Серія "Київ вечірній" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
Київ вечірній
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Киев вечерний
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Фото Киева. Площадь Независимости вечером. Вид с улицы Институтская. Фото жовтня 2003 року.
Майдан Незалежності ввечері. Вид з вулиці Інститутська.
Автор фото - Елла Клименко.


Площадь Независимости вечером. Вид с улицы Институтская.
Автор фото - Элла Клименко.

Kyiv. The Maidan Nezalezhnosti (Independence Square).


Фото Киева. Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец) - бывший Институт благородных девиц. Фото жовтня 2003 року.
Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац) - колишній Інститут шляхетних дівчат. Вулиця Інститутська, 1. Автор фото - Елла Клименко.
Інститут шляхетних дівчат, на честь якого названо Інститутську вулицю, було відкрито 22 серпня 1838 року. Цей закритий навчальний заклад давав освіту, естетичне й етичне виховання і право на посаду виховательок дворянських і купецьких дітей. Спочатку інститут містився в будинку фельдмаршала Остен-Сакена (не зберігся). У 1838-1842 роках збудовано власне величезне приміщення в стилі пізнього класицизму за проектом архітектора В. І. Беретті на вул. Іванівській (згодом вул. Бегічева, Інститутська, 25-го Жовтня, Жовтневої революції, наразі вулиці повернуто її історичну назву - Інститутська).


Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец) - бывший Институт благородных девиц. Улица Институтская, 1. Автор фото - Элла Клименко.
Институт благородных девиц, в честь которого названа Институтская улица, был открыт 22 августа 1838 года. Это закрытое учебное заведение давало образование, эстетическое и этическое воспитание и право на должность воспитательниц дворянских и купеческих детей. Сначала институт содержался в доме фельдмаршала Остен-Сакена (не сохранился). В 1838-1842 годах построено собственное величественное здание в стиле позднего классицизма по проекту архитектора В. И. Беретти на ул. Ивановский (впоследствии ул. Бегичева, Институтская, 25-го Октября, Октябрьской революции, ныне улице возвращено ее историческое название - Институтская).


Центральна споруда колишнього Інституту шляхетних дівчат має симетричну за головною віссю композицію. Вікна обрамлені архівольтами та наличниками зі сандриками; балкони - художнього чавунного лиття. В 90-х роках XIX століття до основної будівлі було добудовано двоповерховий мурований корпус; споруди з’єднані переходом на рівні другого поверху.
До Інституту шляхетних дівчат приймали дівчат дворянського ("шляхетного") походження, а з 1852 року - і дочок почесних громадян та купців 1-ї гільдії. Повний курс навчання тривав 6 років, а з підготовчим класом - 7 років. Плата за рік навчання - 350 крб. Викладачами інституту були переважно професори Київського університету. Серед них - М. X. Бунге, В. Я. Шульгін та інші; вчителями музики - А. Ф. Ванко, Й. X. Вітвицький, А. Й. Паночіні та інші. В 1865-1867, 1885, 1893-1904 роках в інституті викладав М. В. Лисенко. Інститут проіснував до 1919 року.
Під час Другої світової війни будівлю було зруйновано. Після реконструкції (1952-1958, група архітекторів під керівництвом А. І. Заварова) до споруди було добудовано напівротонду та гранітні сходи з балюстрадою в центрі. З того часу в будівлі містився Жовтневий палац культури, нині - Міжнародний центр культури і мистецтв.


Центральное здание бывшего Института благородных девиц имеет симметричную по главной оси композицию. Окна обрамлены архивольтами и наличниками с сандриками; балконы - художественного чугунного литья. В 90-х годах XIX века к основному зданию был пристроен двухэтажный каменный корпус; здания соединены переходом на уровне второго этажа.
В Институт благородных девиц принимали девушек дворянского ("благородного") происхождения, а с 1852 года - и дочерей почетных граждан и купцов 1-й гильдии. Полный курс обучения длился 6 лет, а с подготовительным классом - 7 лет. Плата за год обучения - 350 руб. Преподавателями института были преимущественно профессора Киевского университета. Среди них - М. X. Бунге, В. Я. Шульгин и другие; учителями музыки - А. Ф. Ванко, Й. X. Вітвицький, А. Й. Паночини и другие. В 1865-1867, 1885, 1893-1904 годах в институте преподавал М. В. Лисенко. Институт просуществовал до 1919 года.
Во время Второй мировой войны здание было разрушено. После реконструкции (1952-1958, группа архитекторов под руководством А. И. Заварова) к зданию были пристроены полуротонда и гранитные лестницы с балюстрадой в центре. С этого времени в здании размещался Октябрьский дворец культуры, ныне - Международный центр культуры и искусств.


Фото Киева. Арка Дружбы Народов вечером. Вид с Владимирской горки. Фото жовтня 2003 року.
Арка Дружби Народів ввечері. Вид з Володимирської гірки.
Автор фото - Елла Клименко.


Арка Дружбы Народов вечером. Вид с Владимирской горки.
Автор фото - Элла Клименко.


Фото Киева. Панорама части Подола и Левобережья с Владимирской горки.
Фото липня 2004 року.
Краєвид частини Подолу та Лівобережжя з Володимирської гірки.
Панорама части Подола и Левобережья с Владимирской горки.


Киев вечерний. Фото. Мост Метро над Днепром. Вид из Наводницкого парка. Фото липня 2017 року.
Киев вечерний. Фото. Памятный знак в честь основания города Киева в Наводницком парке. Фото липня 2017 року.
Киев вечерний. Фото. Мост Патона над Днепром. Вид из Наводницкого парка. Фото липня 2017 року.
Мости Метро та Патона і Пам'ятний знак засновникам Києва. Види з Наводницького парку.

Мосты Метро и Патона и Памятный знак основателям Киева. Виды из Наводницкого парка.


Фото Киева. Крещатик (20 августа 2004 года, 21:45). Генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Фото серпня 2004 року.
Фото Киева. Крещатик (20 августа 2004 года, 21:45). Генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Фото серпня 2004 року.
Хрещатик (20 серпня 2004 року, близько 22:00).
Генеральна репетиція військового параду до Дня Незалежності України
.


Крещатик (20 августа 2004 года, около 22:00).
Генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины
.


Фото Киева. Киев, Площадь Независимости. 24 ноября 2004 года, около 17:00. Фото листопада 2004 року.
Київ, Майдан Незалежності. 24 листопада 2004 року, близько 17:00.
Наше рішуче "НІ" масовим фальсифікаціям виборів...
Я пишаюсь тобою, мій народе! Ми довели, що ми не "кАзлы"!!!
...І низький уклін студентам провідних київських ВУЗів, що першими стали на захист демократії.
Докладніше про бурхливі події тих днів дивіться у фоторозповіді "Київ «революційний» (листопад 2004 - січень 2005)".


Киев, Площадь Независимости. 24 ноября 2004 года, около 17:00.
Наше решительное "НЕТ" массовым фальсификациям выборов...
Я горжусь тобой, мой народ! Мы доказали, что мы не "кАзлы"!!!
...И низкий поклон студентам ведущих киевских ВУЗов, которые первыми встали на защиту демократии.
Подробнее о бурных событиях тех дней смотрите в фоторассказе "Киев «революционный» (ноябрь 2004 - январь 2005)".


Фото Киева. Площадь Конституции, Мариинский парк и гостиница "Киев". Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Площа Конституції, Маріїнський парк і готель "Київ". Вечір 2 січня 2006 року.
Докладніше про Маріїнський парк диввіться у фоторозповіді "Парками та палацами Печерська".


Площадь Конституции, Мариинский парк и гостиница "Киев". Вечер 2 января 2006 года.
Подробнее о Мариинском парке смотрите в фоторассказе "По паркам и дворцам Печерска".


Фото Киева. Площадь Конституции, Мариинский дворец и здание Верховного Совета Украины. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Площа Конституції, Маріїнський палац і будівля Верховної Ради України.
Вечір 2 січня 2006 року.
Докладніше про Маріїнський палац див. в серії "Парками та палацами Печерська".


Площадь Конституции, Мариинский дворец и здание Верховного Совета Украины.
Вечер 2 января 2006 года.
Подробнее о Мариинском дворце см. в серии "По паркам и дворцам Печерска".


Фото Киева. Площадь Конституции и здание Верховного Совета Украины. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Фото Киева. Мариинский дворец. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Площа Конституції, будівля Верховної Ради України та Маріїнський палац. Вечір 2 січня 2006 року.

Площадь Конституции, здание Верховного Совета Украины и Мариинский дворец. Вечер 2 января 2006 года.


Фото Киева. Новое здание Кукольного театра. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Фото Киева. Новое здание Кукольного театра. Вечер 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Новозбудований Театр Ляльок. Вечір 2 січня 2006 року.
Докладніше про Театр Ляльок див. в серії "Київ театральний".


Новое здание Кукольного театра. Вечер 2 января 2006 года.
Подробнее о Кукольном театре см. в серии "Киев театральный".


Фото Киева. Европейская площадь и праздничный Крещатик вечером. 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Європейська площа та святковий Хрещатик увечері.
2 січня 2006 року.


Европейская площадь и праздничный Крещатик вечером.
2 января 2006 года.


Фото Киева. Праздничная Площадь Независимости вечером: главная Новогодняя Ёлка страны. 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Фото Киева. Праздничная Площадь Независимости вечером. 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Святковий Майдан Незалежності ввечері:
головна Новорічна Ялинка країни.

2 січня 2006 року.


Праздничная Площадь Независимости вечером:
главная Новогодняя Ёлка страны.

2 января 2006 года.


Фото Киева. Здание Концертного зала Консерватории вечером. 2 января 2006 года. Фото січня 2006 року.
Будівля Концертної зали Консерваторії ввечері. 2 січня 2006 року.
Докладніше про Консерваторію див. в серії "Київ театральний".


Здание Концертного зала Консерватории вечером. 2 января 2006 года.
Подробнее о Консерватории см. в серии "Киев театральный".


Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Святковий феєрверк над містом.

Праздничный фейерверк над городом.


Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Фото Киева. Праздничный фейерверк над городом, 9 мая 2010 года. Фото травня 2010 року.
Святковий феєрверк над містом.

Праздничный фейерверк над городом.


Фото Киева. Площадь Независимости. «Евромайдан» 3 декабря 2013 года, около 19:30. Панорама ~90°. Фото грудня 2013 року.
Майдан Незалежності (панорама ~90°).
«Революція гідності» («Євромайдан»), 3 грудня 2013 року.
Докладніше про бурхливі події тих днів дивіться у фоторозповіді "Київ, «Революція гідності» («Євромайдан», листопад 2013 - лютий 2014)".


Площадь Независимости (панорама ~90°).
«Революция достоинства» («Евромайдан»), 3 декабря 2013 года.
Подробнее о бурных событиях тех дней смотрите в фоторассказе "Киев, «Революция достоинства» («Евромайдан», ноябрь 2013 - февраль 2014)".


Фото Киева. Новая баррикада на улице Институтская (возле верхнего вестибюля станции метро «Крещатик»). «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:00. Фото січня 2014 року.
Фото Киева. Площадь Независимости, вид со стороны улицы Институтская. «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:05. Фото січня 2014 року.
Фото Киева. Новая баррикада на Крещатике со стороны Европейской площади. «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:50. Фото січня 2014 року.
Барикади на Інститутській, Майдані Незалежності та Хрещатику.
«Революція гідності», 24.01.2014.


Баррикады на Институтской, Площадь Независимости и Крещатике.
«Революция достоинства», 24.01.2014.


Фото Киева. Баррикады и столкновения внизу улицы Грушевского. «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:40. Фото січня 2014 року.
Фото Киева. Баррикады и столкновения внизу улицы Грушевского. «Евромайдан» 24 января 2014 года, около 20:40. Фото січня 2014 року.
Барикади та сутички внизу вулиці Грушевського.
«Революція гідності», 24 січня 2014 року.


Баррикады и столкновения внизу улицы Грушевского.
«Революция достоинства», 24 января 2014 года.Фото 21 листопада 2019 року.
Майдан Незалежності, вечір 21 листопада 2019 року - День Гідності та Свободи (річниця початку «Помаранчевої революції» та «Революції Гідності» - «Євромайдану»).
На Майдані Незалежності того вечора відбулося народне віче «Ми маємо гідність!» під гаслом «Ні капітуляції!». Організатором акції виступив «Рух опору капітуляції».


Площадь (Майдан) Независимости, вечер 21 ноября 2019 года - День достоинства и свободы (годовщина начала «Оранжевой революции» и «Революции достоинства» - «Евромайдана»).
На Майдане Независимости в тот вечер состоялось народное вече «Мы имеем достоинство!» под лозунгом «Нет капитуляции!». Организатором акции выступило «Движение сопротивления капитуляции».


Киев вечерний. «KyivFoodMarket» в бывшем здании завода «Арсенал» (ул. Московская 2). Фото жовтня 2020 року.
Киев вечерний. Ряд ресторанов в бывшем здании завода «Арсенал» (ул. Московская 2). Фото жовтня 2020 року.
«KyivFoodMarket» та низка ресторанів
у колишній будівлі заводу «Арсенал» (вул. Московська 2).


«KyivFoodMarket» и ряд ресторанов
в бывшем здании завода «Арсенал» (ул. Московская 2).


Фото Киева. Усадьба Ипсиланти вечером, памятник архитектуры конца XVIII века (ул. Ивана Мазепы № 6). Фото січня 2021 року.
Садиба Іпсіланті ввечері, пам'ятка архітектури кінця XVIII століття (вул. Івана Мазепи № 6).
Будинок було споруджено 1798 року в стилі класицизму для коменданта Печерської фортеці П. Л. Вігеля. У 1807-1816 роках в цьому будинку оселився з родиною К. Іпсіланті - господар Молдови (1799-1802) та Валахії (1802-1806), учасник грецького антитурецького визвольного руху. Знайшов у Києві притулок після придушення турками визвольного повстання у Молдові та Валахії.
1979 року будівлі-садибі надали статус пам'ятки архітектури. Восени 2020 року було завершено реконструкцію та повернення споруді первісного вигляду.


Усадьба Ипсиланти вечером, памятник архитектуры конца XVIII века (ул. Ивана Мазепы № 6).
Здание было построено в 1798 году в стиле классицизма для коменданта Печерской крепости П. Л. Вигеля. В 1807-1816 годах в этом доме поселился с семьей К. Ипсиланти - господарь Молдовы (1799-1802) и Валахии (1802-1806), участник греческого антитурецкого освободительного движения. Нашел в Киеве убежище после подавления турками освободительного восстания в Молдове и Валахии.
В 1979 году зданию-усадьбе предоставили статус памятника архитектуры. Осенью 2020 года были завершены реконструкция и возвращение сооружению первоначального вида.


Киев вечерний. В Мариинском парке вечером. Фото жовтня 2020 року.
Киев вечерний. В Мариинском парке вечером. Фото жовтня 2020 року.
Киев вечерний. В Мариинском парке вечером. Фото жовтня 2020 року.
У Маріїнському парку ввечері.

В Мариинском парке вечером.


Киев вечерний. В Мариинском парке вечером. Фото жовтня 2020 року.
Киев вечерний. В Мариинском парке вечером. Фото жовтня 2020 року.
Киев вечерний. В Мариинском парке вечером. Фото жовтня 2020 року.
У Маріїнському парку ввечері.

В Мариинском парке вечером.


Киев вечерний. В Городском парке вечером. Вид от стадиона «Динамо» в сторону Городского парка. Фото жовтня 2020 року.
Киев вечерний. Ночь, парк, фонарь, осенняя листва... Вход на стадион «Динамо» со стороны Городского парка. Фото жовтня 2020 року.
Киев вечерний. Вид на Петровскую аллею с пешеходного Паркового моста. Фото жовтня 2020 року.
У Міському парку ввечері. Вид від стадіону «Динамо» у бік Міського парку.
Ніч, парк, ліхтар, осіннє листя... Вхід до стадіону «Динамо» з боку Міського парку.
Вид на Петрівську алею з пішохідного Паркового мосту.


В Городском парке вечером. Вид от стадиона «Динамо» в сторону Городского парка.
Ночь, парк, фонарь, осенняя листва... Вход на стадион «Динамо» со стороны Городского парка.
Вид на Петровскую аллею с пешеходного Паркового моста.Першоджерела:
“Київ. Енциклопедичний довідник”, Головна редакція УРЕ, Київ-1981.
“Печерськ сьогодні. Довідник”, видавництво “Довіра", Київ-1999.
“Киев. Энциклопедический справочник”, Главная редакция УСЭ, Киев-1985.
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:
Цей розділ обов`язково буде розширюватись та періодично поповнюватись. Заходьте!

Этот раздел обязательно будет расширяться и периодически пополняться. Заходите!


Усі права застережено. © 2003-2021 Сергій Клименко
Rambler's Top100