Клименко Сергій. Фото. На південний захід від Києва, червень-липень 2012 року. День восьмий: Жденієво -> Гусний -> Ужок -> Ужоцький перевал -> Турка -> Лаврів -> Старий Самбір -> Самбір -> Дрогобич -> Стрий -> Жденієво
На південний захід від Києва, червень-липень 2012 року.
День восьмий: Жденієво -> Гусний -> Ужок -> Ужоцький перевал -> Турка -> Лаврів -> Старий Самбір -> Самбір -> Дрогобич -> Стрий -> Жденієво

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

На юго-запад от Киева, июнь-июль 2012 года.
День восьмой: Ждениево -> Гусный -> Ужок -> Ужокский перевал -> Турка -> Лавров -> Старый Самбир -> Самбир -> Дрогобыч -> Стрый -> Ждениево

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Мапа маршруту Жденієво -> Гусний -> Ужок -> Ужоцький перевал -> Турка -> Лаврів -> Старий Самбір -> Самбір -> Дрогобич -> Стрий -> Жденієво.
Майже всю першу половину цього маршруту автошляхи - дуже погані, а подекуди - просто жахливі. Якби знав наперед, то, мабуть, взагалі не ризикнув би ними їхати.


Схема маршрута Ждениево -> Гусный -> Ужок -> Ужокский перевал -> Турка -> Лавров -> Старый Самбир -> Самбир -> Дрогобыч -> Стрый -> Ждениево.
Почти всю первую половину этого маршрута автодороги - очень плохие, а кое-где - просто ужасные. Если бы знал заранее, то, по-видимому, вообще не рискнул бы по ним ехать.


Карпаты. Закарпатская область. Фото. Панорама Верховинского Вододельного хребта с перевала Гусный. Панорама ~180°. Фото липня 2012 року.
Краєвид Верховинського Вододільного хребта з перевалу Гусний. Панорама ~180° (48°56'06.11"N, 22°51'47.92"E).
Панорама Верховинского Вододельного хребта с перевала Гусный. Панорама ~180° (48°56'06.11"N, 22°51'47.92"E).
View of the Verkhovinsky range from the Husnyy Pass. Panorama ~180° (48°56'06.11"N, 22°51'47.92"E).


Верховинський Вододільний хребет (Вододільний хребет, або Східні Бещади) - гірський хребет в Українських Карпатах (східна, внутрішня смуга Бещад), на межі Закарпатської та Львівської областей. Простягається від витоків річок Уж і Сян до верхів'я річки Ріка (від Ужоцького до Торунського перевалу). Висоти гір до 1405 м (гора Пікуй). Складається з пісковиків кросненської геологічної світи. Хребет має звивисті лінії гребенів, асиметричну форму: його південні схили круті, урвисті, а північні - пологі. По Верховинському Вододільному хребту проходить головний Карпатський вододіл, звідки беруть початок багато річок Карпат - Латориця, Стрий, Ріка та інші. Є кілька зручних перевалів, зокрема Ужоцький перевал, Верецький перевал.

Верховинский Вододельный хребет (Вододельный хребет, Восточные Бещады) - горный хребет в Украинских Карпатах (восточная, внутренняя полоса Бещад), на границе Закарпатской и Львовской областей. Простирается от истоков рек Уж и Сян до верховьев реки Рика (от Ужоцкого до Торунского перевала). Высоты гор до 1405 м (гора Пикуй). Сложен из песчаников кросненской геологической свиты. Хребет имеет извилистые линии гребней, асимметричную форму: его южные склоны крутые, обрывистые, а северные - пологие. По Верховинскому Водораздельному хребту проходит главный Карпатский водораздел, откуда берут начало много рек Карпат - Латорица, Стрый, Рика и другие. Есть несколько удобных перевалов, в частности Ужоцкий перевал, Верецкий перевал.


Карпаты. Закарпатская область. Фото. Село Гусный. Деревянная церковь св. Николая, 1655 год. Фото липня 2012 року.
Село Гусний. Церква св. Миколи, 1655 рік (48°56'47.20"N, 22°50'48.90"E).
Гусний - село у Великоберезнянському районі Закарпатської області.
Класична бойківська церква святого Миколи Чудотворця, збудована з ялини 1655 року, разом з дерев'яною дзвіницею утворює досконалий архітектурний ансамбль на тлі гірської панорами. На жаль, в середині 1990-х років церкву повністю вкрили бляшаним покриттям, що вбило мальовничість цієї споруди.


Село Гусный. Церковь св. Николая, 1655 год (48°56'47.20"N, 22°50'48.90"E).
Гусный - село в Великоберезнянском районе Закарпатской области.
Классическая бойковская церковь святого Николая Чудотворця, построенная из ели в 1655 году, вместе с деревянной колокольней образует совершенный архитектурный ансамбль на фоне горной панорамы. К сожалению, в середине 1990-х годов церковь полностью покрыли жестяным покрытием, которое убило живописность этого сооружения.


Закарпатская область, село Ужок. Фото. Деревянная церковь св. Михаила, 1745 год. Фото липня 2012 року.
Закарпатская область, село Ужок. Фото. Деревянная церковь св. Михаила, 1745 год. Фото липня 2012 року.
Село Ужок. Церква св. Михайла, 1745 рік (48°59'01.62"N, 22°51'16.81"E).
Ужок - село у Великоберезнянському районі Закарпатської області.
Ужоцька дерев'яна церква є своєрідною візитівкою Закарпаття. Це одна з найцікавіших споруд бойківського стилю. Її так досконало поставлено на схилі, що, здається, вона виросла на цьому місці.


Село Ужок. Церковь св. Михаила, 1745 год (48°59'01.62"N, 22°51'16.81"E).
Ужок - село в Великоберезнянском районе Закарпатской области.
Ужокская деревянная церковь является своеобразной визиткой Закарпатья. Это одно из наиболее интересных сооружений бойковского стиля. Она так совершенно поставлена на склоне, что, кажется, она выросла на этом месте.


Карпаты. Фото. Панорама с Ужокского перевала. Панорама ~180°. Фото липня 2012 року.
Карпати. Краєвид з Ужоцького перевалу. Панорама ~180° (49°00'19.00"N, 22°54'03.61"E).
Карпаты. Панорама с Ужокского перевала. Панорама ~180° (49°00'19.00"N, 22°54'03.61"E).
There is a view from the Uzhok Pass. Panorama ~180° (49°00'19.00"N, 22°54'03.61"E).


Карпаты. Ужокский перевал. Фото. Памятный знак в честь Украинских Сечевых Стрелецов. Фото липня 2012 року.
Карпати. Ужоцький перевал.
Пам'ятний знак на честь Українських Січових Стрільців
(49°00'19.00"N, 22°54'03.61"E).
Встановлено на честь Українських Січових Стрільців, які захищали Ужоцький перевал наприкінці вересня 1914 року під час Першої світової війни.


Карпаты. Ужокский перевал.
Памятный знак в честь Украинских Сечевых Стрелецов
(49°00'19.00"N, 22°54'03.61"E).
Установлен в честь Украинских Сечевых Стрелецов, защищавших Ужокский перевал в конце сентября 1914 года во время Первой мировой войны.


Карпаты. Львовская область, село Яворов. Фото. Панорама ~120°. Фото липня 2012 року.
Львівська область, село Яворів, панорама ~120° (48°01'18.27"N, 22°54'54.67"E).
Яворів - село у Турківському районі Львівської області.


Львовская область, село Яворов, панорама ~120° (48°01'18.27"N, 22°54'54.67"E).
Яворов - село в Турковском районе Львовской области.Далі ми відвідали місто Турка - районний центр Львівської області, неофіційну «столицю» Бойківщини, та
Святоонуфріївський монастир в селі Лаврів - найдавніший монастир Святого Онуфрія в Україні.
Докладні фоторозповіді про них буде подано на окремих сторінках.


Потом мы посетили город Турка - районный центр Львовской области, неофициальную «столицу» Бойковщины, и
Святоонуфриевский монастырь в селе Лавров - самый давний монастырь Святого Онуфрия в Украине.
Подробные фоторассказы о них будут даны на отдельных страницах.Біля південної околиці міста Старий Самбір друзі звернули нашу увагу на стародавній єврейський цвинтар (кіркут) - один з найстаріших в Україні.
Інформаційна таблиця сповіщала:
«Унікальне єврейське кладовище, що виникло в середині XVI століття. Кладовище було реставровано на протязі 1998-2001 років в пам'ять Старосамбірської єврейської общини, яка існувала тут понад чотири століття і була знищена в період Холокосту. Кладовище було реставровано і пам'ятник створено за ініціативою та на кошти уродженця Старого Самбору Джека Ґарднера.»

Возле южной окраины города Старый Самбир друзья обратили наше внимание на древнее еврейское кладбище (киркут) - одно из самых старых в Украине.
Информационная таблица извещала (на Украинском и Английском языках):
«Уникальное еврейское кладбище, которое возникло в середине XVI века. Кладбище было отреставрировано в течение 1998-2001 года в память Старосамбирской еврейской общины, которая существовала здесь свыше четырех веков и была уничтожена в период Холокоста. Кладбище было отреставрировано и памятник создан по инициативе и на средства уроженца Старого Самбору Джека Гарднера.»

Ancient Jewish cemetery near Staryi Sambir:
«The unique Jewish cemetery was founded in the middle of the 16th century. The memorial was erected in 2001 to commemorate the Stary Sambir Jewish community, which existed there for more than four centuries and was executed during the period of Holocaust. The renovation of the cemetery and construction of the monument were initiated and funded by Jack Gardner, who was born in Stary Sambir.»


Львовская область, возле города Старый Самбир. Фото. Старосамбирское еврейское кладбище. Общий вид. Фото липня 2012 року.
Львовская область, возле города Старый Самбир. Фото. Старосамбирское еврейское кладбище. Памятник при входе на кладбище. Фото липня 2012 року.
Львовская область, возле города Старый Самбир. Фото. Старосамбирское еврейское кладбище. Памятник при входе на кладбище. Фото липня 2012 року.
Біля міста Старий Самбір, стародавній єврейський цвинтар (49°25'36.63"N, 22°59'36.99"E).

Возле города Старый Самбир, древнее еврейское кладбище (49°25'36.63"N, 22°59'36.99"E).


Львовская область, возле города Старый Самбир. Фото. Старосамбирское еврейское кладбище. Фрагмент. Фото липня 2012 року.
Львовская область, возле города Старый Самбир. Фото. Старосамбирское еврейское кладбище. Фрагмент. Фото липня 2012 року.
Львовская область, возле города Старый Самбир. Фото. Старосамбирское еврейское кладбище. Фрагмент. Фото липня 2012 року.
Біля міста Старий Самбір, стародавній єврейський цвинтар, фрагменти.

Возле города Старый Самбир, древнее еврейское кладбище, фрагменты.


Львовская область, возле города Старый Самбир. Фото. Старосамбирское еврейское кладбище. Фрагмент. Фото липня 2012 року.
Львовская область, возле города Старый Самбир. Фото. Старосамбирское еврейское кладбище. Фрагмент. Фото липня 2012 року.
Біля міста Старий Самбір, стародавній єврейський цвинтар, фрагменти.
Цвинтар і пам'ятник занесено до 15 наукових центрів та музеїв юдаїки.


Возле города Старый Самбир, древнее еврейское кладбище, фрагменты.
Кладбище и памятник включены в число 15 научных центров и музеев юдаики.Починалися сутінки і у нас, на жаль, вже не вистачало часу на ознайомлення з містом Старий Самбір і з містом Самбір, через які пролягав наш шлях. Доведеться до цих міст завітати іншим разом.
Далі ми проїхали через Дрогобич, Стрий та Сколе. Докладні фоторозповіді про них подано на інших сторінках.
До Жденієво ми повернулися вже глухої ночі.


Начинались сумерки и у нас, к сожалению, уже не хватало времени на ознакомление с городом Старый Самбир и с городом Самбир, через которых пролегал наш путь. Придётся эти города посетить в другой раз.
Потом мы проехали через Дрогобыч, Стрый и Сколе. Подробные фоторассказы о них даны на других страницах.
В Ждениево мы вернулись уже глубокой ночью.
Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.

Інші сторінки маршруту "На південний захід від Києва, червень-липень 2012 року":


Усі права застережено. © 2003-2020 Сергій Клименко
Rambler's Top100