Клименко Сергій. Фото. На захід від Києва, лютий 2009 року. День третій: Львів -> Старе Село -> Свірж -> Рогатин -> Галич -> Івано-Франківськ
На захід від Києва, лютий 2009 року.
День третій: Львів -> Старе Село -> Свірж -> Рогатин -> Галич -> Івано-Франківськ

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

На запад от Киева, февраль 2009 года.
День третий: Львов -> Старое Село -> Свирж -> Рогатин -> Галич -> Ивано-Франковск

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Мапа маршруту Львів -> Старе Село -> Свірж -> Рогатин -> Галич -> Івано-Франківськ.
Покриття магістральних автошляхів - досить пристойне. Місцеві автошляхи між селами подекуди відверто погані.


Схема маршрута Львов -> Старое Село -> Свирж -> Рогатин -> Галич -> Ивано-Франковск.
Покрытие магистральных автодорог - достаточно приличное. Местные дороги между селами местами откровенно плохие.


Старе Село - село (2,1 тис. мешканців) Пустомитівського району Львівської області. Перша писемна згадка про Старе Село походить з 1454 року, коли вельможа Ян Завіша призначив дотацію для костела цього села.
Найвизначнішою пам'яткою Старого Села є замок князів Острозьких - найбільший на Львівщині. Цей п'ятикутний оборонний замок було споруджено у 1584-1589 роках за участі італійського архітектора Амброзія Прихильного. У 1642 та 1654 роках замок було відновлено у стилі східно-європейського пізнього ренесансу. Замок займає значну площу, мури заввишки 14-16 метрів було завершено аттиком та оздоблено аркатурою, а фронтони башт увінчано бароковим різьбленням по каменю. До наших часів збереглося лише три башти.
Іншою визначною пам'яткою Старого Села є дерев'яний храм Усікновення голови св. Івана Хрестителя (1742 рік). Цей храм, що належить Українській Греко-Католицькій Церкві, є пам’яткою архітектури і розташований на північно-західній околиці села. Дерев'яний храм Усікновення голови св. Івана Хрестителя існував тут ще на початку XV століття, коли Старим Селом володів великий коронний гетьман Ян Тарнавський. 1742 року, вочевидь, на місці старої побудували існуючу сьогодні церкву, яка тоді була триверхою.


Старое Село - село (2,1 тыс. жителей) Пустомытовского района Львовской области. Первое письменное упоминание о Старом Селе датируется 1454 годом, когда вельможа Ян Завиша назначил дотацию для костела этого села.
Выдающейся достопримечательностью Старого Села является замок князей Острожских - самый большой на Львовщине. Этот пятиугольный оборонный замок был построен в 1584-1589 годах при участии итальянского зодчего Амбросия Благосклонного. В 1642 и 1654 годах замок был обновлён в стиле восточноевропейского позднего ренессанса. Замок занимает значительную площадь, стены высотой 14-16 метров были завершены аттиком и украшены аркатурой, а фронтоны башен увенчаны барочной резьбой по камню. До нашего времени сохранились только три башни.
Другой достопримечательностью Старого Села является деревянный храм Усечения главы св. Иоанна Крестителя (1742 год). Этот храм, принадлежащий Украинской Греко-Католической Церкви, является памятником архитектуры и расположен на северо-западной окраине села. Деревянный храм Усечения главы св. Иоанна Крестителя существовал здесь еще в начале XV века, когда Старым Селом владел великий коронный гетман Ян Тарнавский. В 1742  году, очевидно, на месте старой построили существующую сегодня церковь, которая тогда была трёхглавой.


Львівська область. Замок у Старому Селі.
Брама в північно-західному мурі та таблиця над цією брамою
.


Львовская область. Замок в Старом Селе.
Ворота в северо-западной стене и таблица над этими воротами
.


Львівська область. Замок у Старому Селі. Панорама зсередини (~120°). Вид від південно-східної наріжної вежі.
Львовская область. Замок в Старом Селе. Панорама изнутри (~120°). Вид от юго-восточной угловой башни.


Львівська область. Замок у Старому Селі.
Південно-східна наріжна вежа та руїни вздовж південного муру замку
. Вид зсередини замку.


Львовская область. Замок в Старом Селе.
Юго-восточная угловая башня и руины вдоль южной стены замка
. Вид изнутри замка.


Львівська область. Замок у Старому Селі. Панорама зсередини (~180°). Вид від південного муру.
Львовская область. Замок в Старом Селе. Панорама изнутри (~180°). Вид от южной стены.


Східна - «Князівська» - башта замку в Старому Селі. Вид зсередини замку.

Восточная - «Княжеская» - башня замка в Старом Селе. Вид изнутри замка.


Львівська область. Замок у Старому Селі.
Руїни палацу вздовж північно-східного муру замку
. Вид зсередини замку.


Львовская область. Замок в Старом Селе.
Руины дворца вдоль северо-восточной стены замка
. Вид изнутри замка.


Львівська область. Замок у Старому Селі.
Руїни палацу вздовж північно-східного муру замку
. Вид зсередини замку.


Львовская область. Замок в Старом Селе.
Руины дворца вдоль северо-восточной стены замка
. Вид изнутри замка.


Львівська область. Замок у Старому Селі. Панорама зсередини (~120°). Вид з північного рогу.
Львовская область. Замок в Старом Селе. Панорама изнутри (~120°). Вид с южного угла.


Львівська область. Замок у Старому Селі.
Північно-західна башта замку
. Вид зсередини замку.


Львовская область. Замок в Старом Селе.
Северо-западная башня замка
. Вид изнутри замка.


Львівська область. Замок у Старому Селі. Кругова панорама зсередини (~360°). По центру - південний мур фортеці.
Львовская область. Замок в Старом Селе. Круговая панорама изнутри (~360°). По центру - южная стена крепости.


Львівська область. Замок у Старому Селі. Панорама (~120°) ззовні з півдня.
Львовская область. Замок в Старом Селе. Панорама (~120°) снаружи с юга.


Львівська область.
Замок у Старому Селі.
Південно-західний ріг мурів і південно-східна наріжна вежа
. Вид ззовні.


Львовская область.
Замок в Старом Селе.
Юго-западный угол стен и юго-восточная угловая башня
. Вид снаружи.


Львівська область. Замок у Старому Селі. Панорама (~90°) ззовні зі сходу.

Львовская область. Замок в Старом Селе. Панорама (~90°) снаружи с востока.


Львівська область. Замок у Старому Селі. Панорама (~90°) ззовні зі сходу.

Львовская область. Замок в Старом Селе. Панорама (~90°) снаружи с востока.


Східна («Князівська»), північна та північно-західна башти замку. Вид ззовні.

Восточная («Княжеская»), северная и северо-западная башни замка. Вид снаружи.


Львівська область. Замок у Старому Селі. Храм Собору Пресвятої Богородиці.
Перебудований з колишнього польського костелу.
Храм належить Українській Греко-Католицькій Церкві.


Львовская область. Замок в Старом Селе. Храм Собора Пресвятой Богородицы.
Перестроен из бывшего польского костела.
Храм принадлежит Украинской Греко-Католической Церкви.


Львівська область. Дорогою від міста Бібрка на Свірж. Зимова панорама села Стоки (~120°).
Львовская область. Дорогой от города Бибрка на Свирж. Зимняя панорама села Стоки (~120°).Далі я досить докладно ознайомився зі Свіржем та Свірзьким замком. Розповідь про них - окремою сторінкою.


Дальше я достаточно обстоятельно ознакомился со Свиржем и Свиржским замком. Рассказ о них - на отдельной странице.Рогатин - місто (8 тис. мешканців), адміністративний центр Рогатинського району Івано-Франківської області. Розташоване на лівому березі річки Гнила Липа. Вважається, що поселення засноване в XII столітті, але вперше воно згадується в польських документах за 1340 роком. До середини XV століття ним володіли шляхтичі Рогатинські, при яких 1415 року Рогатин одержав Магдебурзьке право, а потім місто стає власністю польських королів, які здавали його в оренду.
Під час черговою руйнівного набігу татарської орди в 1520 році частину мешканців міста забрали у полон. Серед них була попівська донька, красуня Настя Лісовська (у польських джерелах іменована Барбарою Лисковацькою), що згодом потрапила в історію та художню літературу під ім'ям Роксолана-Хуррем. Кримський бей продав її у гарем турецького султана Сулеймана I Пишного. Завдяки своїй красі, розуму та спритності, Роксолана спромоглася зайняти місце коханої дружини султана й, як належно справжній жінці, значною мірою впливати на нього, створивши унікальний для мусульманської країни прецедент. Її міфологізований образ настільки сподобався нащадкам, що в роки незалежності України на центральній площі рідного міста було встановлено пам'ятник Роксолані та знято багатосерійний телевізійний фільм.
Із середніх віків ведуть свою історію три найстаріших храми міста: церква Різдва Богородиці (побудована в XIV столітті, спалена через чотири сторіччя і відновлена в 1829 році); Святодухівська церква (1598 рік), що є одним із найдовершеніших зразків галицької народної дерев'яної архітектури; Миколаївський (Іосифа) костел (XV століття), що неодноразово руйнувався татарами і турками, і розпочав нове життя після реставрації 1969-1973 років. Значно пізніше побудований ще один дерев'яний храм Рогатина - Миколаївська церква (1729 рік). Цивільна архітектура міста представлена будівлею, що рідко зустрічається в списку визначних пам'яток України, - будинком колишньої в'язниці (XVIII століття) та більш традиційною спорудою - будинком гімназії ім. Володимира Великого (1909 рік).


Рогатин - город (8 тыс. жителей), административный центр Рогатинского района Ивано-Франковской области. Расположен на левом берегу речки Гнилая Липа. Считается, что поселение основано в XII веке, но впервые оно вспоминается в польских документах в 1340 году. До середины XV века им владели шляхтичи Рогатинские, при которых в 1415 году Рогатин получил Магдебургское право, а затем город стал собственностью польских королей, которые сдавали его в аренду.
Во время очередного разрушительного набега татарской орды в 1520 году часть жителей города забрали в плен. Среди них была поповская дочка, красавица Настя Лисовская (в польских источниках именуемая Барбарой Лисковацкой), которая впоследствии попала в историю и художественную литературу под именем Роксолана-Хуррем. Крымский бей продал ее в гарем турецкого султана Сулеймана I Пышного. Благодаря своей красоте, уму и ловкости, Роксолана смогла занять место любимой жены султана и, как подобает настоящей женщине, в значительной мере влиять на него, создав уникальный для мусульманской страны прецедент. Ее мифологизованный образ настолько понравился потомкам, что в годы независимости Украины на центральной площади родного города был установлен памятник Роксолане и снят многосерийный телевизионный фильм.
Из средних веков ведут свою историю три самых старых храма города: церковь Рождества Богородицы (построена в XIV веке, сожжена через четыре столетия и восстановлена в 1829 году); Святодуховская церковь (1598 год), которая является одним из самых совершенных образцов галицкой народной деревянной архитектуры; Николаевский (Иосифа) костел (XV век), который неоднократно разрушался татарами и турками, и начал новую жизнь после реставрации 1969-1973 годов. Значительно позже построен еще один деревянный храм Рогатина - Николаевская церковь (1729 год). Гражданская архитектура города представлена зданием, которое редко встречается в списке выдающихся памятников Украины, - строением бывшей тюрьмы (XVIII век) и более традиционным сооружением - зданием гимназии им. Владимира Великого (1909 год).


Івано-Франківська область. Рогатин.
Пам’ятник Роксолані (Насті Лісовській)
.
Роксолана - Лісовська Анастасія Гаврилівна (близько 1506 - 15 березня 1558), дочка священика з Рогатина, дружина султана Оттоманської імперії Сулеймана I Пишного. Під час одного з традиційних набігів татар, приблизно у 1520 році, була захоплена в полон і переправлена, ймовірно, спочатку до кримського міста Кафа (тепер - Феодосія), а потім - до Стамбулу, де дівчину примітив візир Ібрагім-паша, який пізніше й подарував її султану Сулейману I.


Ивано-Франковская область. Рогатин.
Памятник Роксолане (Насте Лисовской)
.
Роксолана - Лисовская Анастасия Гаврииловна (около 1506 - 15 марта 1558), дочь священника из Рогатина, жена султана Оттоманской империи Сулеймана I Пышного. Во время одного из традиционных набегов татар, приблизительно в 1520 году, была захвачена в плен и переправлена, вероятно, сначала в крымский город Кафа (ныне - Феодосия), а затем - в Стамбул, где девушку приметил визир Ибрагим-паша, который позже и подарил ее султану Сулейману I.


Спочатку була наложницею, а згодом стала улюбленою дружиною султана Османської імперії Сулеймана I Пишного. Шлюб та гучне весілля Сулеймана та Роксолани відбулися 1530 року. Султан надав їй ранг баш-кадуни - головної (а фактично - єдиної) дружини і звертався до неї «Хасеки», що означає «Мила серцю». Роксолана виявилася не лише бажаною коханкою, але й цікавою, розумною співбесідницею, досвідченою в мистецтвах і державних справах.
Як дружина Сулеймана I Пишного, Роксолана мала великий вплив на чоловіка й османську політику, посприяла сходженню на турецький престол свого сина Селіма II, відіграючи при ньому важливу роль як султанша-мати (валіде). Одна з найосвіченіших жінок свого часу, Роксолана приймала іноземних послів, відповідала на послання іноземних правителів, впливових вельмож і митців.
З ім'ям Роксолани пов'язано спорудження в Стамбулі багатьох історичних пам'яток, а її життя та діяльність привернули увагу численних митців, зокрема письменників та живописців, які присвятили їй цілу низку творів.


Сначала была наложницей, а впоследствии стала любимой женой султана Османской империи Сулеймана I Пышного. Брак и пышная свадьба Сулеймана и Роксоланы состоялись в 1530 году. Султан жаловал ей ранг баш-кадуни - главной (а фактически - единственной) жены и обращался к ней «Хасеки», что значит «Милая сердцу». Роксолана оказалась не только желаемой любовницей, но и интересной, умной собеседницей, опытной в искусствах и государственных делах.
Как жена Сулеймана I Пышного, Роксолана имела большое влияние на мужа и османскую политику, посодействовала восхождению на турецкий престол своего сына Селима II, играя при нем важную роль как султанша-мать (валиде). Одна из самых образованных женщин своего времени, Роксолана принимала иностранных послов, отвечала на послания иностранных правителей, влиятельных вельмож и художников.
С именем Роксоланы связано сооружение в Стамбуле многих исторических памятников, а ее жизнь и деятельность привлекли внимание многочисленных художников, в частности писателей и живописцев, которые посвятили ей целый ряд произведений.


Івано-Франківська область. Рогатин.
Костьол Св. Йосифа (Миколи),
пам’ятка архітектури 1666 року
(вул. Галицька, 60).
Храм належить Римо-Католицькій Церкві.


Ивано-Франковская область. Рогатин.
Костел Св. Иосифа (Николая),
памятник архитектуры 1666 года
(ул. Галицкая, 60).
Храм принадлежит Римо-Католической Церкви.


Костьол було побудовано 1666 року в центрі міста Рогатин. Він являє собою монументальну споруду з високою вежею, яка підкреслює головний вхід не основним архітектурним акцентом споруди. В мистецькому плані вежа відзначається добрими пропорціями членувань та вишуканим розташуванням віконних отворів. Наявність нагорі вежі кругової оглядової площадки вказує на те, що вона колись мала дозорне значення. Наприкінці XVIII сторіччя, коли Рогатин зазнавав частих нападів турецьких і татарських грабіжників, костьол з його товстими стінами та високо розташованими вікнами був пристосований для оборони міста.
На головному фасаді цінними є вирізьблені в камені віконні обрамлення. В інтер’єрі храм є тридільною базилікою з двома рядами круглих колон і нервюрними склепіннями. Зовнішнє обрамлення споруди зазнало впливу готики, ренесансу і в більшій мірі бароко. Під час другої світової війни костьол було пошкоджено. 1941 року бомбою пробило дах, який пізніше було відремонтовано. 1944 року внаслідок воєнних дій костьол знову було пошкоджено.


Костел был построен в 1666 году в центре города Рогатин. Он представляет собой монументальное сооружение с высокой башней, которая подчеркивает главный вход не основным архитектурным акцентом сооружения. В художественном плане башня отличается хорошими пропорциями членений и изысканным расположением оконных отверстий. Наличие наверху башни круговой обзорной площадки указывает на то, что она когда-то имела дозорное значение. В конце XVIII столетия, когда Рогатин испытывал частые нападения турецких и татарских грабителей, костел с его толстыми стенами и высоко расположенными окнами был приспособлен для обороны города.
На главном фасаде ценными являются вырезанные в камне оконные обрамления. В интерьере храм является трехдольной базиликой с двумя рядами круглых колонн и нервюрными сводами. Внешнее обрамление сооружения испытало влияние готики, ренессанса, и в большей мере барокко. Во время второй мировой войны костел был поврежден. В 1941 году бомба пробила крышу, которая позже была отремонтирована. В 1944 году в результате военных действий костел опять был поврежден.


Івано-Франківська область. Рогатин.
Пам’ятний знак польському поету Адаму Міцкевичу (1798-1855)

споруджений в 1898 році з нагоди 100-річчя від дня народження.


Ивано-Франковская область. Рогатин.
Памятный знак польскому поэту Адаму Мицкевичу (1798-1855)

сооружен в 1898 году по случаю 100-летия со дня рождения.


Івано-Франківська область. Рогатин.
Пам’ятник героям, що полягли в боях 1941-1945 років
.


Ивано-Франковская область. Рогатин.
Памятник героям, павшим в боях 1941-1945 годов
.


Івано-Франківська область. Рогатин.
Храм Різдва Пресвятої Богородиці,
пам’ятка архітектури XII-XVIII століть
(вул. Галицька, 18).
Храм належить Українській Греко-Католицькій Церкві.


Ивано-Франковская область. Рогатин.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы,
памятник архитектуры XII-XVIII веков
(ул. Галицкая, 18).
Храм принадлежит Украинской Греко-Католической Церкви.


Рогатинський Храм Різдва Пресвятої Богородиці - одна з найдавніших культових споруд України, в якій поєднались різноманітні архітектурні стилі (переважно готика та бароко); цінна пам'ятка культурної та сакральної спадщини. Вважається, що цей храм будували у ХII-XIV століттях, тобто він походить із часів Галицького князівства.
За архітектурним вирішенням, споруда Церкви Різдва Пресвятої Богородиці є традиційним храмом з двома опорами-стовпами та готичним нервюрним склепінням. На фасадах церкви - контрфорси, що на рівні склепінь з'єднуються арками. До західного фасаду пізніше було прибудовано бароковий портал на двох круглих колонах та кам'яні сходи. Численні перебудови храму визначили його зовнішній вид, у якому творчо переплелися елементи готичної та барокової архітектури.
По війні розпочалися відновлювальні роботи в храмі, які тривали майже 10 років. 31 липня 1955 року відбулося освячення рогатинської Церкви Різдва Пресвятої Богородиці Преосвященним єпископом Антонієм. Іконостас у теперішньому вигляді було закінчено лише 1961 року. За роки незалежності України (від 1991 року) храм УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці в Рогатині пережив великі зміни - церква збагатилася внутрішнім оформленням, було здійснено реставрацію. Зокрема привертає увагу зовнішній вид та покриття куполів і хрестів сусальним золотом; також споруджено фігуру Матері Божої. У теперішній час церква Різдва Пресвятої Богородиці в Рогатині - не лише духовна святиня, але й історико-архітектурна пам'ятка національного значення.


Рогатинский Храм Рождества Пресвятой Богородицы - одно из самых давних культовых сооружений Украины, в котором объединились разнообразные архитектурные стили (преимущественно готика и барокко); ценный памятник культурного и сакрального наследия. Считается, что этот храм строили в XII-XIV веках, то есть он восходит ко временам Галицкого княжества.
По архитектурному решению, здание Церкви Рождества Пресвятой Богородицы является традиционным храмом с двумя опорами-столбами и готическим нервюрным сводом. На фасадах церкви - контрфорсы, которые на уровне сводов соединяются арками. К западному фасаду позже был пристроен барочный портал на двух круглых колоннах и каменная лестница. Многочисленные перестройки храма определили его внешний вид, в котором творчески переплелись элементы готической и барочной архитектуры.
После войны начались восстановительные работы в храме, которые длились почти 10 лет. 31 июля 1955 года состоялось освящение рогатинской Церкви Рождества Пресвятой Богородицы Преосвященным епископом Антонием. Иконостас в нынешнем виде был закончен лишь в 1961 году. За годы независимости Украины (с 1991 года) храм УГКЦ Рождества Пресвятой Богородицы в Рогатине пережил большие изменения - церковь обогатилась внутренним оформлением, была осуществлена ее реставрация. В частности привлекает внимание внешний вид и покрытие куполов и крестов сусальным золотом; также сооружена фигура Матери Божьей. В настоящее время церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Рогатине - не только духовная святыня, но и историко-архитектурный памятник национального значения.


Івано-Франківська область. Рогатин. Храм Різдва Пресвятої Богородиці.
Каплиця Матері Божої
та
бароковий портал на двох круглих колонах (західний фасад).


Ивано-Франковская область. Рогатин. Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Часовенка Божьей Матери
и
барочный портал на двух круглых колоннах (западный фасад).


Івано-Франківська область. Рогатин.
Храм Різдва Пресвятої Богородиці.
Пам’ятні дошки братам Кудрикам
та Теодозію Кудрику.
«У церкві Різдва Пресвятої Богородиці впродовж 60-ти років мали парафію два брати священики, катехити гімназії ім. Володимира Великого, духовні та культурно-просвітні діячі Рогатинщини Павло Кудрик (1865-1919) і Теодозій Кудрик (1881-1951).»
«Теодозій Кудрик (1.II.1881-18.I.1951). Порох церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Прах перезахоронено в 1996 році.»

Ивано-Франковская область. Рогатин.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Мемориальные доски братьям Кудрикам
и Теодосию Кудрику.
«В церкви Рождества Пресвятой Богородицы на протяжении 60-ти лет имели парафию два брата священники, катехиты гимназии им. Владимира Великого, духовные и культурно-просветительские деятели Рогатинщины Павел Кудрик (1865-1919) и Теодосий Кудрик (1881-1951).»
«Теодосий Кудрик (1.II.1881-18.I.1951). Порох церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Прах перезахоронен в 1996 году.»


Івано-Франківська область. Рогатин.
Пам’ятний знак перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці
«13 грудня 1943 року на цьому подвір’ї гітлерівці прилюдно розстріляли 24 борців за волю України.»

Ивано-Франковская область. Рогатин.
Памятный знак перед храмом Рождества Пресвятой Богородицы
«13 декабря 1943 года на этом дворе гитлеровцы публично расстреляли 24 борцов за волю Украины.»


Івано-Франківська область. Рогатин.
Церква Святого Духа,
пам’ятка дерев’яної архітектури XVI століття
(вул. Роксолани, 10).


Ивано-Франковская область. Рогатин.
Церковь Святого Духа,
памятник деревянной архитектуры XVI века
(ул. Роксоланы, 10).

Rohatyn. The Church of the Holy Spirit, 16th century.


Церква Святого Духа датується 1598 роком за написом в інтер’єрі на північній стіні центрального зрубу. Деякі дослідники датують пам’ятку 1562 чи 1648 роками. У XVIII столітті до церкви було прибудовано дзвіницю. В 1895 та 1980-1983 роках проводилися реставрації храму. Церква тризрубна з квадратним центральним зрубом, гранчастим п’ятистінним вівтарем і видовженим гранчастим бабинцем, одноверха. Із заходу до бабинця приставлена квадратна за планом триярусна, увінчана наметом дзвіниця каркасної конструкції. Центральний зруб накритий квадратним в основі верхом з двома заломами та завершується аркадною з високим шпилем сигнатуркою. Бічні зруби покриті ґонтовим дахом, широкий звис якого лежить на фігурних випусках - кронштейнах.
В інтер’єрі зберігся п’ятиярусний ренесансно-бароковий іконостас, який було створено 1650 року на замовлення та коштом Рогатинського Братства. З 1983 року в споруді діє експозиція галицького іконопису, скульптури та різьблення XVI-XIX століть. Церква та її іконостас належить до найвизначніших пам’яток давньоукраїнської дерев’яної архітектури та монументально-декоративного мистецтва.


Церковь Святого Духа датируется 1598 годом по надписи в интерьере на северной стене центрального сруба. Некоторые исследователи датируют памятник 1562 или 1648 годами. В XVIII веке к церкви была пристроена колокольня. В 1895 и 1980-1983 годах проводились реставрации храма. Церковь трехсрубная с квадратным центральным срубом, граненым пятистенным алтарем и удлиненным граненым притвором, одноверхая. С запада к притвору приставлена квадратная в плане трехъярусная, увенчанная шатром колокольня каркасной конструкции. Центральный сруб накрыт квадратным в основании верхом с двумя заломами и завершается аркадной с высоким шпилем сигнатуркой. Боковые срубы покрыты гонтовой крышей, широкий свес которой лежит на фигурных выпусках - кронштейнах.
В интерьере сохранился пятиярусный ренессансно-барокковый иконостас, который был создан в 1650 году по заказу и на средства Рогатинского Братства. С 1983 года в сооружении действует экспозиция галицкой иконописи, скульптуры и резьбы XVI-XIX веков. Церковь и ее иконостас относятся к самым выдающимся достопримечательностям староукраинской деревянной архитектуры и монументально-декоративного искусства.


Івано-Франківська область. Рогатин.
Церква Святого Духа,
пам’ятка дерев’яної архітектури XVI століття
(вул. Роксолани, 10).


Ивано-Франковская область. Рогатин.
Церковь Святого Духа,
памятник деревянной архитектуры XVI века
(ул. Роксоланы, 10).

Rohatyn. The Church of the Holy Spirit, 16th century.


Івано-Франківська область. Рогатин. Церква Святого Духа.
У церкві зберігся іконостас, створений на кошти Рогатинського братства в 1650 році. Це - перлина українського мистецтва XVIІ століття.
Архітектура іконостаса пишно декорована рельєфним різьбленням, рослинним орнаментом, багатством кольорів та позолотою. Іконостас складається з п’яти горизонтальних ярусів: приділи, намісного, святкового, апостольського та пророчого.


Ивано-Франковская область. Рогатин. Церковь Святого Духа.
В церкви сохранился иконостас, созданный на средства Рогатинского братства в 1650 году. Это - жемчужина украинского искусства XVIІ века.
Архитектура иконостаса пышно декорирована рельефной резьбой, растительным орнаментом, богатством цветов и позолотой. Иконостас состоит из пяти горизонтальных ярусов: уделы, неместного, праздничного, апостольского и пророческого.

Rohatyn. The Church of the Holy Spirit, 16th century.Далі за моїм маршрутом був Галич - стародавня столиця Галицького, а пізніше Галицько-Волинського князівств.
Розповідь про це цікаве місто - окремою сторінкою.


Далее по моему маршруту был Галич - древняя столица Галицкого, а позднее Галицко-Волынского княжеств.
Рассказ об этом интересном городе - на отдельной странице.
Того разу до Івано-Франківська я їхав по справах. Розповідь про це цікаве місто - окремою сторінкою.


В тот раз в Ивано-Франковск я ехал по делам. Рассказ об этом интересном городе - отдельной страницей.
Першоджерела:
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати»; Т.Лагунова, Ю.Кашуба; Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків-2007.
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; ДНВП «Картографія»; Київ-2006.
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.

Інші сторінки маршруту "На захід від Києва, лютий 2009 року":


Усі права застережено. © 2003-2012 Сергій Клименко
Rambler's Top100