Клименко Сергій. Фото. Новгород-Сіверський (Чернігівська область), червень 2004 року та серпень 2007 року
Новгород-Сіверський, червень 2004 року та серпень 2007 року.
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Новгород-Северский, июнь 2004 года и август 2007 года.
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Новгород-Сіверський (Чернігівська область) - одне з найдавніших міст України, мальовничо розташовано на високому правому березі ріки Десна за 180 кілометрів від Чернігова. Тут знайдені залишки стоянки стародавньої людини пізнього палеоліту, неоліту, а також селище епохи бронзи. Новгород-Сіверський виник у X столітті, як одна з фортець Київської Русі. Перші письмові згадки - 1078-1079 роки. З 1097 року був столицею Сіверського князівства. Тут князювали династії Ольговичів та Давидовичів. Невдалий похід Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича на половців 1185 року став темою шедевру давньоруського епосу "Слово о полку Ігоревім". 1239 року місто зруйнували татари. Відродження Новгорода-Сіверського почалося після Визвольної війни XVII століття. Після війни 1648-1654 місто стало сотенним містом Стародубського козачого полку. 1664 року під містом у бою з поляками загинув полковник Іван Богун.
Цікаво оглянути: Спасо-Преображенський монастир (XIV-XIX століття), Спасо-Преображенський собор (1796-1806 роки; всередині - експозиція музею "Слово о полку Ігоревім"), Успенський собор (1671-1715 роки), Тріумфальна брама (1786 рік), Покровська церква 1720 року. Також - Замкова гора та кілька архітектурних пам'яток історичного середмістя.


Новгород-Северский (Черниговская область) - один из древнейших городов Украины, живописно расположенный на высоком правом берегу реки Десна в 180 километрах от Чернигова. Тут обнаружены следы стоянки древнего человека позднего палеолита, неолита, а также поселение эпохи бронзы. Новгород-Северский возник в X веке, как одна из крепостей Киевской Руси. Первые письменные упоминания - 1078-1079 годы. С 1097 года был столицей Сиверского княжества. Тут княжили династии Ольговичей и Давыдовичей. Неудачный поход Новгород-Северского князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году стал темой шедевра древнерусского эпоса "Слово о полке Игоревом". В 1239 году город разрушили татары. Возрождение Новгорода-Северского началось после Освободительной войны XVII века. После войны 1648-1654 город стал сотенным городом Стародубского казачьего полка. В 1664 году под городом в бою с поляками погиб полковник Иван Богун.
Интересно осмотреть: Спасо-Преображенский монастырь (XIV-XIX века), Спасо-Преображенский собор (1796-1806 годы; внутри - экспозиция музея "Слово о полке Игоревом"), Успенский собор (1671-1715 годы), Триумфальная арка (1786 год), Покровская церковь 1720 года. Также - Замковая гора и несколько архитектурных памятников исторического центра города.


Въезд в Новгород-Северский. Фото.
Фото червня 2004 року.
В`їзд до Новгород-Сіверського.

Въезд в Новгород-Северский.


Новгород-Северский. Фото. Памятник Богдану Хмельницкому.
Фото червня 2004 року.
Новгород-Сіверський. Пам`ятник Богдану Хмельницькому.

Новгород-Северский. Памятник Богдану Хмельницкому.


Новгород-Северский. Фото. Триумфальная арка (1786г.)
Фото червня 2004 року.
Новгород-Сіверський. Тріумфальна брама (1786 рік)

Новгород-Северский. Триумфальная арка (1786 год)


Новгород-Северский. 27 июня 2004 года. Фото. Пропуск.
Фото червня 2004 року.
Новгород-Сіверський. 27 червня 2004 року. Перепустка.
"Робоча зустріч Президента Республіки Біларусь О.Г.Лукашенка, Президента Російскої Федерації В.В.Путіна та Президента України Л.Д.Кучми 27 червня 2004 року."
Ми заздалегідь ретельно планували своє чотириденне турне північчю України. Однак не передбачили, що саме 27.06.2004 перетнемося в Новгород-Сіверському з цими трьома "орлами". Відповідно, того разу наше ознайомлення з містом було геть зіпсовано...


Новгород-Северский. 27 июня 2004 года. Пропуск.
"Рабочая встреча Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Украины Л.Д.Кучмы 27 июня 2004 года"
Мы заранее тщательно планировали свое четырехдневное турне по северу Украины. Но не предугадали, что именно 27.06.2004 пересечемся в Новгород-Северском с этими тремя "орлами". Соответственно, в тот раз наше ознакомление с достопримечательностями города было полностью испорчено...


Та у зв`язку з цією подією було два моменти, на яких варто зупинитися.
По-перше, викликало подив те, що перепустки українських (!!!) машин на цю зустріч (що проходила на українській території !!!) було надруковано російською мовою!!!
Нагадаю статтю 10 Конституції України: "Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України..." А гарантом Конституції України є Президент України... Той самий, що "зустрічався"... Чи не той?... Чи не "гарант"?... Чи не Конституція?... Чи не незалежна держава, а - "як завжди"???... Дуже сумно і соромно, шановні!!!
По-друге (це, звісно, - вже "дрібниці"), ми проштовхувались через натовп (із "вкрапленнями" явно не місцевих атлетичних молодиків), що зібрали/зібрався вітати/охороняти президентів... із пістолетом в сумці!!! Правда, - газовим (зовні - точнісенька копія пістолета Макарова)... Звісно, - офіційно зареєстрованим... Звісно, - не намагаючись його витягти...


Однако в связи с этим событием было два момента, на которых стоит остановиться.
Во-первых, вызвало удивление то, что пропуска украинских(!!!) машин на эту встречу (проходившую на украинской территории!!!) были напечатаны на русском языке!!!
Напомню статью 10 Конституции Украины: "Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України..." А гарантом Конституции Украины является Президент Украины... Тот самый, который "встречался"... Или не тот?... Или не "гарант"?... Или не Конституция?... Или не независимое государство, а - "как всегда"???... Очень печально и стыдно, уважаемые!!!
Во-вторых (это, конечно, - уже "мелочи"), мы проталкивались через толпу (с "вкраплениями" явно не местных атлетичных парней), собранную/собравшуюся встречать/охранять президентов... с пистолетом в сумке!!! Правда, - газовым (внешне - точная копия пистолета Макарова)... Конечно, - официально зарегистрированным... Конечно, - не пытаясь его достать...


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь, памятник архитектуры XI-XIX веков.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Спасо-Преображенський монастир, пам’ятка архітектури XI-XIX століть
.
До складу заповідника, що розташований на території монастиря, входять: Спасо-Преображенський собор (1796 рік), надбрамна дзвіниця (1669 рік), Палатний корпус із Петропавлівською церквою (1693 рік), покої настоятеля, Іллінська церква, келії, бурса (XVII століття), мури та вежі (1699 рік).


Новгород-Северский.
Спасо-Преображенский монастырь, памятник архитектуры XI-XIX веков
.
В состав заповедника, расположенного на территории монастыря, входят: Спасо-Преображенский собор (1796 год), надвратная колокольня (1669 год), Палатный корпус с Петропавловской церковью (1693 год), покои настоятеля, Ильинская церковь, келии, бурса (XVII век), стены и башни (1699 год).


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Главный вход: надвратная колокольня, стены и башни. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Спасо-Преображенський монастир, пам’ятка архітектури XI-XIX століть
.
Головний вхід: надбрамна дзвіниця (1669 рік), мури та вежі (1699 рік).
Вид іззовні.


Новгород-Северский.
Спасо-Преображенский монастырь, памятник архитектуры XI-XIX веков
.
Главный вход: надвратная колокольня (1669 год), стены и башни (1699 год).
Вид снаружи.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Памятник возле главного входа. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Памятник возле главного входа. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський, Спасо-Преображенський монастир.
Пам’ятник біля головного входу
.
На камені - напис (російською мовою):
«В пам’ять двадцяти тисяч Радянських громадян,
закатованих фашистами в Новгороді-Сіверському
в 1941-1943 р.р.
Живі, пам’ятайте - вони віддали життя за ваше щастя»

Новгород-Северский, Спасо-Преображенский монастырь.
Памятник возле главного входа
.
На камне - надпись:
«Памяти двадцати тысяч Советских граждан,
замученных фашистами в Новгороде-Северском в 1941-1943 г.г.
Живые, помните - они отдали жизнь за ваше счастье»


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Надвратная колокольня, вид изнутри территории монастыря. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
Надбрамна дзвіниця - пам’ятка архітектури, XVI-XIX століття.
Перший головний ярус надбрамної дзвіниці було споруджено у другій половині XVI століття.
Вид зсередини території монастиря.


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
Надвратная колокольня - памятник архитектуры, XVI-XIX века.
Первый главный ярус надвратной колокольни был сооружен во второй половине XVI века.
Вид изнутри территории монастыря.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский собор, памятник архитектуры 1796-1806 годов.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Спасо-Преображенський собор
, пам’ятка архітектури 1796-1806 років.


Новгород-Северский.
Спасо-Преображенский собор
, памятник архитектуры 1796-1806 годов.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский собор, памятник архитектуры 1796-1806 годов. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский собор, памятник архитектуры 1796-1806 годов. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Спасо-Преображенський собор
, пам’ятка архітектури 1796-1806 років.


Новгород-Северский.
Спасо-Преображенский собор
, памятник архитектуры 1796-1806 годов.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь, Палатный корпус с Петропавловской церковью - памятник архитектуры XVI-XVII веков. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь, Палатный корпус с Петропавловской церковью - памятник архитектуры XVI-XVII веков. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
Палатний корпус із Петропавлівською церквою
, пам’ятка архітектури XVI-XVII століть.


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
Палатный корпус с Петропавловской церковью
, памятник архитектуры XVI-XVII веков.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь, Покои настоятеля - памятник архитектуры XVI-XIX веков.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
Покої настоятеля
, пам’ятка архітектури XVI-XIX століть.
У цій будівлі наразі розміщено Історико-культурний музей-заповідник "Слово о полку Ігоревім"


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
Покои настоятеля
, памятник архитектуры XVI-XIX веков.
В этом здании сейчас размещается Историко-культурный музей-заповедник "Слово о полке Игоревом"


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь, «Корпус на погребах» - памятник архитектуры XVI-XVII веков.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
«Корпус на льохах»
, пам’ятка архітектури XVI-XVII століть.


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
«Корпус на погребах»
, памятник архитектуры XVI-XVII веков.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь, Келии - памятник архитектуры XVII века.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
Келії
, пам’ятка архітектури XVII століття.


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
Келии
, памятник архитектуры XVII века.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь, Северная башня - памятник архитектуры конца XVII века.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
Північна вежа
, пам’ятка архітектури кінця XVII століття.


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
Северная башня
, памятник архитектуры конца XVII века.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Панорама (~150°) Десны с Северной башни. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Панорама (~150°) Десни з Північної вежі.

Новгород-Северский. Панорама (~150°) Десны с Северной башни.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь, северо-восточные стены монастыря.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
Північно-східні мури монастиря
. Вид ззовні монастиря.


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
Северо-восточные стены монастыря
. Вид снаружи монастыря.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Виды со стен монастыря. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Виды со стен монастыря. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський, Спасо-Преображенський монастир.
Види з мурів монастиря
.


Новгород-Северский, Спасо-Преображенский монастырь.
Виды со стен монастыря
.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Виды со стен монастыря.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський, Спасо-Преображенський монастир.
Види з мурів монастиря
.


Новгород-Северский, Спасо-Преображенский монастырь.
Виды со стен монастыря
.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Монастырский сад. Виды со стен монастыря. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Монастырский сад. Виды со стен монастыря. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський, Спасо-Преображенський монастир.
Монастирський сад
. Види з мурів монастиря.


Новгород-Северский, Спасо-Преображенский монастырь.
Монастырский сад
. Виды со стен монастыря.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Панорама монастыря с Восточной башни. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
Панорама монастиря зі Східної вежі.


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
Панорама монастыря с Восточной башни.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Корпус, примыкающий к стенам монастыря.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський, Спасо-Преображенський монастир.
Корпус, що прилягає до мурів монастиря
.


Новгород-Северский, Спасо-Преображенский монастырь.
Корпус, примыкающий к стенам монастыря
.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Руины княжеского терема, памятника архитектуры конца XII - начала XIII веков. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Спасо-Преображенський монастир.
Руїни княжого терема
, пам’ятки архітектури кінця XII - початку XIII століть, зберігаються під скляним павільоном.


Новгород-Северский.
Спасо-Преображенский монастырь.
Руины княжеского терема
, памятника архитектуры конца XII - начала XIII веков, сохраняются под стеклянным павильоном.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Бурса, памятник архитектуры 1635 года.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
Бурса
, пам’ятка архітектури 1635 року.


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
Бурса
, памятник архитектуры 1635 года.


Новгород-Северский. Фото. Спасо-Преображенский монастырь. Юго-восточные стены монастыря.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Спасо-Преображенський монастир.
Південно-східні мури монастиря
. Вид ззовні монастиря.


Новгород-Северский. Спасо-Преображенский монастырь.
Юго-восточные стены монастыря
. Вид снаружи монастыря.


Новгород-Северский. Фото. Черырёхзвездочный отель "Славянский". Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Чотиризірковий готель "Слов`янський"
справив на нас дуже приємне враження.
Готель розташований перед самим входом у Спасо-Преображенський монастир.


Новгород-Северский.
Черырёхзвездочный отель "Славянский"
оставил у нас очень приятное впечатление.
Отель расположен перед самым входом в Спасо-Преображенский монастырь.


Новгород-Северский. Фото. Памятник на центральной площади города.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Пам’ятник на центральній площі міста.

Новгород-Северский. Памятник на центральной площади города.


Новгород-Северский. Фото. Торговые ряды - памятник архитектуры, начало XIX века.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Торгові ряди - пам’ятка архітектури, початок XIX століття.
Новгород-Северский. Торговые ряды - памятник архитектуры, начало XIX века.


Новгород-Северский. Фото. Водонапорная башня. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Водонапорная башня. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Водонагнітна вежа.

Новгород-Северский. Водонапорная башня.


Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Внешний вид. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Внешний вид. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Свято-Успенський кафедральний собор
, пам’ятка архітектури 1671 року (вул. Соборна 6а).
Зовнішній вигляд.


Новгород-Северский.
Свято-Успенский кафедральный собор
, памятник архитектуры 1671 года (ул. Соборная 6а).
Внешний вид.


Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Интерьер. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Интерьер.
Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Интерьер. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Интерьер.
Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Интерьер. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Свято-Успенський кафедральний собор
, пам’ятка архітектури 1671 року.
Інтер'єр.


Новгород-Северский.
Свято-Успенский кафедральный собор
, памятник архитектуры 1671 года.
Интерьер.


Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Иконостас. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Царские врата. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Свято-Успенський кафедральний собор
.
Іконостас і Царські врата.


Новгород-Северский.
Свято-Успенский кафедральный собор
.
Иконостас и Царские врата.


Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор, памятник архитектуры 1671 года. Интерьер.

Новгород-Северский. Фото. Свято-Успенский кафедральный собор. Протоиерей О. Сергий (Лищук) - настоятель собора.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський. Свято-Успенський кафедральний собор.
Протоієрей О. Сергій (Ліщук) - настоятель собору.
Менше ніж за півгодини спілкування, ми пройнялися найщирішою повагою до цієї гідної Людини...


Новгород-Северский. Свято-Успенский кафедральный собор.
Протоиерей О. Сергий (Лищук) - настоятель собора.
Менее чем за полчаса общения, мы прониклись самым искренним уважением к этому достойному Человеку...


Новгород-Северский. Фото. Николаевская церковь, памятник архитектуры 1720 года. Внешний вид. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Николаевская церковь, памятник архитектуры 1720 года. Внешний вид. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Микільська церква
, пам’ятка архітектури 1720 року (вул. Коротченка 18).
Зовнішній вигляд.


Новгород-Северский.
Николаевская церковь
, памятник архитектуры 1720 года (ул. Коротченко 18).
Внешний вид.


Новгород-Северский. Фото. Николаевская церковь, памятник архитектуры 1720 года. Внешний вид. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Северский. Фото. Николаевская церковь. Колокольня. Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Микільська церква
, пам’ятка архітектури 1720 року (вул. Коротченка 18).
Зовнішній вигляд та дзвіниця.


Новгород-Северский.
Николаевская церковь
, памятник архитектуры 1720 года (ул. Коротченко 18).
Внешний вид и колокольня.


Новгород-Северский. Фото. Николаевская церковь, памятник архитектуры 1720 года. Иконостас.
Фото серпня 2007 року.
Новгород-Сіверський.
Микільська церква
, пам’ятка архітектури 1720 року (вул. Коротченка 18).
Іконостас.


Новгород-Северский.
Николаевская церковь
, памятник архитектуры 1720 года (ул. Коротченко 18).
Иконостас.Першоджерела:
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати», Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків, 2007р.
# Сайт «Наш край».
# Сайт «Асоціація міст України».Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100