Серія "Либідь, Теличка, Жуків острів" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
Либідь, Теличка, Жуків острів
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Лыбедь, Теличка, Жуков остров
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Річка Либідь - права притока Дніпра на території Києва. Її довжина становить 17,1 км. За переказами, річка Либідь отримала назву від імені сестри легендарних засновників Києва - Кия, Щека і Хорива.
Витоки Либеді лежать на північний захід від парку «Відрадний», у районі перетину вулиць Світлогорська та Радищева (координати цього місця - 50°26'47"N, 30°24'38"E). Тут річка приймає притоку з вулиці Каблукова. На перших кілометрах своєї довжини Либідь нині протікає в підземному колекторі. На цій підземній ділянці Либідь приймає кілька приток, зокрема - «Відрадний».


Речка Лыбедь - правый приток Днепра на территории Киева. Её длина составляет 17,1 км. По преданию, речка Лыбедь получила название от имени сестры легендарных основателей Киева - Кия, Щека и Хорива.
Истоки Лыбеди лежат к северо-западу от парка «Отрадный», в районе пересечения улиц Светлогорская и Радищева (координаты этого места - 50°26'47"N, 30°24'38"E). Здесь речка принимает приток с улицы Каблукова. На первых километрах своей длины Лыбедь ныне протекает в подземном коллекторе. На этом подземном участке Лыбедь принимает несколько притоков, в частности - «Отрадный».


Фото Киева. Речка Лыбедь (правый приток Днепра) около проезда между улицами Казимира Малевича (бывшая Боженко) и Николая Гринченко. Фото березня 2015 року.
Річка Либідь біля проїзду між вулицями Казимира Малевича (колишня Боженка) та Миколи Грінченка.
Нині Либідь уперше з'являється на поверхні біля вулиці Залізнична (координати цього місця - 50°26'36.70"N, 30°27'17"E). Далі річка тече переважно у штучному бетонному руслі (та подекуди захована в колектор) - уздовж вулиць Борщагівська, Вокзальна, Гайдара, Набережно-Жилянська, Ямська, Миколи Грінченка, Саперно-Слобідська. На цьому шляху Либідь приймає багато приток (переважну більшість з яких заховано в колектори).


Речка Лыбедь возле проезда между улицами Казимира Малевича (бывшая Боженко) и Николая Гринченко.
Ныне Лыбедь впервые появляется на поверхности около улицы Железнодорожная (координаты этого места - 50°26'36.70"N, 30°27'17"E). Дальше речка течет преимущественно в искусственном бетонном русле (но кое-где спрятана в коллектор) - вдоль улиц Борщаговская, Вокзальная, Гайдара, Набережно-Жилянская, Ямская, Николая Гринченко, Саперно-слободская. На этом пути Лыбедь принимает много притоков (подавляющее большинство из которых спрятано в коллекторы).

Lybid River is a small river in Kyiv, a right tributary of the Dnieper.


Фото Киева. Железнодорожный мост над речкой Лыбедь возле Столичного шоссе (50°23'51"N, 30°33'28"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Лыбедь возле Столичного шоссе, вид с железнодорожного моста над речкой (50°23'51"N, 30°33'28"E). Фото жовтня 2017 року.
Річка Либідь біля Столичного шосе (50°23'51"N, 30°33'28"E).

Речка Лыбедь возле Столичного шоссе (50°23'51"N, 30°33'28"E).


Попід Лисою горою збереглася невеличка ділянка (завдовжки трохи більше 350 метрів), де Либідь тече у природному руслі - від координат (50°23'59"N, 30°33'13"E) до координат (50°23'51"N, 30°33'28"E). Тут рішенням Київської міськради № 1061/2471 від 28 грудня 2004 року створено комплексну пам'ятку природи місцевого значення «Природне русло р. Либідь». Біля Столичного шосе русло Либеді знову взято в бетон.
Тут, у дельті річки Либідь, між Видубичами, Звіринцем, Саперною слобідкою і Корчуватим, розташована історична місцевість Теличка (назва - народного походження, адже Теличка тривалий час правила за пасовисько для молодняка великої рогатої худоби).


Под Лысой горой сохранился небольшой участок (длиной немного больше 350 метров), где Лыбедь течет в естественном русле - от координат (50°23'59"N, 30°33'13"E) до координат (50°23'51"N, 30°33'28"E). Здесь решением Киевского горсовета № 1061/2471 от 28 декабря 2004 году создан комплексный памятник природы местного значения «Природное русло р. Лыбедь». Около Столичного шоссе русло Лыбеди снова взято в бетон.
Здесь, в дельте речки Лыбедь, между Выдубичами, Зверинцем, Саперной слободкой и Корчеватым, расположена историческая местность Теличка (название - народного происхождения, ведь Теличка длительное время использовалась как пастбище для молодняка крупного рогатого скота).


Фото Киева. Речка Лыбедь неподалёку от её впадения в Днепр. Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Речка Лыбедь неподалёку от её впадения в Днепр. Фото жовтня 2017 року.
Річка Либідь неподалік від її впадіння в Дніпро.

Речка Лыбедь неподалёку от её впадения в Днепр.


Фото Киева. Речка Лыбедь неподалёку от её впадения в Днепр. Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Речка Лыбедь неподалёку от её впадения в Днепр. Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Знак «Якоря не бросать» на левом берегу речки Лыбедь неподалёку от её впадения в Днепр. Фото жовтня 2017 року.
Річка Либідь неподалік від її впадіння в Дніпро.

Речка Лыбедь неподалёку от её впадения в Днепр.


Фото Киева. Речка Лыбедь неподалёку от её впадения в Днепр. Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Речка Лыбедь неподалёку от её впадения в Днепр. Фото жовтня 2017 року.
Річка Либідь неподалік від її гирла.
До Дніпра Либідь впадає трохи нижче Південного мосту, біля ТЕЦ-5 (координати гирла Либеді - 50°22'55.70"N, 30°34'45"E).


Речка Лыбедь неподалёку от её устья.
В Днепр Лыбедь впадает немного ниже Южного моста, около ТЭЦ-5 (координаты устья Лыбеди - 50°22'55.70"N, 30°34'45"E).


Фото Киева. Устье речки Лыбедь (50°22'55.70"N, 30°34'45"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Устье речки Лыбедь (50°22'55.70"N, 30°34'45"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Устье речки Лыбедь (50°22'55.70"N, 30°34'45"E). Фото жовтня 2017 року.
Гирло річки Либідь (50°22'55.70"N, 30°34'45"E).

Устье речки Лыбедь (50°22'55.70"N, 30°34'45"E).


Фото Киева. Девиационная башня посреди Днепра (50°21'50"N, 30°34'40"E), неподалеку от Южного моста, между Корчеватым и Осокорками. Фото червня 2004 року.
Девіаційна башта посеред Дніпра (50°21'50"N, 30°34'40"E), недалік від Південного мосту, між Корчуватим і Осокорками - майже навпроти Китаєво.
Круглу монолітну бетонну башту встановлено на двенадцатіметрових палях непдалік від фарватеру. Це - «пал», місце, де усувають похибку корабельних компасів, так звану магнітну девіацію. Девіаційна башта, що увінчана ступінчастим майданчиком, має мінімум залізних конструкцій - тільки ті, які необхідні для швартування кораблів. Нагадаю, що Київ розташований на межі двох водосховищ - Київського та Канівського.


Девиационная башня посреди Днепра (50°21'50"N, 30°34'40"E), неподалеку от Южного моста, между Корчеватым и Осокорками - почти напротив Китаево.
Круглая монолитная бетонная башня установлена на двенадцатиметровых сваях недалеко от фарватера. Это - «пал», место, где устраняют погрешность корабельных компасов, так называемую магнитную девиацию. Девиационная башня, увенчанная ступенчатой площадкой, имеет минимум железных конструкций - только те, которые необходимы для швартовки судов. Напомню, что Киев находится на стыке двух водохранилищ - Киевского и Каневского.


Так зване «Сталінське метро» під річищем Дніпра (інші назви: «Підруслова залізниця в районі Києва», «Об'єкт № 1», «Будівництво НКПС № 1»).
Будівництво тої величезної інженерної споруди було розпочато 1936 року. Було закладено два тунельні переходи під річищем Дніпра: Північний (Оболонь - Вигурівщина) та Південний (Жуків острів - Осокорки). Траси було поділено на «титули» (окремі дільниці) під номерами (від № 1 до № 14), весь комплекс робіт здійснювався за умов суворої таємності. Будівельно-монтажні роботи тривали до вересня 1941 року, коли їх було перервано німецькими бомбардуваннями та загрозою захоплення Києва.
Від Південного тунельного переходу донині непогано збереглися ділянка тунелю на Жуковому острові («Титул № 6») загальною довжиною до 700 метрів і ділянка тунелю на Осокорках («Титул № 2») завдовжки близько 90 метрів.
У парку «Наталка» (на Оболонській набережнаій) можна ознайомитися з кесоном «Сталінського метро» («Титул №12»), що зберігся від будівництва Північного тунельного переходу «Об'єкта № 1».


Так называемое «Сталинское метро» под руслом Днепра (другие названия: «Подрусловая железная дорога в районе Киева», «Объект №  1», «Стройка НКПС № 1»).
Строительство этого огромного инженерного сооружения было начато в 1936 году. Были заложены два туннельных перехода под руслом Днепра: Северный (Оболонь - Вигуровщина) и Южный (Жуков остров - Осокорки). Трассы были разделены на «титулы» (отдельные участки) под номерами (от № 1 до № 14), весь комплекс работ осуществлялся в условиях строгой секретности. Строительно-монтажные работы длились до сентября 1941 года, когда они были прерваны немецкими бомбардировками и угрозой захвата Киева.
От Южного туннельного перехода доныне неплохо сохранились участок туннеля на Жуковом острове («Титул № 6») общей длиной до 700 метров и участок туннеля на Осокорках («Титул № 2») длиной около 90 метров.
В парке «Наталка» (на Оболонской набережной) можно ознакомиться с кессоном «Сталинского метро» («Титул №12»), сохранившимся от строительства Северного туннельного перехода «Объекта №  1».


Фото Киева. Жуков остров. Бетонный фундамент подъездного железнодорожного пути к туннелю (50°20'05"N, 30°34'05"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Жуков остров. Бетонный фундамент подъездного железнодорожного пути к туннелю (50°20'05"N, 30°34'05"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Жуков остров. Бетонный фундамент подъездного железнодорожного пути к туннелю (50°20'05"N, 30°34'05"E). Фото жовтня 2017 року.
Жуків острів. Бетонний фундамент під'їзного залізничного шляху до тунелю (50°20'05"N, 30°34'05"E).

Жуков остров. Бетонный фундамент подъездного железнодорожного пути к туннелю (50°20'05"N, 30°34'05"E).


Фото Киева. Жуков остров. Правобережный портал Южного туннеля «Сталинского метро» (50°20'04"N, 30°34'14"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Жуков остров. Правобережный портал Южного туннеля «Сталинского метро» (50°20'04"N, 30°34'14"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Жуков остров. Правобережный портал Южного туннеля «Сталинского метро» (50°20'04"N, 30°34'14"E). Фото жовтня 2017 року.
Жуків острів. Правобережний портал Південного тунелю «Сталінського метро» (50°20'04"N, 30°34'14"E).

Жуков остров. Правобережный портал Южного туннеля «Сталинского метро» (50°20'04"N, 30°34'14"E).


Фото Киева. Жуков остров. Вероятно - недостроенный мост возле правобережного портала Южного туннеля «Сталинского метро» (50°20'04"N, 30°34'12"E). Фото жовтня 2017 року.
Жуків острів. Ймовірно - недобудований міст біля правобережного порталу Південного тунелю «Сталінського метро» (50°20'04"N, 30°34'12"E).

Жуков остров. Вероятно - недостроенный мост возле правобережного портала Южного туннеля «Сталинского метро» (50°20'04"N, 30°34'12"E).


Фото Киева. Жуков остров. Сохранившийся правобережный участок «Сталинского метро» (50°20'07"N, 30°34'36"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Жуков остров. Сохранившийся правобережный участок «Сталинского метро» (50°20'07"N, 30°34'36"E). Фото жовтня 2017 року.
Жуків острів. Правобережна ділянка «Сталінського метро», що збереглася (50°20'07"N, 30°34'36"E).

Жуков остров. Сохранившийся правобережный участок «Сталинского метро» (50°20'07"N, 30°34'36"E).


Фото Киева. Жуков остров. Сохранившийся правобережный участок «Сталинского метро» (50°20'07"N, 30°34'36"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Жуков остров. Сохранившийся правобережный участок «Сталинского метро» (50°20'07"N, 30°34'36"E). Фото жовтня 2017 року.
Жуків острів. Правобережна ділянка «Сталінського метро», що збереглася (50°20'07"N, 30°34'36"E).

Жуков остров. Сохранившийся правобережный участок «Сталинского метро» (50°20'07"N, 30°34'36"E).


Фото Киева. Жуков остров. Восточный конец сохранившегося правобережного участка «Сталинского метро» (50°20'08"N, 30°34'40"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Жуков остров. Восточный конец сохранившегося правобережного участка «Сталинского метро» (50°20'08"N, 30°34'40"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Жуков остров. Восточный конец сохранившегося правобережного участка «Сталинского метро» (50°20'08"N, 30°34'40"E). Фото жовтня 2017 року.
Жуків острів. Східний край правобережної ділянки «Сталінського метро», що збереглася (50°20'08"N, 30°34'40"E).

Жуков остров. Восточный конец сохранившегося правобережного участка «Сталинского метро» (50°20'08"N, 30°34'40"E).


Фото Киева. Осокорки. Фрагмент Южного туннеля «Сталинского метро» («Титул №2») между улицами Орхидейная и Дмитриевская (50°21'56"N, 30°36'41"E). Фото жовтня 2017 року.
Фото Киева. Осокорки. Фрагмент Южного туннеля «Сталинского метро» («Титул №2») между улицами Орхидейная и Дмитриевская (50°21'56"N, 30°36'41"E). Фото жовтня 2017 року.
Осокорки. Фрагмент Південного тунелю «Сталінського метро» («Титул №2») між вулицями Орхідейна та Дмитрівська (50°21'56"N, 30°36'41"E).

Осокорки. Фрагмент Южного туннеля «Сталинского метро» («Титул №2») между улицами Орхидейная и Дмитриевская (50°21'56"N, 30°36'41"E).


Цей фрагмент тунелю завдовжки близько 90 м - майже все, що збереглося донині на лівому березі Дніпра від недобудованого Південного тунельного переходу «Сталінського метро».

Этот фрагмент туннеля длиной около 90 м - почти все, что сохранилось доныне на левом берегу Днепра от недостроенного Южного туннельного перехода «Сталинского метро».Першоджерела:
# “Київ. Енциклопедичний довідник”, Головна редакція УРЕ, Київ-1981.
# Інформаційні таблиці відповідних об'єктів.
# Вікіпедія.
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:

Усі права застережено. © 2003-2018 Сергій Клименко
Rambler's Top100