Клименко Сергій. Фото. Карпати, червень 2008 року. День п'ятий: Яблунів - навколишні гори - Яблунів
Карпати, червень 2008 року.
День п'ятий: Яблунів - навколишні гори - Яблунів

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Карпаты, июнь 2008 года.
День пятый: Яблунов - окрестные горы - Яблунов

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.Мапа п'ятого дня маршруту.
Того дня ми подорожували пішки неподалік від Яблунова.


Схема пятого дня маршрута.
В тот день мы путешествовали пешком невдалеке от Яблунова.


Лелеки на гнізді
(село Люча неподалік від Яблунова).


Аисты на гнезде
(село Люча неподалеку от Яблунова).


Потічок Рушір за селом Люча неподалік від Яблунова.

Ручей Рушор за селом Люча неподалеку от Яблунова.


Потічок Рушір за селом Люча неподалік від Яблунова (панорама ~180°).

Ручей Рушор за селом Люча неподалеку от Яблунова (панорама ~180°).


Потічок Рушір за селом Люча неподалік від Яблунова.

Ручей Рушор за селом Люча неподалеку от Яблунова.


У лісі за селом Люча неподалік від Яблунова.

В лесу за селом Люча неподалеку от Яблунова.


Цікавий вихід скельних порід за селом Люча неподалік від Яблунова.

Интересный выход скальных пород за селом Люча неподалеку от Яблунова.


Ставок за селом Люча неподалік Яблунова.
Пруд за селом Люча неподалеку от Яблунова.


Ставок за селом Люча неподалік від Яблунова.

Пруд за селом Люча неподалеку от Яблунова.


Ивано-Франковская область. Водопад на ручье Рушор за селом Люча неподалеку от Яблунова.
 
Ивано-Франковская область. Водопад на ручье Рушор за селом Люча неподалеку от Яблунова.
Водоспад на потічку Рушір за селом Люча неподалік від Яблунова.

Водопад на ручье Рушор за селом Люча неподалеку от Яблунова.


Недобудований будинок відпочинку за селом Люча неподалік від Яблунова (панорама ~180°).
Недостроенный дом отдыха за селом Люча неподалеку от Яблунова (панорама ~180°).


Недобудований будинок відпочинку за селом Люча неподалік від Яблунова.

Недостроенный дом отдыха за селом Люча неподалеку от Яблунова.


Штучна водойма біля недобудованого будинку відпочинку неподалік від Яблунова.

Искусственный водоем у недостроенного дома отдыха неподалеку от Яблунова.


Штучна водойма біля недобудованого будинку відпочинку неподалік від Яблунова.

Искусственный водоем у недостроенного дома отдыха неподалеку от Яблунова.


Знову - потічок Рушір і
дзвоник персиколистий (Campanula persicifolia L.)
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dicotyledones). Порядок: Айстроцвіті - Asterales. Родина: Дзвоникові - Campanulaceae. Рід: Дзвоник - Campanula. Вид: Дзвоник персиколистий - Campanula persicifolia.


Снова - ручей Рушор и
колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia L.)
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones). Порядок: Астроцветные - Asterales. Семейство: Колокольчиковые - Campanulaceae. Род: Колокольчик - Campanula. Вид: Колокольчик персиколистный - Campanula persicifolia.


Дзвоник персиколистий (Campanula persicifolia L.) - багаторічна трависта рослина, сягає висоти 30-80 см і більше, з повзучим кореневищем і прямостоячим стеблом, вкритим вузькими ланцетними і лінійними листками темно-зеленого кольору. Великі (до 4 см у довжину) квітки - блакитного, синьо-фіалкового чи світло-бузкового кольору (рідко білого) - зібрані у однобічне китицевидне суцвіття по 2-8 квіток. Віночок 5-лопатевий, чашечка 6-роздільна. Тичинок 5, маточка одна з 3-роздільною приймочкою. Плід - 3-гнізда коробочка. Цвіте у червні-липні. Назва роду походить від латинського слова, що означає "дзвоник", і пов'язана з формою квіток. Видова назва утворена від латинських слів, у перекладі - "персик" і "листок" (листки рослини подібні до листків персика).

Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia L.) - многолетнее травянистое растение, достигает в высоту 30-80 см и более, с ползучим корневищем и прямостоячим стеблем, покрытым узкими ланцетными и линейными листьями тёмно-зелёного цвета. Большие (до 4 см в длину) цветки - голубого, сине-фиолетового или светло-лилового цвета (редко белого) - собраны в однобокую верхушечную кисть из 2-8 цветков. Венчик 5-лопастный, чашечка 6-раздельная. Тычинок 5, пестик один с 3-раздельным рыльцем. Плод - 3-гнездная коробочка. Цветёт в июне-июле. Название рода происходит от латинского слова, означающего "колокольчик", и связано с формой цветков. Название вида образовано от латинских слов, в переводе - "персик" и "лист" (листья растения подобны листьям персика).


Вид на недобудований будинок відпочинку та село Люча з навколишніх гір.

Вид на недостроенный дом отдыха и село Люча с окрестных гор.


У лісі на горі.

В лесу на горе.


У лісі на горі.

В лесу на горе.


Наближаємось до мети нашої подорожі - «скелі Довбуша».

Приближаемся к цели нашего путешествия - «скале Довбуша».


У лісі на горі (біля «скелі Довбуша»).

В лесу на горе (у «скалы Довбуша»).


Ліс на горі та «Скеля Довбуша».

Лес на горе и «Скала Довбуша».


На «скелях Довбуша».

На «скалах Довбуша».


Якщо не помиляюсь, - п'явка (Hirudinea).
Царство: Тварини - Metazoa. Надтип: Первиннороті - Protostomia. Тип: Кільчасті черви - Annelida. Надклас: Пояскові черви - Clitellata. Клас: П'явки - Hirudinida. Підклас: П'явки - Hirudinida.


Если не ошибаюсь, - пиявка (Hirudinea).
Царство: Животные - Metazoa. Надтип: Первичноротые - Protostomia. Тип: Кольчатые черви - Annelida. Надкласс: поясковые черви - Clitellata. Класс: Пиявки - Hirudinida. Подкласс: Пиявки - Hirudinida.


П'явки (Hirudinea) - клас безхребетних тварин типу Кільчасті черви. Мають тіло завдовжки до приблизно 20 см, яке поділяється на 34 сегменти. Існують прісноводні, морські та сухопутні види п'явок. Як і решта пояскових червів, мають поясок (clitellium), де формуються яйця. У світі відомо близько 500 видів п'явок, в Україні - понад 25 видів, серед яких: європейська медична п'явка (Hirudo medicinalis) довжиною 80-120 мм, а також її родич Hirudo verbana, поширені у прісних водах, переважно у стоячих водоймах. П'явки, що належать до цих видів, живляться кров'ю хребетних тварин (земноводних і великих ссавців, зокрема людини).
Передній і задній кінці тіла п'явок мають присоски. В середині переднього присоска розташовується рот. Поряд з присоском попарно чи дугою розташовано від 1 до 5 очей. У медичної п'явки рот озброєний трьома хітиновими зубчастими пластинами, що використовуються для прорізання шкіри, деякі види можуть складати їх хоботком.
П'явки харчуються кров'ю хребетних, молюсків, черв'яків тощо. Зустрічаються також види-хижаки, що харчуються не кров'ю, а заковтують жертву цілком (наприклад: личинок комарів, дощових черв'яків). У кишківнику п'явки кров перетравлюється повільно, тому, нассавшись, п'явка може довго залишатися без їжі.
Цікавий спосіб пересування п'явок. На обох кінцях черв'яка є присоски, якими він може присмоктувати до підводних предметів. П'явка присмоктується до них переднім кінцем, згинається в дугу, наближає задній кінець тіла до переднього, присмоктується заднім кінцем і починає переднім шукати нову точку опори. П'явки також добре плавають, хвилеподібно згинаючи своє плоске тіло. Як і більшість кільчастих червів, п'явки - гермафродити, в копуляції беруть участь дві особини, одночасно виділяючи насінний матеріал. Перед відкладанням яєць самка покривається слизом, відкладає в нього яйця, виповзає з мішка, внаслідок чого яйця опиняються під захистом.


Пиявки (Hirudinea) - класс безпозвоночных животных типа кольчатые черви. Имеют тело длиной до примерно 20 см, которое делится на 34 сегмента. Существуют пресноводные, наземные и морские виды пиявки. Как и другие поясковые черви, имеют поясок (clitellium), где формируются яйца. В мире известно около 500 видов пиявок, в Украине - свыше 25 видов, среди них: европейская медицинская пиявка (Hirudo medicinalis) длиной 80-120 мм, а также ее родственник Hirudo verbana, распространенные в пресных водах, преимущественно в стоячих водоемах. Пиявки, принадлежащие к этим видам, питаются кровью позвоночных животных (земноводных и больших млекопитающих, в частности человека).
Передний и задний концы тела пиявок несут присоски. В середине передней присоски располагается рот. Рядом с присоской попарно или дугой располагаются от 1 до 5 глаз. У медицинской пиявки рот вооружен тремя хитиновыми зубчатыми пластинами, служащими для прорезания кожи, некоторые виды могут складывать их хоботком.
Пиявки питаются кровью позвоночных, моллюсков, червей и т.д. Встречаются также виды-хищники, питающиеся не кровью, а заглатывающие жертву целиком (например: личинок комаров, дождевых червей). В кишечнике пиявки кровь переваривается медленно, и поэтому, насосавшись, пиявка может долго оставаться без пищи.
Интересен способ передвижения пиявок. На обоих концах червя есть присоски, которыми он может присасываться к подводным предметам. Пиявка присасывается к ним передним концом, сгибается в дугу, приближает задний конец тела к переднему, присасывается задним концом и начинает передним искать новую точку опоры. Пиявки также хорошо плавают, волнообразно изгибая своё плоское тело. Как и большинство кольчатых червей, пиявки - гермафродиты, в копуляции участвуют две особи, одновременно выделяя семенной материал. Перед откладыванием яиц самка покрывается слизью, откладывает в неё яйца, выползает из мешка, в результате чего яйца оказываются под защитой.


Карпати. Гроза насувається (біля села Люча неподалік від Яблунова).

Карпаты. Гроза надвигается (возле села Люча неподалеку от Яблунова).


Карпати. Після дощу (село Люча неподалік від Яблунова).

Карпаты. После дождя (село Люча неподалеку от Яблунова).


Карпати.
Трава після дощу
.


Карпаты.
Трава после дождя
.Першоджерела:До інших сторінок маршруту "Карпати, червень 2008 року":


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100