XIV веке Долгое стало частью владений семьи молдавских магнатов Долгаи, жизнь которых тесно переплетается с историей села. Впервые село упоминается в письменных источниках в 1383 году под названием Госсумезо.
В 1417 году местными феодалами Долгаями здесь был построен замок, который контролировал важный путь долиной реки, и деревянная церковь. В 1711 году хозяевами Долгого стали графы Телеки, которые отметились сооружением в селе скромного, соответствующего статусу поселения, дворца-крепости.


Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Замок-дворец Телеки, внешняя оборонная стена (вид с юга). Фото червня 2012 року.
Село Довге, замок-палац Телекі, зовнішній оборонний мур (вид с юга).
Будівництво розпочалося 1712 року зі зведення головного одноповерхового, прямокутного в плані корпусу, в підвалах якого дослідниками виявлено рештки стін старого замку. Потім з'явилися інші житлові приміщення, які в середині XVIII століття було обнесено невеликим оборонним муром з бійницями. По кутах квадратного внутрішнього подвір'я фортеці розташовано потужні присадкуваті восьмигранні вежі із шатровими дахами.


Село Долгое, замок-дворец Телеки, внешняя оборонная стена (вид з півдня).
Строительство началось в 1712 году с возведения главного одноэтажного, прямоугольного в плане корпуса, в подвале которого исследователями обнаружены остатки стен старого замка. Потом появились другие жилые помещения, которые в середине XVIII века были обнесены небольшой оборонительной стеной с бойницами. По углам квадратного внутреннего двора крепости расположены мощные приземистые восьмигранные башни с шатровыми крышами.


Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Замок-дворец Телеки, внешняя оборонная стена (вид с юга). Фото червня 2009 року.
Село Довге, замок-палац Телекі, зовнішній оборонний мур (вид з півдня).
Зведений на місці замку, побудованого Довгаями. 1712 року був перебудований графом Телекі.


Село Долгое, замок-дворец Телеки, внешняя оборонная стена (вид с юга).
Возведен на месте замка, построенного Долгаи. В 1712 году был перестроен графом Телеки.


Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Замок-дворец Телеки (вид с юго-востока). Фото червня 2012 року.
Село Довге, замок-палац Телекі (вид з південного сходу).
Таку ж, але двох'ярусну в'їзну вежу, 1774 року було врізано посередині південно-західного оборонного муру. У дворі було створено невеликий парк, що дотепер зберігає кілька дерев поважного віку.


Село Долгое, замок-дворец Телеки (вид с юго-востока).
Такая же, но двухъярусная въездная башня, в 1774 году была врезана посредине юго-западной оборонительной стены. Во дворе был создан небольшой парк, который доныне хранит несколько деревьев почтенного возраста.


Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Замок-дворец Телеки. Фрагмент (вид с юго-востока). Фото червня 2012 року.
Село Довге, замок-палац Телекі. Фрагмент (вид з південного сходу).
Вважається, що повністю ансамбль палацу-фортеці склався лише 1798 року і використовувався хазяями як літня мисливська резиденція. Сюди часто навідувався Ласло Телекі (1811-1861) зі своїми вельможними гостями, для яких у маєтку були напоготові дорогі коні, а околишніми карпатськими схилами прокладалися спеціальні мисливські стежки. У післявоєнні роки територію маєтку віддали туберкульозному диспансеру, і нині обшарпані мури унікального сільського палацу-фортеці відповідають вигляду переважної більшості подібних медичних установ країни.


Село Долгое, замок-дворец Телеки. Фрагмент (вид с юго-востока).
Считается, что полностью ансамбль дворца-крепости сложился лишь в 1798 году и использовался хозяевами как летняя охотничья резиденция. Сюда часто наведывался Ласло Телеки (1811-1861) со своими вельможными гостями, для которых в имении были наготове дорогие кони, а окрестными карпатскими склонами прокладывались специальные охотничьи тропинки. В послевоенные годы территорию имения отдали туберкулезному диспансеру, и ныне обшарпанные стены уникального сельского дворца-крепости соответствуют виду подавляющего большинства подобных медицинских учреждений страны.


Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Монумент с парящим над колонной орлом на братской могиле куруцев. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Монумент с парящим над колонной орлом на братской могиле куруцев. Фрагмент постамента. Фото червня 2012 року.
Село Довге. Монумент на братській могилі куруців.
Влітку 1703 року неподалік села відбувся один з перших боїв угорської визвольної війни 1703-1711 років. Повстанці зазнали поразки від армії Габсбургів, а вдячні нащадки 1908 року поставили на братській могилі куруців зворушливий монумент із ширяючим над колоною орлом.


Село Долгое. Монумент на братской могиле куруцев.
Летом 1703 года близ села состоялся один из первых боев венгерской освободительной войны 1703-1711 годов. Повстанцы испытали поражение от армии Габсбургов, а благодарные потомки в 1908 году поставили на братской могиле куруцев трогательный монумент с парящим над колонной орлом.


Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Сквер перед храмом Успения Пресвятой Богородицы. Фото червня 2012 року.
Село Довге.
Сквер перед храмом Успіння Пресвятої Богородиці
.


Село Долгое.
Сквер перед храмом Успения Пресвятой Богородицы
.


Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Фото червня 2012 року.
Село Довге, храм Успіння Пресвятої Богородиці (1909-1911 роки).
Колись це була греко-католицька церква, та 1949 року влада передала її православним.


Село Долгое, храм Успения Пресвятой Богородицы (1909-1911 годы).
Когда-то это была греко-католическая церковь, но в 1949 году власть передала ее православным.


Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Греко-католический храм св. Ильи.
Фото червня 2012 року.
Село Довге. Греко-католицький храм св. Іллі.
На початку 1990-х греко-католицька громада хотіла повернути собі будівлю церкви, однак наткнулася на супротив уже численної православної громади. Керівництво Довгого разом із церковними громадами почали вирішувати проблему. Спочатку йшлося про почергове служіння, однак останньої миті православні вирішили не пускати греко-католиків до церкви. Постало питання про будівництво нового греко-католицького храму. Сільська рада виділила під споруду земельну ділянку, а кошти збирали по всій області та за допомогою сільської влади, спонсорів... Новий храм було відкрито 2002 року, а освячено в 2003 році.


Село Долгое.
Греко-католический храм св. Ильи
.
В начале 1990-х греко-католическая община хотела вернуть себе здание церкви, однако натолкнулась на сопротивление уже многочисленной православной общины. Руководство Долгого вместе с церковными общинами начали разрешать проблему. Сначала шла речь о поочередном служении, однако в последний момент православные решили не пускать греко-католиков в церковь. Встал вопрос о строительстве нового греко-католического храма. Сельский совет выделил под здание земельный участок, а средства собирали по всей области и с помощью сельской власти, спонсоров... Новый храм был открыт в 2002 году, а освящен в 2003 году.


Закарпатская область. Село Долгое (Иршавский район). Фото. Римо-католический храм Сошествия Святого Духа (новый).
Фото червня 2012 року.
Село Довге.
Римо-католицький храм Зіслання Святого Духа
(новий).
Цей храм збудовано протягом 1994-1999 років. Архітектура будівлі - сучасна, з елементами модерну.


Село Долгое.
Римо-католический храм Сошествия Святого Духа
(новый).
Этот храм построен в течение 1994-1999 годов. Архитектура здания - современная, с элементами модерн.Першоджерела:
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати»; Т.Лагунова, Ю.Кашуба; Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків-2007.
# Путівник «Україна. Фортеці, замки, палаци…»; А.С. Івченко, О.А. Пархоменко; ДНВП «Картографія»; Київ-2010.
# Вікіпедія.


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100