Клименко Сергій. Фото. Село Сидорів (Тернопільська область), 2015 рік
Село Сидорів (Тернопільська область), 2015 рік
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Село Сидоров (Тернопольская область), 2015 год
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Сидорів - село (близько 1,1 тис. мешканців) Гусятинського району Тернопільської області, розташоване на правому березі річки Суходіл в місці впадання до неї річки Слобідка, за 6 км від районного центру - селища міського типу Гусятин. Мабуть, рельєф місцевості свого часу змусив засновника укріплення розташувати його саме тут, а не на досить пологому березі Збруча, що протікає за кілометр від села. Замок споруджено на високому витягнутому пагорбі, оточеному з трьох боків досить глибоко врізаною та заболоченою долиною річки Суходіл. Вважається, що замок в Сидорові було засновано у другій половині XVI століття, та завершеного вигляду він, скоріш за все, набув у 1640-х роках після його реконструкції тодішнім власником коронним гетьманом Мартином Калиновським.

Сидоров - село (около 1,1 тыс. жителей) в Гусятинском районе Тернопольской области, расположенное на правом берегу речки Суходол в месте впадения в неё речки Слободка, в 6 км от райцентра - посёлка городского типа Гусятин. По-видимому, рельеф местности в свое время заставил основателя укрепления расположить его именно здесь, а не на достаточно пологом берегу Збруча, который протекает в километре от села. Замок сооружён на высоком вытянутом холме, окружённом с трёх строн достаточно глубоко врезанной и заболоченной долиной речки Суходол. Считается, что замок в Сидорове был основан во второй половине XVI века, но завершенный вид он, скорее всего, приобрел в 1640-х годах после его реконструкции тогдашним владельцем коронным гетманом Мартыном Калиновским.


Тернопольская область, Сидоров. Спутниковый снимок Сидоровского замка (с Google Earth). Image © 2016 CNES / Astrium. Супутниковий знімок Сидорівського замку (з Google Earth). Image © 2016 CNES / Astrium.
Сидорівський замок мав 7 веж і досить витягнуту форму. За довгою віссю (з південного сходу на північний захід) довжина замку становить 178 метрів, а ширина - лише 30 метрів. На початку окупації Поділля Османською імперією в 1672 році замок ненадовго захопили турки, потім в 1673-1675 роках його втримував польський гарнізон капітана Хшоновського, але яничари зрештою опанували твердинею та зруйнували її. Після вигнання турків із Середньої Наддністрянщини на початку XVIII століття Калиновські відбудували замок. 1770 року після смерті вінницького старости Людвіга Калиновського замок успадкувала його донька Текля, слідом за якою Сидорівською фортецею володіли шляхтичі Менчинські, Коритовські, Пангерти та інші. Після зникнення з карти Європи Речі Посполитої замок поступово занепав і наприкінці XIX століття його традиційно продали для розбирання на будівельні матеріали. Попри це руїни, що нині можна побачити на сидорівському пагорбі, свідчать про добротність давньої фортифікаційної споруди, діаметр напівкруглих веж якої становив близько 13 метрів, а товщина мурів сягала 4 метрів.

Сидоровский замок имел 7 башен и достаточно вытянутую форму. По длинной оси (с юго-востока на северо-запад) длина замка составляет 178 метров, а ширина - лишь 30 метров. В начале оккупации Подолья Османской империей в 1672 году замок ненадолго захватили турки, потом в 1673-1675 годах его удерживал польский гарнизон капитана Хшоновского, но янычары в конце концов овладели твердыней и разрушили её. После изгнания турок из Среднего Поднестровья в начале XVIII века Калиновские отстроили замок. В 1770 году после смерти винницкого старосты Людвига Калиновского замок унаследовала его дочка Текля, вслед за которой Сидоровской крепостью владели шляхтичи Менчинские, Коритовские, Пангерти и другие. После исчезновения с карты Европы Речи Посполитой замок постепенно обветшал и в конце XIX века его традиционно продали для разборки на строительные материалы. Невзирая на это руины, которые ныне можно увидеть на сидоровском холме, свидетельствуют о добротности давнего фортификационного сооружения, диаметр полукруглых башен которой составлял около 13 метров, а толщина стен достигала 4 метров.


Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Северо-западный угол замка с двухъярусной сторожевой башней. Вид снаружи замку. Фото вересня 2015 року.
Сидорівський замок. Північно-західний кут замку з двох'ярусною сторожовою вежею. Вид іззовні замку.
У наш час південно-східна частина замку (найбільш доступна для розбирання і вивезення одержаних будматеріалів) майже повністю відсутня. Збереглися лише зовнішні та подекуди дуже добротно складені внутрішні мури північно-західної частини фортеці, що виконували основні оборонні функції. Вони складалися з казематних укріплень із житловими і господарськими приміщеннями на верхніх поверхах та двох'ярусної сторожової вежі, що височіє над ними. До кутової частини замку з двох боків прилягають дві двох'ярусні напівкруглі бастеї та фрагменти зовнішнього муру двоповерхового палацу. Під прилеглими до зовнішніх оборонних мурів корпусами є великі льохи. Збереглася двох'ярусна південна бастея замку з арковою брамою.


Сидоровский замок. Северо-западный угол замка с двухъярусной сторожевой башней. Вид снаружи замку.
В наше время юго-восточная часть замка (наиболее доступная для разборки и вывоза полученных стройматериалов) почти полностью отсутствует. Сохранились лишь внешние и местами очень добросовестно сложенные внутренние стены северо-западной части крепости, которые выполняли основные оборонные функции. Они состояли из казематных укреплений с жилищными и хозяйственными помещениями в верхних этажах и двухъярусной сторожевой башни, которая возвышается над ними. К угловой части замка с двух сторон прилегают две двухъярусные полукруглые бастеи и фрагменты внешней стены двухэтажного дворца. Под прилегающими к внешним оборонным стенам корпусами есть большие подземелья. Сохранилась двухъярусная южная бастея замка с арочными воротами.


Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок, общий вид с юго-запада. Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок, общий вид с юго-запада. Фото вересня 2015 року.
Тернопільська область.
Сидорівський замок, загальний вид
з південного заходу.
Вдалині ліворуч - Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії.


Тернопольская область.
Сидоровский замок, общий вид
с юго-запада.
Вдалині ліворуч - Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Sydoriv Castle.


Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Южная бастея замка с арочными воротами, вид изнутри замковой территории. Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Южная бастея замка с арочными воротами, вид изнутри замковой территории. Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Южная бастея замка с арочными воротами, вид с линии стен замка. Фото вересня 2015 року.
Сидорівський замок. Південна бастея замку з арковою брамою.
Види зсередини замкової території та з лінії мурів замку.


Сидоровский замок. Южная бастея замка с арочными воротами.
Виды изнутри замковой территории и с линии стен замка.

Sydoriv Castle. Southern Roundel - Gate Tower of the castle.


Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Северо-западная часть крепости, вид изнутри замковой территории. Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Северо-западная часть крепости, вид изнутри замковой территории. Фото вересня 2015 року.
Сидорівський замок.
Північно-західна частина фортеці
, види зсередини замкової території.


Сидоровский замок.
Северо-западная часть крепости
, виды изнутри замковой территории.

Sydoriv Castle.


Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Северо-западная часть крепости, вид изнутри замковой территории. Панорама ~60°. Фото вересня 2015 року.
Сидорівський замок.
Північно-західна частина фортеці
, вид зсередини замкової території.
Панорама ~60°.


Сидоровский замок.
Северо-западная часть крепости
, вид изнутри замковой территории.
Панорама ~60°.

Sydoriv Castle.


Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Западная полукруглая бастея замка. Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Западная полукруглая бастея замка. Фото вересня 2015 року.
Сидорівський замок.
Західна напівкругла бастея замку.


Сидоровский замок.
Западная полукруглая бастея замка.

Sydoriv Castle.
West Roundel of the castle.


Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Замковые подземелья. Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Замковые подземелья. Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Замковые подземелья. Фото вересня 2015 року.
Сидорівський замок.
Замкові підземелля.


Сидоровский замок.
Замковые подземелья.

Sydoriv Castle.
The castle basements.


Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Северо-восточная внешняя стена замка. Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Северо-восточная внешняя стена замка. Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Сидоровский замок. Северо-восточная полукруглая бастея замка. Фото вересня 2015 року.
Сидорівський замок.
Північно-східний зовнішній мур замку.
Північно-східна напівкругла бастея замку.


Сидоровский замок.
Северо-восточная внешняя стена замка.
Северо-восточная полукруглая бастея замка.

Sydoriv Castle.


Тернопольская область, Сидоров. Фото. Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, вид с юга (изнутри Сидоровского замка). Фото вересня 2015 року.
Тернопольская область, Сидоров. Фото. Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, вид с севера. Фото вересня 2015 року.
Тернопільська область.
Костел Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії.
Вид з півдня (зсередини Сидорівського замку) та вид з півночі.


Тернопольская область.
Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Вид с юга (изнутри Сидоровского замка) и вид с севера.Першоджерела:
# Путівник «Україна. Фортеці, замки, палаци…»; А.С. Івченко, О.А. Пархоменко; ДНВП «Картографія»; Київ-2010.
# Вікіпедія.Усі права застережено. © 2003-2016 Сергій Клименко
Rambler's Top100