Серія "Київ вечірній" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
Київ вечірній
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Киев вечерний
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Фото Киева. Площадь Независимости вечером. Вид с улицы Институтская. Фото жовтня 2003 року.
Майдан Незалежності ввечері. Вид з вулиці Інститутська.
Автор фото - Елла Клименко.


Площадь Независимости вечером. Вид с улицы Институтская.
Автор фото - Элла Клименко.

Kyiv. The Maidan Nezalezhnosti (Independence Square).


Фото Киева. Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец) - бывший Институт благородных девиц. Фото жовтня 2003 року.
Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац) - колишній Інститут шляхетних дівчат. Вулиця Інститутська, 1. Автор фото - Елла Клименко.
Інститут шляхетних дівчат, на честь якого названо Інститутську вулицю, було відкрито 22 серпня 1838 року. Цей закритий навчальний заклад давав освіту, естетичне й етичне виховання і право на посаду виховательок дворянських і купецьких дітей. Спочатку інститут містився в будинку фельдмаршала Остен-Сакена (не зберігся). У 1838-1842 роках збудовано власне величезне приміщення в стилі пізнього класицизму за проектом архітектора В. І. Беретті на вул. Іванівській (згодом вул. Бегічева, Інститутська, 25-го Жовтня, Жовтневої революції, наразі вулиці повернуто її історичну назву - Інститутська).


Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец) - бывший Институт благородных девиц. Улица Институтская, 1. Автор фото - Элла Клименко.
Институт благородных девиц, в честь которого названа Институтская улица, был открыт 22 августа 1838 года. Это закрытое учебное заведение давало образование, эстетическое и этическое воспитание и право на должность воспитательниц дворянских и купеческих детей. Сначала институт содержался в доме фельдмаршала Остен-Сакена (не сохранился). В 1838-1842 годах построено собственное величественное здание в стиле позднего классицизма по проекту архитектора В. И. Беретти на ул. Ивановский (впоследствии ул. Бегичева, Институтская, 25-го Октября, Октябрьской революции, ныне улице возвращено ее историческое название - Институтская).


Центральна споруда колишнього Інституту шляхетних дівчат має симетричну за головною віссю композицію. Вікна обрамлені архівольтами та наличниками зі сандриками; балкони - художнього чавунного лиття. В 90-х роках XIX століття до основної будівлі було добудовано двоповерховий мурований корпус; споруди з’єднані переходом на рівні другого поверху.
До Інституту шляхетних дівчат приймали дівчат дворянського ("шляхетного") походження, а з 1852 року - і дочок почесних громадян та купців 1-ї гільдії. Повний курс навчання тривав 6 років, а з підготовчим класом - 7 років. Плата за рік навчання - 350 крб. Викладачами інституту були переважно професори Київського університету. Серед них - М. X. Бунге, В. Я. Шульгін та інші; вчителями музики - А. Ф. Ванко, Й. X. Вітвицький, А. Й. Паночіні та інші. В 1865-1867, 1885, 1893-1904 роках в інституті викладав М. В. Лисенко. Інститут проіснував до 1919 року.
Під час Другої світової війни будівлю було зруйновано. Після реконструкції (1952-1958, група архітекторів під керівництвом А. І. Заварова) до споруди було добудовано напівротонду та гранітні сходи з балюстрадою в центрі. З того часу в будівлі містився Жовтневий палац культури, нині - Міжнародний центр культури і мистецтв.


Центральное здание бывшего Института благородных девиц имеет симметричную по главной оси композицию. Окна обрамлены архивольтами и наличниками с сандриками; балконы - художественного чугунного литья. В 90-х годах XIX века к основному зданию был пристроен двухэтажный каменный корпус; здания соединены переходом на уровне второго этажа.
В Институт благородных девиц принимали девушек дворянского ("благородного") происхождения, а с 1852 года - и дочерей почетных граждан и купцов 1-й гильдии. Полный курс обучения длился 6 лет, а с подготовительным классом - 7 лет. Плата за год обучения - 350 руб. Преподавателями института были преимущественно профессора Киевского университета. Среди них - М. X. Бунге, В. Я. Шульгин и другие; учителями музыки - А. Ф. Ванко, Й. X. Вітвицький, А. Й. Паночини и другие. В 1865-1867, 1885, 1893-1904 годах в институте преподавал М. В. Лисенко. Институт просуществовал до 1919 года.
Во время Второй мировой войны здание было разрушено. После реконструкции (1952-1958, группа архитекторов под руководством А. И. Заварова) к зданию были пристроены полуротонда и гранитные лестницы с балюстрадой в центре. С этого времени в здании размещался Октябрьский дворец культуры, ныне - Международный центр культуры и искусств.


Фото Киева. Арка Дружбы Народов вечером. Вид с Владимирской горки. Фото жовтня 2003 року.
Арка Дружби Народів ввечері. Вид з Володимирської гірки.
Автор фото - Елла Клименко.


Арка Дружбы Народов вечером. Вид с Владимирской горки.
Автор фото - Элла Клименко.


Фото Киева. Панорама части Подола и Левобережья с Владимирской горки.
Фото липня 2004 року.
Краєвид частини Подолу та Лівобережжя з Володимирської гірки.
Панорама части Подола и Левобережья с Владимирской горки.


Киев вечерний. Фото. Мост Метро над Днепром. Вид из Наводницкого парка. Фото липня 2017 року.
Киев вечерний. Фото. Памятный знак в честь основания города Киева в Наводницком парке. Фото липня 2017 року.
Киев вечерний. Фото. Мост Патона над Днепром. Вид из Наводницкого парка. Фото липня 2017 року.
Мости Метро та Патона і Пам'ятний знак засновникам Києва. Види з Наводницького парку.

Мосты Метро и Патона и Памятный знак основателям Киева. Виды из Наводницкого парка.


Фото Киева. Крещатик (20 августа 2004 года, 21:45). Генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Фото серпня 2004 року.
Фото Киева. Крещатик (20 августа 2004 года, 21:45). Генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Фото серпня 2004 року.
Хрещатик (20 серпня 2004 року, близько 22:00).
Генеральна репетиція військового параду до Дня Незалежності України
.


Крещатик (20 августа 2004 года, около 22:00).
Генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины
.


Фото Киева. Киев, Площадь Независимости. 24 ноября 2004 года, около 17:00. Фото листопада 2004 року.
Київ, Майдан Незалежності. 24 листопада 2004 року, близько 17:00.
Наше рішуче "НІ" масовим фальсифікаціям виборів...
Я пишаюсь тобою, мій народе! Ми довели, що ми не "кАзлы"!!!
...І низький уклін студентам провідних київських ВУЗів, що першими стали на захист демократії.
Докладніше про бурхливі події тих днів дивіться у фоторозповіді "Київ «революційний» (листопад 2004 - січень 2005)".


Киев, Площадь Независимости. 24 ноября 2004 года, около 17:00.
Наше решительное "НЕТ" массовым фальсификациям выборов...
Я горжусь тобой, мой народ! Мы доказали, что мы не "кАзлы"!!!
...И низкий поклон студентам ведущих киевских ВУЗов, которые первыми встали на защиту демократии.
Подробнее о бурных событиях тех дней смотрите в фоторассказе "Киев «революционный» (ноябрь 2004 - январь 2005)".


Фото Киева. Площадь Конституции, Мариинский парк и гостиница "Киев". Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Площа Конституції, Маріїнський парк і готель "Київ". Вечір 2 січня 2006 року.
Докладніше про Маріїнський парк диввіться у фоторозповіді "Парками та палацами Печерська".


Площадь Конституции, Мариинский парк и гостиница "Киев". Вечер 2 января 2006 года.
Подробнее о Мариинском парке смотрите в фоторассказе "По паркам и дворцам Печерска".


Фото Киева. Площадь Конституции, Мариинский дворец и здание Верховного Совета Украины. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Площа Конституції, Маріїнський палац і будівля Верховної Ради України.
Вечір 2 січня 2006 року.
Докладніше про Маріїнський палац див. в серії "Парками та палацами Печерська".


Площадь Конституции, Мариинский дворец и здание Верховного Совета Украины.
Вечер 2 января 2006 года.
Подробнее о Мариинском дворце см. в серии "По паркам и дворцам Печерска".


Фото Киева. Площадь Конституции и здание Верховного Совета Украины. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Фото Киева. Мариинский дворец. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Площа Конституції, будівля Верховної Ради України та Маріїнський палац. Вечір 2 січня 2006 року.

Площадь Конституции, здание Верховного Совета Украины и Мариинский дворец. Вечер 2 января 2006 года.


Фото Киева. Новое здание Кукольного театра. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Фото Киева. Новое здание Кукольного театра. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Новозбудований Театр Ляльок. Вечір 2 січня 2006 року.
Докладніше про Театр Ляльок див. в серії "Київ театральний".


Новое здание Кукольного театра. Вечер 2 января 2006 года.
Подробнее о Кукольном театре см. в серии "Киев театральный".


Фото Киева. Европейская площадь и праздничный Крещатик вечером. 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Європейська площа та святковий Хрещатик увечері.
2 січня 2006 року.


Европейская площадь и праздничный Крещатик вечером.
2 января 2006 года.


Фото Киева. Праздничная Площадь Независимости вечером: главная Новогодняя Ёлка страны. 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Фото Киева. Праздничная Площадь Независимости вечером. 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Святковий Майдан Незалежності ввечері:
головна Новорічна Ялинка країни.

2 січня 2006 року.


Праздничная Площадь Независимости вечером:
главная Новогодняя Ёлка страны.

2 января 2006 года.


Фото Киева. Здание Концертного зала Консерватории вечером. 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Будівля Концертної зали Консерваторії ввечері. 2 січня 2006 року.
Докладніше про Консерваторію див. в серії "Київ театральний".


Здание Концертного зала Консерватории вечером. 2 января 2006 года.
Подробнее о Консерватории см. в серии "Киев театральный".


Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Святковий феєрверк над містом.

Праздничный фейерверк над городом.


Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Святковий феєрверк над містом.

Праздничный фейерверк над городом.


Фото Киева. Площадь Независимости. «Евромайдан» 3 декабря 2013 года, около 19:30. Панорама ~90°. Фото грудня 2013 року.
Майдан Незалежності (панорама ~90°).
«Революція гідності» («Євромайдан»), 3 грудня 2013 року.
Докладніше про бурхливі події тих днів дивіться у фоторозповіді "Київ, «Революція гідності» («Євромайдан», листопад 2013 - лютий 2014)".


Площадь Независимости (панорама ~90°).
«Революция достоинства» («Евромайдан»), 3 декабря 2013 года.
Подробнее о бурных событиях тех дней смотрите в фоторассказе "Киев, «Революция достоинства» («Евромайдан», ноябрь 2013 - февраль 2014)".


Фото Киева. Новая баррикада на улице Институтская (возле верхнего вестибюля станции метро «Крещатик»). «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:00. Фото січня 2014 року.
Фото Киева. Площадь Независимости, вид со стороны улицы Институтская. «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:05. Фото січня 2014 року.
Фото Киева. Новая баррикада на Крещатике со стороны Европейской площади. «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:50. Фото січня 2014 року.
Барикади на Інститутській, Майдані Незалежності та Хрещатику.
«Революція гідності», 24.01.2014.


Баррикады на Институтской, Площадь Независимости и Крещатике.
«Революция достоинства», 24.01.2014.


Фото Киева. Баррикады и столкновения внизу улицы Грушевского. «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:40. Фото січня 2014 року.
Фото Киева. Баррикады и столкновения внизу улицы Грушевского. «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:40. Фото січня 2014 року.
Барикади та сутички внизу вулиці Грушевського.
«Революція гідності», 24 січня 2014 року.


Баррикады и столкновения внизу улицы Грушевского.
«Революция достоинства», 24 января 2014 года.Першоджерела:
“Київ. Енциклопедичний довідник”, Головна редакція УРЕ, Київ-1981.
“Печерськ сьогодні. Довідник”, видавництво “Довіра", Київ-1999.
“Киев. Энциклопедический справочник”, Главная редакция УСЭ, Киев-1985.
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:
Цей розділ обов`язково буде розширюватись та періодично поповнюватись. Заходьте!

Этот раздел обязательно будет расширяться и периодически пополняться. Заходите!


Усі права застережено. © 2003-2018 Сергій Клименко
Rambler's Top100