Клименко Сергій. Фото. Карпати, Чорний Черемош. Квітень-травень 2007 року. День перший: від Івано-Франківська до селища Топільче
Карпати, Чорний Черемош. Квітень-травень 2007 року.
День перший: від Івано-Франківська до селища Топільче

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Карпаты, Черный Черемош. Апрель-май 2007 года.
День первый: от Ивано-Франковска до селения Топильче

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Карпати. Мапа маршруту від Івано-Франківська до селища Топільче (48°04'54"N, 24°45'02"E).
28 квітня 2007 року.
Ми на цей маршрут найняли мікроавтобус в Івано-Франківську. Дорогою зробили зупинку в Яремче. Розповіді про ці міста - окремими сторінками.
Черемош - ріка у Східних Карпатах (на Гуцульщині) і на Передкарпатті, права притока Прута; довжина - 80 км, сточище - 2560 кв.км; утворюється злиттям Чорного Черемоша (довжина 87 км, сточище - 856 кв.км) і Білого Черемоша (80 км і 606 кв.км). Білий і Чорний Черемоши та сам Черемош у верхній течії мають гірський характер (мальовничий пролом через Гуцульські Бескиди), у межах Передкарпаття Черемош пливе широкою долиною. Живлення ріки мішане з перевагою дощового. Середня витрата води нижче злиття Чорного і Білого Черемошів - 26,6 куб.м/сек. Усі ці ріки - сплавні. Міста на Черемоші: Вижниця, Вашківці, Кути; над Чорним Черемошем - Верховина (колишнє Жаб'є). Білий Черемош і Черемош плинуть на межі Галичини і Буковини; вони століттями становили державний кордони між Польщею і Молдовою (Туреччиною).
Чорний Черемош - річка у Верховинському районі Івано-Франківської області, лівий витік Черемошу (басейн Пруту). Довжина - 87 км, сточище - 856 кв.км. Бере початок на північно-східних схилах Чивчинських гір. Долина U-подібна, на окремих ділянках ущелиноподібна; ширина переважно - 100-200 м, найбільша - 950 м (у межах Верховинського зниження). Заплава завширшки 50-60 м, біля смт Верховина до 300-500 м. Річище помірно звивисте, є пороги з падінням води 0,5-1,6 м; ширина річища 20-30 м (найбільша - 45 м). Похил річки 14 м/км. Живлення мішане, з переважанням дощового і снігового. Льодові явища мають місце з кінця грудня - початку січня, крига скресає у 2-й половині березня; льодостав нестійкий. Гідрологічний пост (з 1958) розташований біля смт Верховини. Чорний Черемош використовують для водопостачання і рибництва; розвинений водний туризм. Береги річки на значному протязі укріплені.


Карпаты. Схема маршрута от Ивано-Франковска до селения Топильче (48°04'54"N, 24°45'02"E).
28 апреля 2007 года.
Мы на этот маршрут наняли микроавтобус в Ивано-Франковске. По дороге сделали остановку в Яремча. Рассказы об этих городах - отдельными страницами.
Черемош - река в Восточных Карпатах (на Гуцульщине) и на Прикарпатье, правый приток Прута; длина - 80 км, водосбор - 2560 кв.км; образуется слиянием Черного Черемоша (длина 87 км, водосбор - 856 кв.км) и Белого Черемоша (80 км. и 606 кв.км). Белый и Черный Черемоши и сам Черемош в верхнем течении имеют горный характер (живописный пролом через Гуцульские Бескиды), в пределах Прикарпатья Черемош течет широкой долиной. Питание реки смешаное с преобладанием дождевого. Средний расход воды ниже слияние Черного и Белого Черемошей - 26,6 куб.м/сек. Все эти реки - сплавные. Города на Черемоше: Вижница, Вашкивци, Куты; над Черным Черемошем - Верховина (бывшее Жабье). Белый Черемош и Черемош текут на границе Галичины и Буковины; они веками составляли государственную границу между Польшей и Молдовой (Турцией).
Черный Черемош - речка в Верховинском районе Ивано-Франковской области, левый исток Черемошу (бассейн Прута). Длина - 87 км, водосбор - 856 кв.км. Берет начало на северо-восточных склонах Чивчинских гор. Долина U-подобная, на отдельных участках расщелиноподобная; ширина преимущественно - 100-200 м, наибольшая - 950 м (в пределах Верховинского снижения). Пойма шириной 50-60 м, возле смт Верховина до 300-500 м. Русло умеренно извилисто, есть пороги с падением воды 0,5-1,6 м; ширина русла 20-30 м (наибольшая - 45 м). Уклон реки 14 м/км. Питание смешаное, с преобладанием дождевого и снежного. Ледовые явления имеют место с конца декабря - начала января, лед трогается во 2-й половине марта; ледостав неустойчив. Гидрологический пост (с 1958) расположен возле пгт Верховина. Черный Черемош используется для водоснабжения и рыбоводства; развит водный туризм. Берега реки на значительном протяжении укреплены.


Карпати, Чорний Черемош трохи нижче впадіння потоку Бистрець.
28 квітня 2007.


Карпаты, Черный Черемош немного ниже впадения потока Быстрец.
28 апреля 2007.


Карпати, Чорний Черемош трохи нижче впадіння потоку Бистрець.
28 квітня 2007.


Карпаты, Черный Черемош немного ниже впадения потока Быстрец.
28 апреля 2007.


Карпати. Чорний Черемош у районі селища Топільче (48°04'54"N, 24°45'02"E).
28 квітня 2007.


Карпаты. Черный Черемош в районе селения Топильче (48°04'54"N, 24°45'02"E).
28 апреля 2007.


Карпати, Чорний Черемош.
Наш базовий табір у районі селища Топільче

(48°04'54"N, 24°45'02"E).
28 квітня 2007.


Карпаты, Черный Черемош.
Наш базовый лагерь в районе селения Топильче

(48°04'54"N, 24°45'02"E).
28 апреля 2007.


Карпати, Чорний Черемош. Панорама (180°) у районі селища Топільче. 28 квітня 2007.
Карпаты, Черный Черемош. Панорама (180°) в районе селения Топильче. 28 апреля 2007.


Карпати, Чорний Черемош.
Захід Сонця над горами у районі селища Топільче
.
28 квітня 2007.


Карпаты, Черный Черемош.
Заход Солнца над горами в районе селения Топильче
.
28 апреля 2007.


Карпати, річка Чорний Черемош.
Квітне Калюжниця.


Карпаты, речка Черный Черемош.
Цветет Калужница.


Калюжниця (Caltha L) - рід багаторічних травистих рослин з родини Жовтцевих (Ranunculaceae). Квітне у квітні - травні. Квітки блискучі, яскраво-жовті, правильні, двостатеві. Плоди - листівки, що дугоподібно відігнуті назад. Росте на заболочених ділянках, коло джерел та взжовж річок і потоку ків. Поширена по всій Україні.
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta. Клас: Дводольні - Magnoliopsida (Dycotyledoneae). Порядок: Жовтецевоцвіті - Ranunculales. Родина: Жовтецеві - Ranunculaceae. Рід: Калюжниця - Caltha L. Вид: Калюжниця болотна - Caltha palustris L.


Калужница (Caltha L) - род многолетних травянистых растений из семейства Лютиковых (Ranunculaceae). Цветет в апреле-мае. Цветки блестящие, ярко-желтые, правильные, обоеполые. Плоды - листовки, дугообразно назад отогнутые. Растет на заболоченных участках, вокруг родников и вдоль речек и ручьев. Распространена по всей Украине.
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta. Класс: Двудольные - Magnoliopsida (Dycotyledoneae). Порядок: Лютикоцветные - Ranunculales. Семейство: Лютиковые - Ranunculaceae. Род: Калужница - Caltha L. Вид: Калужница болотная - Caltha palustris L.


Карпати. Наш базовий табір у районі селища Топільче.
Пізнього вечора біля багаття
.
28 квітня 2007.


Карпаты. Наш базовый лагерь в районе селения Топильче.
Поздний вечер у костра
.
28 апреля 2007.Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Википедия.
# Сайт «Українські Карпати».
# «По Черемошу и Пруту. Путеводитель», Э. Л. Брукман, Ужгород, 1985.
Інші сторінки фоторозповіді "Карпати, Чорний Черемош, сходження на гору Чивчин (квітень-травень 2007 року)":
Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100