Мапа Чернигівської області ::: Карта Черниговской области ::: Map of the Chernihiv region of Ukraine
Місто Чернігів /// Chernihiv city Місто Новгород-Сіверський /// Novgorod-Siverskyy town Місто Козелець /// Kozelets town Місто Остер /// Oster town Село Лемеші /// Lemeshi village Селище міського типу Любеч /// Lubech urban village Селище міського типу Седнів /// Sedniv urban village Місто Ніжин /// Nizhyn town Місто Прилуки /// Pryluky town Густинський монастир /// Gustynskiy Monastery «Сокиринці» (парк та палац) /// «Sokyryntsi» (park & palace) «Тростянець» (парк-заповідник) /// «Trostianets» (national park) «Качанівка» (парк та палац) /// «Kachanivka» (park & palace) Меморіал Пам'яті Героїв Крут /// Memorial of Heroes of Kruty Місто Батурин /// Baturyn town Селище міського типу Короп /// Korop urban village Село Вишеньки /// Vyshen`ki village «Блакитні озера» (село Олешня) /// «Blue Lakes» (Oleshnia village)

Місто Чернігів.

Місто Новгород-Сіверський.

Місто Козелець.

Місто Остер.

Село Лемеші.

Селище міського типу Любеч.

Селище міського типу Седнів.

Місто Ніжин.

Місто Прилуки.

Густинський монастир.

«Сокиринці» (парк та палац).

«Тростянець» (парк-заповідник).

«Качанівка» (парк та палац).

Меморіал Пам'яті Героїв Крут.Місто Батурин. Селище міського типу Короп. Село Вишеньки. «Блакитні озера» (село Олешня).


Чернігівщина - найбільша область північної частини України. Справжнім багатством літописної Сіверщини є вікові ліси і численні річки. Зараз на території регіону діють історико-культурні заповідники: «Чернігів стародавній», «Гетьманська столиця» в Батурині, «Качанівка» поблизу маленького однойменного села, «Слово о полку Ігоревім» в Новгород-Сіверському, дендрологічний заповідник «Тростянець». Найвизначніші історичні споруди Чернігова знаходяться на території Дитинця - собори, палаци, музеї, колегіум, де викладав знаменитий український філософ Григорій Сковорода. Чернігівщина по праву пишається пам'ятками сакрального зодчества в Козельці, Ніжині, Чернігові, Новгороді-Сіверському.

Черниговщина - самая большая область северной части Украины. Настоящим богатством летописной Северщины являются вековые леса и многочисленные реки. Ныне на территории региона действуют историко-культурные заповедники: «Чернигов древний», «Гетманская столица» в Батурине, «Качановка» вблизи маленького одноименного села, «Слово о полку Игоревом» в Новгород-Северском, дендрологический заповедник «Тростянець». Выдающиеся исторические сооружения Чернигова находятся на территории Детинца - соборы, дворцы, музеи, коллегиум, в котором преподавал знаменитый украинский философ Григорий Сковорода. Черниговщина по праву гордится памятниками сакрального зодчества в Козельце, Нежине, Чернигове, Новгород-Северском.

The Chernihiv region is the biggest in northern Ukraine. The real treasure of the ancient Sivershchyna is old forest and numerous rivers. Now in this territory there are historic-cultural reserves such as the "Chernihiv Starodavniy (Ancient Chernihiv)", "Hetmanska Stolytsya (Hetmans capital)" in Baturyn, "Kachanivka" near the homonymous village, "Slovo o Polku Ihorevim (The Tale of the Igor's Troop)" in Novhorod-Siverskyj, the "Trostyanets" dendrite reserve. The most significant historical monuments of Chernihiv are gathered on the territory of Dytynets (Prince's town) - cathedrals, palaces, museums, Kolehium (a school of spiritual education), where Hryhoriy Skovoroda, the famous Ukrainian philosopher, used to teach. The most interesting churches of the Chernihiv region are located in Kozelets, Nizhyn, Chernihiv, Novhorod-Siverskyj.


Першоджерела:
# Інформаційний бюлетень «Україна - Ukraine» (Украінською та Англійською мовами; 32 сторінки), виданий 2007 року на замовлення Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України.


До мапи України До мапи України
До переліку фотосерій До переліку фотосерій
На головну На головну


Усі права застережено. © 2003-2019 Сергій Клименко
Rambler's Top100